Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 94
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,377
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
พม่า - 4 วัน 3 คืน
[8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5262 คน
พ  ม่  า   .
ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม
4 วัน 3 คืน
 
 
เดินทาง    8 – 11  เมษายน 2556
วันแรก    บ้านแหลม–กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตะตอง–เทพทันใจพระหินอ่อน–ปางช้างเผือก–มหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  นำท่านเช็คอินตั๋ว กระเป๋าเดินทาง  และรับเอกสารการเดินทาง บริการอาหารว่าง (1)
07.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 2751 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) ....
08.00 น.   ถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองย่างกุ้งโดยรถโค้ช ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และบ้านเมืองตลอดสองข้างทาง ...นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ทาวน์  เจดีย์นี้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน  ในปี 2486  ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์ใน และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า  ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ เจดีย์นี้มีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายจัดแสดงไว้   นำท่านขอพร จาก “เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
เที่ยง   รับประทานอาหาร(2)
นำท่านชม พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี)  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่นับได้ว่า มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า  จากนั้นนำท่านชม ปางช้างเผือก ชมช้างเผือกที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่าที่มีคุณลักษณะสีขาวถูกต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ มีอยู่จำนวน 5 เชือก  ชมความน่ารัก และแสนรู้ของช้างประจำชาติคู่บ้านคู่เมือง และเชิญท่านร่วมให้อาหารช้างด้วย  จากนั้นนำท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของพม่า สร้างขึ้นเมื่อ 2,500  ปีที่แล้วโดยชาวมอญ และมีการบูรณะซ่อมแซมเรื่อยมาจนมีความสูง 98 เมตร พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่านี้ มีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่ พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย บนยอดสุดของพระเจดีย์  มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ว่ากันว่าทองคำที่เก็บอยู่ในเจดีย์นั้นมากกว่าในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบันรัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเสร็จสิ้นแล้ว และให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เย็น  รับประทานอาหาร(3)
นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง   ย่างกุ้ง–หงสาวดี–พระธาตุมุเตา–พระราชวังบุเรงนอง–พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลีย– แม่น้ำสะโตง– พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า   รับประทานอาหาร(4)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (เมืองบะโค) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า 400 ปี  เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อน ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ในปี พ.ศ.2082   แต่เมืองหงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากพระองค์ให้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ขึ้นที่นี่  นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์  หรือ พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน นำเชิญท่านชม ยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก  เล่ากันว่าเมื่อครั้งใดที่ พระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงสักการะขอพรจากพระธาตุนี้ทุกครั้ง  ........จากนั้นนำท่านชมสถานที่ ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ  บริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง (พระราชวังกัมโพชธานี) นับว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตสมพระเกียรติ สร้างขึ้นในปี  พ.ศ. 2109  ปีที่ 15 ของการครองราชย์ของพระองค์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์เรืองอำนาจสูงสุด พระองค์ตัดสินพระทัยเผาพระราชวังเก่าไปเนื่องจากมีการกบฏ และสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานจากประเทศราชต่างๆ และพระองค์โปรดให้ใช้ชื่อประตูต่าง ๆ ตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่สร้าง เช่น ประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อ ประตูโยเดีย (อยุธยา) ประตูตอนใต้ชื่อ ประตูเชียงใหม่ เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการขุดค้นฐานของพระราชวัง แล้วก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยนั้น ชมฝีมือการก่อสร้างอันวิจิตรบรรจงที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของพม่า
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า  อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง  จากนั้นนำท่านชมแม่น้ำสะโตง   เป็นแม่น้ำในประเทศพม่ามีความยาว 420 กิโลเมตร เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่าง เขตปกครองพะโคกับรัฐมอญ ยามเมื่อฤดูน้ำหลากแม่น้ำมีความกว้างถึง 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา และเสด็จหลบหนีกองทัพพม่าของ พระมหาอุปราชมังสามเกียด ซึ่งเป็นกองหน้า พระองค์ได้หลบหนีข้ามพ้นมาและได้แสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนข้ามลำน้ำสะโตง คือ ยิงปืนคาบศิลา  จากอีกฝั่งของแม่น้ำถูกแม่ทัพพม่าซึ่งเป็นกองหน้า ชื่อ สุรกรรมาเสียชีวิตคาคอช้าง เมื่อปี พ.ศ. 2127  กองทัพของพม่าเห็น ขวัญเสียจึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ซึ่งต่อมาพระแสงปืนกระบอกนี้ได้ถูกขนามนามว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"  นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ที่ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน หรือพระเจดีย์ไจ้ถิโย  ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่น และท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ และเป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน  ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายทางศาสนาอย่างแท้จริงและบรรยากาศธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสดชื่น ทั่วบริเวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์แขวน......การเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน (ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ 2 ข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงยอดเขา เมื่อถึงยอดดอยนำท่านเดินไปยังลานพระธาตุอินทร์แขวน     
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ(6) ณ ห้องอาหาร
**  หลังอาหารค่ำที่โรงแรม เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัย

บริเวณ พระธาตุอินทร์แขวน หรือก้อนหินทอง ซึ่งเป็นเจดีย์อยู่บนหน้าผ้า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประกา...ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้ง
เป็นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ถิโย (กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว)  พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษจะเปิดถึงเวลา 22.00 น.
 
วันที่สาม    พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์ไจ้ปุ่น – พระไฝเลื่อน - พระตาหวาน – ตลาดสก็อต – นาฏศิลป์พม่า
05.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
06.00 น. ออกเดินทางกลับ ถึงคิมปุนแค้มป์ (ด้านล่างเชิงเขา) แล้วเปลี่ยนเป็นรถยนต์ปรับอากาศ พร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี  จากนั้นนำท่านเที่ยว เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี  และสัมผัสชีวิตของชาวเมืองหงสาวดี
นำท่านชม วัดไจ๊ปุ่น  มีอายุกว่า 500 ปี ซึ่งได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019   มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโนทางทิศใต้ , พระพุทธเจ้ากกุสันโธทางทิศตะวันออก และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะทางทิศตะวันตก สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
อีก  และนำเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
นำท่านเยี่ยมชม วัดไจ๊ป๋อรอ หรือ วัดพระไฝเลื่อน ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่าที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก คือได้มี รายการ National Geographic Society มาทำการถ่ายทำที่วัดไจ๋ป๋อ รอถ่ายทำอยู่หลายครั้งแต่กลับพบบริเวณตำแหน่งไฝที่หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสักครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกวัดนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระไฝเลื่อน นั้นเอง
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร

**  นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ ระตาหวาน เป็นพระนอนปางไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร สูง 16 ฟุต เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม โดยเฉพาะดวงตาที่เป็นแก้ว สั่งผลิตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงจีวรที่มีความพลิ้วไหวสมจริง และเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอน ชมลายลักษณะธรรมจักร ภาพมงคล 108 ประการ ด้านหน้าวัดช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด สก๊อตมาร์เก็ต  ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
เย็น
  บริการอาหารค่ำ(9) แบบบุฟเฟ่ต์นานาชนิด ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย  ภัตตาคารนี้สร้างเลียนแบบเรือกัญญา ตั้งอยู่บนทะเลสาบหลวง หัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์  ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจ  และนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่    ย่างกุ้ง – สิเรียม – ย่างกุ้ง  -  กรุงเทพฯ
เช้า    บริการอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเที่ยวชม เมืองสิเรียม (ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบแม่น้ำย่างกุ้งกับแม่น้ำอิระวดี  เมืองสิเรียมมีพื้นที่เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ เป็นแหล่งอู่ข้าอู่น้ำที่สำคัญ ทำให้เป็นที่หมายปองของชาวต่างชาติในยุคล่าอาณานิคม มี โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮอลันดา ต่างแย่งกันเป็นผู้มีอิทธิพลในภูมิภาคนี  ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมืองอุตสาหกรรม ชาวเมืองส่วนใหญ่ทำงานในโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างในโรงเบียร์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าเชื้อสายอินเดีย เพราะในสมัยที่พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ สิเรียมเป็นศูนย์กลางของเมืองท่าและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งสู่กรุงย่างกุ้ง และอังกฤษต้องเกณฑ์แรงงานอินเดียมาทำนา แล้วพากันมาตั้งหลักทำมาหากินจนถึงปัจจุบันนี้  นำท่านชมความสวยงามของเมืองท่าสำคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกสในสมัยโบราณ
เที่ยง  รับประทานอาหาร(11)
นำท่านลงเรือเพื่อนมัสการ พระเจดีย์เยเลพญา หรือ เจดีย์กลางน้ำ ตามตำนานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้างในสมัยมอญเรืองอำนาจ เมื่อราวกว่าพันปีก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็นผู้สร้างและยังได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าน้ำท่วมก็ขออย่าให้ท่วมองค์พระเจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเท่าไหร่ก็ขอให้ไม่มีวันเต็มล้นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกว้างใหญ่ และเจดีย์แห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่อง ไหว้พระขอพรทำธุรกิจทางการค้า  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง  นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
18.05  น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 2754
19.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง ทำพิธีตรวจคนเข้าเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
...ราคา โปรแกรม สายการบิน  สามารถปรับ-เปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม...
 
 
ร า ค า ทั ว ร์
 
คณะ 25 – 29  ท่าน 30  ท่านขึ้นไป พักเดี่ยว (เพิ่ม)
ราคา 23,900 23,900 5,000
 
 
    ** หมายเหตุ   กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง ราคาค่าคนหามเสลี่ยง คนละ 2,000 จ๊าด *4 คนหามหรือประมาณ  8,000  จ๊าด ( 800 บาท + ค่าทิป  400  บาท(4 คน)   รวมประมาณ 1,200  บาท)
 
อัตรานี้รวม
1. ค่ารถรับ-ส่ง อ.บ้านแหลม/เพชรบุรี – สนามบินดอนเมือง
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมคณะ
3. ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
6. มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามเขื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่าวีซ่าพม่า
9. ค่าภาษีสนามบินไทย ค่าภาษีสนามบินพม่า
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าหามเสลี่ยง และทิปคนหามเสลี่ยง ราคาค่าคนหามเสลี่ยง คนละ 2,000 จ๊า*4 คนหามหรือประมาณ  8,000 จ๊าด ( 800 บาท + ค่าทิป  400  บาท(4 คน)   รวมประมาณ 1,200  บาท) ค่าทำหนังสือเดินทางไทย  และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเพิ่ม
4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 15 กก.
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ทางไกล อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ในห้องพัก
6. ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8.  ค่าทิปไกด์พม่า ไกด์ไทย และคนขับ จ่ายทิปตลอดการเดินทางประมาณ 300.-/ลูกค้า 1 ท่าน
 
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.จองทัวร์  พร้อมมัดจำท่านละ 10,000 บาท
2.และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 20 วัน
 
เอกสารที่ใช้สาหรับ การยื่นวีซ่า
1.พาสปอร์ตตัวจริ1 เล่ม (มีอายุการใช้งาน ก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือน)
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป (รูปสีต้องมีพื้นหลังสีขาว **เท่านั้น **)
กรณียื่นวีซ่าล่าช้า ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ต้องจ่ายให้กับสถานทูต ท่านละ 800 บาท (หากไม่เสียค่าวีซ่าเดี่ยวเพิ่ม ลูกค้าสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองใช้เวลา 3 วันทำการ)
 

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าตั๋วที่ซื้อแล้ว,ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำ กับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วที่ซื้อแล้ว)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-19   วัน  เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 
หมายเหตุ
** รายการดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติ ท่านอาจไม่รับความสะดวกสบายในบางเรื่อง อาทิเช่น อาหาร,สภาพห้องน้ำระหว่าง
     การเดินทางหรือตามที่ท่องเที่ยว, ส่วนโรงแรมที่พักนั้นถือว่าสะดวกสบายและอยู่ในสภาพดี
** บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
** ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา สายการบินโดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  
** การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ ** บริษัทเป็นเพียงตัวแทน การท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่ เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม....เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า หรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร การเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 
  ติดต่อ  สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล  สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel.042-830741 ,085-01024266
.                          www.loeitravel.com , e-mail : loeitravel@hotmail.com                              .

[ +zoom ]
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ฮ่องกง [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ฮ่องก [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [8 กุมภาพันธ์ 2556 16:06 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:25 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:11 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

north face jackets


fitflops outlet


indianapolis colts jerseys


michael kors outlet clearance


gucci outlet online


north face outlet


uggs outlet


birkenstock shoes


coach factorty outlet store


coach factory outlet online


reebok outlet


louboutin outlet


coach outlet online


christian louboutin outlet


air max 2015


jaguars jersey


louboutin outlet


lebron 13


christian louboutin outlet


birkin handbags


pandora outlet


kate spade handbags


birkenstock outlet store


coach outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet


coach factory outlet online


mcm outlet


fitflops outlet


patriots jerseys


polo ralph lauren outlet


soccer shoes


ralph lauren polo


coach outlet clearance


north face outlet online


ralph lauren outlet


nike outlet online


moncler jacken


pandora jewelry outlet


true religion jeans outlet


ferragamo outlet


michael kors outlet online


true religion outlet store


cincinnati bengals jersey


canada goose outlet


curry 5 shoes


instyler ionic styler


ecco outlet


ferragamo outlet store


nike sneakers


prada sunglasses


coach factory outlet online


coach factory outlet


pandora charms


air max 2017


cnaada goose outlet store


ralph lauren pas cher


ugg outlet sale


foamposite shoe


giuseppe zanotti outlet store


coach handbags clearance


uboutin shoes


fila


ralph lauren polo


jordan 4


michael kors outlet


toms shoes


north face outlet


seahawks jerseys


nike factory outlet


asics shoes


cheap nfl jerseys


louboutin outlet


coach outlet clearance


air jordan shoes


cardinals jerseys


devil rays jerseys


clarks


kobe 11


ugg boots outlet


nike free run


christian louboutin outlet


moncler outlet online


nike outlet online


durant shoes


air max


michael kors outlet canada


ugg boots


asics shoes


pandora jewelry outlet


air max 2017


pandora charms outlet


converse shoes


vibram fivefingers outlet


pandora charms


canada goose outlet store


browns jerseys


louboutin outlet


coach outlet online


hermes belt


coach outlet clearance


canada goose outlet store


jordan pas cher


converse shoes


nike air max 2018


gucci outlet online


190305yueqina

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 15:09 น.
IP : XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY