Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 257
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,699
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์ 6วัน
[10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14781 คน

 

JAPAN  SPECIAL

 HOKKAIDO   LAVENDER

 6 DAYS 4 NIGHTS
การบินไทย (TG)
ชิโตเซ่ - ชิโตเซ่

 

ชิโตเซ่ ฟูราโน่-โรงงานผลิตชีส-ทำไอศครีม-โทมิตะฟาร์ม-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-บิเออิ ฮิลล์-
โซอุนเคียว-หุบผาโซอุนเคียว-น้ำตกริวเซ+น้ำตกงิงงะ-ไอซ์ พาวิลเลี่ยน-อาซาฮิคาว่า-
อะซาฮิคาว่าราเมน-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนต รี-โรงงานเป่าแก้ว-ซัปโปโร-
ตลาดนิโจ-โรงงานช็อคโกแล็ต-ศาลเจ้าฮอกไกโด- โอโดริ พาร์ค-หอนาฬิกา-อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า-
ซึซึกิโน่-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ )-กรุงเทพฯ
 
 
พิเศษสุด.. 1. อร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ    
               2. อิ่มอร่อยกับปูยักษ์ฮอกไกโด แบบเต็มอิ่ม ไม่อั้น...
               3. ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เทศกาลดอกไม้ สวยงาม ยิ่งใหญ่ ตระการตาน่าชม
                   4. ช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่าน ซึซึกิโน่
               5. อิสระช้อปปิ้งโดยรถไฟ 1 วันเต็ม  
                   6. พักโรงแรมในซัปโปโร 3 คืนติดกัน
               7. ชมโรงงานช็อคโคแล็ต อันเลื่องชื่อ และเที่ยวเมืองซัปโปโร โอตารุ / โซอุนเคียว
               8. แถมคู่มือท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น / ปลั๊กสำหรับใช้ที่ประเทศญี่ปุ่น / กระเป๋าล้อลาก
               9. บริการ WIFI บนรถโค้ช
 
          
กำหนดการเดินทาง 2557
กรกฏาคม วันที่  07-12**
  วันที่  13-18**
  วันที่  17-22**
  วันที่  21-26**
สิงหาคม วันที่  01-6**
  วันที่  05-10
  วันที่  07-12
  วันที่  12-17
 
         
 
วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ ชิโตเซ่     
21.00 น.       กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แถว D เช็คกรุ๊ปหมายเลข 17-22 เจ้าหน้าที่ พันไมล์ อินเตอร์ ทราเวล คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอิน และสัมภาระในการเดินทาง
23.45 น.       เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
 
วันที่สอง    ชิโตเซ่ ฟูราโน่-โรงงานผลิตชีส-ทำไอศครีม-โทมิตะฟาร์ม-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์-บิเออิ ฮิลล์- โซอุนเคียว (อาหารกลางวัน -เย็น)
08.00 น.         เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
จากนั้นเดินทางสู่ ฟูราโน่ 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชีส คุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของชีสคุณภาพชนิดต่างๆ ในโรงงานนี้มีส่วนที่ให้ท่านสามารถทดลองทำไอศครีมได้ด้วยตนเอง ท่านจะได้ประสบการณ์การทำไอศครีม และได้ชิมไอศครีมที่ท่านลงมือทำด้วยตนเองอีกด้วย นับเป็นสิ่งน่าประทับใจอย่างยิ่ง (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการทำไอศครีม)
****  จากนั้นนำท่านชมความงามโดยรอบ ผ่านชมความงามของดอกไม้แถบคามิฟูราโน ได้เวลานำท่านสู่โทมิตะฟาร์ม แถบนากาฟูราโน่ ภายในฟาร์มแห่งนี้ท่านจะประทับใจกับเหล่ามวลดอกไม้หลากหลายชนิด หลากหลายสีสันของดอกไม้ที่มีความงดงามมากที่สุดจนทำให้ท่านไม่อยากกระพริบตา ภายในบริเวณฟาร์มยังมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้เยี่ยมชม และยังสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากดอกไม้  อีกหลากหลายชนิด เพื่อกลับไปเป็นของฝากและของที่ระลึกอันน่าสะสม
***  จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่จะบานอร่ามตาให้ท่านได้ชมกันเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น คือมิถุนายน - ต้นเดือนสิงหาคม ท่านจะระรานตาไปกับความงดงามของดอกลาเวนเดอร์ที่แข่งกันบานชูช่อให้เต็มทุ่ง ให้ท่านเก็บภาพแห่งความประทับใจนี้ ตลอดทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของฤดูแห่งดอกไม้หลากหลายชนิดที่บานเต็มสองข้างทาง ให้ท่านได้ชมความงามของดอกไม้เมืองบิเออิ ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของที่นี่ นำท่านชมความงามของมวลดอกไม้ที่บิเออิ ฮิลล์
*** จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านสู่โซอุนเคียว แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเกาะฮอกไกโด
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ห้องอาหารของโรงแรม
***  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมโซอุนเคียว คังโค   หรือเทียบเท่า
****  นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ และผิวพรรณที่ดี
 
วันที่สาม   โซอุนเคียว- หุบผาโซอุนเคียว-น้ำตกริวเซ+น้ำตกงิงงะ-ไอซ์ พาวิลเลี่ยน-อาซาฮิคาว่า- อะซาฮิคาว่าราเมน-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนต รี-โรงงานเป่าแก้ว-ซัปโปโร    (อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น)                                                                                                                                                                      
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**** จากนั้นนำท่านชมหุบผาโซอุนเคียว หุบผาใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของวนอุทยานแห่งชาติภูเขาไดเซทสึ            ความสูงแบบแหงนคอตั้งบ่า ทิ้งดิ่งลงมาเบื้องล่างสูง 150 เมตร และแผ่ขยายออกไปตามแนวนอนถึง 20 กม. เกิดขึ้นจากลาวาที่แข็งตัวกลายเป็นแท่งหินขนาดมหึมาอันน่าเหลือเชื่อจำนวนมากมาย และมีน้ำตกไหลลงสู่เบื้องล่างหลายสาย ภาพวิวทิวทัศน์อันดูงดงาม ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมความงามอันยิ่งใหญ่ที่ถูกธรรมชาติสร้างขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกริวเซ ที่มีความสูงถึง 90 เมตร และน้ำตกงิงงะ ที่มีความสูงถึง 120 เมตร ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ทั้ง 2 น้ำตกนี้ถูก     ขนานนามว่าเป็นน้ำตกผัวเมีย ซึ่งอยู่คู่กันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน และเรียกนักท่องเที่ยวเข้าไปชมความงาม              มากมายนับไม่ถ้วน จากนั้นนำท่านสู่ ไอซ์ พาวิลเลี่ยน สัมผัสบรรยากาศหนาวเย็นแบบติดลบกันได้         ภายในบริเวณของไอซ์พาวิลเลี่ยน ชมความงดงามของเสาน้ำแข็งอันหนาวเย็นที่มีมานานกว่า 10 ปี
**** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาซาฮิคาว่า
เที่ยง    รับประทานราเมง
บ่าย    นำท่านสู่ อะซาฮิคาว่าราเมน มีประวัติมายาวนาน นับย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นสมัยโชวะ  ซึ่งในขณะนั้นฮอกไกโดราเมนได้กำเนิดขึ้นในเมืองซัปโปโรโดยการผสมผสานบะหมี่หลายชนิดของจีน ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ราเมนที่เป็นต้นแบบเฉพาะของอะซาฮิคาว่าก็ได้กำเนิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น การทำให้น้ำซุปร้อนอยู่ได้นานโดยเคลือบผิวหน้าด้วยน้ำมันหมู น้ำซุปรสซีอิ้วที่เคี่ยวด้วยกระดูกหมูและน้ำสต๊อคซีฟู๊ดเช่น นิโบะชิ (ปลาซาร์ดีนแห้ง) และเส้นบะหมี่ที่มีส่วนผสมของน้ำน้อยกว่า        และด้วยเหตุนี้หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่าก็ได้เปิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 1996 เนื่องด้วยผู้คนเริ่มกล่าวขวัญถึงอาซาฮิคาว่าราเมน และเพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความภาคภูมิใจของอาซาฮิคาว่านี้ให้เป็น        ที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
***  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโอตารุทาวน์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของซัปโปโร ในอดีตเมืองโอตารุ นับเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า และการประมง
*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลองโอตารุ ให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพที่งดงามที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่
*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนต รีที่มีชื่อเสียงของเมืองโอตารุ ที่นี่ท่านจะได้ชมกล่องดนตรีมากมายหลายหลายแบบน่ารักๆ เต็มไปหมดมากกว่า 3000 แบบ รวมถึงท่านยังสามารถเลือกทำกล่องดนตรีแบบที่ท่านต้องการได้ด้วย (ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการทำ)
*** จากนั้นนำท่านสู่โรงงานเป่าแก้ว ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทำโรงง  านเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ท่านจะได้ชมวิธีการสาธิตการผลิตเครื่องแก้ว และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้แต่ในปัจจุบัน เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ  นำท่านสู่เมืองซัปโปโร
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมชิซัน แกรนด์ ซัปโปโร หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่     ตลาดนิโจ-โรงงานช็อคโกแล็ต-ศาลเจ้าฮอกไกโด- โอโดริ พาร์ค-หอนาฬิกา- อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า-ซึซึกิโน่    (อาหารเช้า-กลางวันเย็น)                                                                                                                                                                      
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
****  นำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดนิโจ ซึ่งเป็นที่รวมของฝากของที่ระลึก สินค้าเครื่องใช้ในท้องถิ่นและอาหารมากมาย ให้ได้ลิ้มลองกัน นำท่านสู่โรงงานช็อคโกแล็ต ให้ท่านชมกรรมวิธีการทำช็อคโกแล็ตที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด ท่านจะได้พบและลิ้มรสความอร่อยแบบไม่รู้ลืมกับช้อคโกแล็ตหลากหลายแบบ หลากหลายรสชาติ และเลือกซื้อสินค้าหลากหลายที่ทำจากช็อคโกแล็ตนำท่านชม “ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชือ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย    นำท่านสู่ โอโดริ พาร์ค เป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองซัปโปโร เป็นสวนที่มีความกว้าง 105 เมตร ยาว 3.8 กิโลเมตร เป็นโซนสีเขียวสดของตัวเมืองที่ใช้เป็นถนนสำหรับการเดินเล่น ปลายสุดด้านหนึ่งมีหอสูงเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมประดับอยู่ ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานเทศกาลน้ำแข็งแกะสลักทุกปีในฤดูหนาว
***  จากนั้นนำท่านชมหอนาฬิกา เอกลักษณ์เด่นของเมืองซัปโปโร และเป็นสถานที่อ้างอิงนิยายรักและเพลงอมตะตลอดกาลของญี่ปุ่น ตัวอาคารสร้างและออกแบบ  ให้เป็นสถาปัตยกรรมของอเมริกัน
***  นำท่านเดินทางสู่ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรม  ของอาคารนี้ ถือ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ. 1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น
****  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโน่ เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกมากมาย
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมซัปโปโร ชิซัน แกรนด์ หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า   ซัปโปโรอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ )                                                                                          (อาหารเช้า)                     
 เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** (เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน ไม่มีรถโค้ชบริการ ) ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางตลอดวัน  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
บ่าย      อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ      รับประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย  ...นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมซัปโปโร ชิซัน แกรนด์ หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก                    ชิโตเซ่-กรุงเทพฯ                                    (อาหารเช้า)                                                                                                                                                                              
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
***  นำท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่            
10.45 น.  เหิรฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
16.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
…………………………………………………………….
 
 
 
 
  ก.ค. – ส.ค. 7-12 ส.ค. **
อัตราค่าบริการ รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว รวมตั๋ว ไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ 52,900.- 30,900.- 54,900.- 32,900.-
เด็กมีเตียง 49,900.- 28,900.- 51,900.- 30,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก (ไม่มีเตียง) 43,900.- 23,900.- 45,900.- 25,900.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 7,900.- 7,900.- 7,900.- 7,900.-
 
 
*** หมายเหตุ *** ต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
**ราคานี้รวมภาษีน้ำมันแล้ว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 2557 และอาจมีการปรับขึ้นอีกเนื่องจากสายการบินอาจมีการเรียก
เก็บค่าน้ำมันเพิ่ม หากทางสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องปรับราคาตามราคาภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน**
 
 
 
 
 

อัตรานี้รวม

1..  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
2.. ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น         
3.. ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                              
4..  ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                     
5..  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                     
6..  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
7..  ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
8..  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม              

          1.. ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  

          2.. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร

                    ที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                 

3..ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
4..ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
5..ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
6..ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7..ทิปไกด์และคนขับรถ
8..ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
 
เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท
(สำหรับทัวร์ประเทศแถบยุโรป มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท) ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
         
เงื่อนไขการยกเลิก         ***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
 
--- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน                ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
--- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  16-30 วัน                    หักค่ามัดจำ  10,000 บาท และ 15,000 บาท ในช่วงปีใหม่ และเมษายน
--- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  10-15 วัน          หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
--- ยกเลิกก่อนการเดินทาง    4-9  วัน           หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
--- ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-3  วัน           หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
--- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
--- กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต และท่านได้ชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์ให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าตั๋วรถไฟ หรื่ออื่นๆ เป็นต้น ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป
--- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
--- กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า  หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตั๋วรถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
--- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติที่ไม่ได้รับยกเว้นเรื่องขอวีซ่า
 
---- การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต   ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ตัวแทนยื่นไม่คืนเงินค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
--- กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน   เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 
--- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
--- กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 
--- สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
--- สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
--- กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
--- ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารทุกกรณี
 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารควรรับทราบ  ก่อนการเดินทาง
  1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
  2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
  3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
---             กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
---             กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
--- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
   (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว)
 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ฮ่องกง [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ฮ่องก [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [10 มิถุนายน 2554 14:22 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
สวัสดีค่ะ
รายการด้านบนสำหรับเดือนกรกฎาคม คือวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
ถ้าดิฉันมีตั๋วไปกลับกรุงเทพ-นาโกย่า ของการบินไทยแล้ว จะขอร่วมไปกับคณะของคุณ จะได้หรือไม่คะ และจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
การยื่นขอวีซ่าต้องใช้เวลากี่วัน
ช่วยกรุณาตอบและส่งมาตามอีเมล์แอดเดรสด้วยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

แอน
ชื่อ : แอน   E-mail : ann-ja@hotmail.fr    วันที่ : 22 เมษายน 2555 07:07 น.
IP : 82.224.254.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
สวัสดีครับ
โปรแกรมนี้ เรากำลังดูวัน-เวลา ที่เหมาะสมในเดินทางอยู่ครับ
* เราไม่อนุญาต ให้ท่านที่มีตั๋ว โดยสารเดินทางไปเที่ยว กับคณธของเราได้ บริษัทเราขอจัดทัวร์แบบ full option ...เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ในการเดินทางครับ
ขอบคุณมากครับ
.....เลยทราเวล
ชื่อ : เลยทราเวล   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 23 เมษายน 2555 13:24 น.
IP : 1.1.254.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
อยากไปจังเลยค่ะ
ชื่อ : Teerada    วันที่ : 11 พฤษภาคม 2555 16:41 น.
IP : 183.89.94.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
เดือนมิถุนายน มีมั๊ยคะ
ชื่อ : ปาล์ม    วันที่ : 26 พฤษภาคม 2555 12:39 น.
IP : 110.49.233.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าไปช่วงวันที่เท่าไหร่คะ
แล้วราคาเท่าไหร่คะ
ชื่อ : เชอรี่    วันที่ : 24 มีนาคม 2556 10:47 น.
IP : 182.53.116.XXX

ความคิดเห็นที่ 6

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:50 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 8

dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


adidas wings shoes


true religion outlet


yeezy shoes


coach outlet store


true religion outlet


kate spade outlet


michael kors handbags outlet


nike outlet store online


cheap jordan shoes


coach outlet store


nike flip-flops


hermes bags


nike outlet store


miu miu handbags


coach handbags


coach outlet online


titans jersey


coach factory outlet online


nike max


air jordan uk


mont blanc


ralph lauren outlet online


moncler jackets


uggs outlet


canada goose coats


tory burch outlet store


seattle seahawks jersey


cheap snapbacks


ralph lauren uk


canada goose


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:58 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY