Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 291
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,142,210
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
14 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน
[17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 415 คน
 
เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน
 
บุกตะลุยโคตรเทือกเขาหิมาลัย เอเวอร์เรสเบสแคมป์
Lhasa & Everest & Himalaya Mt.
เซลฟี่ที่แชงกรีล่า-ขับรถบนหลังคาโลกอันลับลึก-พักจิบกาแฟระหว่างเส้นทางที่เป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก
 
เอกสารส่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 65 วัน
 
วันแรก  1  พฤศจิกายน  2562  เชียงของ-บ่อเต็น สปป.ลาว   190 กม.  (-L/D)  (รบกวนเติมน้ำมันเต็มถังก่อนพบกันนะครับ)
(ท่านที่ต้องการพักที่ อ.เชียงของ ในวันที่ 31 ต.ค. 62   สามารถให้ทางทีมคาราวานฯ  จองที่พักให้ได้ครับ)
10.00 น.  พบกัน ณ จุดนัดหมาย  ทีมงานติดสตริกเกอร์ให้รถทุกคัน  แจกคู่มือการเดินทาง   รับชุดวิทยุสื่อสาร
11.30 น.   รับประทานอาหาร  ทำความรู้จักกัน  รับฟังข้อมูลคร่าวๆก่อนเดินทาง 
12.30 น.   ออกเดินทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ 4 ด่านชายแดนเชียงของ  และห้วยทราย(สปป.ลาว)  ผ่านกระบวนลงตราทั้ง 2 ประเทศ 
14.00 น.   ออกเดินทางไปยังแขวงหลวงน้ำทา
17.30 น.   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารปางเดื่อ หลวงน้ำทา
19.30 น.   ถึงบ่อเต็น  นำท่านเข้าที่พัก  พักผ่อน 

 
วันที่สอง  2  พฤศจิกายน  2562          บ่อเต็น-เมืองล่า-เชียงรุ่ง         (B/L/D)  ( 290 กม. )

08.00 น.  ออกเดินทางสู่ชายแดน อ. เชียงของหลังผ่านขั้นตอนการผ่านแดนของประเทศไทย สปป.ลาว และเดินทางไปยังเมืองหลวงน้ำทาระยะทาง 193 กม. ผ่านขั้นตอนข้ามแดนประเทศลาวและจีน ออกเดินทางต่อ สภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางเรียบแต่แคบ 
เที่ยง  รับประทานอาหาร
19.00 น.  ถึงเมืองล่า เข้าพักโรงแรม  รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่สาม  3  พฤศจิกายน  2562          เชียงรุ่ง – คุนหมิง      (B/L/D)     ( 580 กม. )

08.00 น.   ออกเดินทางตามถนน ลาดยางมุ่งหน้าคุนหมิง (ใช้ทางด่วน)   
เที่ยง  รับประทานอาหาร
18.00 น.  เข้าพักโรงแรม  รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่สี่  4  พฤศจิกายน  2562   คุนหมิง-แชงกรีล่า          (B/L/D)       ( 650 กม. )

09.00 น.   ออกเดินทางไปยังเมืองจงเตี้ยน   หรือแชงกรีล่า เป็นเมืองที่มีการปกครองตนเองของชาวธิเบต  การแต่งกาย ภาษา และวัฒนธรรมเป็นชนชาติทิเบต ระดับความสูงของเมืองประมาณ 3,300 เมตร
เที่ยง  รับประทานอาหาร
18.00 น.   เข้าพัก  รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่ห้า  5  พฤศจิกายน  2562      แชงกรีล่า-เต๋อชิง-หมางคัง       (B/L/D)  ( 380 กม. )

08.00 น.   ออกเดินทางออกจากแชงกรีล่า  มุ่งหน้าเมืองย่าเจียงและเมืองหมางคัง ตามเส้นทางหมายเลข ถนน214 แล้ววิ่งเลียบแม่น้ำโขง สลับภูเขาสูงมีวิวน่าทึ่งมาก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองย่าเจียง เมืองนี้จะมีโบถส์คริสต์ ชมโบสถ์คาทอลิกชิซ่ง  (Cizong Catholic Church)  ตั้งอยู่เพียงที่เดียวในเขตธิเบต(Unceen Tibet)
17.00 น.   เดินทางถึงเมืองหมางคังเข้าพักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่หก  6  พฤศจิกายน  2562     หมางคง-โจ่ก้ง-ปังตำ-ปาซุ่            (B/L/D)   ( 360 กม. )

08.00น.   ออกเดินทางตามเส้นทาง214มุ่งหน้าเมืองบางดา ระหว่างผ่านหมู่บ้านของชนชาติทิเบตที่อยู่ตามชนบท รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองบางดา ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองปาซูซึ่งเป็นเมืองสามแยกถนนทิเบตสายเหนือและใต้
เที่ยง  รับประทานอาหาร
18.30 น.   ถึงเมืองปาซู พักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่เจ็ด  7  พฤศจิกายน  2562         ปาซู่-โปมี่-หลินจือ       (B/L/D)   ( 450 กม. )

08.00 น.   ออกเดินทางมุ่งหน้าเมืองโพมี่ เริ่มไต่ระดับขึ้นภูเขาอีกครั้งและจะพบลักษณะทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงและจะมีกระโจมของชาวทิเบตเลี้ยงสัตว์
18.00 น.   เข้าพักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่แปด  8  พฤศจิกายน  2562      หลินจือ-ลาซา         (B/L/D)     ( 420 กม. )

08.00 น.  ออกเดินทางไปนครลาซ่าเมืองหลวงของมณฑลทิเบต ถนนลาดยางอย่างดี 
เที่ยง        รับประทานอาหาร
เย็น          ขับรถเข้าเมืองชมเมืองหลวงแห่งธิเบต เข้าที่พัก  รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่เก้า  9  พฤศจิกายน 2562  เที่ยวนครลาซาดินแดนแห่งเทพเจ้าสรวงสวรรค์-พระราชวังโปตาลา-วัดต้าเจาตลาดแปดเหลี่ยม   (B/L/D)

08.00 น.   ออกเดินทางเที่ยวชมพระราชวังโพทาละ Potala Palace เป็นสถานที่พำนักขององค์ดาไลลามะ สร้างเมื่อค.ศ.1645โดยองค์ดาไลลามะที่5 เพื่อเป็นสถานที่พำนักของผู้นำศาสนา ใช้เวลาสร้างประมาณ 50 ปีเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของโลกอีกแห่ง มีความยาว 400 เมตร ความกว้าง 350 เมตร สูง 13 ชั้น มีห้องประมาณ 1,000 ห้อง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   เดินทางไปเที่ยวชมวัดจ้อคัง Jokhang หรือวัดต้าเจาซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อฉลองการอภิเษกสมรสของพระเจ้าซองเทินกัมโป
Songten  Gambo กษัตริย์แห่งทิเบต กับเจ้าหญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงค์ถัง เมื่อ1,300 ปี ก่อนบ่ายปล่อยท่านเดินเที่ยวชมและซื้อของที่ชาวทิเบตวางขายบริเวณรอบๆวัดที่มีลักษณะเป็นแปดเหลี่ยม       
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่สิบ  10  พฤศจิกายน  2562         ลาซา-ทะเลสาปยัมตร๊อก-ซิกาเซ่         (B/L/D)   (350 กม.)

08.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองกันเซ่  แวะชมความงดงามของทะเลสาบมรกต หรือทะเลสาบยัมตร๊อก ดั่งอีกอยู่ในภาพวาด
เที่ยง     รับประทานอาหาร

เย็น         เข้าพักที่  และรับประทานอาหาร
 
วันที่สิบเอ็ด 11 พฤศจิกายน  2562   ซิกาเซ่-วัดลามะจาสือลุนปู้-ลาจือ-ติ้งยื่อ-เอเวอร์เบสแคมป์      (B/L/D)    (340 กม.)

08.00 น.   ออกเดินทางสู่เมืองซิกาเซ่
เที่ยง  รับประทานอาหาร….ออกเดินทางต่อสู่เมืองเซกา หรือเมืองติงยื่อ และนำท่านเดินทางสู่เส้นทางเอเวอร์เรสต์เบสแค้มป์ ผ่านหุบเขา และภูเขาสูงเรียงรายกัน ตลอดทาง ชมชีวิตความเป็นอยู่ การเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำกึ่งทะเลทราย มีทะเลสาบเล็กๆนับ 10 แห่ง  อีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งเดียว ในชีวิต แวะหยุดให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป
17.00 น.   เข้าพัก โรงแรม ที่ติงฉือ รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่สิบสอง  12  พฤศจิกายน  2562        เอเวอร์เบสแคมป์-ติ้งยือ-ซิกาเซ่         (B/L/D) (340 กม.)

เช้า   รับประทานอาหาร
***  สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์ในระดับความสูง 5,200 ม. พร้อมกับบรรยากาศที่งดงาม ถึง เอเวอร์เรสต์แค้มป์ แวะชมธารน้ำแข็งที่เชิงเขาเอเวอร์เรสต์ลักษณะคล้ายเจดีย์น้ำแข็ง  ชมทิวทัศน์โดยรอบเบสแค้มป์ ซึ่งมีสถานที่โดยรอบเป็นที่ราบสลับเนินเขา มองเห็นยอดเขาเอวอร์เรสต์ ด้าน North Face และยอดเขาสูงระดับกว่า 8000 เมตรยืนเรียงรายเป็นแนว ยาวนนับตั้งแต่ ยอดเขา มากาลู(Makalu 8460 เมตร) ยอดเขาลอตเซ( Lhotse 8513 เมตร) ยอดเขา เอ เวอร์เรสต์ (everest 8848 เมตร) ยอดเขา โช-โอยุ(Cho-Oyu 8210 เมตร) กันได้อย่างใกล้ชิด
******  ออกเดินทางสู่เมืองซิกันเซ่ย้อนกลับทางเดิมมุ่งหน้าที่เมืองซิกันเซ่  
เที่ยง รับประทานอาหาร
**** เมืองซิกาเซ่ เมืองที่เป็นทิเบตแท้ใหญ่เป็นอันดับ2  รองเมืองลาซ่า นำท่านเข้าที่พัก
เย็น    รับประทานอาหาร    พักผ่อนตามอัธยาศัย

   
วันที่สิบสาม  13  พฤศจิกายน  2562 ซิกาเซ่ –ลาซา        (B/L/D)  (350 กม.)

*  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ลาซ่า โดยจะทำการเดินทางตามแม่น้ำพรหมบุตร ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศอินเดีย
 
วันที่สิบสี่   14  พฤศจิกายน  2562      ลาซา-หลินจือ               (B/L/D)   (420 กม.)

*  หลังจากวันนี้แล้วเราต้องเดินทางเลี้ยวลงมาใช้ถนนที่เป็นหินบดอัด แต่วิวจะสวยและสลับทุ่งหญ้าแม่น้ำ  วันนี้นขับสนุกสุดมันส์  
 
วันที่สิบห้า     15  พฤศจิกายน  2562   หลินจือ-โปมี่-ปาซู่-         (B/L/D)  (450 กม.)

*  วันนี้เราจะเดินทางด้วยถนนลาดยาง เริ่มซ้ำทางเดิม เข้าพักโรงแรม
 
วันที่สิบหก    16  พฤศจิกายน  2562     ปาซู่-ปังตำ-โจ่ก้ง-หมางคัง     (B-L-D)       (360 กม.)

*  ออกเดินทางถนนลาดยางเรียบ ย้อน ทางเดิมเดินทางต่อไปเมืองหมางคาง
 
วันที่สิบเจ็ด   17  พฤศจิกายน  2562  หมางคัง-เต๋อชิง-แชงกรีล่า           (B/L/D)  (380 กม.)

* ออกเดินทางมุ่งหน้าเมืองเต๋อชิง    ตามเส้นทางหมายเลข ถนน214 วิ่งเลียบต้นแม่น้ำโขง  สลับภูเขาสูงมีวิวน่าทึ่มาก 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน     
18.00 น.เดินทางถึงเมืองแชงกรีล่าข้าพัก…… รับประทานอาหารค่ำ

 
วันที่แปด  18  พฤศจิกายน  2562     แชงกรีล่า-ฉู่ฉง-เมืองโบราณฉู่ฉง         (B/L/D)  (500 กม.)

*  ออกเดินทางไปยังเมืองฉู่ฉง  พร้อมเที่ยว และพักที่เมืองโบราณ บรรยายสบายๆ สไตล์ยามเย็น
 
วันที่เก้า  19  พฤศจิกายน 2562    ฉู่ฉง-สิบสองปันนา-เชียงรุ่ง          (B/L/D)   (600 กม.)

*  เดินทาง มุ่งหน้าเมืองสิบสองปันนา  
 
วันที่ยี่สิบ   20 พฤศจิกายน 2562    เชียงรุ่ง-เชียงของ       (B/L/D)   (400 กม.)

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม….ออกเดินทางไปชายแดนจีน-ลาวบ่อหาน 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ด่านชายแดนจีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  และศุลากรของจีน
บ่าย   ออกเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเต็น  สปป.ลาว  เดินทางต่อเข้าชายแดนไทย 
เย็น  เดินทางถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ...ผ่านด่านแล้วรับคืนPASSPORT เดินทางกลับ  ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

  
……………โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนแปลง  เพื่อความเหมาะสมกับการเดินทางและสถานการณ์……………
… … … … … … หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมกับการเดินทาง … … … … … …

 
  หมายเหตุ  : สมาชิกทุกท่าน รถทุกคัน ควรอยู่ในการอำนวยการของทีมงานคาราวาน เพื่อความเรียบร้อยของการเดินทาง หากสมาชิกนักเดินทางกระทำนอกเหนือการดูแล หรือไม่อยู่ในการอวยนวยการ(ใน โปรแกรม) ทางทีมคาราวานจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 
 
อัตราค่าบริการ  :  20 วัน


ค่าธรรมเนียมรถ


พักเดี่ยว


 
ปิดรับสมัคร และกำหนดชำระเงิน
ปิดรับสมัคร ชำระมัดจำงวดแรก และเอกสารสำหรับการเดินทาง   วันนี้  ถึง 25 สิงหาคม 2562   ท่านละ      บาท
งวดสอง   ส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายใน 10  ตุลาคม 2563   
 
ราคานี้รวม
1..ค่าไกด์,ค่าอาหารตามรายการ, ค่าที่พัก 19 คืน    5. ค่าวีซ่า
2..ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท     
3..ค่ากาแฟร้อนระหว่างการเดินทาง
4..ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 

ราคานี้ไม่รวม
1..ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์, ภาษี 1% , 3% หรือ 7% , ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
2..ค่าทิปเฉพาะ ทีมงานจีน ท่านละ 2,000 บาท
3..ค่าทำหนังสือรถยนต์ระหว่างประเทศ,ค่าเช่าวิทยุสื่อสารCB
4..ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรถท่านกับคนหรือรถท้องถิ่น  5. ค่าทางด่วน
 

เอกสาร ส่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง 65 วัน
***** เอกสารสำหรับการเดินทาง  ส่งภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2562   สำเนาถ่ายอย่างละ 3 สำเนา
 
 

เอกสารผู้เดินทาง
- หนังสือเดินทางผู้เดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้งานได้เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่าย (พื้นหลังขาว) ขนาด 2 นิ้ว 2 แผ่น (เพื่อยื่นขอวีซ่าจีน ไม่สวมแว่น ใส่หมวก เครื่องประดับสร้อยคอ ต่างหู)
เอกสารเจ้าของรถ และคนขับ
- สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
- (ส่งเฉพาะคนขับ)สำเนาใบขับขี่รถยนต์รุ่นสมาร์ทการ์ด
- (ส่งทุกคน)รูปถ่าย(พื้นหลังขาว)ขนาด 2นิ้ว 2แผ่น(เพื่อยื่นขอวีซ่าจีน/ไม่สวมแว่น/ใส่หมวก/เครื่องประดับสร้อยคอ/ต่างหู)

เอกสารรถยนต์
- สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์ หรือรายการจดทะเบียน / สำเนาหน้าเสียภาษี
- แจ้ง...รุ่นรถ  ปีผลิต ราคา 
- รถปิคอัพต้องส่ง : ใบชั่ง น้ำหนักรถเปล่า(จากสถานผู้ประกอบ เช่น โรงมัน โรงสี โดยให้ออกในชั่ง นน.เปล่าให้)

หมายเหตุ :
- -ข้อมูลการทำวีซ่าจีนรบกวนแจ้งผู้ติดต่อในไทยกรณีฉุกเฉิน 2 ท่าน: ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ เบอร์โทร. สถานะความสัมพันธ์
 
 
เงื่อนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทริปนี้
โปรดศึกษารายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อย ก่อนสมัครทุกครั้ง
เมื่อท่านสมัคร และชำระค่าทัวร์ตามรายละเอียดเรีบร้อยแล้ว  แสดงว่าท่านยอมรับโปรแกรมท่องเที่ยวทุกประการ
และทุกท่านต้องอยู่ในความดูแลของทีมงานฯ ตลอดการเดินทาง โดยทีมงานฯจะหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัครเงินมัดจำ มัดจำ ท่านละ      บาท(สามารถชำระยอดทั้งหมด) และรับเอกสาร(พร้อมรูปถ่าย) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ยอดที่เหลือภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
  
 

เงื่อนไขการคืนเงิน กรณียกเลิกการเดินทาง 
  1. แจ้งสมัคร-มัดจำ ท่านละ 70,000 บาท 
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บ 40,000บาท
  3. ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เก็บ 30,000 บาท
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8 -14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50% ของราคาทัวร์
  6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งจำนวนของการเดินทาง
 
  Fb :  คาราวานรถยนต์  ท่องเที่ยวทั่วโลก  
          Fan page : Caravan Club        
             ☎ : Tel. 063-7299929            

 

[ +zoom ]
ท่านสามารถแอดไลน์พูดคุย สอบถามข้อมูลได้ครับ
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- เมียนมาคาราวาน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [17 พฤษภาคม 2562 15:48 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY