Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 56
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,761,594
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
13 ธันวาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน วังเวียง.หลวงพระบาง.ไหหิน.เวียงจันทน์.4คืน
[22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9251 คน
 

.    คาราวานรถยนต์    .
ย้อนรอยอาณาจักรล้านช้าง ไทย-สปป.ลาว

สบายดีผู้บ่าว - ผู้สาว - กินข้าวนำกันเด้อ

  กินข้างแลง...แงงสาวลาว .
 
 ( 5 วัน 4 คืน )
หนองคาย-วังเวียง-เชียงขวาง...ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์
 
วันแรก    หนองคาย – ซิตี้ทัวร์เวียงจันทน์ - วังเวียง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่สะพาน มิตรภาพไทย – ลาว ชมทิวทัศน์ความ งดงามของสองฝั่งโขงสายใยเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องไทย – ลาว ถึงด่านตรวจ คนเข้าเมือง สปป.ลาว ใช้ เวลาทำเอกสารพิธีการต่าง ๆ ประมาณ 10 นาที รับการต้อนรับจากมัคคุเทศก์สาวลาว ในชุดประจำชาติสวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ชมสิ่งที่ดีที่สุดในเวียงจันทน์ อาทิ
นมัสการพระธาตุหลวงหรือพระเจดีย์โลกจุฬามณี เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ สร้างใน สมัยเดียวกันกับการสร้างเมืองเวียงจันทน์ โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ และ พระอรหันต์ 5 องค์บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ ส่วนหัวเหน่าของพระพุทธเจ้าไว้ในองค์พระธาตุ เดิมเป็น พระธาตุองค์เล็ก ๆ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ได้นำ พาประชาชน สร้างพระธาตุองค์ใหญ่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้จนถึงปัจจุบันนี้ สวยงามและ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในประเทศลาว
อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Monument) Victory Monument) สถาปัตยกรรมผสมผสานลาว ล้านช้าง กับฝรั่งเศส ตั้งตระหง่านสูงเด่นอยู่ ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติ ที่ เสียสละ เพื่อชาติบ้านเมืองมา ทุกยุค ทุกสมัย ชั้นบนสุดท่าน สามารถชมทิวทัศน์ของเวียงจันทน์ได้รอบทิศทาง
พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว(Hor Phra Kaew Museum) ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
ก่อนที่จะถูก อันเชิญมาไว้ที่กรุงธนฯ โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก(ร. 1) เมื่อปี ค.ศ. 1778
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
 
บ่าย  มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียง ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ระหว่างทาง นำท่านชม หมู่บ้านท่าเรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลา เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “หมู่บ้านปลา” ชาวบ้านที่นี่เกือบทุกหลังคาเรือน มีอาชีพจับปลา เป็นอาชีพหลัก ถึงเมืองวังเวียง เมืองที่ได้ชื่อว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ำลำธาร และภูเขา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์เคยเป็นฐานทัพฝรั่งเศส ซึ่งจะมีบ้านเรือนที่เป็นทรงฝรั่งเศสให้เราเห็นอยู่ทั่วเมือง นอกจาก นี้ยังมีสนามบินเก่าให้เราได้ชมอีกด้วย
ชมถ้ำจัง ชมความงดงามของปฏิมากรรมธรรมชาติ   นำท่านเข้าพักโรงแรม
 
18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ท่องราตรีเมืองวังเวียง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง    วังเวียง – เชียงขวาง - ทุ่งไหหิน
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ชมตลาดเช้าเมืองวังเวียงก่อนออกเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก ระหว่างทาง นำท่านชมวิถีชีวิต ประชาชนลาวบรรดาเผ่า ซึ่งต่างเมืองต่างวัฒนธรรม ออกเดินทางไปยัง- เมืองกาสี- เมืองภูคูณ-  สัมผัส-ศึกษาชีวิตของชนลาวเทิง-บน ตลอดการเดินทาง

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภูคูนเพียงฟ้า   ร้านอาหารริมภูเขาสูงที่มีวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
 
บ่าย    เดินทางเข้าเส้นทางหมายเลข 7 ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่
* ถึงโพนสวรรค์ (เมืองแปก) จากซากปรักหักพังบางแห่งทางรัฐบาลลาวได้อนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงพิษภัยของสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีต ร่องรอยของหลุมระเบิดขนาดใหญ่จากฝูงบิน บี 52 ของอเมริกันยังคงมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไป ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว ซากของลูกระเบิดน้ำหนักหลายสิบตันถูกดัดแปลงมาเป็นรั้วบ้าน เสาบ้าน รางข้าวหมู ที่นั่งเล่น เตาปิ้งบาร์บีคิวสำหรับนักท่องเที่ยว  นำคณะชมทุ่งไหหิน พบกับมหัสจรรย์ไหหินขนาดใหญ่ วางเรียงรายนับร้อยใบ ท่ามกลางทุ่งหญ้าอย่างน่าพิศวง
 
ค่ำ   รับประทานอาหาร   พักโรงแรมมาลี โพนสวรรค์แขวงเชียงขวาง
 
วันที่สาม     เชียงขวาง - หลวงพระบาง
 
เช้า   รับประทานอาหาร
 
* ออกเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารบ้านกิ่วกะจำ สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี
 
14.00 น. ถึงหลวงพระบางเมืองมรดกโลก นำท่านชม
พระธาตุหมากโม วัดวิชุนราช สร้างในปี พ.ศ. 2046 โดยพระเจ้าวิชุนราชเพื่อประดิษฐานพระบาง มีพระธาตุรูป คล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ชาวลาวทั่วไปมักเรียกว่า “ธาตุหมากโม” ตามประวัติกล่าวว่า “พระนางพันตีนเขียง  อัครมเหสี ของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2075 นอกจากนี้ภายพระอุโบสถยังรวบรวม หลักศิลาจารึกและ พระพุทธรูปเก่าแก่ต่าง ๆ ไว้มากมาย
 
วัดเชียงทอง เป็นวัดเก่าแก่และสวยงามมากที่สุดวัดหนึ่งในหลวงพระบาง สร้างในราว พ.ศ.2102-2103โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนที่พระองค์จะย้าย เมืองหลวงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์วัดนี้ถือเป็น“วัดประตูเมือง”และยังเป็นท่าเทียบ เรือสำหรับการเสด็จ ประพาสทางชลมารคของ กษัตริย์หลวงพระบางสมัยก่อนCheck Inโรงแรม
พระธาตุจอมพูสี มีความโดดเด่นตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  เปรียบเสมือนหลักเมืองของหลวงพระบาง มีตำนานกล่าวว่า “ฤๅษีสองพี่น้องคืออามะละฤๅษีและโยทิกะฤๅษี” ได้เดินทางเสาะหาสถานที่ตั้งเมือง เมื่อมาเห็นชัยภูมิที่นี่ดีป็นที่ราบกว้าง มีเนินเขาอยู่กลางจึงเลือกเนินเขานี้เป็น “ใจกลางเมือง” บนยอดพูสีเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้รอบด้าน
เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็นเดินช้อปปิ้งย่อยอาหารที่ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว ชมและเลือกซื้อ สินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง ราคาถูก สมควรแก่เวลาเดินทางกลับโรงแรม
 
 
วันที่สี่     หลวงพระบางทัวร์
 
เช้า   ตื่นเช้าทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียว ตามประเพณีชาวหลวงพระบาง มีพระภิกษุสงฆ์กว่า300 รูป
 
* รับประทานอาหาร   พาคณะเดินเที่ยวตลาดเช้า ย้อนรอยอดีตชีวิตคนไทยเมื่อ 30 ปีก่อน บรรยากาศค้าขายแบบดั้งเดิมด้วยอัธยาศัยน้ำใจดีของพ่อค้า--แม่ค้าหลวงพระบาง   จากนั้นพาคณะชมพระราชวังหลวงพระบาง: ปัจจุบันคือหอพิพิธภัณฑ์ (International Museum)เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ทั้งเครื่องราชูปโภคของเจ้ามหาชีวิต     
 
* นำท่านนั่งเรือล่องแม่โขง ชื่นชมความงามทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ เที่ยวชม   ถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ต้องเสด็จ       ทำพิธีหดสรง(สรงน้ำพระ )และฟังธรรมที่ถ้ำติ่งนี้ในวันสังขาร หรือวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ถือเป็นโบราณประเพณีของลาว
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร
 
บ่าย  นำท่านเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทสู่ น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม
 
ค่ำ   รับประทานอาหาร   …..พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า     หลวงพระบาง - เลย
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
 
*   เช็คเอาท์ นำคณะเดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ตามเส้นทางหมายเลข 4 
 
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ไชยะบูลี
 
บ่าย  เดินทางมุ่งสู่เมืองแก่นท้าว
 
* พาท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย น้ำเหือง  ผ่านกระบวนการตรวจลงตรา
 
เย็น   ถึงแผ่นดินไทยดดยสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
 
 …………..โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม…………..


 
 
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่                                                                 
 
11,900.-/ท่าน
 
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 
8,8,900-/ท่าน
 
พักเดี่ยว เพิ่ม                                                         
 
3,000.-
 
ค่าธรรมเนียมรถ เข้า-ออก ประเทศลาว  
(แยกจ่ายกับค่าทัวร์)              
2,000.-/คัน
 
 
 
อัตรานี้รวม                                                                                      
- รถนำขบวนตลอดเส้นทาง                                         
- ค่าโรงแรมที่พัก                                                                                                                         
- ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ                                                            
 
- ค่าธรรมเนียมผ่านแดน ไทย–ลาว /ค่าเข้าชมสถานที่      
 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
- ค่ามัคคุเทศก์ไทย+ลาว   

อัตรานี้ไม่รวม 
-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น มินิบาร์ อาหารตามสั่ง
-  ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือค่าประกัน เช่น โรคท้องร่วง   แพ้อาหาร  ลมชัก เป็นต้น 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   1% และค่าหัก ณ ที่จ่ายอื่นๆ  

- ค่าทริปไกด์                                                
สปริงฮอลิเดย์
Tel. Office (66) 42 811459 ; 
Mobile Thai: 0ุุ63-7299929
                                                                
สนใจติดต่อ   :      สปริงออลิเดย์      18/54  ถ.มลิวรรณ ซอย2 (ชูวงศ์) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เมียนมาคาราวาน [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานหนึ่งแม่น้ำสองแผ่นดิน [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานเชียงคาน-หลวงพระบาง [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานจางเจี่ยเจี้ย VIP [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานรถยนต์สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวาน เชียงคาน-หลวงพระบาง [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานฟินซาปา..สิงหา..นาเขียว..น่าเที่ยวมาก [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานเมียนมาร์2017 [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวานแชงกรีล่า-ย่าติง [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
- คาราวาน-ปีใหม่(2017)-ไปซาปา [22 มิถุนายน 2553 12:22 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
..........รถเก๋งไปได้ครับ
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 11 สิงหาคม 2553 12:29 น.
IP : 125.26.209.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
ปี 54 มีทริบนี้เมื่อไหร่ มีคาราวานลาวใต้ไหม และรถไม่ 4*4 ไปได้หรือเปล่า
ชื่อ : สมบัติ พรพรหมประทาน   E-mail : sbp.porn@gmail.com    วันที่ : 13 ธันวาคม 2553 15:23 น.
IP : 119.46.93.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
Tripนี้จะเดินทางช่วงต้นเดือนเมษายน 2554 ก่อนเทศกาลสงกรานต์
จะลงข้อมูล Update เร็วๆนี้ ส่วนลาวใต้มีคนให้ความสนใจน้อย
ขอเป็นคราวถัดไปครับ
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 13 ธันวาคม 2553 15:43 น.
IP : 223.206.232.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
สนใจ Trip 25-29 ตุลาคม 2554 ต้องทำอย่างไร เช่น สมัคร, การเตรียมตัว รถ-คน
ชื่อ : yai   E-mail : surasuk_yai@hotmail.com    วันที่ : 9 สิงหาคม 2554 11:48 น.
IP : 125.27.178.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
ระยะทางรวมแล้วกี่กม.ครับ
ชื่อ : komdet78   E-mail : komdet78@hotmail.com    วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 12:42 น.
IP : 113.53.57.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
ปี55เมื่อใหร่ครับ
ชื่อ : คมเดช    วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2555 15:05 น.
IP : 113.53.57.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
เรียนคุณคมเดช
คาราวานรถยนต์ปี 55 เป็นโปรแกรมสุดขอบฟ้าแชงกรี-ล่า ระหว่างวันที่ 31 มีค.-12 เมย. 2555
ดูข้อมูลการเดินทางได้ กำลังรับสมัคร เชิญนะครับ
ขอบคุณ วสันต์
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2555 10:15 น.
IP : 171.5.75.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
ทริบ ปี 56 มีออกมาหรือยังครับ
ชื่อ : คมเดช   E-mail : komde78@hotmail.com    วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2555 11:55 น.
IP : 110.77.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
เงียบจัง
ชื่อ : คมเดช   E-mail : komdet78@hotmail.com    วันที่ : 15 มกราคม 2556 10:01 น.
IP : 110.77.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
เงียบจัง
ชื่อ : คมเดช   E-mail : komdet78@hotmail.com    วันที่ : 15 มกราคม 2556 10:03 น.
IP : 110.77.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
เงียบจัง
ชื่อ : คมเดช   E-mail : komdet78@hotmail.com    วันที่ : 15 มกราคม 2556 10:04 น.
IP : 110.77.140.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
....ในช่วงนี้ เรากำลังจัดทริปทัวร์--คาราวาน--ช่วงเวลาในการเดินทาง--และราคาให้นิ่งๆให้ลงตัว แล้วจะนำเสนอทางเวปไซต์ในเร็วๆนี้ ครับ
หากท่านใดสนใจสมัครคาราวานทริป ก็แจ้งความจำนงได้เลยครับ
ชื่อ : สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 15 มกราคม 2556 11:53 น.
IP : 1.1.249.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
สนใจคาราวาน ลาว เวียดนาม
ชื่อ : จิรศักดิ์   E-mail : tungacr2@hotmail.com    วันที่ : 21 มกราคม 2556 23:04 น.
IP : 101.51.194.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
สนใจ คาราวานทริปค่ะ มีรายการส่งให้ด้วยนะคะ ของปีนี้นะคะ 2556นะคะ
schaempuing@hotmail.com
ชื่อ : sopida   E-mail : schaempuing@hotmail.com    วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2556 11:29 น.
IP : 124.120.222.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
สนใจ คาราวานหลวงพระบาง เดินทางทางจังหวัดน่านมีมั้ยครับ หรือถ้ามีทริปอื่นๆ ส่งมาก็ได้ครับ luritpongsiri@yahoo.co.th
ชื่อ : rit    วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556 11:44 น.
IP : 192.168.1.253, 110.77.212.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 10:14 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.giuseppe-zanotti.cc   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:17 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 18

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 19

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY