Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 92
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,703,937
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 สิงหาคม 2560
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
ฮ่องกง-2016
[6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3770 คน
 
 
Hongkong

ช้อปปิ้งจุใจย่านถนนนาธาน เลดี้มาเก็ต โอเชี่ยนเทอร์มินอล และห้างชื่อดังทั่วเกาะ
สักการะเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม และเหล่าเทพอันศักดิ์สิทธิ์ ณ รีพัลส์เบย์
ออกเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์
เดินทาง 2559 ผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน (มีเตียง)
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
มีเตียง ไม่มีเตียง
ม.ค. 9-10, 16-18, 23-25 ม.ค. ,  30 ม.ค.-1 ก.พ. 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000
ก.พ. 13-15 ก.พ. , 27-29 ก.พ. 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000
มี.ค. 5-7, 12-14, 19-21 , 26-28  มี.ค. 18,900 18,900 18,900 17,900 5,500
 
รายละเอียดการเดินทาง  Emirates Airline
วันแรก           สุวรรณภูมิ ฮ่องกง                                                                                                (อาหารค่ำ)
10.00 น.            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน เอมิเรตส์ แถว T  ประตู 9
13.45 น.            เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตส์  เที่ยวบินที่  EK384 นำท่านเหิรฟ้าสู่ฮ่องกง   บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.30  น.           ถึงท่าอากาศยานใหม่ ฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมาเพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า(TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ และรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวมากกว่า 2.2  กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก   ที่พัก : PANDA HOTEL  หรือ เทียบเท่า
ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยว สัมผัส กับสีสัน ยามค่ำคืนของฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็น Avenue of Star ถนนแห่งดาราที่ทอดยาวเลียบอ่าววิคตอเรีย ท่านจะได้พบกับรอยพิมพ์ฝ่ามือของดาราคาฮ่องกงที่มีชื่อเสียง  และสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของฮ่องกงอีกมากมาย  และที่นี่ยังถือเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก  เมื่อถึงเวลาสมควร (ประมาณ 20.00 น.) ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด”  ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น

วันที่สอง      วิคตอเรีย พีค – รีพัลส์ เบย์ – ดิสนีย์แลนด์                                              (อาหารเช้า/กลางวัน) 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร 
นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย ขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ณ จุดชมวิว Middle point  ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงสักครู่ แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์ เบย์  ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม, พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน)  นมัสการกังหันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่าจะสามารถหมุนพัดพาความโชคร้ายออกไปและพัดพาความโชคดีเข้ามาสู่ตัวเรา แล้วนำชมโรงงานจิวเวลลี่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ศูนย์หยกและสมุนไพร  ชมวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง
กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
บ่าย      ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  ต้อนรับโซนดินแดนแห่งใหม่ มิสทิค พอยท์ (MYSTIC POINT) ใหม่ล่าสุดกับการผจญภัย เปิดประสบการณ์แห่งความลึกลับ สร้างสรรค์มาเฉพาะ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  ขึ้นยาน มิสทิค แม๊กนีโต้-อิเล็คทริค แคร์เริจ ขับเคลื่อนไปใน มิสทิค แมนเนอร์ 
GRIZZLY GULCH : รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อน “รัน อเวย์ มายน์ คาร์ส” เลี้ยวเลาะผ่าน “ไกเชอร์ น้ำพุร้อน”
TOY STORY LAND : ของแอนดี้และผองเพื่อน กับ 3 เครื่องเล่นสุดมันส์ และ 1 กิจกรรมสุดฮา
RC RACER : รถแข่งความเร็วสูงของแอนดี้  วิ่งแข่งบนรางครึ่งวงกลมที่ความสูง 27 เมตร มั่นใจได้ว่าจะกรี๊ดสุดเสียงไปกับความเสียวของ RC RACER 
SLINKY DOG SPIN : สลิ้งกี้ ด็อก ส่ายหัว ส่ายหาง โยกกันหัวหมุน ขึ้นลง ไปกับสุนัขจอมป่วน
TOY SOLDIER PARACHUTE DROP : ปฎิบัติการด่วน ทิ้งดิ่งจากความสูง 25 เมตร  ไปกับเหล่าพลร่ามของ แอนดี้  พร้อมดิ่งพสุธาร่อนจากเวหาสู่พื้น GO!! GO!! GO!!
BOOTH CAMP : จ่าหัวหน้าใหญ่ เรียกเหล่าพลร่ม ไปประจัญบานปฏิบัติการฝึกอาวุธพร้อมมือ  สนุกสุดๆ กับความแข็งแกร่งและท้าทายทุกผู้กล้าเข้าร่วมลองฝึก  แล้วรับบั้งยศไปเป็น TOY SOLDIER
ความสนุกหรรษายังไม่หมดเพียงเท่านี้  ยังมีโซนต่างๆ ที่รอให้ท่านได้ไปหรรษาต่ออีก ADVENTURELAND, MAIN STREET U.S., TOMORROWLAND, FANTASYLAND รวม 6 แดนหรรษา พร้อมด้วยโชว์ขบวนพาเหรดที่จะมอบความสุขแก่ทุกท่านที่มาเยือน  พบกับตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบที่จะออกมาแวะทักทายตลอดวัน อาทิ Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Goofy,  Snow White เป็นต้น ในยามค่ำคืนกับการแสดงพลุเบื้องหลังปราสาทอันตระการตา  ที่คุณจะประทับใจจนไม่มีวันลืม  พร้อมส่งความสุขถึงทางบ้านด้วยของที่ระลึกแสนน่ารักตามเทศกาลเพียงปีละครั้ง  (อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย)  จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 
ที่พัก : PANDA HOTEL หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สาม      ฮ่องกงสุวรรณภูมิ                                                                                                (อาหารเช้า)
เช้า       ** รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร    
            จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่  สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น (อิสระอาหารกลางวันและค่ำเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกันการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่)  จนถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.15 น.      เดินทางจากฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่ EK385
23.15 น.      ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 
 
………………………………………………..
 
 
เดินทาง 2559 ผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน (มีเตียง)
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
มีเตียง ไม่มีเตียง
ม.ค. 9-10, 16-18, 23-25 ม.ค., 30 ม.ค.-1 ก.พ. 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000
ก.พ. 13-15 ก.พ.,27-29 ก.พ. 17,900 17,900 17,900 16,900 5,000
มี.ค. 5-7, 12-14, 19-21,
26-28 มี.ค.
18,900 18,900 18,900 17,900 5,500
 
 
อัตราค่าบริการรวม
1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สายการบินเอมิเรตส์ นน. 30กก. (ชั้นประหยัด)เส้นทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า 2 คืน)
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ / กลางวัน 1 มื้อ / ค่ำ 1 มื้อ)
4. บัตรสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
5. ค่าภาษีสนามบินขาออกเมืองไทย-ฮ่องกง และค่าภาษีน้ำมัน (ราคา ณ วันที่  17 ธ.ค. 2558)
6. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป)  
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด และอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %            
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
4. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 100 HKD/ท่าน                                                
5. ค่าทำหนังสือเดินทาง
6. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม  (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)
 
การชำระเงิน     :     มัดจำท่านละ 5,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทางและชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 14 วันทำการ
 
การยกเลิก        :     กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ  มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
                              กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ  บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
                              กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง  7  วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 
หมายเหตุ         :          
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
      การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน  และการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกหรือเข้าประเทศ เป็นต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบินโรงแรม และการเมือง  โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
  • กรณีท่านไม่ต้องการใช้บริการใดๆ ตามโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนค่าใช้จ่ายได้
  • หนังสือเดินทาง (PASSPORT) จะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  • ราคานี้สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทยเท่านั้น  กรณีผู้เดินทางถือพาสปอร์ตต่างชาติ หรือพาสปอร์ตไทยต่างด้าว  จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
กรุ๊ปออกเดินทางกรณีมีผู้เดินทางเป็นผู้ใหญ่ครบ 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์, ผู้ใหญ่ครบ 15 ท่านมีหัวหน้าทัวร์


 
 
    ซีรีย์ทัวร์ ฮ่องกง ' 2559    
   ติดต่อทัวร์ : Tel. 085-0102426 , 088-2603171   

 
ลำดับ
โปรแกรม
บิน เดินทาง ที่นั่ง ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ ท่าน พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
มีเตียง ไม่มีเตียง
HKL1 ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-ซีฟู๊ดเหลหยู่หมุ่น  3 วัน  EK384/385 ก.พ.  27-29 20 15,900 15,900 14,900 4,500
  ฮ่องกง คืน
    ก.พ. 20-22 * วันมาฆบูชา* 18,900 18,900 17,900 6,000
อาหาร มื้อเมนูพิเศษ!!!  ซีฟู๊ดเหลหยู่หมุ่น  มี.ค.
5-7, 12-14, 19-21
16,900 16,900 15,900 5,000
   
HKL2 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-หมู่บ้านวัฒนธรรม-เจ้าแม่กวนอิม-วัดกังหัน วัน UL422/423 ก.พ. 27-29 20 12,900 12,900 11,900 3,500
  เซิ่นเจิ้น 2  คืน
  วิคตอเรีย พีครีพัลส์เบย์ มี.ค.
5-7, 12-14, 19-21,26-28
13,900 13,900 12,900 4,000
  อาหาร มื้อเมนูพิเศษ!!! เป็ดปักกิ่ง   
HKL3 ฮ่องกง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-เจ้าแม่กวนอิม วัน EK384/385 ก.พ. 27-29 20 17,900 17,900 16,900 5,000
  ฮ่องกง คืน
  วิคตอเรีย พีครีพัลส์เบย์วัดแชกุงหมิว มี.ค. 5-7, 12-14, 19-21,26-28 18,900 18,900 17,900 5,500
   
HKL4 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่ วัน HX768 / 761 ก.พ. 27-29 20 9,900 9,900 9,900 2,500
  เซิ่นเจิ้น คืน จูไห่ คืน
  อาหาร มื้อ เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง ห่านย่าง มี.ค. 5-7 ,12-14 , 19-21
   
HKL5 ฮ่องกง-เกาะลันเตา-เจ้าแม่กวนอิม-วัดแชกุงหมิว-มาเก๊าวัน EK384/385 ก.พ. 27 ก.พ.-มี.ค. 20 19,900 19,900 18,900 5,500
Special ฮ่องกง คืน
  อาหาร มื้อ  / รีพัลส์เบย์มาเก๊า : รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมวัดอาม่าเวเนเชี่ยน มี.ค. 5-8, 19-22 21,900 21,900 20,900 6,500
  เลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ + รถรับส่ง ผู้ใหญ่ 2,500 บาท / เด็ก 2,200 บาท
HKL6 ฮ่องกง-อิ่มบุญ ไหว้พระ วัด  3 วัน CX616/613 ก.พ. 27 ก.พ.-มี.ค. 20 18,900 17,900 16,900 5,500
  วัดโป่หลินวัดฉีหลินวัดกังหันวัดทินหัววัดหยวนหยวนวัดหวังต้าเซียน,
วัดหมั่นโหมวรีพัลส์ เบย์วัดเจ้าแม่กวนอิม มี.ค. 5-8, 19-22 19,900 18,900 17,900 6,500
วิคตอเรีย พีค (พีคแทรม เที่ยว)นั่งกระเช้านองปิง / เมนู เป็ดปักกิ่งห่านย่าง
HKL7 ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า วัน EK384/385 ก.พ. 27ก.พ.-มี.ค. 20 14,900 14,900 13,900 4,000
  ชมโชว์ที่ พระราชวังหยวนหมิง
  วัดกังหันวัดหวังต้าเซียนวัดอาม่า มี.ค.  5-8, 12-15, 19-22 15,900 15,900 14,900 5,000
  ช้อปปิ้ง กงเป่ยหล่อวูเซนาโด้สแควร์นาธานหม่งก๊ก
  เมนู เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง
 


 
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง มิ.ย.-ก.ค.2017 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี มิ.ย.-ส.ค.60 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้--ตรุษจี-ปี2560 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ฮ่องกง-ส.ค.2016-ม.ค.2017 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ฮ่องกง-2016 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [6 สิงหาคม 2557 03:13 น.]
ดูทั้งหมด

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY