Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 138
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,129,440
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน
[7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]จำนวนผู้เข้าชม 874 คน
 
 
 ขับรถเลียบลัดเลาะสู่มหาหิมาลัย ' หลังคาโลก 
   ซัมบาลาธิเบต เอเวอร์เรสเบสแคมป์ คาราวาน   
   พิชิตความงดงามอันยิ่งใหญ่ ความเชื่อ ความหวัง ความรัก   
  ดุ จ ดั่ ง เ ดิ น ท า ง ใ น ภ า พ ว า ด 

วันที่ 9 ก.ค. - 1 ส.ค. 2561 . . . ทริป 24 วัน พัก 4 ดาว
ใบอนุญาต เลขที่ 51-00536
 
วันแรก  จันทร์ที่ 9 ก.ค. 61  ฟรีรัน-เชียงของ
14.30 น. ทุกท่านสามารถเช็คอินได้  ณ โรงแรมนาคราชนคร  อ.เชียงของ จ.เชียงราย
17.30 น. รับประทาน  อาหารเย็น ร่วมกัน  รับฟังข้อมูลการเดินทาง  จากนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง  อังคารที่ 10 ก.ค. 61  เชียงของ –12ปันนา    ( 430 กม. )
08.00  น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่4  พิธีตรวจเอกสารการข้ามแดนทั้ง2ประเทศ หลังจากนั้นเดินทางต่อ
12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน  ที่หลวงน้ำทา               
15.00  น. ออกเดินทาง  ตรวจเอกสารการข้ามแดนทั้ง2ประเทศ เดินทางต่อ
19.00 น.  ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่สาม  พุธที่ 11 ก.ค. 61   สิบสองปันนา – หลินชาง         ( 450 กม. )
*  เดินทางตามถนน ลาดยาง  มุ่งหน้าหลินชาง ชมความงามเริ่มเห็นภูเขาสูง ลัดละลำธาร ค้างคืนที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
 
วันที่สี่  พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 61   หลินชาง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง     ( 500  กม. )
*  เดินทางเพื่อไปยังเมืองต้าหลี่ เส้นทางเป็นทางลาดยางประมาณ 300 กม. แวะทานอาหารกลางวันที่ต้าหลี่ บ่ายออกเดินทางต่อไปยังเมืองลี่เจียงถนนลาดยาง
18.00 น.  เข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำพร้อมเข้าชมเมืองโบราณมีอายุไม่ต่ำกว่า 500 – 600 ปี ซึ่งมีความสวยงามมาก ท่านเดินเล่นอย่างอิสระ

วันที่ห้า  ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 61  ลี่เจียง – แช่งกรีล่า-เต๋อชิง   ( 390  กม. )
09.00 น.  ออกเดินทางไปยังเมืองจงเตี้ยน เป็นเมืองที่มีการปกครองตนเองของชาวทิเบค การแต่งกาย ภาษา และวัฒนธรรมเป็นชนชาติทิเบต ระดับความสูงของเมืองประมาณ 3,300 เมตร
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองจงเตี้ยน เดินทางต่อสู่เต๋อชิง
18.00 น.  เข้าพักโรงแรม 4 ดาว และ รับประทานอาหารค่ำ

วันที่หก  เสาร์ที่ 14 ก.ค. 61   เต๋อชิง - หมางคัง ( 240 กม. )

เช้า  ออกเดินทางออกจากเมืองเต๋อชิง  มุ่งหน้าเมืองย่าเจียงและเมืองหมางคัง ตามเส้นทางหมายเลข ถนน 214 วิ่งเลียบแม่น้ำโขงสลับภูเขาสูงมีวิวน่าทึ่งมาก
เที่ยง  ทานอาหารกลางวัน ที่เมืองย่าเจียง เมืองนี้จะมีโบถส์ของศาสนาคริตร์ตั้งอยู่เพียงที่เดียวในเขตทิเบต
17.00 น.  เดินทางถึงเมืองหมางคังเข้าพักโรงแรม 3 ดาวที่พักที่ดีที่สุดในเมือง  รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่เจ็ด  อาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61  หมางคัง – ปางต้า – ปาซู่     ( 360 กม. )
เช้า     ออกเดินทางตามเส้นทาง214 มุ่งหน้าเมืองบางดา ระหว่างผ่านหมู่บ้านของชนชาติทิเบตที่อยู่ตามชนบท
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองบางดาออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองปาซูซึ่งเป็นเมืองสามแยกถนนทิเบตสายเหนือและใต้
18.30 น.  ถึงเมืองปาซู พัก Guesthouse ระดับ 2ดาว โรงแรมที่ดีที่สุดในปาซู  รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่แปด  จันทร์ที่ 16 ก.ค. 61  ปาซู่ – โพมี่- ไบยี่        (450 กม.) ระดับ 4 ดาว
เช้า  ออกเดินทางมุ่งหน้าเมืองโพมี่ เริ่มไต่ระดับขึ้นภูเขาอีกครั้ง และจะพบลักษณะทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงและจะมีกระโจมของชาวทิเบตเลี้ยงสัตว์  เริ่มมีภาพเกินคำบรรยายจากสภาพสิ่งแวดล้อมในเส้นทาง
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย  เดินทางพร้อมชมความงดงามของธรรมชาติ เส้นทาง วิถีชีวิต
18.00 น.  เข้าพักโรงแรมระดับ 4 ดาว  รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่เก้า    อังคารที่ 17 ก.ค. 61     ไบยี่ – ลาซา           (480 กม.)
08.00 น.  ออกเดินทางไปนครลาซ่าเมืองหลวงของมณฑลทิเบตถนนลาดยางยางอย่างดี  
16.00 น.  นำรถไปถ่ายรูปหน้าพระราชวังโปตาลา หลังจากนั้นปล่อยพักผ่อนเข้าพักที่โรงแรมระดับ 4 ดาว
 
วันที่สิบ  พุธที่ 18 ก.ค. 61   เที่ยวนครลาซ่า ดินแดนแห่งเทพเจ้า สรวงสวรรค์
08.00 น.  ออกเดินทางเที่ยวชมพระราชวังโพทาละ Potala Palace เป็นสถานที่พำนักขององค์ดาไลลามะ สร้างเมื่อค.ศ.1645 โดยองค์ดาไลลามะที่ 5 เพื่อเป็นสถานที่พำนักของผู้นำศาสนา ใช้เวลาสร้างประมาณ 50 ปีเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของโลกอีกแห่ง มีความยาว 400 เมตร ความกว้าง 350 เมตร สูง 13 ชั้น มีห้องประมาณ 1,000 ห้อง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.  เดินทางไปเที่ยวชมวัดจ้อคัง Jokhang หรือวัดต้าจ่าวซื่อ สร้างขึ้นเพื่อฉลองการอภิเษกสมรสของพระเจ้าซองเทินกัมโปSongten  Gambo กษัตริย์แห่งทิเบต กับเจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงค์ถัง เมื่อ1,300 ปี  พร้อมอิสระพักผ่อน และซื้อของที่ชาวทิเบตวางขายบริเวณรอบๆวัดที่มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม
19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ    …เข้าที่พักระดับ 4 ดาว
 
วันที่สิบเอ็ด    พฤหัสฯที่ 19 ก.ค. 61    ลาซ่า – กันเซ่             (330 กม.)
08.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองกันเซ่  แวะถ่ายรูปทะเลสาบมรกต หรือทะเลสาบยัมดรก และชมวัดลามะที่กันเซ่   
16.00 น.  เข้าพักที่โรงแรมกันเซ่ ระดับ 4ดาวและรับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่สิบสอง    ศุกร์ที่ 20 ก.ค. 61  กันเซ่ – ซิกาเซ่ – ติงชือ       (360 กม.)
08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองซิกาเซ่  
เที่ยง  รับประทนอาหาร
บ่าย  เดินทางต่อสู่เมืองเซกา หรือเมืองติงชือ ซึ่งเป็นที่พักสุดท้ายก่อนขับรถขึ้นไปที่วัดรงบุก เบสแค้มป์ของยอดเขาเอเวอเรส มหาภูเขาหิมาลัย
17.00 น. เข้าพัก โรงแรม 3 ดาวโรงแรมที่ดีที่สุดในติงชือ  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่สิบสาม   เสาร์ที่ 21 ก.ค. 61   ติงชือ – เอเวอร์เรสต์       (100 กม.)
*   ตื่นนอนมารับอากาศบริสุทธ์พร้อมอาหารเช้าแบบทิเบตคณะออกเดินทางเพื่อเติมน้ำมันก่อน  มุ่งหน้าสู่เอเวอร์เรสต์สภาพเส้นทางเป็นลูกรังบนภูเขาขับรถไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูงระดับ 5.100 ม.ผ่านชุมชนเมืองเก่าของชนทิเบตถึงวัดรงบุกและBase Camp อิ่มเอิบกับภาพของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่เบื้องหน้าเราคงไม่ลืมที่จะบันทึกรูปรถของเรากับยอดเขา ไม่มีคำเปรียบเปรยกับชัยชนะที่เราพิชัยเส้นทางนี้ ภาพความยิ่งใหญ่ของงดงามแห่งธรรมชาติที่สรรสร้างเกินพรรณนาเรียงร้อยเป็นถ้อยคำได้
15.00 น. เข้าพักเกรสเฮ้า (ที่พัก 2ดาวโรงแรมที่ดีที่สุดในเบสแคมป์) บนเอเวอร์เรส อิสระถ่ายรูป ครั้งหนึ่งเดินทางมาถึง
 
วันที่สิบสี่  อาทิตย์ร์ที่ 22 ก.ค. 61     เบสแค้ม -ติงชือ – ซิกันเซ่       (370 กม.)
*  ออกเดินทางสู่เมืองซิกันเซ่ย้อนกลับทางเดิมมุ่งหน้าที่เมืองซิกันเซ่  
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย  เดินทางเยี่ยมชมชมชมวัดลามะที่ซิกันเซ่
**** เมืองซิกาเซ่ เมืองที่เป็นทิเบตแท้ใหญ่เป็นอันดับ2 รองเมืองลาซ่า ที่พักระดับ 3 ดาวโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองซิกันเซ่ 
 
วันที่สิบห้า   จันทร์ที่ 23 ก.ค. 61      ซิกันเซ่ –ลาซ่า           (320 กม.)
*  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ลาซ่า โดยจะทำการเดินทางตามแม่น้ำพรหมบุตร ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศอินเดีย แวะชมวัดเก่า พัก4 ดาว
 
วันที่สิบหก   อังคารที่ 24 ก.ค. 61     ลาซ่า – ไบยี่             (480 กม.)
*  หลังจากวันนี้แล้วเราต้องเดินทางเลี้ยวลงมาใช้ถนนที่เป็นหินบดอัด แต่วิวจะสวยและสลับทุ่งหญ้าแม่น้ำ  วันนี้นขับสนุกสุดมันส์  เข้าพักโรแรม 4 ดาว
 
วันที่สิบเจ็ด  พุธที่ 25 ก.ค. 61     ไบยี่ – ปาซู่      (450 กม.) พักระดับ 2 ดาว
*  วันนี้เราจะเดินทางด้วยถนนลาดยาง เริ่มซ้ำทางเดิม เข้าพักโรงแรม 2 ดาว โรงแรมที่ดีที่สุดในปาซู 
 
วันที่สิบแปด  พฤหัสฯที่ 26 ก.ค. 61    ปาซู่ – หมางคาง    (360 กม.)
*  ออกเดินทางถนนลาดยางเรียบ ย้อน ทางเดิมเดินทางต่อไปเมืองหมางคาง พักโรงแรมระดับ 3 ดาวโรงแรมที่ดีที่สุดในหมางคาง

วันที่สิบเก้า  ศุกร์ที่ 27 ก.ค. 61     หมางคาง – แชงกรีล่า      (390 กม.)
* ออกเดินทางมุ่งหน้าเมืองเต๋อชิง    ตามเส้นทางหมายเลข ถนน214 วิ่งเลียบต้นแม่น้ำโขง  สลับภูเขาสูงมีวิวน่าทึ่มาก 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน     
18.00 น.เดินทางถึงเมืองแชงกรีล่าข้าพักโรงแรม 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่ยี่สิบ  เสาร์ที่ 28 ก.ค. 61  จงเตี้ยน - ลี่เจียง       (190 กม. )
*  ออกเดินทางไปยังเมืองลี่เจียง  ออกเดินทางต่อไปเมืองลี่เจียง ถึงเมืองพร้อมเข้าที่พักโรงแรม 4 ดาวหรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ปล่อยเดินเล่นเมืองเก่า
 
วันที่ยี่สิบเอ็ด   อาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 61     เที่ยวลี่เจียง 
*  ปล่อยท่านพักผ่อนอิสระที่เมืองเก่าลี่เจียง อิสระช้อปปิ้ง ในเมืองเก่าลี่เจียง และย่านธุรกิจหน้าที่พัก พักที่ ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ยี่สิบสอง  จันทร์ที่ 30 ก.ค. 61  ลี่เจียง – หลินชาง
*   เดินทางลาดยาง เกือบจะตลอดการเดินทางเข้าพักโรงแรม 4 ดาว
 
วันที่ยี่สิบสาม  อังคาร 31 ก.ค. 61 หลินชาง– 12ปันนา
*  เดินทางโดยลาดยาง  มุ่งหน้าเมืองสิบสองปันนา   ค้างคืนที่โรงแรม ระดับ 4 ดาว
 
วันที่ยี่สิบสี่ พุธ 1 ส.ค. 61  สิบสองปันนา – หลวงน้ำทา ประเทศลาว – เชียงของ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….ออกเดินทางไปชายแดนจีน-ลาวบ่อหาน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ด่านชายแดนจีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  และศุลากรของจีน
บ่าย   ออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น  สปป.ลาว  เดินทางต่อเข้าชายแดนไทย 
เย็น  เดินทางถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ...ผ่านด่านแล้วรับคืนPASSPORT เดินทางกลับ  ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
… … … … … … หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับการเดินทาง … … … … … …

 
อัตราค่าบริการ  :  24 วัน
- ผู้ใหญ่ท่านละ                                    145,900 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)       110,000 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)      100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรถ  -  คันละ    27,000  บาท

พักเดี่ยว  *****    25,000  บาท
 
กำหนดชำระเงิน
งวดแรก   มัดจำ   วันนี้ถึง  1  มิถุนายน 2561   ท่านละ  75,900 บาท
งวดสอง   ส่วนที่เหลือ   ภายใน  15   มิถุนายน 2561    ท่านละ  70,000 บาท พร้อมชำระค่ารถคันละ 27,000 บาท

 
ราคานี้รวม
1..ค่าไกด์,ค่าอาหารตามรายการ, ค่าที่พัก 23 คืน
2..ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
3..ค่ากาแฟร้อนระหว่างการเดินทาง
4..ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
ราคานี้ไม่รวม
1..ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์, ภาษี 3% หรือ 7% , ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
2..ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทีมงาน ท่านละ 2,300
3..ค่าทำหนังสือรถยนต์ระหว่างประเทศ,ค่าเช่าวิทยุสื่อสารCB
4..ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรถท่านกับคนหรือรถท้องถิ่น,

 
เอกสาร
***** เอกสารสำหรับการเดินทาง  ส่งภายใน วันที่ 9 มิถุนายน 2561   สำเนาถ่ายอย่างละ 3 สำเนา
 
เอกสารผู้เดินทาง
- หนังสือเดินทางผู้เดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้งานได้เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่าย (พื้นหลังขาว) ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น (เพื่อยื่นขอวีซ่าจีน ไม่สวมแว่น ใส่หมวก เครื่องประดับสร้อยคอ ต่างหู)
เอกสารเจ้าของรถ และคนขับ
- สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
- (ส่งเฉพาะคนขับ)สำเนาใบขับขี่รถยนต์รุ่นสมาร์ทการ์ด
- (ส่งทุกคน)รูปถ่าย(พื้นหลังขาว)ขนาด 2นิ้ว 2แผ่น(เพื่อยื่นขอวีซ่าจีน/ไม่สวมแว่น/ใส่หมวก/เครื่องประดับสร้อยคอ/ต่างหู)
เอกสารรถยนต์
- สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์ หรือรายการจดทะเบียน / สำเนาหน้าเสียภาษี
- แจ้ง...รุ่นรถ  ปีผลิต ราคา 
- รถปิคอัพต้องส่ง : ใบชั่ง น้ำหนักรถเปล่า(จากสถานผู้ประกอบ เช่น โรงมัน โรงสี โดยให้ออกในชั่ง นน.เปล่าให้)
หมายเหตุ :
-      รบกวนแจ้งผู้ติดต่อในไทยกรณีฉุกเฉิน 2 ท่าน: ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ เบอร์โทร. สถานะความสัมพันธ์
 
 
 
 

[ +zoom ]
แอดไลน์ พูดคุย ได้ครับ
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- เมียนมาคาราวาน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [7 พฤษภาคม 2561 13:20 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY