Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 255
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,697
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Newzealand-Australia
นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014
[24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3283 คน
 
 
นิ ว ซี แ ล น ด์
N e w z e l a n d
เกาะใต้
 
คร้สเชิร์ท-แอชเบอร์ตัน-เทคาโป-พูคากิ- แซลม่อน ฟาร์ม
ครอมเวลล์-ควีนส์ทาวน์-ล่องเรือกลไฟโบราณ - ชมตัดขนแกะ
วานากา-เมืองฮาส-ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ
นั่งรถไฟทรานส์อัลไพน์-ไคร้สเชิร์ท
 
แถมฟรี !!! เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ และเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท

 
โดยสายการบิน EMIRATE (EK)
สะสมไมล์ กับ Skyward
 
 
กำหนดการเดินทาง
25 – 31 พ.ค. 57
08 – 14 มิ.ย. 57
22 – 28 มิ.ย. 57
26 – 26 ก.ค. 57
17 – 23 ส.ค. 57
 
 
วันแรก          กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ - ไคร้สท์เชิร์ช
17.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 9 Row : T สายการบินอิมมิเรตส์แอร์ไลน์  (EK) เจ้าหน้าที่ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
19.30 น.  ออกเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ เที่ยวบินที่  EK 418 โดยแวะที่พักเครื่องซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ส  (แวะพักเครื่องประมาณ 1.30 ชม.)
 
วันที่สอง       ไคร้สเชิร์ท – ชมเมือง - แอชเบอร์ตัน
15.20 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ท (เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ เร็วกว่า 6 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ามนำเข้า อาหารสด และพืชผักเข้าเมืองโดยเด็ดขาด) นำท่านชมเมืองไคร้สเชิร์ท เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมมหาวิหารไคร้สท์เชิร์ท (Christchurch Cathedral) ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมียร์ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองไคร้สเชิร์ท ได้อย่างกว้างไกล จากนั้นเดินทางสู่เมืองแอชเบอร์ตัน แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของนิวซีแลนด์ อาทิ ครีมรกแกะ หรือครีมหน้าเด้ง เซรั่มรกแกะ, ช้อคโกแล็ต, ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากขนแกะ ต่างๆ  นำท่านออกเดินทางสู่ที่ราบแคนเทอร์เบอรี่ เมือง เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
……เข้าสู่ที่พัก ASHBERTON  HOTEL หรือเทียบเท่า
  
วันที่สาม            แอชเบอร์ตัน-เทคาโป – พูคากิ – แซลม่อน ฟาร์ม - ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์    
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่าน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุเสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ        นำท่านสู่ ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง
(สำหรับท่านที่สนใจจะนั่ง เฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) 
แวะชม ฟาร์มปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให้ท่านได้ชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนั้นยังสามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆได้อีกด้วย  จากนั้นนำท่านผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองระหว่างทางให้ท่านแวะชิม และซื้อผลไม้สด และผลไม้แห้ง นานาชนิด ของนิวซีแลนด์ ก่อนเดินทาง ต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์เป็นเมืองแห่งการผจญภัยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเจ็ตโบ๊ท สกี กอล์ฟหรือแม้แต่บันจี้จัมพ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้รักความ
ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพาน คาวารัวที่มีความสูง 43 เมตร ท้าทายจากทั่วทุกมุมโลก   
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
 (การกระโดดบันจี้ และ นั่งเรือเร็ว อยู่นอกเหนือรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุก กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
****  นำท่านเข้าที่พัก RYDGES  HOTEL  หรือเทียบเท่า   ...หลังอาหารค่ำอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
  
วันที่สี่             แอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟโบราณ- ชมตัดขนแกะ - กระเช้ากอนโดล่า+ลูท
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้าง ๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจคือ เรื่องราวของนักขุดทองชาวจีนที่มา "ตื่นทอง" กับเขาด้วยเหมือนกันถนนที่สำคัญคือบักกิ้งแฮมสตรีท (Backingham Street) ซึ่งมีสถานที่สำคัญร้านอาหาร ร้านขายของเรียงรายอยู่สองฝั่ง
11.45 น  เตรียมพร้อมขึ้นเรือที่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อล่องเรือกลไฟโบราณ      ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เพื่อชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู และยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรืออยู่ เหมือนเดิม ซึ่งในอดีตเป็นเรือที่ใช้ขนถ่านหิน พร้อมชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์ 
13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ภายในฟาร์ม
หลังอาหารชมการต้อนแกะด้วยสุนัขแสนรู้ พร้อมให้อาหารและถ่ายรูปกับแกะอย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะพร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าที่วัตถุดิบผลิตจากขนแกะ จากร้านค้าซึ่งมีมากมายหลากชนิด   จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เมืองควีนส์ทาวน์ นำท่านขึ้นบนยอดเขาบ๊อบพีค
                 !!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พร้อมเมนูพิเศษกุ้งล๊อปสเตอร์!!!
*****   นำท่านเข้าที่พัก RYDGES  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
หรือในวันนี้หากท่านใดสนใจที่จะไปล่องเรือชมความงามของอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์ (เต็มวัน)
ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional – Day Tour ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าทัวร์อีก 2,000 บาท
มีรถโค้ชรับ – ส่ง อาหารกลางวันบนเรือ และอิสระอาหารเย็น.
 
 
วันที่ห้า             ควีนส์ทาวน์ - วานากา –ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (Lake Wanaka) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานากา ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับเมืองมหัศจรรย์ของเล่นและชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ Puzzling World เป็นโลกปริศนาของ สจ๊วต แลนด์สโบโรฟ์ เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เป็นเวลากว่า 30 ปี จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่ เมือง (Hasst) ซึ่งแต่เดิม ใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี  ซึ่งเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก (GREEN STONE)
ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งเขา
เที่ยง          รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
บ่าย            เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟ เพื่อชมชมธารน้ำแข็ง “ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
ธารน้ำแข็งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ (WESTLAND NATIONAL PARK) ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลกชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงาม ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม ที่นี่เป็นเมืองเล็กๆ มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้  (สำหรับท่านที่สนใจ จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมธารน้ำแข็ง กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำแบบเวสเทิร์นบุพเฟ่ต์
วันที่หก              ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์-โฮกิติกะ–รถไฟทรานอัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
****  นำเดินทางสู่เมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้ หรือซื้อให้คนอื่น) เดินทางสู่เมืองเกรย์เม้าท์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
บ่าย   นำท่านออกเดินทางโดย รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป  เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ  ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี  ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
****  พร้อมเมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้ + ไวน์แดง
****  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS  HOTEL  หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด     ไครัสเชิร์ส– ซิดนีย์–กรุงเทพ
เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
*****  นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ (Canterburry Museum)  ตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 1870 ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ พร้อมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดเป็นห้องๆ ต่างๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรรี่ 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ชเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
16.55 น.    ออกเดินทาง โดยสายการบิน EK 419 โดยแวะที่พักเครื่องที่ ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดินทางสู่กรุงเทพ
00.55 น.    (วันรุ่งขึ้น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ....กรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
 
………………...................................………………
 
นิวซีแลนด์ ดินแดนในฝัน เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
สัมผัสธารน้ำแข็งกลาเซียร์ และล่องเรือไฟโบราณ (TSS. Earslaw)
โดยสายการบิน EMIRATE (EK) สะสมไมล์ กับ Skyward
                                     
กำหนดการเดินทาง
25 – 31 พ.ค. 57
08 – 14 มิ.ย. 57
22 – 28 มิ.ย. 57
26 – 26 ก.ค. 57
17 – 23 ส.ค. 57
 
อัตราค่าบริการ
ณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 79,900 บาท 49,900 บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 78,900 บาท 47,900 บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 74,900 บาท 44,900 บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 72,900 บาท 39,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 บาท 8,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด 1,500 บาท 1,500 บาท
 
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** ราคานี้อาจมีการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คณะผู้เดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน ***
*** ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน คือ ไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และ ภายในประเทศนิวซีแลนด์ ***
*** ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน / ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางนะคะ ***


อัตราค่าบริการนี้รวม
--- ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
--- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
--- ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
--- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
--- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
--- ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
--- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใน ต่างประเทศ
--- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

--- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
--- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
--- ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ *วีซ่าเดี่ยว 5,100 บาท ต่อ ท่าน / วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อ ท่าน *
--- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
--- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
--- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
--- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
เอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
กรุณาเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ครบ และส่งให้กับทางบริษัทฯ เพื่อทำวีซ่าก่อน 21 วันทำการ
*** (เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ต้องใช้เวลาในการยื่นวีซ่า 10 วันทำการ) ***
 
  1. สำหรับบุคคลทั่วไป
--- พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)
--- รูปถ่ายสี  2 จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ, แต่งกายสุภาพ, ไม่เอารูปรับปริญญา, ใส่ชุดครุย, หรือใส่ชุดราชการ, ไม่ยิ้ม, พื้นหลังเป็นสีขาว ต้องไม่เป็นลวดลาย และห้าม เป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) 
--- สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
--- กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า
--- กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต) ใบมรณะบัตร
--- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)
--- หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน หรือใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ เท่านั้น
--- หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
        1..  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง (ภาษาอังกฤษ)
2.. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   
3..  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว (แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              
4.. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 
2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอหนังสือรับรองการเรียน
(ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 18 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)
--- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา
--- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)
--- กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)
--- สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และ มารดา
--- ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา
--- กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด
--- หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา
--- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง
 
4. สำหรับบุคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย
--- กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน
--- ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)
 
หมายเหตุวีซ่า
-- - วีซ่าครอบครัว สามี – ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี เป็น เดี่ยว ครอบครัวละ 5,100 บาท
--- วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ตและต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ค่าวีซ่าท่านละ 2,900 บาท
--- กรณีที่ผู้เดินทาง มีตั๋วเอง หรืออยู่ต่อ ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว ค่าวีซ่าท่านละ 5,100 บาท
*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***
 
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน
--- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน
--- กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
      (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์)
--- กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
--- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
--- หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
 
การยกเลิกและการคืนเงิน
--- กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน จะไม่เก็บค่ามัดจำ
--- กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
--- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
--- กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
--- หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
หมายเหตุ 
--- ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
--- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณา
แล้ว
---- บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต  
 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
--- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
--- รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน
 
*************************************************************
 
Newzealand-Australia
- นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014 [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
- นิวซีแลนด์-เกาะใต้ [24 พฤษภาคม 2557 02:31 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:25 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
www.3homeimprovement.us
www.abouthealthcare.us
www.aboutproperty.us
www.aboutservices.us
www.abouttechnology.us
www.attorneyslaw.us
www.automotiveexpo.us
www.autovehicle.us
www.beautynstyle.us
www.besttraveladvisor.us
www.budgetshopping.us
www.businessinvestment.us
www.businesstypes.us
www.deltainsurance.us
www.diyhomes.us
www.fashiontalent.us
www.financeexpert.us
www.financelevel.us
www.financeoffer.us
www.financeplan.us
www.financialbusiness.us
www.forrealestate.us
www.generalinfo.us
www.gymhealthdiet.us
www.healthiesfoods.us
www.healthsaftey.us
www.healthvet.us
www.insurancebenifits.us
www.InteriorDesignTrends.us
www.lawyerneed.us
www.legalbusiness.us
www.legallaw.us
www.LeisureTravel.us
www.livinglifestyle.us
www.LuxuryHomeSecurity.us
www.modernhomecare.us
www.petsgift.us
www.petssaftey.us
www.safteyinsurance.us
www.scienceandtech.us
www.servicescircle.us
www.shoppinghabit.us
www.shoppingideas.us
www.shoppingstyle.us
www.travelandtours.us
www.travelkey.us
www.travelvacations.us
www.uniquefashion.us
www.valleyhome.us
www.viewrealestate.us
www.business401k.us
www.diyhomeimprovement.us
www.healthandglow.us
www.travelup.us
www.thefashionstyles.us
www.financeplanner.us
www.topeducations.us
www.sportsfusion.us
www.royalproperty.us
www.vacationsplan.us
ชื่อ : hassan   E-mail : ahashdas@gmail.com    วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 15:20 น.
IP : 103.255.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:19 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
toursandtravelideas.com
travelleisuretips.com
travellingpolicies.com
idealtravelplan.com
gettravelalerts.com
globalbusinesstravelling.com
facultyoflawyers.com
lawandregulations.com
legallawcenter.com
findratedlawyers.com
lawyerlegalpractice.com
chooseattorneylawyer.com
expertbusinessadvices.com
topbusinessanalysis.com
getbusinessbackup.com
securebusinesssolution.com
launchdreambusiness.com
todaysbusinessdemand.com
minihometricks.com
smarthomestrend.com
ideallivinghome.com
homesdecoratingidea.com
awesomediyhomedecor.com
financecapitalhelp.com
microfinancesaving.com
ชื่อ : dasgf   E-mail : ghjjk@gmail.com    วันที่ : 25 มกราคม 2561 16:43 น.
IP : 103.255.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
I am sure you see the trend here... Commercial Mortgage Financing can be used in practically any industry for any kind of commercial property. Speak with your Business Finance Broker when you are ready to invest in a Commercial Real estate opportunity. www.financetypes.usFor more information on click here: http://www.financetypes.us
ชื่อ : financetypes.us   E-mail : admin@financetypes.us    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2561 18:03 น.
IP : 103.255.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
www.bestadventuretravel.us
www.healthandworkoutplan.com
www.lawinformation.us
www.mybusinessplan.us
www.stylesbeautytips.com
www.realestatevalley.us
www.healthyactivities.us
www.insuranceguider.us
www.servicesexpert.us
www.healthimprove.us
www.safetravelguide.us
www.financialgrow.us
www.newsvillage.us
www.shoppinguide.us
www.onlinefashionshop.us
www.landproperty.us
www.thebudgetdecorator.us
www.insuranceadvice.us
www.servicesdealer.us
www.businessterms.us
www.cheaptraveldeals.us
www.idealhealthfitness.us
www.financebenefits.us
www.currentfashiontrend.com
www.commercialsproperty.us
www.houseInnovations.us
www.theservicesexperience.com
Health fitness guidelines also advice that vices must be stopped. Smoking predisposes you to definitely vascular conditions including arteriosclerosis along with heart ailments. Alcohol consumption don't need to be taken away but must be limited for you to 30 jiggers every day only. Alcohol even now has benefits such while vasodilation. These are are just some of what Health fitness guidelines recommend
www.selecthomeadvisor.us
www.healthcareaffect.us
www.eventsshopping.us
www.serviceadvisories.com
www.healthifitness.us
www.globenewscenter.us
www.fashionlabel.us
www.theworldnews.us
www.mybusinessmanager.us
www.equallaw.us
www.healthandfoodideas.com
www.aboutfinancenews.com
www.expertsbusinessadvice.com
www.latestfashiontrends.us
www.onlineservicecentre.com
www.shoppingworld.us
www.topstoriesus.us
www.healthafitness.us
www.loxuryhome.us
www.travelandadventure.us
www.healthfitnesstogether.com
www.bestfinanceideas.com
www.businessplanning.us
www.latestfashionz.us
www.friendlyrealestate.us
www.homesrenovation.us
www.newservicespoints.com
www.myshoppingideas.us
www.generalspot.us
ชื่อ : bestadventuretravel.us   E-mail : admin@bestadventuretravel.us    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2561 18:05 น.
IP : 103.255.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
Last year I chose >> http://nflsqtv.com << this site to watch the game.
It's awesome for NFL Live Streaming. There are more than 200 TV channels.
The last thing I want to say >> http://nflsqtv.com << is this amazing.

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com

http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com http://nflsqtv.com
ชื่อ : saulstack00    วันที่ : 22 กรกฎาคม 2561 19:22 น.
IP : 46.101.16.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
When contemplating refinishing or maybe replacing kitchen cabinetry, one on the major issues to undertake is whether to obtain painted or maybe stained kitchen's cabinets. In case this difficulty is precisely what is boggling your thoughts right at this point, then please read on to learn the pluses and minuses of just about every cabinetry finish off choice. For more information on click here: http://nhanceontario.ca/
ชื่อ : colors stain wood cabinet   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:37 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
The truth is that almost any business in addition to any idea is usually franchised. And this Canadian Franchises also believe in. The concept Franchise from the directory in termed a exclusive privilege awarded. It seemed to be also termed the wave for the future by this futurist. In this environment, Franchising is a means of doing business throughout the marketing of any goods and services. For more information on click here: https://www.nhancefranchise.ca/
ชื่อ : owning a N-Hance Canada Franchise   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:38 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
A high-level entrepreneur thinking about buying a business or possibly a franchise it is very important to have a comprehension of your model and also the options in today's world. This assessment will format some tips of your franchise Chem Dry Carpet Cleaners. For more information on click here: http://carpet-cleaning-ottawa.ca/upholstery-cleaning
ชื่อ : Chem-Dry carpet & Upholstery cleaning Ottawa   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:39 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
Auto Outlining Businesses, Carpet cleaners, Homeowners, Organizations, and Other folks - Once you next consider investing in a carpet clean, carpet heavy steam cleaner, or carpet cleaning service equipment generally speaking, the pursuing tips can assist you decide upon the most effective carpets purifiers. For more information on click here: http://www.finestcarpetcleaning.ca
ชื่อ : Carpet Cleaners   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:40 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
There would definitely be a few discrepancies between innovative vanities that have already antique variations and realistic antique vanities. Many amazing vanities have already been crafted by just manufacturers to seek very ancient world. They consist of cherry, oak, and whitewash concludes that replicate the materials of times gone by just. For more information on click here: http://www.carpet-cleaning-victoria.ca/tag/water-damage-restoration
ชื่อ : water damage restoration victoria bc   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:41 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
Vacuuming once per week is enough for any house along with hardwood ground or tiles, but it is a completely various game with regard to houses along with rugs as well as carpet. Maintaining your own precious Local rug requires a lot more than every week vacuuming because dirt conceals deep inside the fibres of the carpet. For more information on click here: http://metrochemdry.com/
ชื่อ : Carpet cleaning Toronto   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:42 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
Well-maintained floorings add extra elegance to the room inside. But when dust plus dirt acquire, cleaning floorings becomes really hard. You is able to use floor and carpet cleaning chemicals so that you can effectively reduce dirt plus soil with the floors plus carpets.For more information on click here: http://durhamcarpetcleaning.ca/
ชื่อ : Carpet Cleaning Ajax   E-mail : admin@generalspot.us    วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 17:43 น.
IP : 103.255.4.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.bestadventuretravel.us
For more information on click here: http://www.healthandworkoutplan.com
For more information on click here: http://www.lawinformation.us
For more information on click here: http://www.mybusinessplan.us
For more information on click here: http://www.stylesbeautytips.com
For more information on click here: http://www.realestatevalley.us
For more information on click here: http://www.healthyactivities.us
For more information on click here: http://www.insuranceguider.us
For more information on click here: http://www.servicesexpert.us
For more information on click here: http://www.healthimprove.us
For more information on click here: http://www.safetravelguide.us
For more information on click here: http://www.financialgrow.us
For more information on click here: http://www.newsvillage.us
For more information on click here: http://www.shoppinguide.us
For more information on click here: http://www.onlinefashionshop.us
For more information on click here: http://www.landproperty.us
For more information on click here: http://www.thebudgetdecorator.us
For more information on click here: http://www.insuranceadvice.us
For more information on click here: http://www.servicesdealer.us
For more information on click here: http://www.businessterms.us
For more information on click here: http://www.cheaptraveldeals.us
For more information on click here: http://www.idealhealthfitness.us
For more information on click here: http://www.financebenefits.us
For more information on click here: http://www.currentfashiontrend.com
For more information on click here: http://www.commercialsproperty.us
For more information on click here: http://www.houseInnovations.us
For more information on click here: http://www.theservicesexperience.com
For more information on click here: http://www.healthcarecentre.us
For more information on click here: http://www.selecthomeadvisor.us
For more information on click here: http://www.healthcareaffect.us
For more information on click here: http://www.eventsshopping.us
For more information on click here: http://www.serviceadvisories.com
For more information on click here: http://www.healthifitness.us
For more information on click here: http://www.globenewscenter.us
For more information on click here: http://www.fashionlabel.us
For more information on click here: http://www.theworldnews.us
For more information on click here: http://www.mybusinessmanager.us
For more information on click here: http://www.equallaw.us
For more information on click here: http://www.healthandfoodideas.com
For more information on click here: http://www.aboutfinancenews.com
For more information on click here: http://www.expertsbusinessadvice.com
For more information on click here: http://www.latestfashiontrends.us
For more information on click here: http://www.onlineservicecentre.com
For more information on click here: http://www.shoppingworld.us
For more information on click here: http://www.topstoriesus.us
For more information on click here: http://www.healthafitness.us
For more information on click here: http://www.loxuryhome.us
For more information on click here: http://www.travelandadventure.us
For more information on click here: http://www.healthfitnesstogether.com
For more information on click here: http://www.bestfinanceideas.com
For more information on click here: http://www.businessplanning.us
For more information on click here: http://www.latestfashionz.us
For more information on click here: http://www.friendlyrealestate.us
For more information on click here: http://www.homesrenovation.us
For more information on click here: http://www.newservicespoints.com
For more information on click here: http://www.myshoppingideas.us
For more information on click here: http://www.generalspot.us
ชื่อ : www.financetypes.us   E-mail : admin@financetypes.us    วันที่ : 30 กรกฎาคม 2561 17:15 น.
IP : 103.255.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
Watch nfl game visit NFLSQTV.COM
NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COMNFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM NFLSQTV.COM
ชื่อ : Jisan bolt    วันที่ : 15 สิงหาคม 2561 04:56 น.
IP : 45.55.61.XXX

ความคิดเห็นที่ 17


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website


­­J­­U­­S­­T­­ ­­U­­P­­D­­A­­T­­E­­D­­ L­­I­­N­­K­­ Watch NFL NCAA NBA NHL SOCCER BOXING Live Stream sportshqtv.website
ชื่อ : rasel    วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 20:16 น.
IP : 202.134.13.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
tes saja lah
htlm code
undangan pernikahan
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan unik


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]

ીᓨĴ
ชื่อ : farhanfar    วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 11:48 น.
IP : 125.166.219.XXX

ความคิดเห็นที่ 19
tes saja lah
htlm code
undangan pernikahan
undangan pernikahan unik
undangan pernikahan unik


ini cuma pake ling
http://www.undangancinta.com

bb code
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url]
[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]

װÁഠœ
ชื่อ : Agus Soenong / Intina Wirawan The    วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 07:19 น.
IP : 180.253.2.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
nfl game pass

nfl, nfl stream

nfl live

nfl live stream

nfl live streaming

stream

streaming

live

live stream

live stream

live

watch nfl live

watch nfl free

live nfl stream

nfl draft 2018

nfl draft 2017

nfl pre season

nfl playoffs

nfl finals

monday night footbal live stream

monday night football live online

monday night football streaming

thursday night footbal live online

thursday night football streaming

thursday night football live stream

sunday night football

sunday night footbal live online

sunday night football live stream

nfl preseason

nfl week 1

nfl week 2

live nfl stream 3

live nfl stream 4

live nfl stream 5

live nfl stream 6

live nfl stream 7

live nfl stream 8

live nfl stream 9

live nfl stream 10

live nfl stream 11

live nfl stream 12

live nfl stream 13

live nfl stream 14

live nfl stream 15

live nfl stream 16

live nfl stream 17

bears stream

bears live online

bears streaming

dolphins stream

dolphins live online

dolphins streaming

49ers stream

49ers live online

49ers streaming

patriots stream

patriots live online

patriots streaming

steelers stream

steelers live online

steelers streaming

cowboys stream

lcowboys live online

cowboys streaming

international series

nfl teams

nfl con

nfl streaming

stream nfl games

watch nfl online

nfl game tonight

nfl gamepass

thursday night football score

nfl live stream free

nfl network stream

watch football online

nfl now

nfl scores stats

watch nfl online free

watch nfl games online free

nfl mobile app

national football league

watch nfl games online

nfl football today

nfl gamecast

live nfl games

free nfl streaming

seahawks game live

watch nfl network

nfl channel

arizona cardinals live stream

chicago bears live stream

green bay packers live stream

new york giants live stream

detroit lions live stream

washington redskins live stream

philadelphia eagles live stream

pittsburgh steelers live stream

los angeles rams live stream

san francisco 49ers live stream

cleveland browns live stream

indianapolis colts live stream

dallas cowboys live stream

kansas city chiefs live stream

los angeles chargers live stream

denver broncos live stream

new york jets live stream

new england patriots live stream

oakland raiders live stream

tennessee titans live stream

buffalo bills live stream

minnesota vikings live stream

atlanta falcons live stream

miami dolphins live stream

new orleans saints live stream

cincinnati bengals live stream

seattle seahawks live stream

tampa bay buccaneers live stream

carolina panthers live stream

jacksonville jaguars live stream

baltimore ravens live stream

houston texans live stream

nfl network, nfl mobile

nfl football

playoffs

senior bowl

pro bowl

nfl honors

nfl game rewind

super bowl

super bowl lii

super bowl lii tv

super bowl lii live

super bowl live

nflsuper bowl lii

nfl tv

nfltv stream

nfl h tv

nfl q tv

nfl tv onling

N F L S Q T V . C O M

N F L S Q T V

N F L S Q T V

N F L H T V

N F L S Q T V . C O M

N F L T V
ชื่อ : NFLSQTV.COM    วันที่ : 18 ธันวาคม 2561 22:05 น.
IP : 104.236.195.XXX

ความคิดเห็นที่ 21

cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:48 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY