Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 248
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,142,167
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
[14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 23936 คน
                 
         
                  เที่ยวลังกาวี 3 วัน 2 คืน
 
http://www.loeitravel.com/image/mypic/langkawi_island1.gif
 
วันที่หนึ่ง  กรุงเทพ - หาดใหญ่ (บินแอร์เอเชีย)
15.40 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
17.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย
18.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ รับประทานอาหารเย็น( 1 )เข้าที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เรือเฟอร์รี่-สุสานพระนางมัสสุหรี -ชมร้านสมุนไพรมาเลเซีย-โรงงานผ้าบาติก-แดนประหารพระนางมัสสุหรี -หมู่บ้าน Oriental Village-เคเบิ้ลคาร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( 2 )
08.30 น.  นำท่านสู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง ขึ้นเรือเฟอร์รี่
09.30 น. ออกเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ รับประทานของว่างและเครื่องดื่มบนเรือ
10.30 น. ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง หลังจากนั้นออกเดินทางเยี่ยมชม
  **    สุสานพระนางมัสสุหรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน
** ชมร้านสมุนไพรมาเลเซีย เช่น ตงกัตอาสี สมุนไพรดีเทียบเท่า ไวอะกร้าของอเมริกา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม
  **   โรงงานผ้าบาติก ที่มีชื่อของเกาะลังกาวี
** แดนประหารพระนางมัสสุหรี ดินแดนที่ไม่เคยลืม
** หมู่บ้าน Oriental Village ที่รวบรวมวัฒนธรรมของสี่ประเทศ เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีนและมาเลเซีย
   ช็อปปิ้งที่ Duty Free Oriental Village
** นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สัมผัสบรรยากาศของ 2 ประเทศไทย-มาเลเซียผ่านยอดเขากุนนุงมะจิงจัง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม เกาะดายังบุนติ้ง - เกาะสิงห์ (ให้อาหารนกเหยี่ยว)- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5) ณ โรงแรมที่พัก เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางสู่ เกาะดายังบุนติ้ง โดยเรือ Speed Boat ทะเลสาบน้ำจืดที่เกาะดายังบุนติ้ง (Dayang Bunting Island)มีความเชื่อกันว่าน้ำในทะเลสาบเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคได้ ผู้ที่ต้องการมีบุตร สามารถอธิษฐานขอได้ตามประสงค์ แล้วเดินทางขึ้นไป 200 เมตรลงเล่นน้ำในทะเลสาบตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)(อาหารกล่อง)นั่งเรือต่อไปยังหน้าเกาะสิงห์(Singa Island)เพื่อให้อาหารนกเหยี่ยว จากนั้นเดินทางกลับสู่เกาะลังกาวี กลับเข้าที่พัก
**ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ ตลาดกัวฮ์ อาทิ เหล้าบุหรี่ แชมพูนมแพะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี-ท่าเทียบเรือตำมะลัง-หาดใหญ่-เที่ยวหาดใหญ่-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (8) ณ โรงแรมที่พัก เก็บสัมภาระ เตรียมเดินทางกลับ
08.00 น. เดินทางจากโรงแรมสู่ท่าเทียบเรือ แวะถ่ายรูปสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี เป็นที่ระลึก
08.30 น. เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง แล้วนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองหาดใหญ่ สักการะพระวัดขวด
นำเที่ยวชมตลาดน้ำคลองแห สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพื้นบ้าน ช็อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดกิมหยง แล้วต่อด้วยตลาดสันติสุข
ซื้อของฝาก ของที่ระลึก เช่น หมี่ซั้ว เห็ดหอม เครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ อิสระกับอาหารเย็น
17.30 น. นำท่านสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เช็คกระเป๋าขึ้นเครื่อง
19.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย
20.40 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
 
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะ 15 ท่าน   ท่านละ 15,900  บาท  
อัตรานี้รวม 1. เครื่องบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชีย  
  2. ตั๋วเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สตูล-ลังกาวี-สะตูล  
  3. รถนำเที่ยวรอบเกาะลังกาวี+หาดใหญ่  
  4. รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่-สตูล-สนามบินหาดใหญ่  
  5. โรงแรมที่พัก 3 คืน (พัก 2 ท่าน/ ห้อง) หาดใหญ่ 1 คืน+ลังกาวี 2 คืน  
  6. อาหาร ตามที่ระบุในรายการ  
  7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ  
  8. เรือสปีดโบ๊ท ไปให้อาหารนกเหยี่ยว ลำละ 8 ท่าน  
  9. มัคคุเทศก์บริการนำเที่ยว  
  10. ค่าประกันภัยการเดินทาง  
อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าทำพาสปอร์ต และต้องมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน  
  2. รายการอาหาร-เครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งพิเศษ  
  3. Service Charge ราคาห้องพักช่วงเทศกาล มาเลเซีย 200 บาท/ ท่าน  
  4. รถที่ใช้นอกเหนือโปรแกรม  
  5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีอื่นๆ ทุกประเภท ( ถ้ามี )  

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ฮ่องกง [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ฮ่องก [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [14 กุมภาพันธ์ 2552 12:05 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY