Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 48
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,688,826
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กรกฎาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31           
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6วัน5คืน
[9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4766 คน
   เฉินตู – จิ่วจ้ายโกว   

มรดกโลกทางธรรมชาติ..จิ่วจ้ายโกว..หวงหลง
ความงดงามของธรรมชาติ ที่ถูกรังสรรค์ได้อย่างลงตัว ในทุกฤดูกาล
** ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก สุดตื่นเต้น ต้นตำหรับเสฉวน **
ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่ มณฑลเสฉวนดินแดนที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดของประเทศจีน
6 วัน 5 คืน
 
 
วันแรก
 
กรุงเทพฯ - เฉินตู
 
17.00 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์
สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
 
19.10 น.
 
เหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตูโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD…….
 
22.50 น.
 
ถึงท่าอากาศยานเฉินตูซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑลมีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคนจัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
 
พักที่ GELINPULANTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง
 
 เฉินตู-ทะเลสาบเตี๋ยซี-กำแพงเมืองโบราณซงพาน-จิ่วจ้ายโกว
 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
 
นำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกวท่านจะได้พบกับความงดงามและได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติ บนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยากต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้ เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น เดินทางถึงจิ่วจ้ายโกวเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโรงแรมและบ้านพักที่มีจำนวนมากตั้งแต่ระดับเกสท์เฮ้าน์จนถึงโรงแรมระดับ 5 ดาว โรงละคร อาคารพาณิชย์ที่เรียงรายและมีผู้คนจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นชาวจีนเชื้อสายธิเบตแบ่งแยกออกเป็นหลายเผ่า
 
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย
นำท่านเที่ยวชมทะเลสาบเตี๋ยซีที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขาทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้   ทะเลสาบ สมควรแก่เวลา จากนั้นเดินทางต่อสู่จิ่วจ้ายโกว ผ่านเมืองโบราณซงพานท่านจะได้เห็น วิถีชีวิตของชาวบ้าน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตสมัยนั้น ชาวฮั่นนิยม นำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะขนแกะ และหนังสัตว์   ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพานสมัยราชวงศ์หมิง 
 
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 
พักที่  JIUZHAIGOU QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม
 
 อุทยานจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) -โชว์ทิเบต
 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถโดยสารรถของอุทยานเพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร
และอยู่สูงกว่าระดับ น้ำทะเลถึง 2,500 เมตรมีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ นำท่านสัมผัสกับความงามซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิต ประดุจดั่งแดนสวรรค์
อุทยานจิ่วจ้ายโกว ได้พัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั่ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกวมีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย หลายร้อยกว่าแห่งซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาด และสวยงามตระการตาจะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขา และป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาลชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์
 
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
บ่าย
 
นำชมทะเลสาบยาวใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาใน บรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม จากนั้นนำท่านไปชมทะเลสาบห้าสีเป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม แล้วชมน้ำตกธารไข่มุกซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำ ลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาลโดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกัน มาเป็นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับ ราวกับความงาม ของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการ บันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน
 
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 
นำท่านชมโชว์ทิเบตการแสดงของชนกลุ่มน้อยชาวจิ้งชาวทิเบตและชาวเจียง สนุกสนานกับการละเล่น
 
 
พักที่ JIUZHAIGOU QIANHE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่
 
จิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) - ร้านหยก - เม่าเสี้ยน
 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
 
อำลา อุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ  จากนั้นรถโค้ชนำท่านสู่เขตอุทยาน แห่งชาติหวงหลงนำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่างเปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลก เทียบได้จนมีชื่อว่า หวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง
 
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย
 
นำชมสินค้ามีชื่อเสียงหยกจีนซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชคให้ท่านมีโอกาส เลือกซื้อเป็นของฝาก ล้ำค่า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยนโดยรถปรับอากาศ
 
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 
พักที่  MAOXIANINTER HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า
 
ร้านไข่มุก - ร้านชา - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนจิ่งหลี -ร้านนวด - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
 
นำท่านแวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตูท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติอันงดงามระหว่างการเดินทาง เมืองเฉินตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียงตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียน ใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยนซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉินตูเมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จนได้ฉายาว่า เมืองสวรรค์ของจีนอีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปีจากนั้นนำท่านแวะร้านชาเชิญชิมชาอวู่หลงและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ
 
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านชมศาลเจ้าสามก๊กซึ่งป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตรภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญ ในตำนานอันยิ่งใหญ่ ของชนชาติจีน อาทิเช่นขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่ จากนั้นนำท่านสู่ถนนจิ่งหลีที่ยังคงกลิ่นอายของ อาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและเรียงรายด้วยร้านค้า จำหน่ายของที่ระลึกตลอดสองฝั่ง มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพและเลือกซื้อสินค้าตาม อัธยาศัยนำชมศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ
 
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 
นำท่านชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากาก ภายในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคนไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
 
 
พักที่ GELINPULANTE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่หก
 
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า - บัวหิมะ -  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน -ผ้าไหม - กรุงเทพฯ
 
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
 
 
นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัยหมีแพนด้าที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์ สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวนมีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกาย ที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปีและจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรง เพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอดอาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรี กับประเทศต่างๆ  แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะซึ่งเป็นยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
กลางวัน 
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! อาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ
 
 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินซุนชีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้าน เป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนัก แต่เป็นแหล่งชุมชนของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อยๆมากมาย
 
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
 
จากนั้นนำท่าน เลือกซื้อผ้าไหมสินค้าอันเลื่องชื่อของจีนเป็นของฝากคนทางบ้าน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
23.30 น.
 
เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD……
 
01.00 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 
 
 
ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุกซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)  
2.
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.
ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7.
ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,000 บาท)
8.
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่านส่วนเกินกิโลกรัมละ
    500
บาท
2.
ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด   ฯลฯ
4.
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน, คนขับรถวันละ 10 หยวน หัวหน้าทัวร์ไทย    ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน
 
 
การยกเลิก
 
 
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วันคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหลังหักมัดจำค่าตั๋ว เครื่องบินและค่ามัดจำโรงแรมที่พัก (ช่วงวันฤดูกาลท่องเที่ยววันหยุดพิเศษค่าตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพักจะถูกชำระเต็มจำนวนไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางได้)
2. 
ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 21 วัน คิดค่าใช้จ่าย  70 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
3.
ยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี (ยกเว้นกรณีที่ตั๋วเครื่องบินเป็นไฟล์ทพิเศษหรือเช่าเหมาลำทางบริษัทฯต้องชำระเต็มจำนวนล่วงหน้าไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ในทุกกรณี )
4.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
 
การสำรองที่นั่ง
 
 
1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
 
 
หมายเหตุ
 
 
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้นบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้าเปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการบริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน สละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน  400  หยวน / คน / วัน
 
 
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
 
 
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.
หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3.
รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4.
ยื่นวีซ่าด่วน 1 วันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
5.
ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วันเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
6.
สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลืองต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
7.
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
8.
หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี (ยกเว้น ไต้หวัน /อเมริกัน) เอกสารพาสปอร์ตพร้อมรูปถ่าย 2 ใบ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หนังสือเดินทางคนไต้หวัน (ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีนรายละเอียดที่อยู่)หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
 
 
การเปลี่ยนแปลงรายการ
 
 
การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
ก่อน 45 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
ก่อน 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 75 % ของค่าทัวร์
ก่อน 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย 100 % ของค่าทัวร์
 
 
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
 
 
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาวหรือแต่งหน้าทาปาก
2.
นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.
นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้างมาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.
นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 
 
อัตราค่าวีซ่าด่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีนเมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 
1. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
2.
ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
 
………………………………………………………………………………………….
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ฮ่องกง-2016 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [9 มิถุนายน 2554 14:17 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY