Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 136
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,129,438
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม
[8 มีนาคม 2561 12:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 959 คน
 
 
 
  คาราวาน 3 มรดกโลก  

   ไทย – ลาว – เวียดนามกลาง   

(6วัน 5คืน พัก 4 ดาว)  เดินทาง 25-30 เมษายน 2561
นครพนม-คำม่วน– กวางบินห์– เว้ – ดานัง – ฮอยอัน-สะหวันเขต-มุกดาหาร        
3 มรดกโลก
1.ถ้ำฟองญา มรดกโลกทางธรรมชาติ
2.เมืองเว้      มรดกโลกทางประวัติศาสตร์
3.ฮอยอัน     มรดกโลกทางวัฒนธรรม
หลุมหลบภัยอุโมงค์วินห์ม๊อค นั่งกระเช้าไฟฟ้าเบนาห์ฮิลล์ ซีฟู๊ดหาดลังโกดานัง ตลุยตลาดดงบา


 
1.วันพุธที่ 25 เมษายน 2561     …ฟรีรัน – นครพนม              (-/-/D)
ลงทะเบียนห้องพัก ติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ ตรวจสภาพรถ  รับเอกสารคู่มือการเดินทาง ณ บริเวณหน้าโรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จ.นครพนม
รับประทานอาหารมื้อเย็น รับฟังข้อมูลการร่วมขบวนคาราวาน ณ ห้องอาหารของโรงแรมพัก

 
2.วันพฤหัสฯที่ 26 เมษายน 2561     นครพนม-คำม่วน-จาลอ-ถ้ำฟองญา-ดงหอย    260 kms         (B/L/D)
***** Start Caravan ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3  นครพนม-ท่าแขก(แขวงคำม่วน) เข้าสู่เส้นทางหมายเลข 12  ด่านตม.สปป.ลาว เวียตนาม (นาเผ้า-จาลอ)ล่องแม่น้ำซัน SON RIVER เที่ยวชม ถ้ำฟองญา  มรดกโลกทางธรรมชาติ  ทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวเวียดนาม เมืองดงหอย พักโรงแรมกวางบินห์ GUANG BINH HOTEL
   
 
3.วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561    ดงหอย- วินห์ม็อค –กวางตรี –เว้                 220 kms          (B/L/D)
*****ชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์ วินม๊อค (Vinh Moc)  เว้ Veh เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม วัดเก่าเทียนหมุ ชม พระราชวังสมัยราชวงศ์เหงียน  สุสานกษัตริย์ไคดินห์ (KHAI DINH)
พักโรงแรมริเวอร์วิว RIVER VIEW HOTEL เมืองเว้

 
4.วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561      เว้ –ดานัง- ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – เมืองเก่ามรดกโลก       (B/L/D)   
***** วิถีชีวิตชาวเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม สะพานญี่ปุ่น บ้านเก่าแก่ที่สุดที่ได้รับการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมจิตรกรรม ณ วัดฟุคเคียน PHUC KIEN  พักโรงแรมฮอยอัน HOI AN HOTEL  

 
5. วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561       ฮอยอัน – ดานัง – กระเช้าไฟฟ้าเบนาห์ฮิลล์ -เว้ –ตลาดดงบา ล่องเรือแม่น้ำหอม     (B/L/D)  
***** ดานัง เลียบชายหาดลังโก ทะเลจีนใต้ผ่านอุโมงค์ไฮวัน  ชมพิพิธภัณฑ์จาม(CHAM)หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
ซีฟู้ดที่ดานัง นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเบนาห์ฮิลล์ ช้อปปิ้งที่ตลาดดงบา ล่องแม่น้ำหอม ฟังเพลงพื้นเมือง พักโรงแรมริเวอร์วิว RIVER VIEW HOTEL เมือง         
               
 
6. วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561    เว้ – ลาวบาว–สะหวันนะเเขต–มุกดาหาร         320 kms               (B/L/)  
***** เส้นทาง เว้ – ลาวบาว ชายแดนเวียดนาม – ลาว บันทึกภาพแห่งความประทับใจตลอดเส้นทางผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองเซโปน เหมืองทองคำ มุ่งสู่สะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 2 (สะหวันนะเขต-มุกดาหาร) ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) กลับถึงมุกดาหารและภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
        


 
……………………………โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม……………………………
 

 
อัตราค่าบริการ
- ท่านละ                                                          23,900  บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)           20,000  บาท
- พักเดี่ยวเพิ่ม      5,000  บาท
- ค่าธรรมเนียมการนำรถยนต์เข้าลาว-เวียดนามคันละ     5,000  บาท
 
อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมระดับ 4 ดาวจำนวน 5 คืน  (พักห้องละ  2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าล่องเรือ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดนเข้า–ออกในลาวและเวียดนาม 
- ค่าประกันภัยรถยนต์ในลาวและเวียดนาม
- ค่าประกันภัยในการเดินทางบุคคลวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารถนำขบวนและมัคคุเทศก์
- ค่าเช่าวิทยุสื่อสารระหว่างการเดินทางประจำรถยนต์ทุกคัน
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 100 บาท/คน/วัน (ท่านละ 600 บาท)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทุกอัตราถ้ามี)
 
เอกสารประกอบการเดินทาง *****
-      หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( ณ วันเดินทาง)         
       และมีหน้าว่างภายในเล่มไม่น้อยกว่า 3 หน้า
-      หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (PASSPORT รถยนต์)
-      รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
-      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาทะเบียนบ้าน
-      สำเนาทะเบียนรถยนต์ (คู่มือประจำรถ) พร้อมหน้าเสียภาษี
-      สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (รุ่นสมาร์ทการ์ด)
-      ภาพถ่ายตัวรถด้านหน้า (เห็นป้ายทะเบียน) และภาพถ่ายด้านข้างรถ
-      ขูดลอกหมายเลขตัวถัง/ หมายเลขเครื่องยนต์
 
กรณีเจ้าของรถไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย
- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
- หนังสือมอบอำนาจ  หรือหนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกราชอาณาจักร
 
กรณีรถติดบริษัทไฟแนนซ์
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกราชอาณาจักร (ประทับตรา)
 

[ +zoom ]
ท่านสามารถสแกน QR code แอดไลน์พูดคุย-สอบถาม ได้ครับ
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- เมียนมาคาราวาน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [8 มีนาคม 2561 12:04 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY