Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 76
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,703,921
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ
[3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 123 คน
 
 
โปรแกรมเดียวเที่ยวครบ!!!

ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4วัน 3คืน
ชมโชว์ตระการตาที่ พระราชวังหยวนหมิง
เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง ห่านย่าง
ช้อปปิงจุใจ กงเป่ย หล่อวู เซนาโด้สแควร์ ถนนนาธาน หม่งก๊ก
ขอพร แก้ชง วัดกังหัน หวังต้าเซียน วัดอาม่า
มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน และ ชมหอไอเฟล มาเก๊า
 8-11 กรกฎาคม 2560

วันแรก       สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง  – เซิ่นเจิ้น – ห้างหล่อหวู่                                                             (อาหารค่ำ)

09.00 .            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก  แถวประตู 6   
12.10 .            เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ส  เที่ยวบินที่  CX618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.55 .            ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซิ่นเจิ้น โดยรถโค้ช
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** นำท่านซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม  เลียนแบบ ในราคาแสนถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ ห้างหล่อหวู่ เซ็นเตอร์ สะดวกสบายกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขายส่งฝั่งฮ่องกงและต่างประเทศจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : FX HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง            เซิ่นเจิ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรม– จูไห่ – Silk Shop – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ราชวงศ์ชิง – ตลาดกงเป่ย      (อาหาร  เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
** 
นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรม ซึ่งได้จำลองหมู่บ้านและวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีแปลกตามากมายของชน กลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ ของจีน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเก็บภาพความประทับใจ  ชมผลิตภัณฑ์หยกแท้ จากร้านหยกที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จูไห่ โดยรถโค้ช  จากนั้นนำชม Silk Shop ศูนย์ผ้าไหมคุณภาพที่การันตีคุณภาพโดยรัฐบาล  พบกับสินค้าเครื่องนุ่งห่ม ที่ทำจากผ้าไหมจีน  ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการผลิต   ซึ่งคุณสมบัติของผ้าไหมจีน คืออากาศร้อนไหมจะเย็น อาการเย็นหรือหนาวไหมจะอุ่น  สวมใส่สบาย ไม่ติดตัว
เที่ยง     ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** นำท่านชม พระราชวังหยวนหมิง เป็นสวนที่จำลองมาจากสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนของจริงในกรุงปักกิ่ง โดยสวนสาธารณะหยวนหมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ในอดีตเคยเป็นสวนสาธารณะที่ถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นสวนสาธารณะอันเป็นที่โปรดปรานของพระนางซูสีไทเฮา แต่ปัจจุบันสวนสาธารณะที่กรุงปักกิ่งนี้จะเหลือเพียงซากปรักหักพักของสิ่งต่างๆไว้ให้ดูเท่านั้น ทางรัฐบาลจีนจึงทิ้งสวนแห่งนี้ไว้เช่นเดิมไม่บูรณะขึ้นใหม่ จากนั้นนำท่านชม โชว์สมัยราชวงศ์ชิง อันสวยงามตระการตา 
** จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง Undergroud mall หรือ ตลาดกงเป่ย เป็นตลาดใต้ดินที่มีร้านค้ามากว่า 5,000 ร้านค้า สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เลียนแบบ  แบรนด์เนมชื่อดัง เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : 365 ART HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม     จูไห่–Lover Road–หวีหนี่–บัวหิมะ–มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล–โบสถ์เซ็นต์พอลเซนาโด้ สแควร์–วัดอาม่า–เวเนเชี่ยน–ปารเชี่ยน– จูไห่(อาหาร  เช้า / กลางวัน / เย็น)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
** จากนั้นเดินทางสู่ Lover Road ถนนสายโรแมนติกที่ทอดยาวตามอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยว ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร  ริมถนนสายนี้ถูกตกแต่งให้เป็นสวนหย่อมพักผ่อน  โดยมีเก้าอี้สำหรับนั่งได้ 2 ท่าน วางตามแนวถนน จึงเป็นจุดที่คู่รักนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกัน จึงเรียกว่า ถนนคู่รัก  ถัดไปไม่ไกลพบกับ Fisher Girl หรือ หวีหนี่ สัญลักษณ์ประจำเมืองจูไห่อีกแห่งหนึ่ง โดยรูปปั้นเป็นทำจากหินแกรนิต เป็นรูปผู้หญิงถือไข่มุก  จากนั้นนำท่านแวะชมเลือกซื้อ บัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านของชาวจีนอันเลื่องชื่อ
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
บ่าย      เดินทางสู่มาเก๊า โดยรถโค้ช แวะสักการะ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง (Kun Iam Statue) ที่ตั้งอยู่ริมทะเล เจ้าแม่กวนอิมองค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดยามเย็นเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา แต่หากเพ่งมองดูดีๆ จะเห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน เพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเห็นแล้วจะได้ระลึกถึงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โปรตุเกสมอบให้กับมาเก๊า และภายใต้ฐานรูปปั้นยังจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงถึงประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอีกด้วย เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ จากนั้นนำท่านสักการะ วัดอาม่า วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งมาเก๊า ภายในประดิษฐานอาม่า หรือที่รู้จักกันในนาม เจ้าแม่ทับทิม ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากแรงศรัธทาถวายแด่อาม่า  เทพธิดาแห่งท้องทะเล ผู้ปกปักษ์คุ้มครองชาวเมืองให้พ้นจากภัยทางทะเล  อิสระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นแวะไปชม ความยิ่งใหญ่ ของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในมาเก๊า และ มีคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เวเนเชี่ยน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท  โรงแรมหรูหรา ระดับ 5 ดาว โดยจำลองบรรยากาศของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี พบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การเดินช้อปปิ้งไปตามร้านค้าต่างๆ กว่า 350 ร้านค้า กับสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ร้านค้าใจกลางยุโรป, ล่องเรือกอนโดล่า กับบรรยากาศสุดโรแมนติก, ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมยุโรปอันสวยงาม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปาริเชี่ยน มาเก๊า ให้ท่านชมหอไอเฟล แห่ง มาเก๊า ซึ่งสร้างจำลองแบบจาก หอไอเฟล ณ กรุงปารีส โดยมีสเกลย่อลงมาครึ่งหนึ่ง ให้ท่านอิสระ ถ่ายภาพกับหอไอเฟล หรือเดินเที่ยวชมบริเวณรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงแรม ซึ่งตัวอาคารและภายในตกแต่งโดยยึดต้นแบบแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซาย อาคารภายในยังประกอบไปด้วย ช้อปปิ้ง คอมเพล็กขนาดใหญ่ กับสินค้าแบรนด์ดังๆมากมายให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอย (ไม่รวมค่าขึ้นหอไอเฟล)
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
** จากนั้นเดินทางกลับจูไห่  โดยรถโค้ช  นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : 365 ART HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่       จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกุง – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวลรี่ –อิสระช้อปปิ้ง – สุวรรณภูมิ (อาหาร  เช้า / กลางวัน / - )

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  เช็คเอาท์จากโรงแรม เตรียมเดินทางสู่ฮ่องกงเดินทางสู่ วัดกังหัน หรือ วัดแชกุง ซึ่งเป็น อีก 1 วัดสำคัญ ของชาวฮ่องกง และ ชาวจีน โดย มีความเชื่อว่า หากได้หมุนกังหันทองแดง 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้าย และ นำสิ่งดีๆ มาให้ โดยเฉพาะ วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือ วันตรุษจีนนั้น วัดกังหัน จะแน่นขนัดเป็นพิเศษ เนื่องจาก ความเชื่อที่ว่า หากได้หมุนกังหันแล้ว จะโชคดี ตลอดทั้งปี 
*** 
จากนั้น นำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ พบกับผู้คนมากมายที่นำธูป และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ  จากนั้นนำท่านชม โรงงานจิวเวลลี่  เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหัน นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง
บ่าย      จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น
…… (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย) ... จนถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
19.50 น.            เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่  CX703
21.45 น.            ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

..........................โปรแกรมสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..............................

 
กำหนดการเดินทาง วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2560
ผู้ใหญ่
(พัก 2 -3 ท่าน/ห้อง)
เด็ก
อายุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กมีเตียงเสริม
อายุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กไม่มีเตียงเสริม
อายุ 2 - 11 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
16,900.- 16,900.- 16,900.- 15,900.-
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,500 บาท
 
 

อัตราค่าบริการรวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (ชั้นประหยัด) เส้นทาง สุวรรณภูมิฮ่องกง–สุวรรณภูมิ
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุในโปรแกรมหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ (อาหารเช้า 3 มื้อ / อาหารกลางวัน 3 มื้อ / อาหารค่ำ 3 มื้อ)
4. ค่าพาหนะเดินทางตามรายการที่ระบุ
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่ 14 มี.ค. 2560)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
8. วีซ่าหน้าด่านสำหรับพาสปอร์ตไทย
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %            
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม ท่านละ 120 HKD / หัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ                                           
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ หรือต่างด้าว
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่ม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)
 
การชำระเงิน    :   
มัดจำท่านละ 10,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 14 วันทำการ
 
การยกเลิก       :   
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ  มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ  บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  7  วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
หมายเหตุ         :          
Ø   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน  และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
Ø   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
Ø   กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้
Ø   ในระหว่างการเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่บริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจำหน่าย  ในส่วนนี้ไม่บังคับการซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เดินทาง
Ø   หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
Ø   ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
Ø   กรุ๊ปออกเดินทางกรณีมีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์, ผู้ใหญ่ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์
 
โฟลด์เดอร์ 2017  123HK
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ฮ่องกง-2016 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [3 มิถุนายน 2560 14:02 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY