Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 206
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,749,114
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 พฤศจิกายน 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานเมียนมาร์2017
[8 มีนาคม 2560 14:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 814 คน
 
 
 
 สุ ด ย อ ด โ ป ร แ ก ร ม  .

     ค า ร า ว า น เ มี ย น ม า ร์   ..

 เส้นทาง :  แม่สอด-เมียวดี–ผาอัน–ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์–เนปิ ดอว์-เมาะละแหม่ง-เมียวดี–แม่สอด   
    9วัน 8คืน   .
 
1.  วันเสาร์ที่  2 ธันวาคม 2560    ฟรีรัน เดินทางจากภูมิลำเนา เช็คอิน ลงทะเบียน ติดสตริ้กเกอร์   แม่สอด
14.00 น.  (กรุณาเติมน้ำมันเต็มถังก่อนเข้าที่พักนะครับ)...ท่านสามารถลงทะเบียน- เช็คอิน-รับเอกสาร-ติดสตริกเกอร์-พักผ่อนเก็บแรงไว้ลุย
18.00 น.  รับประทานอาหาร  พบปะ-สังสรรค์-ทึมคาราวานชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางคร่าวๆ
 
2.  วันอาทิตย์ที่  3 ธันวาคม 2560   แม่สอด ผาอัน ไจ้โถ่ พระธาตุอินทร์แขวน      
06.00 น. เดินทางสู่ จุดผ่านแดนถาวรแม่สอดเมียวดี ผ่านพิธีการผ่านแดนไทย เมียนมาร์ สู่ จังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
*** จากนั้นนำท่านเดินทาง ออกเดินทาง จากเมียวดี โดยถนนสายใหม่ เมียวดี กอกะเร็ก” (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชีย 1 หรือ AH-1 โตเกียว อิสตันบูล ระยะทาง 20,921 กิโลเมตร เชื่อเอเชียตะวันออก ถึงยุโรป)ที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 30 สิงหาคม 2558
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
บ่าย        นำคณะสู่เมืองไจ้โถ่จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไจ้ทิโย  (วัดพระธาตุอินทร์แขวน)โดยรถกะบะ สู่ วัดพระธาตุอินทร์แขวน  สักการะ พระธาตุอินทร์แขวนไจ้ทิโย  ปิดทองคำเปลวที่ก้อนหินศักดิ์สิทธิ  ไหว้ขอพรจากเทพทันใจ  และ มีเวลาให้ท่านได้ทำบุญสวดมนตร์ภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล  จนได้เวลาเดินทางลงจากวัด โดยรถกระบะลงถึงบริเวณจุดจอดรถบัส  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พักThe Eternity resort หรือ เทียบเท่า   
 
3.  วันจันทร์ที่  4 ธันวาคม 2560   ไจ้โถ่ หงสาวดี - ย่างกุ้งเจดีย์ชเวดากอง      

07.00     รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
08.00 น. นำคณะเดินทาง สู่เมือง หงสาวดีหรือ บาโก  สักการะ พระนอนชเวตาเลืองพระนอนที่สวยงามที่สุด กล่าวกันว่า เป็นสมเด็จพระสุคตเจ้า ในคืนก่อนวันที่พระองค์จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร  ให้ท่านอิสระช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของพม่า  เช่น  งานไม้สัก ไม้จันทร์หอมแกะสลัก  ผ้า  กระเป๋าปัก ฯลฯ
*** สักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาธาตุเจดีย์โบราณ ที่สำคัญอยู่ในเมืองพะโค (หงสาวดี) ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยมอญเรืองอำนาจ มีการบูรณะและต่อเติมอีกหลายครั้ง ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าราชาธิราช และต่อมาในสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์  ได้โปรดให้มีการหล่อระฆังจารึกไว้ที่ฐาน  เจดีย์ชเวมอดอ มีชื่อเรียกในภาษาพม่าและคนไทยก็คุ้นเคยกับชื่อนี้คือ พระธาตุมุเตา แปลว่า "จมูกร้อน" ทั้งนี้กล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า จนต้องแหงนหน้ามองต้องกับแสงแดด
*** นำคณะชม พระราชวังพระเจ้าบุเรงนอง ที่เมืองหงสาวดี  มีชื่อเรียกว่า "กัมโพชธานี"  เป็นพระราชวังที่ใหญ่โตสมพระเกียรติ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระองค์  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เรืองอำนาจสูงสุด พระองค์ตัดสินพระทัยเผาพระราช วังเก่าไปเนื่องจากมีการกบฏ  พระราชวังกัมโพชธานี สร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศราชต่าง ๆ โดยโปรดให้ใช้ชื่อประตูต่าง ๆ ตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่สร้าง เช่น ประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อ ประตูโยเดีย (อยุธยา) ประตูตอนใต้ชื่อ ประตูเชียงใหม่ เป็นต้น   พระราชวังบุเรงนองแม้จะเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ฐานรากเดิม แต่ก็มีความงดงามแบบศิลปะพม่า สมัยเดิมเลยดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกว่ากรุงหงสาวดีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยพระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชย์ (คนพม่าอ่านออกเสียงว่า บายีนอง”) โปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่นี่ พอสิ้นสมัยพระองค์ พระเจ้านันทบุเรงได้ขึ้นครองราชย์แทนแต่ไม่สามารถรักษาเมืองหงสาวดีไว้ได้  จึงถูกกองทัพพวกยะไข่ตี และ เผาพระราชวัง จนเหลือแต่ตอไม้ และพระเจ้านันทบุเรง  ก็ทรงถูกวางยาพิษ สิ้นพระชนม์ที่เมืองตองอู
บ่าย        เดินทางสู่นครย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวง ปัจจุบันคือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าสำคัญของประเทศเมียนมาร์
**** นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญ ในนครย่างกุ้ง  อดีตเมืองหลวงที่กลายเป็นนครแห่งความเจริญ  ทันสมัย  กำลังจะเต็มไปด้วยตึกสูงทันสมัย  ห้างสรรพสินค้า อยู่ตามหมู่ของอาคารสมัยอังกฤษ  วัดวาอาราม   นำท่าน เลือกซื้อเลือกชมสินค้าเพื้นเมืองพม่าหลากหลาย  ทั้ง อัญญมณี  ผ้า งานไม้แกะสลัก และอื่นๆอีกมากมาย  สักการะ เจดีย์โบตะถ่อง วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้ง จุดสำคัญของวัดนี้คือ เป็นวัดเดียวที่สามารถเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างชัดเจน  และ ยังมีพระพุทธรูปปางประทานพรที่ได้คืนจากอังกฤษ  ภายในมี เทพทันใจ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อสิริมงคลเพื่อการค้าสุขภาพ
17.00 น.นำคณะ สักการะ มหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองพม่า หนึ่งในสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่าว่าภายใน มหาเจดีย์ บรรจุพระเกศา ของพระพุทธเจ้า 8 เส้น ซึ่งประทานแก่นายวาณิช 2 พี่น้องนำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่  ปวงชน มีอายุ 2,500 ปี สูง 326 ฟุตยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด และพลอย 2,317 เม็ดรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
19.00 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือเทียบเท่า //ที่พัก ......   หรือ เทียบเท่า   
 
4.  วันอังคารที่  5 ธันวาคม 2560   ย่างกุ้ง พุกาม       
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางจากย่ากกุ้ง  สู่เมืองพุกาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        เยือนราชอาณาจักรพุกามที่เก่าแก่  ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทธมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม ชมหมู่เจดีย์ต่างๆที่สำคัญของพุกาม สัมผัสแหล่งโบราณสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม สักการะ พระพุทธรูปสมปรารถนา ที่วัดอะโลดอเปี๊ยะ,พระเจดีย์ชเวซิกง รูปทรงพม่า ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า, วัดอนันดาสร้างโดยพระเจ้าจันสิทธะที่ได้รับยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์ ของเมืองพุกาม, วัดมนุหา สร้างโดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญเป็นต้น 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พัก    เมืองพุกาม
 
5.   วันพุธที่  6 ธันวาคม 2560    พุกาม มัณฑะเลย์พยินอูลวิน      
** 05.30 น.  สำหรับท่านที่สนใจ นั่งบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ ยามเช้าของเมืองพุกาม
กรุณาจองล่วงหน้า  โดยมีค่าบริการ  เพิ่ม คนละ 40 USD  (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์) ***
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางจากเมืองพุกาม สู่เมืองมัณฑะเลย์
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        ออกเดินทางจากเมืองมัณฑะเลย์   สู่เมืองพยินอูลวิน   บนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุคสงครามว่า BURMA ROAD สู่ เมืองพินอูลวินหรือ เมมิ้วเมืองที่ตั้งอยู่เชิงที่ราบของรัฐฉาน  ที่ความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 1,070 เมตร อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี  ในช่วงอังกฤษปกครองประเทศพม่าเมืองนี้ถูกสร้างให้เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิคมชาวอังกฤษหลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริย์ที่เมืองมัณฑะเลย์ อังกฤษได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบ ปราบพวกกบฏ และพวกกลุ่มต่อต้าน ปัจจุบัน เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศของคหบดี  นักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง ของพม่า ที่นิยมมาสร้างบ้านไว้ที่นี่ และด้วยสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปี  พยิน อู ลวิน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว ดอกไม้  เช่น ลิลลี่ , ผลไม้ เช่น พุทราผลโตๆ  อะโวคาโด, สตรอเบอรรี่  มีโรงงานทำแยมสตรอว์เบอรี่ ชื่อดังเช่นยี่ห้อ POP,  โรงงานไวน์ ส่งขายทั่วประเทศพม่า  บรรยากาศของเมือง คล้ายเมืองชนบทในประเทศอังกฤษ  มีพาหนะที่เป็นอีกเสน่ห์ของเมืองนี้ที่ชาวเมืองยังใช้สัญจรในท้องถิ่น  เรียกว่า รถม้าซินเดอเรลล่า  เมย์มิ้วเป็นชื่อเดิมของพยินอูลวิน Pyin Oo Lwin  ซึ่งได้มาจากชื่อของ พันเอกเมย์ ฟลาวเวอร์   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบอังกฤษ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้บังคับการของเมืองพยินอูลวิน ช่วงปี ค.ศ.1896 ยุคที่ประเทศพม่า ตกเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษ  เมมิ้ว ยังได้รับสมญาว่า เมือง WestPoint Military Academy ของพม่า เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของ วิทยาลัยป้องกันประเทศ โรงเรียนนายร้อย และCyber Cityวิทยาลัยสารสนเทศเครือข่ายโทรคมนาคมป้องกันประเทศชั้นสูง  ชม สวนกันดอว์จีโบตานิคสวนแห่งนี้ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) โดยAlex Rodger นักการป่าไม้ชาวอังกฤษ และใช้สวนพฤกษศาสตร์คิว ของอังกฤษเป็นต้น แบบ ประกอบด้วยสนามหญ้าสวนหย่อม สระน้ำขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบภายใน สวนนอกจากจะตกแต่งสวยงาม แล้วยังมีการให้ความรู้ด้านพรรณพืชและการอนุรักษ์ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่กว้างขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤกษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุ์พื้น เมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ มีการปลูกไผ่ กว่า 75 ชนิด กล้วยไม้พันธุ์พื้น เมือง กว่า 300 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกไม้อีกจำนวนหลากหลายสายพันธ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ ถูกมาปลูกในสวนแห่งนี้กว่า 25 สายพันธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติและต้นไม้ไม่ ควรพลาด
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ  จากนั้น นำคณะเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม .....
 
6.    วันพฤหัสฯที่  7 ธันวาคม 2560    พยินอูลวินมัณฑะเลย์      
06.00 น. รับประทานอาหารหารเช้า ณ โรงแรม
*** จากนั้นนำคณะนั่งรถม้ายุคศตวรรษที่ 17 รูปแบบรถม้าในเทพนิยายชื่อดัง ซินเดอเรลล่า  ที่ยังเป็นพาหนะของชาวเมือง พยินอูลวิน   นำคณะนั่งรถม้า เที่ยวชมเมืองพยิน อู ลวิน หรือ เมมิ้ว เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ย่านกลางเมือง ที่มี หอนาฬิกาเพอร์เซลล์ทาวเวอร์เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของ พยิน อู ลวิน  สู่ปลายทาง ตลาดเมมิ้วชมวิถีชีวิตของชาวเมืองเหม่มิ้วที่ตลาด แนะนำให้ซื้อแยม,ไวน์ จาก สตรอเบอร์รี่ ฯลฯ ของดีเมืองเหมมิ้ว เป็นของฝากคนทางบ้าน
***  นำคณะเดินทางไปชม น้ำตกปเว ก็อก (Pwe Kauk Falls) หรือนิยมเรียกกันอีกชื่อเมื่อครั้งเมืองยังอยู่ในความดูแลของอังกฤษว่าน้ำตกแฮมป์เชียร์ (Hampshire Falls)”  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวพม่า เป็นน้ำตกที่มีความสวย งามและมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นพิเศษ สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นน้ำตก และพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัว
เดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์เมืองแห่งความเจริญทางเศรษฐกิจตอนบนของประเทศเมียนมาร์
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        นำคณะชม  พระราชวังมัณฑะเลย์  ที่พระเจ้ามินดง  ซึ่งย้ายเมืองหลวง จาก อมรปูระ มายัง มัณฑะเลย์ สร้างขึ้น เพื่อหนีทหารของอังกฤษ  ก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ. 2400 ช่วง สงครามพม่า-อังกฤษ ชื่อเรียกภาษาพม่าว่าเมี๊ยะ นัน ซาน จ่อว์อันหมายความว่า "พระบรมมหาราชวังมรกตลือเลื่อง" หมายถึง "พระราชวังทองคำ"เป็นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ได้ชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย  มีคูน้ำรอบพระราชวัง  มี ประตูที่ยิ่งใหญ่  เป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สุดท้ายในราชวงศ์คองบอง ในประวัติศาสตร์พม่า เมื่ออังกฤษเข้ายึดครองพม่าในสงครามโลกครั้งที่ 2  ทางอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมทหารญี่ปุ่น จึงได้ทำลายพระราชวัง ด้วยการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินในวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1945   พระราชวังตกอยู่ในความเสียหายมาโดยตลอด ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะโดยลอกแบบโครงสร้างเดิม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของมัณฑะเลย์ *** ชม วัดกุโสดอว์พระเจ้ามินดงทรงสร้างขึ้น ครั้งมีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 มีจารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์บนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น ประดิษฐานในมณฑป รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตรจำลอง แบบจาก เจดีย์ ชเวซิกง แห่งพุกาม เป็นพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในโลก นมัสการ  พระมหามัยมุนี1 ใน 5  พุทธบูชาสูงสุดของพม่า  ที่ พระเจ้าจันทสุริยะ  กษัตริย์ ยะไข่ โปรดให้สร้างเมื่อปี พ.ศ.689  เรื่องราวความศักดิ์สิทธิเป็นที่ต้องการของกษัตริย์หลายพระองค์  จนถึง สมัยพระเจ้าปดุง  ทรงอัญเชิญมาไว้ที่มัณฑะเลย์เมื่อ พ.ศ.2327 ชาวพม่าจึงเรียกอีกชื่อว่า พระยะไข่”  และด้วยศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต  จึงเป็นที่มาของพิธี ล้างพระพักตร์  ด้วยน้ำผสมเครื่องหอมจากเปลือกไม้ ทะนะคา,แปรงฟัน, ถวายภัตตาหาร ”  แล้วใช้ผ้าขนหนู เช็ดพระพักตร์ให้แห้ง ขัดสีให้เนื้อทองสุกเปล่งปลั่งงดงาม ในตอนรุ่งสาง ทุกวัน  นับเป็นแห่งเดียวในโลก ที่ทำสืบทอดกันมาช้านาน 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พัก.....
 
7.   วันศุกร์ที่  8 ธันวาคม 2560   มัณฑะเลย์ เนปิดอว์ ไจ้โถ่   
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. เมือง เนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เมืองนี้มีภูเขาอันยาวเหยียด อยู่ทางตะวันออกและทางทิศเหนือ  ศูนย์กลางการบริหารแห่งใหม่ "เนปิดอว์" นี้   เป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างเมืองหลวงเก่าย่างกุ้งไปยัง เมืองหลวงเก่ามัณฑะเลย์  อยู่ห่างย่างกุ้งไปทางทิศเหนือราว 320  กว่ากิโลเมตร ห่างจากมัณฑะเลย์ 240 กิโลเมตร ใช้เงินลงทุนสร้างถนน(แห่งนี้)ราว  5,000 ล้านบาท
****  นำคณะเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงเนปีดอว์เมืองหลวงใหม่ ที่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2548 ในเขตตำบลจั๊ตปะเย Kyatpyae ทางฝั่งตะวันตกของอำเภอปินมนา แบ่ง 4 โซน คือ โซนราชการ โซนโรงแรม  โซนอุตสาหกรรม  ที่โดดเด่นที่สุดคือ โซนทหาร เพราะ มีทั้งศูนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีผู้คนทั้งข้าราชการ นักธุรกิจฯ ย้ายไปอยู่ในกรุงเนปีดอว์กว่า 9 แสนคน  มีโรงแรมที่เปิดบริการแล้ว 24 แห่ง  มีห้องพักให้บริการกว่า 1,600  ห้อง  นำชมและถ่ายภาพที่ระลึก ณ อาคารรัฐสภา  สักการะ "เจดีย์อุปปาตสันติ" เจดีย์องค์แรกของเนปีดอว์ที่จำลองจาก มหาเจดีย์ชเวดากอง ในกรุงย่างกุ้ง มีความสูงประมาณ 99 เมตร (325 ฟุต) ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม     ( ข้อมูลแนะนำ :สุภาพสตรี ต้องนุ่งผ้าถุงหรือ กระโปรงยาวเท่านั้น  หากไม่มี  ทางวัดมีให้ยืม) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        จากนั้น นำท่านออกเดินทางต่อไปยังเมืองไจ้โถ่
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ / เข้าที่พัก .... เมืองไจ้โถ่
 
8.   วันเสาร์ที่  9 ธันวาคม 2560    ไจ้โถ่เมาะละแหม่ง      
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. ออกเดินทางออกจากเมืองไจ้โถ่  สู่ เมืองเมาะละแหม่งหรือ เมาะลำเลิง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย        เที่ยวเมืองเมาะละแหม่ง  เมืองหลวงของรัฐมอญ ก็กำลังเนื้อหอม ยิ่งด้วยความที่เป็นเมืองท่า ติดทะเลอันดามัน และที่สำคัญคือห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตากไม่ไกลมาก มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเมียนมาร์ และ อดีตเมืองท่าสำคัญ ในยุคอังกฤษปกครองพม่ากว่า 100 ปี ผ่านมาปัจจุบัน เป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศพม่า ในยุคจักรวรรดินิยม อังกฤษยึดพม่าได้เมื่อปีพ.ศ. 2428  เมาะละแหม่ง เป็น อีกเมืองหนึ่งที่ได้รับความเจริญแบบตะวันตกในช่วงแรกของยุคอาณานิคม  ยังมีร่องรอยหลงเหลือให้เห็น อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์ เช่น  รั้วระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามต่างจาก บ้านเรือนของคนพม่าแบบโบราณ
*** นำคณะชมเป็นพระนอนองค์ที่ใหญ่ที่สุด ด้วยพุทธศิลป์แบบพม่า ภายในองค์พระมีความสูง 110 ฟุต และ ความยาว 170 ฟุต ด้านในจัดแสดงรูปปั้นนูน แสดงถึงพุทธประวัติ คำสอน ผลแห่งกรรม นรก สวรรค์ ทศชาติชาดก ไว้อย่างสวยงาม วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว สร้างด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ ในพม่า ค่อยๆขนหิน ดิน ทราย สร้างเท่าที่กำลังกายและกำลังเงินที่พอมี วัดแห่งนี้เสร็จเป็นช่วงๆ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพม่า บริเวณวัดจะเห็นวิถีชีวิตที่น่ารัก สถาปัติกรรมที่สวย ความยิ่งใหญ่ที่เลื่องลือ .... เที่ยวชมเมืองเมาะละแหม่ง
 
9.  วันอาทิตย์ที่  10 ธันวาคม 2560    เมาะละแหม่ง-ผาอัน– เมียวดี-แม่สอด    
07.00    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00    นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้าเมาะละแหม่งก่อนออกเดินทาง  เมาะละแหม่ง ผาอัน
** ระหว่างสองข้างทางจากเมืองมะละแหม่งไปเมืองผาอัน  จะเป็นส่วนใหญ่ทุ่งนาสลับกับสวนสวนยางพาราบ้าง ถนนยังค่อยไม่ดีครับรถวิ่งเร็วไม่ได้   ริมถนนสองข้างทางจะปลูกต้นไม้เป็นแนวตลอดเพื่อกันไม่ให้ถนนพัง รถวิ่งไปเรื่อยๆเมื่อเราสังเกตุเห็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนคล้ายๆกับเมืองวังเวียงที่ลาวหรือจังหวัดพังงาบ้านเรา
เที่ยง     รับประทานอาหารระหว่างทาง
บ่าย       ผาอันเมียวดี(ระยะทาง 149 กม./ เวลาประมาณ 3.5 ชม.)  มุ่งหน้าสู่ชายแดนเมียนมาร์-ไทย ผ่านเมืองกลอกะเรก  เทือกเขาดอว์น่า  
17.00    เดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองเมียวดีผ่านพิธีตรวจลงตราข้ามสะพานมิตรภาพเมียนมาร์-ไทย
17.30    ผ่านพิธีตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด  โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
 
(ขับรถ)ระยะทางรวมโดยประมาณ จากชายแดน-ถึงชายแดนวันกลับ  ประมาณ  2,435 กม.
**************************************************************
 
 
อัตรานี้รวม
1.รถปรับอากาศนำเที่ยวฉพาะยางกุ้ง ตามระบุในรายการ
2.ค่าวีซ่าเข้าเมืองประเทศพม่า (ยื่นธรรมดา 7 วันทำการ)
3.ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ์่น / หัวหน้าทัวร์
4.อาหารทุกมื้อตามรายการ 
5.ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว   ห้องละ 2 -3 ท่าน 
6.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง 
7.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  ตามเงือนไขกรมธรรม์
8.ค่าธรรมเนียม วิทยุสื่อสาร
 
อัตรานี้ ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ค่าโทรศัพท์, ซักรีด, เครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากระบุในรายการ)
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ) ในกรณีที่ลกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มู และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะ ออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น 
3.ค่าติดต่อประสานงานที่ดูงาน
4.ค่าทิปทีมงานไทย
5.ค่าทิปทีมงานท้องถิ่นทิปไกด์และทีมงาน, คนขับรถ คนละ 700 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน
6.ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ค่าเคลื่อนย้ายรถของท่าน
7.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 
หมายเหตุ
-ท่านที่ต้องการ ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ กรุณาแจ้งทางบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขออภัยไม่ สามารถออก ใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ ย้อนหลัง
-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัย อาทิการนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯทั้งนี้จะคานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นสาคัญท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆที่ทาง บริษัททัวร์ฯ จัดให้
-เนื่องจากเป็นการเดินทางเป็นคณะ ขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามข้อแนะนา การนัดหมายเวลาต่างๆ ของทีมงาน ขอ ตรงเวลา เพื่อความสะดวกและผลประโยชน์ของทุกท่าน
-ที่นังบนรถบัส ให้ทุกท่านเลือกนังตามอิสระ ยกเว้น  แถวหน้าขอสงวนไว้สาหรับมัคคุเทศกท้องถิ์น  และทีมงานเพื่อความสะดวกในการบริการทุกท่าน ที่นั่งอื่นๆ เชิญทุกท่านเลือกนั่งตามอัธยาศัย
 
 
การยกเลิก
1..กรณียกเลิก หลังชาระเงินมัดจา งวดที่1 บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
2..กรณียกเลิก หลังก่อนการเดินทาง 15 วัน  บริษัทคิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 
เอกสารสำหรับการเดินทาง
- หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้งานได้เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- หนังสืออนุญาตเดินทางระหว่างประเทศ (พาสปอร์ตรถยนต์)
- สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (รุ่นสมาร์ทการ์ด)
- รูปถ่าย (พื้นหลังขาว) ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น
- สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์/ สำเนาหน้าเสียภาษี
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 
เงื่อนไขการจอง
- สมัคร พร้อมมัดจำ(ชำระงวดแรก)ท่านละ 25,000 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2560
งวด 2 ชำระ ที่เหลือทั้งหมด หากท่านพร้อมสามารถชำระทั้งหมดได้เลย  ชำระก่อนวันที่   2 พฤษภาคม  2560
- ส่งเอกสารก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 
 
 
ติดต่อสำรองร่วมขบวนคาราวานได้ที่
สนใจติดต่อ :   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล
18/53   ถ.มลิวรรณ ซอย2 (ชูวงศ์)   ต.กุดป่อง  อ.เมือง จ.เลย   42000
Tel. 042-811459 ,  081-2603307  ,  091-854 5266 , 063-7299929
e-mail : loeitravel@hotmail.com  /  www.loeitravel.com
ID LINE : siriphot777
 
 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายวสันต์  แก้วศิริบัณฑิต
เลขที่  156-241-8993  

 
 

ธนาคารธนชาติ สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชีสปริง ฮอลิเดย์ แอนด์ เลยทราเวล  โดย นายวสันต์ แก้วศิริบัณฑิต
สาขา เลย  เลขที่ 639-605199-3 
 


 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เมียนมาคาราวาน [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานหนึ่งแม่น้ำสองแผ่นดิน [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานเชียงคาน-หลวงพระบาง [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานจางเจี่ยเจี้ย VIP [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานรถยนต์สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวาน เชียงคาน-หลวงพระบาง [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานฟินซาปา..สิงหา..นาเขียว..น่าเที่ยวมาก [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานเมียนมาร์2017 [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวานแชงกรีล่า-ย่าติง [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
- คาราวาน-ปีใหม่(2017)-ไปซาปา [8 มีนาคม 2560 14:37 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY