Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 188
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,630
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
มาเลเซีย..3 คืน
[1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8600 คน

 

.  มาเลเซีย    
   มะละกา กัวลา เก็นติ้ง  .

นั่ ง ก ร ะ เ ช้ า ก า ย เ ว ย์ . . ส ว น ส นุ ก เ ก็ น ติ้ ง


4 วัน 3 คืน

 

โปรแกรมการเดินทาง   

 

วันแรก      สุวรรณภูมิ - รับสนามบินปีนัง 

12.00 น พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ โดย THAI AIRASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

 

14.15 น.   เดินทางสู่ สนามบินปีนัง  ณ ประเทศ มาเลเซีย โดย สายการบิน THAI AIRASIA  เที่ยวบินที่ FD 3545

16.55 น.   ถึงสนามบินปีนัง   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯ นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองปีนัง  เมืองแห่งสีสัน ที่รวบรวมวัฒนธรรมหลากหลายเชื้อชาติและการผสมผสานของอาคารและสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกตุและอาคารสูงระฟ้าทันสมัยได้อย่างลงตัว นำท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซีย เชื้อสายจีนในเกาะปีนัง

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Bay View Hotel หรือเทียบเท่า อสระพักผ่อนหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

 

 

 

วันที่สอง     ปีนัง เก็นติ้ง กระเช้า - Sky Way- เฟิร์สเวิล์ด  

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางไปสักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วัดชัยมังคลาราม(วัดไทย)และชมวัดพม่ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตลอดจนศิลปะแบบพม่าที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดเขาเต่าชมเจดีย์หมื่นพระไหว้เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์อิสระให้ท่านเลือกซื้อ

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านเดินทางข้ามชมสะพานปีนังสะพานที่ยาวเป็นอันดับที่ 3 ของโลก(13.5 กม.)ด้วยงบก่อสร้างกว่า 9,000 ล้านบาท ..นำท่านมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดดัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  เฟิสต์เวิลด์  ซึ่งเป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ ในอาณาเขตที่เรียกว่า เก็นติ้งซิตี้ (ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสำหรับกรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ไกด์นำท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล         บัคคาร่า ลูกเต๋า  ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )

**ขอให้ท่าน โชคดีกับการเสี่ยงโชค  ** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 

 

 วันที่สาม    สวนสนุกเก็นติ้ง ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์

07.00 .   รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม         หลังอาหารไกด์จะพาท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และอิสระตามอัธยาศัย

12.00 .   รับประทานอาหารกลางวัน อิสระ     ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อทานกัน  นำท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้าง

สรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนั่งฟังเพลงเพราะ ๆ บริเวณโรงแรมอิสระตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  ได้เวลาสมควร           นำท่านเดินทางลงสู่ยอดเขาเก็นติ้ง

บ่าย     นำท่านมุ่งสู่ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำ

ท่านชมสำนักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่KLCC  ซึ่งภายในจะมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังมากมายและมีร้านค้าขายของอีกมากเชิญท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งฯ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม พุทรีปาร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่       กัวลาลัมเปอร์ มะละกา กรุงเทพฯ 

เช้า     บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์  นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนำท่านตระการตาตามเส้นทางหลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 . ) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย     มุ่งหน้าสู่เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองกรุงศรีอยุธยาเก่าของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็น นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่( ช่องแคบมะละกา นักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น   ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม  ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา, โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่ ของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน LCCT ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์

21.15 น.   นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3576

21.55 .   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

………………..ราคา และโปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม………………..

อัตราค่าบริการ

 

 

- ผู้ใหญ่                                            ราคาท่านละ                9,999+ บาท

 

 

 

- เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                 ราคาท่านละ                9,999+ บาท

- เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน                 ราคาท่านละ                9,999+ บาท

- พักเดี่ยวเพิ่ม                                   ราคาท่านละ                4,000.- บาท


* ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีสนามบิน ท่านละ 1,000 บาท *

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

- ตั๋วเครื่องบินไป กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์/ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน ( ห้องละ 2 ท่าน )

- ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง / ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทิปพนักงานขับรถ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น

 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

- บัตรเข้าสวนสนุกเก็นติ้ง

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการยกเลิก

- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท

- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

- ถ้าหากยกเลิก 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำท่านละ 5,000 บาท

- ถ้าหากยกเลิกก่อนออกเดินทาง 7 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ( ขอสงวนสิทธิ์ตามแต่ละสายการบินนั้นๆ )

 

 

การชำระเงิน

บ/ช ธนาคารกสิกรไทย บ/ช ออมทรัพย์ สาขาวังสะพุง  ชื่อนายสิริพจน์    สารวนางกูร 

**เมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้โอนมายัง **

หมายเลข  042-830742

หมายเหตุ  

1.                  สายการบินไทยแอร์เอเชีย มีนโยบายจำกัดน้ำหนักท่านละไม่เกิน 15 กก.กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กก.ท่านต้องชำระค่าน้ำหนักส่วนเกินกับสายการบิน โดยตรงตามอัตราสายการบินเรียกเก็บ

2.                  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้นเนื่องจากการปรับขึ้นราคาของสายการบินเซอร์ชาร์ทน้ำมันภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกได้ใดๆทุกกรณี

ข้อมูลควรทราบก่อนการเดินทาง

สายการบินที่ใช้

ไทยแอร์เอเชีย แบบระบุที่นั่งมีอาหารและเครื่องดื่มบริการขายบนเครื่อง

เวลา

เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง

สภาพอากาศ

อุณหภูมิประมาณ 28-32 องศา(กรุณาเช็คสภาพอากาศก่อนการเดินทางทุกครั้ง)

สกุลเงิน

มาเลเซีย ริงกิต(RM) 1 RM = 10.5-11 บาท โดยประมาณ (กรุณาตรวจสอบก่อนการเดินทาง)

โรงแรม

จำนวน 3 คืน บนเก็นติ้ง 1 คืน , กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน,พักปีนัง 1 คืน กรณีเดินทางเป็นจำนวนคี่ จัดพัก 3 ท่านมีเตียงเสริมให้(ผู้ใหญ่) โรงแรมบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม(มีเตียง 2 เตียงสำหรับพัก 3 ท่าน)

อาหาร

มื้อเช้าจัดบุฟเฟ่ต์ทางโรงแรม มือเที่ยงและเย็นจัดเป็น

แบบเซ็ตโต๊ะๆละ 8-10 ท่าน ยกเว้นที่บนเก็นติ้งและเซ็นโตซ่า มื้อเย็นจะเป็นบุฟเฟ่ต์ (ร้านอาหารส่วนใหญ่ทำ

รสชาติใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาหารจะไม่จัด

ท่านอาจจะเตรียม น้ำพริกไปได้

ไฟฟ้า

ระบบ 220 Vเท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ก 3 ขาเหลี่ยมไปด้วย

น้ำดื่ม

น้ำดื่มบริการท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ภาษา

มาเลเซีย ใช้ภาษาท้องถิ่น ยาวี จีนกลาง อังกฤษ

การนัดหมายและการเตรียมตัวเดินทาง

บริษัทฯจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง

ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์โทร จุดนัดหมาย ก่อนการเดินทาง

3 5 วัน หรือท่านสามารถดาวน์โหลดใน www.imaginetourservice.com ก่อนการเดินทาง

กรุ๊ปสามารถออกเดินทาง

กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์

การให้ทิป

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการของหัวหน้าทัวร์ ไกด์ และ คนขับรถ

 

เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ

หมายเหตุ

·       บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้

·       บริษัทฯมิอาจรับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย

ความล่าช้าหรืออุบัติเหตุต่างๆ

·       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารแนบโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น

·       บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสายของสายการบินเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

·        เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องกง [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ฮ่องก [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [1 ธันวาคม 2553 13:17 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:19 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

louis vuitton outlet online


lions jerseys


houston texans jerseys


kobe shoes


nike free flyknit


canada goose


vans shoes


coach factory outlet


pandora charms


adidas outlet store


oakley sunglasses outlet


eagles jersey


birkenstock sandals


ugg italia


polo outlet


coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:29 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY