Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 97
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,644
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
อุบลราชธานี อีสานใต้
[4 มีนาคม 2552 12:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5344 คน
                                                                                                                      
วันแรก            จุดนัดหมาย - อุบลราชธานี
xx.xx น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี
วันที่สอง  ปราสาทพระวิหาร – วัดทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเขาพระวิหาร ปราสาทตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรัก ในเขตประเทศกัมพูชา
ซึ่งเป็นศิวะสถาน สร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านชม วัดทุ่งศรีเมือง ชมหอไตรกลางน้ำ เป็นศิลปะผสมผสานระหว่าง3 ชาติ คือ ไทย พม่า และลาว
ซึ่งใช้เก็บพระไตรปิฏกอันล้ำค่า นมัสการพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระธาตุหนองบัวสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ  25
ศตวรรษของพระพุทธศาสนา หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึก อาทิ หมูยอ เส้นก๋วยจั๊บญวณ ฯลฯ
วันที่สาม ผาแต้ม – เสาเฉลียง – ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาตร์ – แม่น้ำสองสี – วัดคูหาสวรรค์ - แก่งสะพึง
เช้า รับประทานอาหาร  ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  นำท่านชม เสาเฉลียง ซึ่งเป็นประติมากรรมหินทรายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย 
ผาแต้มและผาขาม เป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์500 เมตร
 ด้านตรงข้ามผาแต้มคือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนทำให้ผาแต้ม เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม             
   
เที่ยง รับประทานอาหาร
   
บ่าย นำชมวิว แม่น้ำสองสี  จุดที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล มาบรรจบกัน (โขงสีปูน-มูลสีคราม) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และการประมงพื้นบ้านของพี่น้องไทย-ลาว ริมสองฝั่งโขง เดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ คารวะร่างของ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี
ภายในวัดยังมีหอระฆังไว้ชมวิว สามารถมองเห็นแม่น้ำสองสี และฝั่งประเทศลาว  
เดินทางสู่พิบูลมังสาหาร ชม แก่งสะพือ หรือ ซ้ำพืด เป็นแก่งหิน ขนาดใหญ่ที่ขวางกับลำน้ำมูล ให้ท่านผ่อนคลายกับสายน้ำ ..............
   
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ปราสาทพนมรุ้ง – วัดสรพงษ์ - จุดหมายปลายทาง  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางมุ่งสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง                              
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย นำท่านเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู  ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญ
คือ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตร
นำท่านเยี่ยมชม "วัดสรพงษ์" อันที่จริงไม่ใช่วัด แต่เป็นอุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ก่อตั้งโดยแรงศรัทธาของ
คุณ สรพงษ์ ชาตรี ที่ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กด้อยโอกาส
เย็น รับประทานอาหาร   นำท่านเดินทางกลับบ้าน ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- ภูเก็ต [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- สุราษฎร์ธานี [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- อยุธยา [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
- เกาะกูด [4 มีนาคม 2552 12:08 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY