Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 52
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,688,830
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  U.S.A.-CANADA
อเมริกาตะวันดก 11 วัน
[8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4662 คน
. สหรัฐอเมริกาตะวันตก  .
 
ซานฟรานซิสโก  ลาสเวกัส  แอลเอซานดิเอโก้
ชมสะพานโกลเด้นเกท  ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
ช้อปปิ้งบาสโตว์  ลอสแองเจลิส อนาแฮม
ลาสเวกัส  แกรนด์แคนย่อนสกายวอร์ค
สนุกสนานที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
เพลิดเพลินกับโชว์  สัตว์น้อยใหญ่ที่ซีเวิร์ลซานดิเอโก
 
วันแรก (1) กรุงเทพฯ - ไทเป – ซานฟรานซิสโก
14.00 น. คณะพร้อมกัน ณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินซานฟรานซิสโกโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่CI 836
21.45 น. ถึง สนามบินไทเป ประเทศ ไต้หวันเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
23.10 น. นำท่านเหิรฟ้าต่อ สู่เมืองซานฟรานซิสโก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่CI 004

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******


19.20 น. ถึง สนามบินซานฟรานซิสโกผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณHILTON SAN FRANCISCO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง (2) ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - สะพานโกลเด้นเกท– ยอดเขาทวินพีค
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟเพื่อให้ท่านล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโกผ่านชม เกาะอัลคาทราซเกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางสู่ซีวิคเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการต่างๆ นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีคยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ในเมืองซานฟรานซิสโก ชมทิวทัศน์อันงดงามของเมือง จากนั้นชมสะพานโกลเด้นเกทสะพานแขวนที่มีความยาวมากที่สุดในโลกออกแบบโดยนาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ยาวถึง 4,200 ฟุต กว้าง 90 ฟุตให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวน อิสระสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ Union square หรือท่านที่ชอบใส่ยีนส์ ต้นกำเนิดตำนานแห่งยีนส์ Levi’s เริ่มต้นที่นี่ซานฟรานซิสโก
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณHILTON SAN FRANCISCO หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม (3) ซานฟรานซิสโก – ลาสเวกัส
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก
10.41 น.  นำท่านเดินทางสู่ นครลาสเวกัส โดยสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (UA) เที่ยวบินที่UA 469
12.19 น. เดินทางถึงเมืองลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมืองลาสเวกัส ( Las Vegas ) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใน มลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกาเป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า "เมืองแห่งบาป" ( Sin City ) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษเพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการ ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการและขนาดใหญ่ยากที่จะพบสถานที่ที่มีบ่อนการพนันและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้ๆกันเหมือนกับลาสเวกัสโดยใน ปัจจุบันคนไม่ได้ไปเที่ยวลาสเวกัสเพียงเพราะต้องการไปเล่นการพนันหรือไปดื่มกินให้สนุกเป็นหลักอีกต่อไปแต่ไปเพื่อได้เห็นลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ นำท่านสู่OUTLET SHOPPING MALL อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณPLANET HOLLYWOOD HOTEL หรือเทียบเท่า
** หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งณศูนย์การค้าภายในเมืองหรือเสี่ยงโชคตามอัธยาศัยจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยท่องราตรีเมืองลาสเวกัส โดยการเดินเล่นที่ถนน THE STRIP หรือจะเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันต่างๆในสถานคาสิโน หรือพบกับการแสดงโชว์ของโรงแรมต่างๆซึ่งแต่ละโรงแรมก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่คอนเซ็ปท์ของโรงแรม อาทิเช่นการแสดงน้ำพุเต้นระบำ
 
วันที่สี่ (4) ลาสเวกัส - แกรนด์แคนย่อน สกายวอล์ค
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อนนำท่านสู่จุดชมวิว ถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึก บันทึกภาพอันแสนวิจิตร ณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติแกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษแกรนด์แคนย่อน เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้นพัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลกวัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ ( ประมาณ 1,600 เมตร )และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆพื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึกสลับซับซ้อนนานนับล้านปีเป็นแคนยอนงดงามน่าพิศวงเนื่องจากผลของดินฟ้าอากาศความร้อนเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบด้านชมสกายวอล์ค (Skywalk) สิ่งมหัศจรรย์ยุคใหม่ นำท่านเดินชมวิวของแกรนด์แคนย่อน บนกระจกแก้ว (รูปตัวยู)เสมือนเดินบนอากาศ...ชมวิวทิวทัศน์ของแกรนด์ แคนย่อนจากเบื้องบนสู่เบื้องล่างผ่านกระจกแก้วที่สามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยซึ่งส่วนของกระจกแก้วได้ยื่นออกมาจากหน้าผาเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์บรรจงสร้างน่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลาสเวกัส
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณPLANET HOLLYWOOD HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า (5) ลาสเวกัส - บาร์สโตร์ – อนาแฮม
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** นำท่านสู่บาร์สโตร์แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด BARSTOW FACTORY OUTLET ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงานเชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจากร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิ เช่น ลีวายส์ โปโลผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตาเรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 %
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองอนาแฮมเมืองแห่งความสนุกสนานแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิส
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณCROWNE PLAZA ANAHEIM หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก (6) อนาแฮม – ดิสนีย์แลนด์
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** นำท่านเดินทางสู่ดิสนีย์แลนด์ดินแดนแห่งจินตนาการและเทพนิยายของราชาการ์ตูน วอล์ทดิสนีย์ และนั่งรถไฟ หัวจักรพลังไอน้ำ เพลิดเพลินกับการล่องไพร ในดินแดน ADVENTURELAND, TOMORROWLAND, FANTAYLAND, MICKEY´S TOON TOWN สัมผัสกับชีวิตโจรสลัดแคริเบียนผจญภัยบ้านผีสิงในจัตุรัสนิวออร์ลีนสุขใจไปกับเรื่องเจ้าหญิงนิทรา, สโนไวท์, พีน๊อคคิโอตลอดจนล่องเรือรอบโลกกับตุ๊กตานานาชาติใน SMALL WORLD
***** อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการเที่ยวชม *****
บ่าย  สนุกสนานต่อกับ สตาร์ทัวร์ดินแดนแห่งโลกอนาคต หรือตื่นเต้าเร้าใจกับ SPACEMOUNTAIN เครื่องเล่นรุ่นใหม่ ROCKET ROD ที่จะทำให้ท่านแทบจะหยุดหายใจ ผจญภัยอย่างตื่นเต้าเร้าใจกับอินเดียน่าโจนส์พบกับโลกการ์ตูนหลากสีสรรที่ท่านจะประทับใจกับเหล่าการ์ตูนชื่อดังมากมายใน TOON TOWN สนุกสนานกับเกมส์ ช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆจนจบการแสดงขบวนพาเหรดของเหล่าการ์ตูน มิกกี้เม้าท์ โดนัลดั๊ก และกุฟฟี้
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณCROWNE PLAZA ANAHEIM หรือเทียบเท่า
 
วันที่เจ็ด (7) ลอสแองเจลิส – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** นำท่านเดินทางสู่โรงถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดยูนิเวอร์แซลสตูดิโอมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์ที่โด่งดังทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น คิงคองฉากถ่ายภาพยนตร์เรื่อง จอว์ส ฉลามยักษ์ที่ตื่นเต้นระทึกใจชมฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิโก และอาคารบ้านเรือน ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆเช่น เจาะเวลาหาอดีตบัญญัติ 10 ประการ หรือสนุกสนานผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย BACK TO THE FUTURE, JURASSIC PARK และนั่งรถไฟชมรอบบริเวณโรงถ่ายเสมือนท่านเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ ชมโชว์กับฉากเสี่ยงตายสตั้นท์แมน โชว์วอเตอร์เวิลด์โชว์ความน่ารักของสัตว์แสนรู้
***** อาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเที่ยวชมยูนิเวอร์แซลตลอดทั้งวัน *****
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณCROWNE PLAZA ANAHEIM หรือเทียบเท่า
 
วันที่แปด (8) ลอสแองเจลิส - ซานดิเอโก้ - BALBOA PARK – SEAWORLD
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองซานดิเอโก้เมืองซานดิเอโก้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนีย ซึ่งมีบรรยากาศดีหาดทรายที่สวยงาม และแวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอยู่ห่างจากเมืองลอสแองเจลิสเพียง 2-3 ชั่วโมง นำท่านเดินทางสู่ BALBOA PARK สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางใจเมืองซานดิเอโก้ มีพื้นที่ 1,200 เอเคอร์ที่สำคัญสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสิ่งสำคัญ อาทิเช่น CALIFORNIA TOWER มีระฆัง 100 ใบ ซึ่งจะลั่นทุกๆ 15 นาที เป็นต้น และติดกับชายแดนฝั่งเม็กซิโกที่เมือง ทิจัวน่า (TIJUANA)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
บ่าย  เดินทางกลับสู่เมืองซานดิเอโก้นำท่านสู่สวนน้ำSEAWORLD สวนน้ำขนาดใหญ่ใจกลางเมือง San Diego ซึ่งมีอยู่เพียง 3 แห่งในอเมริกาเท่านั้นท่านจะได้พบเห็นพันธุ์สัตว์น้อย-ใหญ่แห่งโลกใต้ท้องทะเลที่หาชมได้ยากรวมไปถึงการแสดงโชว์ของฝูงปลาโลมาและสิงโตทะเลและชมการแสดงโชว์อันตระการตาอีกมากมายและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นทางน้ำที่น่าหวาดเสียวอาทิเช่น Journey to Atlantis, Wild Arctic Ride เป็นต้น
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณSHERATON SAN DIEGO HOTEL & MARINA หรือเทียบเท่า
 
วันที่เก้า (9) ซานดิเอโก้ - ลอสแองเจลิส - ชมเมือง - สนามบิน -ไทเป
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านกลับสู่ นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  ผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญย่านไชน่าทาวน์ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ผ่านถนนโรดิโอไดร์ฟ ถนนที่รวมแหล่งช้อปปิ้งหรูหราชมรอยฝ่ามือฝ่าเท้าของดาราดังฮอลลีวู้ดถ่ายรูปสัญลักษณ์ของดาราที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย ณ “ไชนีส เธียร์เตอร์” โรงภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของฮอลลีวู้ด หลังจากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ เมืองลอสแองเจลิส
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
23.25 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินลอสแองเจลิสโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่CI 007
 
วันที่สิบ (10) ลอสแองเจลิส – ไทเป
 
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
 
วันที่สิบเอ็ด (11) ไทเป – กรุงเทพฯ
06.00 น.  ถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวันเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.35 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินไทเปโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบินที่CI 833
10.25 น.  ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ...กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ
 
............โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม............
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส แอลเอซานดิเอโก้ 11วัน บินไชน่าแอร์ไลน์
 
 
 
ราคาทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
U.S.A.-CANADA
- อเมริกาตะวันดก 11 วัน [8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]
- USA - CANADA 10วัน [8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]
- อเมริกา-แคนาดา.10วัน [8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]
- แคนาดา..ครบสูตร.10วัน [8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]
- อเมริกาตะวันออก.12วัน [8 มิถุนายน 2554 15:08 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY