Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,611
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
เกาะกูด
[17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 44297 คน
 
...เ ก า ะ กู ด...
เ  ก  า  ะ  ง  า  ม.......น้ำ  ใ  ส .......ท  ะ  เ  ล  ส  ว  ย
เกาะกูด อุดมด้วยธรรมชาติ และงดงาม เกินคำบรรยายที่สุดเกาะหนึ่ง 
วันแรก         เลย - ตราด
18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
18.30 น. ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดตราด
วันที่สอง เกาะเหลายา - เกาะรัง - เกาะกูด
06.30 น. ถึงไร่กุลพัฒน์ จ.ตราด แวะทำภาระกิจส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. ถึงท่าเรือ ขึ้นเรือข้ามไปเกาะเหลายา  
เช้า
ล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำ ชมปะการัง ที่เกาะเหลายา เกาะรัง  ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการัง ที่ยังคงความสมบูรณ์มาก  พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับโลกใต้ทะเล  ฝูงปลา นานาชนิดที่สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมาก แห่งหนึ่งของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย เพลิดเพลินกับท้องทะเลที่สวยงาม 
หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ณ เกาะกูด พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น  รับประทานอาหาร ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ฟังเสียงเกลียวคลื่น ซัดฝั่ง อิสระพักผ่อน 
วันที่สาม ตราด - เลย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เช้า เดินทางออกจาก เกาะกูด จ.ตราด โดยเรือข้ามฟาก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ซื้อของฝาก และเดินทางกลับ จ .เลย
เย็น รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
01.00 น. ถึง จ.เลยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  อัตราค่าบริการ   
 
อัตรานี้รวม                                                                                                                                               
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บริการตลอดเส้นทาง                     
- ค่าที่พัก                                                                             
- ค่าอาหารตามรายการ                                                                   
- ค่าเรือนำเที่ยว , อุปกรณ์ดำน้ำ                                           
- ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง                                   
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง                                        
 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ

- ค่าเครื่องดื่ม อาหารที่สั่งเพิ่มพิเศษ

- ค่ารักษาพยาบาลโรคประจำตัว เช่นโรคท้องร่วง

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี )

 


[ +zoom ]
เกาะกูด

[ +zoom ]
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- ภูเก็ต [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- สุราษฎร์ธานี [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- อยุธยา [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
- เกาะกูด [17 กุมภาพันธ์ 2552 11:13 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY