Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 755
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,117,535
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน
[8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1647 คน
 
ปลายฝนต้นหนาว . . . สวยมาาาก . . . รับประกันคุณภาพ
 
จากเชียงคานสู่หลวงพระบาง
คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3 แขวง
เชียงคาน–ไชยะบูลี–หลวงพระบาง–วังเวียง–เวียงจันทน์–หนองคาย
ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 51/00536  
 
1.   จันทร์ที่ 3 ธ.ค. 61  ฟรีรัน....ภูมิลำเนา – อ.เชียงคาน จ.เลย (-/-/D)
14.00  ท่านสามารถ เช็คอินเข้าที่พักริมโขง รับสตริกเกอร์ เบอร์รถคาราวาน  
18.00  รับประทานอาหารร่วมกัน (กรุณาแจ้งการร่วมมื้อเย็น)  จุดนัดหมาย – รับชุด ว.แดง  ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง  

2.   อังคารที่ 4 ธ.ค. 61  เชียงคาน– เมืองไชยะบุลี – เมืองหลวงพระบาง  400  Kms (-/L/D)
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จังหวัดเลย
07.00 น. ออกเดินทาง
สู่ชายแดนไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
08.30 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากรข้ามสะพานลำน้ำเหืองไทย-ลาว
09.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าวแขวงไชยะบุลี ผ่านพิธีตรวจลงตราและศุลกากรของฝั่งลาว มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4 สู่
แขวงหลวงพระบาง ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ป่าไม้ ภูเขาและวิถีชีวิตของชาวลาวสองข้างทาง
12.30 น. เดินทางถึง
 แขวงไชยะบุลี แวะรับประทานอาหารเที่ยง  กับเมนูอาหารลาว  แล้วเดินทางกันต่อ
15.00 น. คณะถึงบ้านท่าเดื่อ นำคณะ
ข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง
17.00 น. คณะเดินทางถึง เมืองหลวงพระบาง เมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เงียบ สงบ น่าอยู่ ชาวเมืองมีวิถีชีวิตเรียบง่าย นำคณะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของเมืองหลวงพระบาง  เข้าโรงแรมที่พัก.......
*** จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ตลาดมืด หรือถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง เลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด และสัมผัสบรรยากาศของเมืองมรดกโลกยามค่ำคืน

*** จากนั้นเข้าที่พัก  อิสระพักผ่อน

3.  พุธที่ 5 ธ.ค. 61  วัดเชียงทอง- พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต- น้ำตกตาดกวงสี- หมู่บ้านผานม  (B/L/D)   
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นประเพณีทาพุทธศาสนาที่ยังคงรักษาไว้อย่างยาวนาน เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาชมขนบธรรมเนียมประเพณี เพราะมีพระ สามเณรนับร้อยๆรูป
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. นำคณะทำความรู้จักกับเมืองหลวงพระบาง เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลวงพระบาง เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้างได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล ที่มีวัดวาอาราม เก่าแก่จำนวนมาก มีบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขง และน้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร จริงใจ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม  ชม วัดเชียงทอง ที่มีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มีความโดดเด่น หลังคาซ้อนกัน 3 ตับ ซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลง เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองหลวงพระบางชม  พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต (พระราชวังเก่า) ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง  พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
   
บ่าย   นำท่านชม น้ำตกตาดกวงสี  เป็นน้ำตกหินปูนที่มีสวยงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีสองชั้นความสูง 70 เมตร มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก สามารถลัดเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนได้สภาพป่าโดยรอบร่มรื่น  นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกชอบที่จะมาเล่นน้ำกันมากเพราะน้ำใส สะอาด สีเขียวมรกต ก่อนกลับ เเวะเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์หมีป่า ของรัฐบาลลาว ที่ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์หมีไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปจากผืนป่าลาว
15.00 น. นำคณะเข้าชม
 หมู่บ้านผานม ที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้าน ซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นลาว กระเป๋า หมวก เป็นต้น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   ณ ร้านอาหาร  -----อิสระพักผ่อน


4.   พฤหัสฯที่ 6 ธ.ค. 61  หลวงพระบาง-วังเวียง-ล่องเรือลำน้ำซอง        240   Kms     (B/L/D)
07.00   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00   คณะคาราวานอำลาเมืองหลวงพระบาง เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง สัมผัสกับอากาศที่สดชื่นกับหมอกยามเช้า ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่ผ่านเส้นทางทะเลภูเขามีความสวยงามมากสองข้างทางเป็นภูเขาสูง ป่าไม้เขียวขจี  และชมวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวลาวสูง ลาวเทิงทีได้สร้างชุมชนที่อยู่อาศัยตลอดสองข้างทาง
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  พร้อมชมทัศนียภาพแห่งขุนเขาสุดสวย 360องศา
15.00   คณะคาราวานเดินทางถึง
เมืองวังเวียง เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาติตะวันตก เมืองวังเวียง เมืองแห่งธรรมชาติ เป็นเมืองเล็กที่ภูเขาหินปูนริมแม่น้ำซอง มีทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ  ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยป่านานาพันธุ์  ภูเขามีรูปร่างแปลกตา สลับซับซ้อนสวยงามยิ่ง นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” สมัยสงครามเวียดนามเคยเป็นฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ปัจจุบันยังคงเหลืออาคารสนามบินบางหลังอยู่ 
** นำล่องเรือชื่นชมธรรมชาติอันแสนงดงามทั้งสองฝั่งน้ำซอง ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสุดฟิน นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม.....
18.00 น.รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเที่ยวชมตลาด บรรยากาศยามค่ำคืนของ  เมืองวังเวียง พร้อมชิมโรตีชื่อดังที่ชาวต่างชาตินิยม

5.   ศุกร์ที่ 7 ธ.ค. 61  วังเวียง – เวียงจันทน์-ประตูชัย-พระธาตุหลวง- หนองคาย  160 Kms  (B/L/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. ขบวนคาราวานเคลื่อนออกจากโรงแรม สู่นครหลวงเวียงจันทน์
13.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหาร  เมืองหลวงของสปป.ลาว ศูนย์กลางธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
**นำคณะชม 
ประตูชัย แห่งนครเวียงจันทน์ สปป.ลาว เป็นสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมศิลปกรรมแบบล้าน
ช้าง
 สร้างเลียนแบบ
 L’Arc De Triomphe บนถนนชอง เอลิเซ่ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส  เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์  มีศิลปะแบบลาว ที่มีลายปูนปั้นด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง โดยทีด้านบน  ทำเป็นอาคารห้ายอด ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะให้นั่งพักผ่อน
** นำคณะคาราวานชม พระธาตุหลวง นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่ง เวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของ ประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวง มีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกันพระธาตุพนมในประเทศไทย
16.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่ชายแดนลาว-ไทย
16.30 น.  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองท่านาแล้ง  อิสระกับการช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE   ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวสู่ประเทศไทย
18.00  เดินทางถึง จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
.......................ระยะทางรวมคร่าวๆใน สปป.ลาว ประมาณ 1,000 กม. .......................
 
โปรดตรวจสอบเอกสารท่านก่อนส่งทุกครั้ง 
พาสปอร์ต(คน) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับวันเดินทาง
- รายการเสียภาษีรถฯ ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 2 เดือนนับวันเดินทาง 
- พาสปอร์ตรถมีต้องอายุก่อนวันเดินทางกลับเข้าประเทศ 

อัตราค่าบริการ 
  • ผู้ใหญ่  ท่านละ                                                  12,500  บาท 
  • ( สมัครพร้อมมัดมัด 5,000 บาท ภายในวันที่ 23 พ.ย. 61  )
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                10,000  บาท
  • พักเดี่ยวเพิ่ม                                                         4,000  บาท
  • ค่าธรรมเนียมการนำรถยนต์เข้าลาว-คันละ                     2,500  บาท 
 
อัตรานี้รวม
  - ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) 
 - ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 - ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย ลาว 
 - ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
 - ค่าใช้ทางหลวงระหว่างแขวงในลาว (รถยนต์สัญชาติไทย)
 - ค่ารถนำขบวนของลาวติดโมบายสื่อสาร น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
  - ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถทุกคัน
  - ค่าตำรวจท่องเที่ยวของลาว ติดตามขบวนตลอดการเดินทาง
  - ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 - ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น  ทีมงานนำขบวน 
 - ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  - ค่าประกันภัยรถยนต์(ในสปป.ลาว)

 *****  เอกสารประกอบการเดินทาง  ส่งก่อนเดินทาง ภายใน 23 พ.ย. 2561*****
เอกสาร : เจ้าของรถ(ผู้ถือกรรมสิทธิ์) หรือผู้ครอบครอง
-  สำเนาทะเบียนรถยนต์ (คู่มือประจำรถ) และรายการหน้าเสียภาษี มีอายุไม่น้อยกว่า 60 วันนับวันเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-  พาสปอร์ตรถยนต์(เล่มม่วง)  หรือ(กรณีรถฯติดไฟแนนซ์)ใบอนุญาตนำรถฯออกนอกประเทศจากไฟแนนซ์ และมีค่าดำเนินการขอนำรถ
   ออก ตปท. 2,500 บาท

เอกสาร :คนขับ(ในทริปนี้)
-  สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (รุ่นสมาร์ทการ์ด)
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-  หนังสือเดินทาง (PASSPORT)ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) และมีหน้าว่างภายในเล่มไม่น้อยกว่า 3 หน้า
 
เอกสาร :ผู้เดินทาง ผู้โดยสาร
-  หนังสือเดินทาง (PASSPORT)ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) และมีหน้าว่างภายในเล่มไม่น้อยกว่า 3 หน้า

เอกสารจริง ให้ส่งถึงผู้จัดคาราวานฯ  ก่อนเดินทาง 10 วัน
-  พาสปอร์ตรถ และพาสปอร์ตคน
* ส่วนเอกสารจริง ที่ต้องติดรถไปตลอดการเดินทางเสมอ ได้แก่ คู่มือรถ(เล่มจริง) : และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับรถ และผู้เดินทาง

 
เงื่อนไขการชำระเงิน
จองทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท(มัดจำได้เลย เพื่อทางทีมงานจะได้จองห้องพักที่ สปป.ลาว)
***ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด  ก่อน 23 พฤศจิกายน 2561  ***
 
เพื่อผลประโยชน์ของท่าน  โอนชำระเรียบร้อย  แสดงหลักฐานการชำระโดยถ่ายรูปส่งไลน์ด้วยครับ ขอบคุณครับ


 
  ติดต่อเพื่อพิชิตเส้นทางคาราวานได้ที่
“  สปริงฮอลิเดย์  ”
18/54  ถ.มลิวรรณ ซอย2 (ชูวงศ์)  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
Tel. 042-811459 , 085-0102426 , 091-8545266 , 063-7299929

E-mail : loeitravel@hotmail.com / www.loeitravel.com
ใบอนุญาต ททท. เลขที่ 51/00536 
 
 
FB  :  คาราวานรถยนต์ ท่องเที่ยวทั่วโลก
           Fanpage :  Caravan club           

[ +zoom ]
สามารถแอดไลน์_พูดคุยกันได้ครับ
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- เมียนมาคาราวาน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [8 พฤศจิกายน 2560 14:55 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY