Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,102,682
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 กันยายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6878 คน

เลย  “ เลยประตูสู่อินโดจีน ”   Indochina  Gateway   เส้นทางเลือกใหม่สู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วย สะพานมิตรภาพไทย –ลาว ข้ามลำน้ำเหือง ที่อำเภอท่าลี่ จ.เลย เชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 4 ของ สปป. ลาว

รหัส  Lao 2  เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน
เมืองปากลาย ไชยะบุรี หลวงพระบาง วังเวียง นครหลวงเวียงจันทน์ ดิวตี้ฟรี หนองคาย
 
วันแรก             เลย –ปากลาย -ไชยะบุลี
07.00 น. คณะพร้อมกัน
07.30 น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย ลาว อ.ท่าลี่
08.30 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ผ่านกระบวนการตรวจลงตรา
09.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว ( ลำน้ำเหือง ) ผ่านกระบวนการตรวจลงตรา
  ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมืองแก่นท้าว เดินทางสู่แขวงไชยะบุลีตามเส้นทาง
  หมายเลข 4 ของลาว
11.30 น.   ถึงเมืองปากลาย แวะชมท่าเรือริมแม่น้ำโขง ปัจจุบันปากลายเป็น 1 ใน 4 เมืองเศรษฐกิจตอนใต้ของแขวงไชยะบุลี มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 
  เป็นเมืองที่มีการขนถ่ายสินค้าทางน้ำเส้นทางหลวงพระบาง - เวียงจันทน์
12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ.ร้านอาหารแม่โขงวิว
13.00 น.  ออกเดินทางไปยังแขวงไชยะบุลี
17.00 น. ถึงแขวงไชยะบุลี เป็นแขวงที่มีแนวชายแดนติดกับไทยหลายจังหวัดเช่น น่าน,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก,เลยมีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับจังหวัดเลยด้วยดี
18.00 น.  รับประทานอาหาร
  เข้าพักโรงแรมเมกิ ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สอง ไชยะบุลี - หลวงพระบาง
06.00 น. รับประทานอาหาร
07.00 น. ออกเดินทางสู่แขวงหลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4 และ 13 เหนือ
09.00 น. นำคณะข้ามแม่น้ำโขงโดยแพขนานยนต์ขนาดใหญ่ ที่บ้านนาเดื่อ
11.30 น. ถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก รับประทานอาหาร
  หลังจากนั้น นำชมวัดเชียงทอง ริมน้ำโขง เป็นวัดที่มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประมาณปี
   พ.ศ. 2102 โบสถ์เป็นศิลปะแบบล้านช้าง สร้างขนานกับลำน้ำโขง
  ลักษณะเด่นมีหลังคา 3 ชั้น มีปีกนกทอดโค้งยาวแทบจรดฐาน
  ส่วนหน้าบันไดตกแต่งด้วยลวดลายปิดทองสวยงาม ในบริเวณวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ เป็นสถานที่เก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี พ.ศ. 2502
  วัดวิชุนราช : โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2046 เพื่อประดิษฐาน พระบาง 
  พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองของหลวงพระบาง จุดเด่นของวัดคือ เจดีย์ปทุม หรือ พระธาตุดอกบัว ซึ่งอัครมเหสีของพระยาวิชุนราช
  โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2057 ชาวบ้านเรียกเจดีย์องค์นี้ว่า พระธาตุหมากโม เพราะองค์พระธาตุมีรูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งคว่ำลง
  พระราชวังหลวงพระบาง : ปัจจุบันคือหอพิพิธภัณฑ์( International Museum ) เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ทั้งเครื่องราชูปโภคของเจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูปจากกรุพระธาตุหมากโมและพระบาง
  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2447 ในรัชสมัย เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และตกทอดสืบต่อมาถึง เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชอาณาจักรลาว
  พระธาตุพูสี:ตั้งอยู่บนจอมพูสีที่มีความสูง 150 เมตรองค์พระธาตุสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุท อายุราว 200 ปีเศษ มีบันไดขึ้น 328 ชั้น
  ข้างบนสามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางและทิวทัศน์ของแม่น้ำสวยงามยามพระอาทิตย์ตกดิน
18.00 น. รับประทานอาหารริมแม่น้ำ ณ. ร้านอาหารบุนยะลัก
19.00 น.  ให้คณะได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผ้าทอมือที่ตลาดถนนคนเดิน 
( ตลาดมืด )
                       พักโรงแรมพูสี ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สาม หลวงพระบาง วังเวียง - นครหลวงเวียงจันทน์
06.00 น.   ใส่บาตรพระสงฆ์กว่า 200 รูป ตามวิถีชีวิตชาวเมืองหลวงพระบาง
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ นครหลวงเวียงจันทน์บนเส้นทางหมายเลข 13 ผ่านเมืองภูคูนจุดสูงสุดบนเทือกเขา
12.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองวังเวียง   แหล่งท่องเที่ยวชื่นชอบของชาวตะวันตก
17.00 น. ถึง เวียงจันทน์ นครหลวงของ สปป. ลาว รับประทานอาหาร
19.00 น.  เข้าพัก โรงแรมลาว (HOTEL LAO) ท่องราตรี หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  ซิตี้ทัวร์ - สะพานมิตรภาพ – หนองคาย
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. นำท่านชมประตูชัย ศิลปกรรมตะวันตก นมัสการพระธาตุหลวง 
  ช้อปปิ้งสินค้าอินโดจีน ที่ตลาดเช้า ( Morning Market ) 
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ช้อปปิ้งต่อที่ตลาดจีน
15.00 น.  เดินทางสู่ด่าน ตม. ช้อปปิ้งสินค้า Duty Free
16.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพสู่ จ. หนองคาย
17.00 น.  รับประทานอาหารที่ จ .อุดรธานี
18.00 น. เดินทางกลับ จ.เลย
20.00 น. ถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ       
อัตราค่าบริการ  ( สำหรับคณะ 9 ท่าน )
ผู้ใหญ่ท่านละ ( พักคู่ )                                                                     บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ( พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน )                                  บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ                                                 1,500             บาท 
อัตรานี้รวม
-      ค่ารถปรับอากาศ 
-      ค่าที่พัก 3 คืน
-      ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย - ลาว
-      ค่ามัคคุเทศก์ไทย , ลาว
-      ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000.-
อัตรานี้ไม่รวม
-       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด , เครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพัก
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
-         พาสปอร์ท ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน
-        สำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น
-        สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป     สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
เงื่อนไข
สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ 50 % ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
         
               
                                        
                             
              
              
              
               
               
  
                          
             
            
         

[ +zoom ]

[ +zoom ]
วังเวียง

[ +zoom ]
เขื่อนน้ำงึม

[ +zoom ]
ประตูชัย
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 14:33 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY