Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 22
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 57
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,688,835
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Newzealand-Australia
นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014
[24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน
 
 
นิ ว ซี แ ล น ด์
N e w z e l a n d
เกาะใต้
 
คร้สเชิร์ท-แอชเบอร์ตัน-เทคาโป-พูคากิ- แซลม่อน ฟาร์ม
ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมตัดขนแกะ
วานากา-เมืองฮาส-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ
นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์-ไคร้สเชิร์ท
 
แถมฟรี !!! เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ และเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท

 
โดยสายการบิน EMIRATE (EK)
สะสมไมล์ กับ Skyward
 
 
กำหนดการเดินทาง
25 – 31 พ.ค. 57
08 – 14 มิ.ย. 57
22 – 28 มิ.ย. 57
26 – 26 ก.ค. 57
17 – 23 ส.ค. 57
 
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ - ไคร้สท์เชิร์ช
17.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 Row : T สายการบินอิมมิเรตส์แอร์ไลน์  (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
19.30 น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ เที่ยวบินที่  EK 418 โดยแวะที่พักเครื่องซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ส  (แวะพักเครื่องประมาณ 1.30 ชม.)
 
วันที่สอง       ไคร้สเชิร์ท – ชมเมือง - แอชเบอร์ตัน
15.20 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ เร็วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) นำท่านชมเมืองไคร้สเชิร์ท เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมมหาวิหารไคร้สท์เชิร์ท (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้นเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ, ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ  นำท่านออกเดินทางสู่ที่ราบแคนเทอร์เบอรี่ เมือง เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
……เข้าสู่ที่พัก ASHBERTON  HOTEL หรือเทียบเท่า
  
วันที่สาม            แอชเบอร์ตัน-เทคาโป – พูคากิ – แซลม่อน ฟาร์ม - ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์    
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ        นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง
(สำหรับท่านที่สนใจจะนั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) 
แวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย  จากนั้นนำท่านผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทาง ต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความ
ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร ท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก   
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 (การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
****  นำท่านเข้าที่พัก RYDGES  HOTEL  หรือเทียบเท่า   ...หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
  
วันที่สี่             แอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ- ชมตัดขนแกะ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง
11.45 น  เตรียมพร้อมขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ      ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่ เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์ 
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม
หลังอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะพร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าที่วัตถุดิบผลิตจากขนแกะ จากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด   จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้นบนยอดเขาบ๊อบพีค
                 !!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!
*****   นำท่านเข้าที่พัก RYDGES  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
หรือในวันนี้หากท่านใดสนใจที่จะไปล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ (เต็มวัน)
ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional – Day Tour ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าทัวร์อีก 2,000 บาท
มีรถโค้ชรับ – ส่ง อาหารกลางวันบนเรือ และอิสระอาหารเย็น.
 
 
วันที่ห้า             ควีนส์ทาวน์ - วานากา –ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่ เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี  ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE)
ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา
เที่ยง          รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
บ่าย            เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื่อชมชมธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลกชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้  (สำหรับท่านที่สนใจ จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำแบบเวสเทิร์นบุพเฟ่ต์
วันที่หก              ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ–รถไฟทรานอัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
****  นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น) เดินทางสู่เมืองเกรย์เม้าท์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
บ่าย   นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป  เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี  ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
****  พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
****  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด     ไครัสเชิร์ส– ซิดนีย์–กรุงเทพ
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
*****  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ (Canterburry Museum)  ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่ 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
16.55 น.    ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ
00.55 น.    (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ....กรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
 
………………...................................………………
 
นิวซีแลนด์ ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
สัมผัสธารน้ำแข็งกลาเซียร์ และล่องเรือไฟโบราณ (TSS. Earslaw)
โดยสายการบิน EMIRATE (EK) สะสมไมล์ กับ Skyward
                                     
กำหนดการเดินทาง
25 – 31 พ.ค. 57
08 – 14 มิ.ย. 57
22 – 28 มิ.ย. 57
26 – 26 ก.ค. 57
17 – 23 ส.ค. 57
 
อัตราค่าบริการ
ณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 79,900 บาท 49,900 บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 78,900 บาท 47,900 บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 74,900 บาท 44,900 บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 72,900 บาท 39,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 บาท 8,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500 บาท 1,500 บาท
 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***
*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน / ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางนะคะ ***


อัตราค่าบริการนี้รวม
--- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
--- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
--- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
--- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
--- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
--- ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
--- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
--- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

--- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
--- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
--- ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน *
--- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
--- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
--- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
--- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 21 วันทำการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการ) ***
 
  1. สำหรับบุคคลทั่วไป
--- พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
--- รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
--- สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
--- กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
--- กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
--- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
--- หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน หรือใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
--- หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
        1..  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2.. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   
3..  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              
4.. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
--- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
--- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
--- กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
--- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา
--- ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา
--- กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
--- หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
--- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
 
4. สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
--- กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
--- ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
 
หมายเหตุวีซ่า
-- - วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 5,100 บาท
--- วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 2,900 บาท
--- กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 5,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
--- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
--- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์)
--- กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
--- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
--- หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 
การยกเลิกและการคืนเงิน
--- กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
--- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
--- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
--- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
--- หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
หมายเหตุ 
--- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
--- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณา
แล้ว
---- บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต  
 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
--- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
--- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
 
*************************************************************
 
Newzealand-Australia
- นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014 [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- นิวซีแลนด์-เกาะใต้ [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY