Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 55
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,688,833
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
มาเลเซีย..3 คืน
[1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6479 คน

 

.  มาเลเซีย    
   มะละกา กัวลา เก็นติ้ง  .

นั่ ง ก ร ะ เ ช้ า ก า ย เ ว ย์ . . ส ว น ส นุ ก เ ก็ น ติ้ ง


4 วัน 3 คืน

 

โปรแกรมการเดินทาง   

 

วันแรก      สุวรรณภูมิ - รับสนามบินปีนัง 

12.00 น พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ โดย THAI AIRASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

 

14.15 น.   เดินทางสู่ สนามบินปีนัง  ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน THAI AIRASIA  เที่ยวบินที่ FD 3545

16.55 น.   ถึงสนามบินปีนัง   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯ นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองปีนัง  เมืองแห่งสีสัน ที่รวบรวมวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติและการผสมผสานของอาคารและสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกตุและอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัว นำท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนในเกาะปีนัง

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Bay View Hotel หรือเทียบเท่า อสระพักผ่อนหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่สอง     ปีนัง เก็นติ้ง กระเช้า - Sky Way- เฟิร์สเวิล์ด  

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดชัยมังคลาราม(วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดเขาเต่าชมเจดีย์หมื่นพระไหว้เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางข้ามชมสะพานปีนังสะพานที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก(13.5 กม.)ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาท ..นำท่านมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดดัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เฟิสต์เวิลด์  ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า เก็นติ้งซิตี้ (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล         บัคคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )

**ขอให้ท่าน โชคดีกับการเสี่ยงโชค  ** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 

 

 วันที่สาม    สวนสนุกเก็นติ้ง ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์

07.00 .   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม         หลังอาหารไกด์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และอิสระตามอัธยาศัย

12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน อิสระ     ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อทานกัน  นำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้าง

สรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะ ๆ บริเวณโรงแรมอิสระตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควร           นำท่านเดินทางลงสู่ยอดเขาเก็นติ้ง

บ่าย     นำท่านมุ่งสู่ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำ

ท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่KLCC  ซึ่งภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังมากมายและมีร้านค้าขายของอีกมากเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งฯ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม พุทรีปาร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่       กัวลาลัมเปอร์ มะละกา กรุงเทพฯ 

เช้า     บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์  นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนำท่านตระการตาตามเส้นทางหลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 . ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย     มุ่งหน้าสู่เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาเก่าของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็น นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่( ช่องแคบมะละกา นักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น   ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม  ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา, โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ ของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน LCCT ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์

21.15 น.   นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3576

21.55 .   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

………………..ราคา และโปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม………………..

อัตราค่าบริการ

 

 

- ผู้ใหญ่                                            ราคาท่านละ                9,999+ บาท

 

 

 

- เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                 ราคาท่านละ                9,999+ บาท

- เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน                 ราคาท่านละ                9,999+ บาท

- พักเดี่ยวเพิ่ม                                   ราคาท่านละ                4,000.- บาท


* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบิน ท่านละ 1,000 บาท *

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ตั๋วเครื่องบินไป กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )

- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น

 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

- บัตรเข้าสวนสนุกเก็นติ้ง

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิก

- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท

- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 5,000 บาท

- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )

 

 

การชำระเงิน

บ/ช ธนาคารกสิกรไทย บ/ช ออมทรัพย์ สาขาวังสะพุง  ชื่อนายสิริพจน์    สารวนางกูร 

**เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้โอนมายัง **

หมายเลข  042-830742

หมายเหตุ  

1.                  สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายจำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 15 กก.กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กก.ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบิน โดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ

2.                  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้นเนื่องจากการปรับขึ้นราคาของสายการบินเซอร์ชาร์ทน้ำมันภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกได้ใดๆทุกกรณี

ข้อมูลควรทราบก่อนการเดินทาง

สายการบินที่ใช้

ไทยแอร์เอเชีย แบบระบุที่นั่งมีอาหารและเครื่องดื่มบริการขายบนเครื่อง

เวลา

เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

สภาพอากาศ

อุณหภูมิประมาณ 28-32 องศา(กรุณาเช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

สกุลเงิน

มาเลเซีย ริงกิต(RM) 1 RM = 10.5-11 บาท โดยประมาณ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)

โรงแรม

จำนวน 3 คืน บนเก็นติ้ง 1 คืน , กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน,พักปีนัง 1 คืน กรณีเดินทางเป็นจำนวนคี่ จัดพัก 3 ท่านมีเตียงเสริมให้(ผู้ใหญ่) โรงแรมบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม(มีเตียง 2 เตียงสำหรับพัก 3 ท่าน)

อาหาร

มื้อเช้าจัดบุฟเฟ่ต์ทางโรงแรม มือเที่ยงและเย็นจัดเป็น

แบบเซ็ตโต๊ะๆละ 8-10 ท่าน ยกเว้นที่บนเก็นติ้งและเซ็นโตซ่า มื้อเย็นจะเป็นบุฟเฟ่ต์ (ร้านอาหารส่วนใหญ่ทำ

รสชาติใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาหารจะไม่จัด

ท่านอาจจะเตรียม น้ำพริกไปได้

ไฟฟ้า

ระบบ 220 Vเท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ก 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย

น้ำดื่ม

น้ำดื่มบริการท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ภาษา

มาเลเซีย ใช้ภาษาท้องถิ่น ยาวี จีนกลาง อังกฤษ

การนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง

บริษัทฯจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง

ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์โทร จุดนัดหมาย ก่อนการเดินทาง

3 5 วัน หรือท่านสามารถดาวน์โหลดใน www.imaginetourservice.com ก่อนการเดินทาง

กรุ๊ปสามารถออกเดินทาง

กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์

การให้ทิป

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการของหัวหน้าทัวร์ ไกด์ และ คนขับรถ

 

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ

หมายเหตุ

·       บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

·       บริษัทฯมิอาจรับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย

ความล่าช้าหรืออุบัติเหตุต่างๆ

·       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารแนบโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

·       บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสายของสายการบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

·        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องกง-2016 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY