Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 145
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,129,447
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา
[27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 503 คน
      ’ ดินแดนสุดขอบฟ้าอันไกลโพ้น
                 ดินแดนแห่งน้ำใจไมตรี
       ดินแดนแห่งมิตรภาพ ความหวัง ความรัก
         ดินแดนสุดขอบฟ้า...ที่โลกลืม
.......ดินแดนแห่งความรัก…….
……..ที่ยังซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆ และยังรอต้อนรับท่านอยู่ด้วยน้ำจิตมิตรสหายอยู่เสมอ…….


____________ แ ช ง ก รี ล่ า ค า ร า ว า น ___________
<<<<<<<  พิชิต 2 แชงกรีล่า  >>>>>>>>
…………………แ ช ง ก รี ล่ า ยู น า น…………………
…………………แ ช ง ก รี ล่ า เ ส ฉ ว น…………………
:  เดินทาง 9-23 เมษายน 2562 (15วัน พัก4ดาว)
: Tel. 063-7299929
Line ID : siriphot777
#ทริปคุณภาพ#รับประกันคุณภาพ
(เอกสารส่งล่วงหน้าก่อนเดินทาง35วัน คือ 4 มีนาคม 2562)

 
วันแรก                   อังคารที่ 9 เมษายน  2562         Free Run ภูมิลำเนา -เชียงราย- อ.เชียงของ
00.00  น.      ออกเดินทางตามอัธยาศัย
18.00  น.      พร้อมกันที่โรงแรม   อ.เชียงของ
19.00  น.      รับประทานอาหารค่ำ พร้อมสรุปการเดินทางเบื้องต้น
 
วันที่สอง      พุธที่ 10 เมษายน  2562         อ.เชียงของ – ห้วยทราย –สิบสองปันนา                      (420 กม.)  
08.00 น.        ออกเดินทางไปสะพานมิตรพานไทย-ลาวแห่งที่4 เพื่อผ่านขั้นตอนการข้ามแดน2ประเทศ แล้วออกเดินทางต่อ
12.30 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา
บ่าย                ออกเดินทางต่อไปที่ชายแดนโม่ฮังชายแดนจีนหลังตรวจเอกสารแล้วออกเดินทางต่ออีกประมาณ170 กม.พร้อมตรวจสภาพรถที่หน่วยงานขนส่ง ตามกฎหมายจีนกำหนดหลังจากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง12ปันนา
18.00 น         ถึงเมืองสิบสองปันนารับประทานอาหารเย็นแล้วเข้าที่พักโรงและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม            พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน  2562   สิบสองปันนา – คุนหมิง                         (520 กม. )
08.00 น.                 ออกเดินทางขึ้นทางด่วนสู่เมืองคุนหมิง
12.00 น.                 รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง  แล้วเดินทางต่อ
18.30 น.                 ถึงเมืองคุนหมิงเข้าที่พักโรงแรม รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธศัย
 
วันที่สี่               ศุกร์ที่ 12  เมษายน  2562    คุนหมิง – ต้าลี่                  ( 330  กม. )  
08.00 น.                 ออกเดินทางไปขึ้นทางด่วนสู่เมืองต้าลี่  
เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น.                 เดินทางถึงเมืองต้าลี่พาท่านไปแวะชมเจดีย์สามองค์แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้า
และต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 836 ในสมัยราชวงศ์ถัง โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ นำท่านชมเมืองโบราณต้าหลี่
ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
 
วันที่ห้า              จันทร์ที่ 13  เมษายน  2562    ต้าลี่ –  แชงกรี-ล่า( จงเตี้ยน)                  (380 กม.)
08.00 น.                 ออกเดินทางสู่เมืองแชงกรี-ล่าสภาพถนนสองเลนสวนสลับ4เลน ขึ้นเขาสูงคดเคี้ยว
12.00 น.                 แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
บ่าย                        ออกเดินทางต่อ มุ่งสู่  เมืองจงเตี้ยน หรือ ดินแดนสวรรค์แชงกรี-ลา : Shangri-lนั้นเป็นดินแดนที่ถูกกล่าวถึงโดย James Hilton ในนวนิยายอมตะเรื่อง The Lost Horizon ที่ได้บรรยายไว้ว่าเป็นดินแดนที่ประดุจสวรรค์บนดิน ภายหลังได้มีการพยายามสืบเสาะค้นหาว่า ตรงจุดใดของที่ราบสูงทิเบตอันกว้างใหญ่ เป็นแรงบันดาลใจให้ Hilton พรรณนาว่าเป็นดั่ง Shangri-la จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม วัดลามะซงจ้านหลิง หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดกุ้ยหัว เป็นวัดลามะทิเบต ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 100 รูป สร้างขึ้นโดยองค์ดาไลลามะที่ 6 ในปี พ.ศ.2222 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง 18 ปี จึงแล้วเสร็จในสมัยของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ซ่ง มีรูปสถาปัตยกรรมคล้ายพระราชวังโปตาลา ในเมืองหลวงลาซาของทิเบต แต่ย่อส่วนเล็กลงมา จึงได้ชื่อว่า เป็น โปตาลาน้อยแห่งยูนาน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่ราบสูงที่นี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิสระให้ท่านตลอดจนเที่ยวชม สถาปัตยกรรมแบบทิเบต ตามอัธยาศัย
19.00 น.                 เข้าพักโรงแรและรับประทานอาหารเย็น
 
วันที่หก              อังคารที่ 14  เมษายน  2562     จงเตี้ยน –โค้งแม่น้ำ-ยอดเขาไป๋หม่า- เต๋อชิง                       210 กม.)
08.00 น.                 ออกเดินทางไปสู่เมืองเต๋อชิง เพื่อถ่ายรูปกับเจดีย์ขาว ระหว่างทางแวะชมโค้งแม่น้ำแยงซีเกียง 300 องศาสวยงามมาก
หลังจากนั้นเดินทางต่อจะผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง 4,300 –4,400 เมตร บนยอดเขาไป๋หม่า พบเห็นหิมะ2ข้างทางที่ยังไม่ละลาย แวะถ่ายรูปและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้
12 00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
17.00 น.                 นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ            
 
วันที่เจ็ด            พุธที่ 15  เมษายน  2562     เต๋อชิง – เซียงเฉิง          
08.00 น. ออกเดินทางไปเมืองเซียงเฉิง วันนี้เราจะเดินทางกันยาวหน่อย โดยเราจะเดินทางผ่าน หุบเขาแชงกรีล่า ขึ้นและลง ความสูง  4,300 เมตร หลายครั้ง ผ่านผืนป่าสนหลากหลายสายพันธุ์ที่เปลี่ยนสีทอง ทั่วทั้งหุบเขา แต่สภาพเส้นทางจะเป็นถนนลาดยางสลับถนนกำลังทำ โดย
ระหว่างทางเราจะสามารถชื่นชมกับทัศนียภาพสองข้างทาง ทั้งภูเขาหิมะน้อยและใหญ่    และแวะพักทานอาหารกันระหว่างทาง จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเซียงเฉิง 
19.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่แปด           พฤหัสบดี ที่ 16  เมษายน  2562     เซียงเฉิง – เต้าเฉิน – ยื้อหล่า Xianggelilazhe                     (190 กม.)
07.00 น.                 หลังอาหารเช้า หลังจากนั้นพร้อมเดินทาง มีเวลาชมทิวทัศน์ของ แม่น้ำซั่วฉีที่ไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นสายเหมือน
ลูกประคำจนเป็นที่มาของชื่อเมืองเซียงเฉิง ที่ในภาษาทิเบตแปลว่า ลูกประคำ   เพราะว่าเส้นทางยาวไกล โดยวันนี้เราจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของเส้นทาง 4,700 เมตรพร้อมชมทิวทัศน์แบบหลังคาโลกระหว่างเดินทางสู่ เมืองเต้าเฉิง (110 กม. จากเซียงเฉิง) และจะสิ้นสุดการเดินทางวันนี้ที่ เมืองยื่อหว่า (78 กม. จากเต้าเฉิง)     อีกจุดหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดระหว่างการเดินทาง คือ ทุ่งหญ้าสีแดงแห่งซางตุย หมู่บ้านที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาด และแวะชม วัดปันโพ วัดของนิกายหมวกขาว ที่ตั้งอยู่เรียงรายตามโขดหินและ หน้าผา
12.00 น.                 แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
16.00 น.                 ถึงเมืองยื้อหล่า หมู่บ้านก่อนเข้าเขตอุทยานย่าติง  แล้วนำคณะเข้าที่พัก โรงแรม และปล่อยอิสระ
19.00 น.                 อาหารค่ำ   จากนั้นพักผ่อนหรือเที่ยวราตรีตามอัธยาศัย
 
วันที่เก้า             ศุกร์ที่ 17  เมษายน  2562      ยื้อหว่า- เที่ยวอุทยานย่าติง- ยื้อหว่า
07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.                 ออกเดินทางจากยื่อหว่า เข้าสู่เขตอนุรักษ์ย่าติง โดยรถบัสขึ้นสู่วัดชงกู่ วัดทิเบตเก่าแก่ ขนาดไม่ใหญ่นักที่ตั้งอยู่ในเขต
อนุรักษ์ย่าติง จากนั้นขึ้นรถไฟฟ้าสู่ทุ่งเลี้ยงจามรี ซึ่งเป็น จุดที่สามารถมองเห็นยอดเขาหยางเหม่ยหยง และ เซียนโตว้จี๊ ที่สูงแหลมแทงทะลุฟ้า ขึ้นไปเกือบ 6,000 เมตร  สู่ทะเลสาบน้ำนม (หนิวหน่ายไห่)ที่มีความสูงเกือบ 4,500 เมตร จนกระทั่งเวลาสมควร จึงกลับลงมาที่วัดชงกู่ แล้วเดินเท้า 45 นาทีสู่ ทะเลสาบไข่มุก (เจินจูไห่) ทะเลสาบที่ความสูง 4,000 เมตร โอบล้อมไปด้วยเงื้อมเงาของ ยอดเขา เซียนหน่ายรื่อ หรือ ตัวแทนของพระโพธิสัตย์ตามความเชื่อของชาวทิเบต เช่น เดียวกับเขาไกรลาส ที่เป็นตัวแทนของพระศิวะ ซึ่ง ยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ นั้นสูงถึงกว่า 5,000 เมตร นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอนุรักษ์ย่าติง ก่อนจะกลับลงมาที่พักที่ยื่อหว่า  ซึ่งวันนี้เราเตรียมอาหารกลางวัน เป็นอาหารกล่อง เป็นอาหารมื้อกลางวัน สำหรับรับประทานในระหว่างเที่ยวชมในอุทยาน
18.00 น.                 กลับเข้าที่พักโรงแรม เดิม
19.00 น.                 อาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  
 
วันที่สิบ              เสาร์ที่ 18  เมษายน  2562    ยื้อหว่า – Shangri La                  390 Km.
07.00 น.                 ออกเดินทางสู่ แชงกรีล่า อีกเส้นทางหนึ่งบรรยากาศ2ข้างทางสวยไม่แพ้กัน
12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
19.00 น.                 เข้าพักโรงแรม และรับประทานอาหารเย็น
 
วันที่สิบเอ็ด          อาทิตย์ที่ 19  เมษายน  2562     Shangri La – Lijiang                          190 Km. 
07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินทางพาท่านสู่หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ The valley of Blue moon ซึ่งมีความสูงกว่า 4000 เมตร การเดินทางขึ้นสู่ยอดสูงสุดของหุบเขา ต้องขึ้นกระเช้าเท่านั้นซึ่งเป็นกระเช้า 2 ระดับ  จุดเปลี่ยนกระเช้า ที่ตั้งอยูในหุบเขานั้น นอกจากเป็นจุดเปลี่ยนกระเช้า เพื่อเดินทางไปยังยอดเขาเสือข่า แล้วยังเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินอีกด้วย  ท่านจะได้เที่ยวชมทัศนียภาพอันสวยงาม หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองลี่เจียง  สภาพถนนสองเลนสวน ช่วงในเมืองรถค่อนข้างเยอะ ขึ้นเขาสูง เมืองลี่เจียงซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง  หุบเขา ที่มีทัศนียภาพอันงดงาม ชมยอดเขาสูงที่ปกคลุมด้วย หิมะขาวโพลนในฤดูหนาวจนถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงต้น ๆ   ชมโค้งแม่น้ำแยงซีเกียง 300 องศาสวยงามมาก หลังจากนั้นเดินทางต่อจะผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง 4,300-4,400 m บนยอดเขาไบ๋ม่า อาจจะพบเห็นหิมะ2ข้างทางที่ยังไม่ละลาย แวะถ่ายรูปและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้   
12.00 น                  รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
16.00 น.                 เข้าพักโรงแรม  พร้อมปล่อยอิสระให้เดินเล่นเก่า
18.00 น.                 รับประทานอาหารค่ำ.
  
วันที่สิบสอง        จันทร์ที่  20  เมษายน  2562   เที่ยวเมืองลี้เจียง
08.00 น.                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย  ท่านใดที่ต้องการขี้นเขาหิมะมังกรหยก สามารถแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่ไกด์  ( รายการนี้จะไม่รวมในค่าใช้จ่าย )  ซึ่งจะต้องรถบัส หลังจากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความอลังการของยอดเขาสูงถึง 4506 ม. และ 5,590 ม. บนยอดเขาจะเห็นหิมะ ป่าต้นสนนับพันปี   และธารน้ำแข็ง  
13.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนตามอัธยาศัย  
18.00 น.                 กลับเข้าที่พักโรงแรม เดิม
19.00 น.                 อาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สิบสาม        อังคารที่  21  เมษายน  2562    เมษายน  2562     ลี่เจียง – หลินชาง                   ( 480 กม.)
08.00 น.             ออกเดินทางย้อนกลับทางเดิม
12.00 น.             รับประทานอาหารกลางระหว่างทาง
17.00 น.             ถึงเมืองหลินชางนำท่านเข้าที่พักโรงแรม
 
วันที่สิบสี่            พุธที่  22  เมษายน  2562    หลินชาง –ล้านช้าง-สิบสองปันนา                    ( 430 กม.)
08.00 น.             ออกเดินทางย้อนกลับทางเดิม
 12.00 น.            หลังจากกลับลงมารับประทานอาหารกลางวัน
17.00 น.             เข้าที่พักโรงแรม  พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 
วันที่สิบห้า           พฤหัสบดี ที่  23  เมษายน  2562  สิบสองปันนา - หลวงน้ำทา – ห้วยทราย-เชียงของ    ( 410 กม. )
07.00 น.              ออกเดินทางย้อนกลับทางเดิมสู่ชายแดนจีน-ลาว
12.00 น.              รับประทานอาหารกลางที่เมืองหลวงน้ำทา
15.00 น.              ถึงชายแดนที่ห้วยทรายลาวกับไทยพร้อมผ่านการข้ามแดนของทั้ง 2 ประเทศ
17.00 น.              ถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
---------------------------------------  โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ---------------------------------------

 
อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ                                                                 57,500 บาท    กินดี-อยู่ดี...ที่พักระดับ 4 ดาว  15วัน 14คืน
- เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(เสริมเตียง)        47,000 บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)    40,000 บาท
- พักเดี่ยว                                                                         16,000 บาท
 
ค่าธรรมเนียมรถยนต์
  • คันละ  15,000 บาท (ไม่รวมค่าทางด่วน)
เงือนไขการชำระเงินค่าทัวร์ทริปนี้
เปิดรับสมัครและ ถึงวันที่ 1 มีนาคม มัดจำท่านละ  25,000 บาท 
หรือชำระยอดทั้งหมด ได้เลยครับ
งวดสอง ชำระทั้งหมดภายใน  4 มีนาคม 2562
( แจ้งสมัครก่อน วันที่ 3 มีนาคม 2557 พร้อมส่งเอกสาร- กรณีสมัครช้า-เอกสารของท่านต้องพร้อมส่งนะครับ )
 
เพื่อการเตรียมงานให้เรียบร้อยเพื่อทริปของท่าน กรุณาชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนดนะครับ
 
ราคานี้รวม
1.. ค่าทัวร์เหมา,ค่าอาหารตามรายการ, ค่าที่พัก 14 คืน
2..ค่าประกันการเดินทางหมู่คณะ  คุ้มครอง 1,000,000 บาท/ท่าน  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
3..รถทีมงานนำขบวน ,ค่าทัวร์ลีดเดอร์,ค่าไกด์
4..ค่ากาแฟร้อนระหว่างการเดินทาง,
5..ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ,
6..ค่าเช่า ว.แดง  ใช้งานวันแรก-ถึง-วันสุดท้ายของโปรแกรมการเดินทาง
 
ราคานี้ไม่รวม
1..ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์, ภาษี 3% หรือ 7% , ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
2..ค่าทำหนังสืออนุญาตรถยนต์ที่ขนส่ง , ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรถท่านกับคนหรือรถท้องถิ่น,
3..ค่าทำหนังสือรถยนต์ระหว่างประเทศ , ค่าเช่าวิทยุสื่อสารCB
4..ค่าทริปไกด์ และทีมงานท้องถิ่น วันละ 100 บาท/ท่าน
5..ค่าทางด่วน
 

ติดต่อสำรองร่วมขบวนคาราวานได้ที่
สนใจติดต่อ  : สปริงฮอลิเดย์  ใบอนุญาตTAT 51/00536
18/53  ถ.มลิวรรณ ซอย2 (ชูวงศ์) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
Tel. 042-811459 , 081-2603307 , 091-8545266 , 063-7299929
 
ก่อนส่งเอกสาร กรุณาตรวจเอกสารให้ของท่านเรียบร้อยก่อนส่งทุกครั้งนะครับ
( เช่น พาสปอร์ต หมดอายุ หรือมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่ ?  / ทะเบียน(หน้าเสียภาษี ไม่น้อยกว่า 2 เดือนนับเดินทาง )*
เอกสารประกอบการเดินทาง  (ถ่ายรูปชัดๆ ไม่หัก ไม่งอ ไม่เบี้ยว—ก่อนถ่าย กรุณาแตะที่หน้าจอ เพื่อโฟกัส-ภาพจะได้ชัดเจน)
1..หนังสือเดินทางตัวจริง  (PASSPORT) วันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พร้อมสำเนา 3 ชุด) *
2..สำเนาใบขับขี่  3 ชุด 
3..สำเนาทะเบียนรถ  2 ชุด (กรณีเป็นชื่อของบุคคลอื่นหรือติดไฟแนนช์ต้องมีใบมอบอำนาจอย่างถูกต้อง)
3.1 รายการจดทะเบียน
3.2 รายการเสียภาษีประจำปี อายุไม่น้อยกว่า 2 เดือนนับวันเดินทาง *
4..หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ เล่มสีม่วง(พาสปอร์ตรถเล่มม่วง)( ทำที่ขนส่งจังหวัดตามทะเบียนรถที่ท่านจดทะเบียน )
 
*** หมายเหตุ ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน
 
“ ทัวร์คุณภาพ  รับประกันคุณภาพงาน “
 
ก่อนส่งเอกสาร กรุณาตรวจเอกสาร วันหมดอายุให้เรียบร้อยก่อนส่งทุกครั้ง
พาสปอร์ต หมดอายุ หรือมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือไม่ ?  / ทะเบียน(หน้าเสียภาษี ไม่น้อยกว่า 2 เดือนนับเดินทาง
 
 
เงื่อนไขการคืนเงิน กรณียกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งสมัคร-มัดจำ ท่านละ 30,000 บาท  
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป  เก็บ10,000บาท
  3. ยกเลิกการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เก็บ 15,000 บาท
  4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วัน เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
  5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  8 -14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50% ของราคาทัวร์
  6. ยกเลิกก่อนการเดินทาง  7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทั้งจำนวนของการเดินทาง
 
 
 
Fb :  คาราวานรถยนต์  ท่องเที่ยวทั่วโลก
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- เมียนมาคาราวาน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [27 พฤศจิกายน 2561 16:18 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY