Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 65
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,612
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
อยุธยา
[3 มีนาคม 2552 17:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14078 คน
 
วันแรก           จุดนัดหมาย - จ.อยุธยา
xx.xx น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พร้อมออกเดินทางสู่อยุธยา
   
วันที่สอง ล่องเรือ อยุธยา – กรุงเทพฯ / กรุงเก่าอยุธยา – พระราชวังบางะอิน – วัดมหาธาตุ –
วัดหน้าพระเมรุ - วัดโลกยสุทธาราม –  : ล่องเจ้าพระยา - กรุงเทพ
เช้า ถึงอยุธยา...รับประทานอาหารเช้า  นำท่านสู่พระราชวังบางปะอิน, พระที่นั่งวโรภาศพิมาน , พระที่นั่งอุทยาน ภูมิเสถียร ,
พระที่นั่งเวหาสจำรูญ และ หอวิฑูรทัศนา 
นำท่านสู่ วัดมหาธาตุ ชมเศียรพระพุทธรูปหินทรายที่มีรากไม้ปกคลุม อายุกว่า 600 ปี
และโบราณสถานที่งดงาม เดินทางสู่ วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดที่ยังคงสมบูรณ์มากที่สุด ชม วัดโลกยสุทธราม
บริเวณวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ภายในประกอบด้วยพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์
เที่ยง       . . . . . . . . บริการอาหารแบบนานาชาติ . . . . . . . .  
บ่าย ล่องเรือเจ้าพระยา อยุธยา มุ่งสู่ กรุงเทพฯ  พร้อมชา กาแฟ ชมวิถีชีวิตแห่งแม่น้ำ ทั้งสองริมฝั่งเจ้าพระยา 
โดยผ่านบริเวณ จ.ปทุมธานี เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สะพานพระรามหก สะพานพระรามแปด ท่าช้าง วังหลัง
พระบรมหาราชวัง วัดอรุณราชวราราม สะพานพระพุทธยอดฟ้า
เย็น นำท่านเข้าที่พัก รับประทานอาหาร  
วันที่สาม กรุงเทพฯ : พระบรมรูปทรงม้า - วัดพระแก้ว – ศาลหลักเมือง – พระที่นั่งวิมานเมฆ - สวนจตุจักร
 เช้า นำท่านเดินทางไปยัง ไหว้อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ที่เป็นสถานศูนย์รวมจิตใจของคนไทยผู้มีความเชื่อศรัทธาในรัชกาลที่ 5 ที่
นำท่านไปสักการะพระแก้วมรกต ที่วัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระอารามหลวง
เป็นที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) และใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ
แล้วพาท่านไปสักการะศาลหลักเมือง บรรจุดวงชะตาของกรุงเทพฯ ไว้ภายใน
   
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย ชมพระที่นั่งวิมานเมฆ  ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง
ภายในเขตพระราชวังดุสิตยังมีหมู่พระตำหนักอีก 11 องค์ที่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของสำคัญต่างๆ ได้แก พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ
พระที่นั่งอภิเษกดุสิต
 พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง   พระตำหนักสวนสี่ฤดู นำท่านไป ณ JJ : ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นตลาดนัดเบอร์ 1.ของโลก  
   
เย็น รับประทานอาหาร 
วันที่สี่ กรุงเทพฯ – อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) - จุดหมายปลายทาง
เช้า รับประทานอาหาร
  คณะพร้อมออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ชม อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือ "วัดสรพงษ์" ก่อตั้งโดยแรงศรัทธา
ของคุณ สรพงษ์ ชาตรี ที่มีต่อสมเด็จโตวัดระฆัง 
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กด้อยโอกาส 
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย นำท่านออกเดินสู่จุดหมายปลายทาง
เย็น ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

[ +zoom ]
วัดมหาธาตุ

[ +zoom ]
พระที่นั่งวิมานเมฆ

[ +zoom ]
ล่องเรือเจ้าพระยา
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- ภูเก็ต [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- สุราษฎร์ธานี [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- อยุธยา [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
- เกาะกูด [3 มีนาคม 2552 17:13 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY