Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 278
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,142,197
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เลย – หลวงพระบาง – สิบสองปันนา ( เชียงรุ้ง ) ท่องเที่ยว 3 แผ่นดิน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 14016 คน
สิบสองปันนา    
          เขตปกครองตนเองเมืองสำคัญในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คำว่า  “ สิบสองปันนา ”  หมายถึง มีการแบ่งการปกครอง ออกเป็นสิบสองเขต  ในประวัติศาสตร์ มีพระเจ้าหอคำเชียงรุ้ง กษัตริย์องค์แรกได้ประกาศตัวเป็นอิสรภาพจากอาณาจักรตาลีฟู  เมื่อประมาณ 800 กว่าปี มาแล้ว ซึ่งในประวัติศาสตร์ก็มีความหมายเป็นมาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ฉันท์บ้านพี่เมืองน้องกับ เชียงตุง – เชียงใหม่ -  เชียงราย และเชียงทอง( หลวงพระบาง )  มีการไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนสินค้ากันภาษาพูดและเขียนเดียวกัน
      ปัจจุบันนี้ เชียงรุ้งอยู่ในจีน เชียงตุงอยู่ในพม่า เชียงทอง ( หลวงพระบาง ) อยู่ในลาว และเชียงราย- เชียงใหม่ อยู่ในไทยจึงเป็นที่มาของเมืองห้าเชียงนั่นเอง จากอดีตที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายกับธรรมชาติ บัดนี้สิบสองปันนากำลังเจริญรุ่งเรืองมาก มีการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องและโรงแรมทันสมัยเพื่อรองรับผู้มาเยือนจำนวนมาก มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นสะพานแขวน  และบ้านเมืองดูสะอาดและทันสมัยขึ้น  
     สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีทัศนียภาพที่เต็มไปด้วยป่าเขาผู้คนมีอัธยาศัยดี และยังผสมผสานกับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมทำให้เมืองเชียงรุ้งเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว ที่เราไม่ควรพลาด ในการไปเยือน  และสัมผัสกลิ่นไอแห่งดินแดนอารยธรรม ผ่านเส้นทางสายธรรมชาติในครั้งนี้

 
โปรแกรม
เลย-หลวงพระบาง-อุดมไชย-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ
6 วัน 5 คืน

DAY 1  :   ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ –ไชยะบุลี - หลวงพระบาง    350 kms
07.00  คณะพร้อมกัน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ จ.เลย
08.00  ผ่านพิธีตรวจลงตราด่านไทย-ลาว
09.00  ออกเดินทางไปหลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 4
12.30  ถึงแขวงไชยะบุลีรับประทานอาหาร
13.30  เดินทางต่อสู่หลวงพระบาง
15.00  ข้ามสะพานแม่น้ำโขงแห่งใหม่
17.00  ถึงแขวงหลวงพระบาง
18.00 รับประทานอาหาร
           พักหลวงพระบาง
                                                                                                                                   
DAY 2   :    หลวงพระบาง-พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-น้ำตกตาดกวงสี-บ้านผานม-ภูสี-ถนนคนเดิน
06.00  ใส่บาตรตามวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
07.00  รับประทานอาหาร
*** หลวงพระบาง เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า เมืองซัว และเมื่อ พ.ศ.130  ขุนลอ ซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ เมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทองต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้าพระองค์ได้อาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองจึงถูกเรียกว่าหลวงพระบาง
08.30  นำคณะชม วัดเชียงทอง ที่มีพระอุโบสถรูปทรงหลังคาลดหลั่นซ้อนกันสามชั้น สถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
*** ชมหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง หรือพระราชวังเจ้ามหาชีวิตสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยพระเจ้าสักรินทร์ และมาแล้วเสร็จในสมัยของเจ้าศรีสว่างวงศ์ 
12.00 รับประทานอาหาร
*** นำคณะสู่ น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 560 เมตรเกิดจากต้นน้ำหลายสายรวมตัวเป็นน้ำตกสูง 81 เมตร
17.00 ขึ้นชมพระธาตุยอดภูสี จุดชมพระอาทิตย์ตก วิวสวยสุดของหลวงพระบาง  พระธาตุจอมพูสีสร้างขึ้นในปี คศ.1804 หลังจากที่พระ
เจ้าอนุรุธราช ขึ้นครองราชได้ 8 ปี ในสมัยนั้นประชาชนนิยมเรียกกันว่า “พระธาตุหลักเมือง” ทั้งนี้ถือตามฤาษีที่ได้เอาเป็นนิมิตสร้างเมืองแห่งนี้ มีบันไดขึ้นด้านหน้าพระราชวัง 328 ขั้น สร้างเมื่อปี ค.ศ.1936-1937
18.30  รับประทานอาหาร
19.30 เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ที่ตลาดถนนคนเดินหรือตลาดมืด ของที่ระลึกจากหลวงพระบาง  พักหลวงพระบาง
 
DAY 3   :    หลวงพระบาง-อุดมไชย -บ่อเต็น- บ่อหาน-เชียงรุ้ง    480 kms
07.00  รับประทานอาหาร
08.00  ออกเดินทางไปชายแดนลาว-จีนตามเส้นทางหมายเลข 13 เหนือ(หลวงพระบาง-อุดมไช-บ่อเต็น)
12.00  ถึงเมืองไชรับประทานอาหาร
13.00  เดินทางต่อสู่ด่านบ่อเต็น
15.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็น(ลาว) ผ่านพิธีตรวจลงตรา
*** ผ่านพิธีตรวจลงตราด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน(จีน) เวลาของจีนเร็วกว่า 1 ชั่วโมงจากนั้นเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ R3a
18.00  ถึงเมืองเมืองเชียงรุ้ง  มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเชียงรุ้ง หรือเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและมีแม่น้ำล้านช้าง(แม่น้ำโขง)ไหลผ่าน รับประทานอาหาร
            พักโรงแรมเชียงรุ้ง
 
DAY  :  เชียงรุ้ง-อุทยานป่าดงดิบ-สวนม่านทิง-วัดป่เจ-โรงละครพาราณสี
07.00  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
           เข้าชมอุทยานสวนป่าดงดิบ นั่งรถไฟฟ้าชมการเรียกนกยูงนับร้อยลงมาจากภูเขา และชมการแสดงของชนเผ่า
12.00  รับประทานอาหาร
13.30  ชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง อดีตเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อและสมเด็จพระพี่นางทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ชมวิหารสถาปัตยกรรมล้านนาที่วัดป่าเจ   เจดีย์ขาว ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานที่โดยหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ นำคณะชมศูนย์สมุนไพรของรัฐบาลจีนพักแช่เท้าสมุนไพรผ่อนคลายอาการเมื่อยล้า
18.00  รับประทานอาหาร
19.00   ชมโชว์วัฒนธรรมไทลื้อ แสงสีเสียงตระการตา ณ โรงละครพาราณสี
            พักโรงแรมเมืองเชียงรุ้ง    
 
DAY 5  :  วัดหลวงไทลื้อเชียงรุ้ง-พิพิธภัณฑ์ชนชาติ12ปันนา
07.00  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00  ชมอลังการวัดหลวงไทลื้อ โดยรัฐบาลทุ่มงบก่อสร้างมหาศาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
12.00  รับประทานอาหาร
13.00  ชมวัฒนธรรมชนชาติไทลื้อ ณ เมืองกาหลั่นป้า หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทลื้อ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งสามารถพูดจาสื่อสารภาษาไตเข้าใจกันได้
18.30 รับประทานอาหารแบบไทลื้อ และชมเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ตลาดถนนคนเดิน
           พักโรงแรมเมืองเชียงรุ้ง    
 
DAY 6  :    สิบสองปันนา- บ่อหาน-หลวงน้ำทา-ห้วยทราย-เชียงของ     250 kms
07.00  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00  ออกเดินทางกลับจ.เชียงราย  
11.30  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน(จีน) และบ่อเต็น(ลาว) ผ่านพิธีตรวจลงตรา
12.00  รับประทานอาหาร ที่แขวงหลวงน้ำทา
13.00   เดินทางมุ่งสู่ชายแดนลาว-ไทย
16.00   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ห้วยทราย-เชียงของ
16.30   เดินทางถึงอ.เชียงของ จ.เชียงรายโดยสวัสดิภาพ
…………………………………………………………………………………
 
อัตราค่าบริการ  
                                                                                         
 คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
 
ที่พัก คณะ 20-29 ท่าน คณะ 30 ท่านขึ้นไป พักเดี่ยวเพิ่ม 
โรงแรมระดับ 2 ดาว ผู้ใหญ่ท่านละ  19,900  บาท ผู้ใหญ่ท่านละ  18,900  บาท 4,500   บาท
โรงแรมระดับ 3 ดาว ผู้ใหญ่ท่านละ  23,900  บาท ผู้ใหญ่ท่านละ  22,900  บาท 5,500   บาท
โรงแรมระดับ 4 ดาว ผู้ใหญ่ท่านละ  25,900  บาท ผู้ใหญ่ท่านละ  24,900  บาท 6,500   บาท
 
 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศลาว-จีน
 • วีซ่าเข้าจีน
 • ค่าโรงแรม 5 คืน(พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนลาว-จีน
 • ค่าเข้าชมสถานที่แลดูโชว์ทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์บริการตลอดการเดินทาง/มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
 • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพัก
 
เอกสาร / เงื่อนไข
 • หนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ.วันเดินทาง
มัดจำ 50% และส่งรายชื่อคณะเดินทางอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง
 
 
   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล             สนง.โรงแรมเลยพาเลซ              
     Tel. 042-830741 , Fax   042-830742   Mobile 085-0102426 , 081-260 3307      

                             
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 51 / 00536
E - mail : loeitravel@hotmail.com   website : http://www.loeitravel.com

 

[ +zoom ]
เชียงรุ้ง

[ +zoom ]
กระเช้าข้ามโขง

[ +zoom ]
หมู่บ้านไทลื้อ

[ +zoom ]
เจดีย์ขาว

[ +zoom ]
ฟ้อน
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ฮ่องก [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:06 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY