Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 759
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,117,539
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 ตุลาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Newzealand-Australia
นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ
[12 พฤษภาคม 2553 11:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6198 คน
  ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เกาะเหนือ.
.   ฟรานซ์โจเซฟ 8 วัน บินสิงคโปร์แอร์ไลน์   .
 
ชมเมืองไคร้ส์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์
นั่งกระเช้าชมวิวบ็อบส์พีค แอร์โรว์ทาวน์ ทะเลสาบวานาก้า
 ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ นั่งรถไฟสายทรานซ์เอ็กซ์เพรส ไคร้สท์เชิร์ช
โรโตรัว พิพิธภัณฑ์เทปุยย่า ชิมอาหาร พื้นเมืองฮาหงิและการแสดงเมารี อะโกรโดม
การแสดงการตัดขนแกะ พาราไดส์สปริง ถ้ำหนอนเรืองแสง อ๊อคแลนด์
 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
10.30 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20 สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
12.40 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ975
16.05 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
19.45 น. นำท่านออกเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ297
 
วันที่สอง ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง - เทคาโป
10.30 น.  เดินทางถึง ถึงเมือง ไคร้สท์เชิร์ช เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ“ ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง ชมความงามของแม่น้ำเอว่อน ชมสวนพฤกษศาสตร์ และชมพิพิธภัณฑ์แคนเทอร์เบอร์รี่ ให้ท่านชมอุปกรณ์และรับฟังเรื่องราวพร้อมประวัติความเป็นมาของชาวเมารี และนกมัว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทคาโป ซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสีเขียวอมฟ้า ซึ่งสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้ำแข็งได้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bluewater Peppers Resort หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม ทะเลสาบเทคาโป - เม้าท์คุก - ควีนส์ทาวน์ - สกายไลน์กอนโดล่า
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำชม ทะเลสาบเทคาโป ท่านจะได้เห็น โบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good Shepperd ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในประกอบพิธีการต่างๆ อยู่ เมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์ และมองผ่านหน้าต่าง ท่านจะตะลึงกับความงดงามของทะเลสาบ จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะคอลลี่ ซึ่งสร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีและความสามารถที่ช่วยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมือง ควีนส์ทาวน์ ผ่าน อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเซ้าท์เทิร์นแอลป์ ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ผ่านชมยอดเขาเม้าท์คุกที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่านใดต้องการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ เพื่อจะชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ เนื่องจากมิได้รวมอยู่ในรายการ ราคาเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชม) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านชมการกระโดดบันจี้ สนุกสนานกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เรือที่ขับฉวัดเฉวียนไปมาบนผิวน้ำ โดยฝีมือสุดยอดของชาวกีวี (นอกรายการทัวร์สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางถึง ควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู ทะเลสาบแสนสวยที่ล้อมรอบด้วยต้นหลิว จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า สกายไลน์กอนโดล่า ชมวิวและทัศนียภาพอันงดงามบนยอดเขาบ๊อบส์พีค มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากตัวเมือง ควีนส์ทาวน์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวนิวซีแลนด์และชาวต่างประเทศ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Copthorne Hotel, Queenstown หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า - ฟรานซ์โจเซฟ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานาก้า Wanaka ให้ท่านชมทิวทัศน์แสนงดงามราวกับภาพวาดของ ทะเลสาบวานาก้า ชมเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเส้นทางเฮ้าด์พาส ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารีซึ่งต้องใช้เวลาการเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศอันหนาวเย็นเพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหยก หรือกรีนสโตน นำท่านสู่ธารน้ำแข็งในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษและยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ชมความงามของธารน้ำแข็งอันงามระยิบระยับสลับกับเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Franz Josef Hotel, Franz Josef หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่ห้า ฟรานซ์โจเซฟ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์เอ็กซ์เพรส - ไคร้สท์เชิร์ช
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินออกเดินทางทางจากตัวเมืองฟรานซ์โจเซฟผ่านหุบเขาที่เหมือนแกรนด์แคนยอน ผ่านเมือง โฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว ให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก (หากจะดี ต้องให้คนอื่นซื้อให้หรือซื้อให้บุคคลอื่น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสถานีอาเธอร์พาส เพื่อขึ้น รถไฟทรานซ์ อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสอง ข้างทางจนถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand Chancellor Hotel, Christchurch หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก ไคร้สท์เชิร์ช - โรโตรัว - อะโกรโดม - พาราไดส์วัลเลย์สปริง - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่าน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียร์ฮิลล์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะได้ชมความงามของเมืองทั้งหมดจากยอดเขานี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
11.55 น.  ออกเดินทางจากโรโตรัว โดย สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ5378
13.35 น.  เดินทางถึง โรโตรัว เมืองแห่งความร้อนใต้พิภพ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ พาราไดส์วัลเลย์ สปริง สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้า ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมต้นเฟิร์นสีเงิน สัญลักษณ์ของประเทศ จากนั้นนำท่านสู่ อะโกรโดม เพื่อชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ไห้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารัก และประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ การรีดนมวัว การป้อนนมลูกแกะ จากนั้นนำท่านสู่ เทปุยย่า (Te Puia) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ เช่น การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ ชมนกกีวีสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ที่หาชมได้ยาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบฮาหงิ ที่ปรุงแบบชาวเมาร ี พร้อมชมระบำพื้นเมืองของชาวเมารี ชนพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sudima (Deluxe) Hotel, Rortorua หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด โรโตรัว - ถ้ำไวโตโม่ - อ๊อคแลนด์ - ชมเมือง - กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครอ๊อคแลนด์ เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำไวโตโม่ ชมความงามของถ้ำหินงอก หินย้อยที่งอกเองตามธรรมชาติโดยใช้เวลาหลายร้อยปี ล่องเรือชมตัวหนอนนับล้านๆ ตัว ส่องแสงระยิบระยับสวยงามเพื่อใช้ล่อแมลงเป็นอาหาร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่าน ชม เมืองอ็อคแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการล่องเรือใบ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน ของเกาะเหนือ นำชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาเบอร์ ชมยอดเขาอีเดน เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ผ่านชมหมู่บ้านพาเนลล์ ที่เป็นอาคารบ้านเรือนสมัยตั้งเมืองอ็อคแลนด์ เมื่อเวลาผ่านไปได้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เป็นร้านค้าและร้านอาหาร
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
 
วันที่แปด อ๊อคแลนด์ - สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
01.10 น.  เหินฟ้าออกจากนครอ๊อคแลนด์ โดย สายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ282
07.00 น.  เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์
09.40 น.  เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ972
11.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ…..
 
…….โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม……
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Newzealand-Australia
- นิวซีแลนด์ - เกาะใต้ 2014 [12 พฤษภาคม 2553 11:44 น.]
- นิวซีแลนด์ : เกาะใต้ - เกาะเหนือ [12 พฤษภาคม 2553 11:44 น.]
- ออสเตรเลีย...ดินแดนแห่งความฝัน [12 พฤษภาคม 2553 11:44 น.]
- นิวซีแลนด์-เกาะใต้ [12 พฤษภาคม 2553 11:44 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:36 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY