Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 104
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,651
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน)
[9 มกราคม 2553 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6971 คน

 

 
แม่ฮ่องสอน - ปาย
 หมอกสามฤดู กองเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี 
  ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
3 คืน : แม่ฮ่องสอน 1 คืน , ปาย 2 คืน
 
วันแรก   กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
20.30 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
21.00 น.   ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่
 
วันที่สอง เชียงใหม่ : ออบหลวง – สวนสน – วัดจองสูง - แม่ฮ่องสอน – วัดดอยกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
เช้า    ถึงนครเชียงใหม่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า(1) พร้อมออกเดินทางออกเดินทางสู่ ออบหลวง จารึกภาพกับตสวนสวนสน (UNSEEN) ชม แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย สมควรแก่เวลา  ออกเดินทาง สู่ อ.แม่สะเรียง แวะชม สวนสนบ่อแก้ว
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย    นำท่านชมความสวยงามของวัดจองสูงณ อ.แม่สะเรียงจากนั้นนำท่านท่านออกเดินทางสู่ แม่ฮ่องสอน แวะชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อยที่ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ถ้ำที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีทรงเสด็จไปสำรวจและประทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ
เย็น    ถึง จ.แม่ฮ่องสอน นำท่านเข้าที่พัก  จากนั้นนำท่านขึ้นดอยกองมู พระธาตุดอยกองมูพระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน ชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวยงาม**วัดจองคำ วัดจองกลาง ซึ่งพาท่านเดินเที่ยวไนท์บาซาร์เมืองแม่ฮ่องสอน  และผ่อนหรือท่องราตรีกันตามสบาย......
 
วันที่สาม  แม่ฮ่องสอน – วัดจองคำจองกลาง – กะเหรี่ยงคอยาว – บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – ปาย - ถนนคนเดินปาย
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ท่านจะได้สัมผัสชีวิตชาวเขา โดยเฉพาะชนเผ่าชมการดำรงค์ชีวิตของ ชาวกะเหรี่ยงคอยาว และกะเหรี่ยงหูยาว ออกเดินทางสู่หมู่บ้านรักไทย
เที่ยง   รับประทานอาหาร
บ่าย     ให้เดินเที่ยวชม บ้านรักไทย นำท่านชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ชิมชารสเลิศจากชาพันธุ์ดี เช่น ชาอู่หลง ชาชิงชิง     ** นำท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง(บ้านรวมไทย) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามของทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2  หรือ ปางอุ๋ง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปาย
เย็น     รับประทานอาหาร   หลังมื้อค่ำ ให้เดินถนนคนเดินเมืองปาย พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่   แม่ฮ่องสอน–ถ้ำลอด-วัดน้ำฮู–Cofee in love–สะพานประวัติศาสตร์
เช้า     บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท นำท่านเดินทางสู่ อ.ปางมะผ้า นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำน้ำลอดล่องแพไม้ไผ่สู่ ถ้ำผีแมน (UNSEEN) จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย
เที่ยง   รับประทานอาหาร
บ่าย    นำท่านไปยัง วัดน้ำฮู ที่มี พระเจ้าอุ่นเมือง สร้างครั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงสร้าง เมื่อครั้งยกทัพผ่านเมืองปายเพื่อไปตีพม่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย   ** นำท่านชมวิวเมืองปาย วัดพระธาตุแม่เย็นซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองปายมาเป็นเวลานานองค์พระธาตุไม่มีหลักฐานว่าสร้างในสมัยใด   พร้อมมองเห็นทัศนียภาพเมืองปาย ที่ทำเลที่ตั้งอยู่ในหุบ จากนั้นนำท่านไปยัง Cofee in love ร้านกาแฟยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยวที่ต้องแวะมาถ่ายรูป  นับว่าเป็นสัลักษร์หนึ่งของการเดินทางมายังเมืองปาย แล้วนำ ท่านชมจุดชมวิวที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม แวะสะพานเหล็กประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ชมแม่น้ำปาย ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย ไหลผ่าน 3 อำเภอในจังหวัดเดียว คือ อ.ปาย - อ.ปางมะผ้า - อ.เมือง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน
เย็น     รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย...
 
วันที่ห้า   ปาย–เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง–ตลาดทุ่งเกวียน–ภูมิลำเนา
เช้า      รับประทานอาหาร  ***ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ นำท่านเที่ยวชมวัดเจดีย์หลวง
เที่ยง   รับประทานอาหาร
บ่าย     ออกเดินทางกลับ พร้อมซื้อของฝาก ของที่ระลึก ณ ตลาดทุ่งเกวียน               
เย็น      รับประทานอาหาร ยืดเส้นยืดสาย พร้อมออกเดินทาง   พร้อมถึงกรุงเทพ หรือภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ  ถึงกรุงเทพ หรือภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
 
********** โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม **********
 
อัตราค่าบริการ   
* คณะ              ท่าน/ท่านละ                    บาท
(ค่าบริการสามารถ : ขึ้นอยู่กับที่พัก/ร้านอาหาร/โปรแกรมเที่ยว )
 
อัตรานี้รวม
 1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ บริการตลอดเส้นทาง
 2.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (แม่ฮ่องสอน1 คืน / อ.ปาย 2 คืน)
 3.ค่าอาหาร  ตามที่ระบุในโปรแกรม
 4.ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 5.ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าช็อปปิ้ง ,ค่าโทรศัพท์ ,มินิบาร์ในห้องพัก,ค่าอหาร-เครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %
 

..............................................................................


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- ภูเก็ต [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- สุราษฎร์ธานี [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- อยุธยา [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
- เกาะกูด [9 มกราคม 2553 15:17 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY