Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 160
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,383
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
มาเลเซีย ~ สิงคโปร์. 3คืน
[30 มีนาคม 2553 16:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4946 คน
 
 
เที่ยวสุดคุ้มสองประเทศ
 มาเลเซีย สิงคโปร์4วัน 3คืน.
กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์-ปุตราจาย่า-ยะโฮร์บารู -สิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
เที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เมืองใหม่ปุตราจาย่าพักผ่อน ที่เก็นติ้ง
แหล่งพักผ่อนตากบนหุบเขา ที่อากาศสบายตลอดทั้งปี แหล่งคาสิโนเลื่องชื่อ มะละกา เมืองมรดกโลก
ประเทศสิงคโปร์
เกาะเซ็นโตซ่า นั่งกระเช้าลอยฟ้า สกายทาวเวอร์ โรงภาพยนต์ 4 มิติ
น้ำพุดนตรีเต้นระบำเมอร์ไลอ้อน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด นมัสการเจ้าแม่กวนอิมย่านไชน่าทาวน์
 
วันแรก : ภูมิลำเนา – สนามบินสุวรรณภูมิ
17.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
18.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง : กรุงเทพ - เก็นติ้งไฮแลนด์ - สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ 
05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.10 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3571
10.15 น.  เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ   ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่สถานี SKY WAY เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร/วินาที   จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ซึ่งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสูงที่สวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL (หรือเทียบเท่า ) บนยอดเขาเก็นติ้ง อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเลือกบันทึกภาพความประทับใจ หรือสนุกสนานและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง (ค่าเครื่องเล่น ไม่รวมในอัตราค่าบริการ) อาทิเช่น ซีมูเลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตว์โลกล้านปี ตะลุยอวกาศ แข่งขันรถโกลคาร์ท เป็นต้น หรือเชิญหาความสำราญ เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นไกด์นำท่านเข้าสู่คาสิโนระดับชาติไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้นท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม :  เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – มะละกา - ยะโฮบารู          
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม    หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯมุ่งหน้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี จากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้า100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด  ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) นำท่านแวะถ่ายภาพรูปคู่กับรูปตึกคู่แฝด (TWIN TOWER) เก็บไว้เป็นที่ระลึก ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ   ภัตตาคาร   ระหว่างทางนำท่านแวะร้านช็อกโก้แลต หลังจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ “ เมืองใหม่ปุตราจายา (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงามเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง มะละกา (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม) ซึ่งเป็น “ นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ” ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ( ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น   ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา,โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่บนของชนพื้นเมือง
17.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ถึงเมือง ยะโฮบารู ซึ่งเป็นชายแดนของประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม นิวยอร์ค ( หรือเทียบเท่า)เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ : ยะโฮบารู – สิงคโปร์ – เกาะเซ็นโตซ่า – กระเช้าลอยฟ้า – สกายทาวเวอร์ - โรงภาพยนต์ 4 มิติ - น้ำพุดนตรี
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางเข้า ประเทศสิงคโปร์, วังสุลต่าน ,ทำเนียบประธานาธิบดี ,ตึกรัฐสภา  หลังจากนั้นนำท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียนและผ่านชมย่านที่ทำการรัฐบาล
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ    ภัตตาคาร    หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขา MOUNT FEBER นั่ง กระเช้าลอยฟ้า ข้ามสู่ เกาะเซ็นโตซ่าซึ่งนำธรรมชาติประวัติศาสตร์และกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนของโลกแห่งจินตนาการ มาเสนอในรูปแบบความสนุกสนานความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้มาให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจนำท่านขึ้นชมSKY TOWER เพื่อชมวิวรอบๆเกาะเซนโตซ่าเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและสัญลักษณ์ของประเทศ สิงคโปร์“ เมอร์ไล้ออน ” รูปปั้นสิงโตทะเลหางเป็นปลาให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นชม โรงภาพยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา ด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ ประกอบสเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ตลอดทั้งเรื่อง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในเกาะเซ็นโตซ่า หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุดนตรีเต้นระบำ( The Song of The Sae Show ) ลีลาอันพลิ้วไหวของแสงเลเซอร์ สีสันตระการตาและดนตรีที่ไพเราะประกอบกับตัวแสดงแสนน่ารักและน่าประทับใจ( งดการแสดงกรณีฝนตก ) จบการแสดงนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม แกรนด์เซ็นทรัล (หรือเทียบเท่า )
 
วันที่ห้า : ช้อปปิ้งย่านบูกิต – ย่านไชน่า ทาวน์ – ย่านออร์ดชาร์ด – กรุงเทพ – ภูมิลำเนา  
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม   * หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน บูกิต นมัสการจากนั้นนำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ จากนั้นช้อปปิ้งฯย่านไชน่าทาวน์เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  ช้อปปิ้งต่อที่ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่นTAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ (อิสระอาหารกลางวันบริการเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.30 น.  อำลาสิงคโปร์ เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ
18.15 น.  โดยสายการบินไทเกอร์แอร์เที่ยวบินที่ TR108 นำท่านลัดฟ้าสู่กรุงเทพฯ
19.30 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับประทานอาหารเย็น คณะพร้อมออกเดินทางกลับ ภูมิลำเนา
xx.xx น.  ถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

..............โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม...............
 
อัตราค่าบริการ
.       
                                                                                                                                                                                
 
อัตรานี้รวมค่าบริการ
-  ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ ฯ-กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด
-  ค่าโรงแรม 3 คืน           
 - อาหารตามระบุในรายการ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                       
-  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว                               
-  ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บาท       
- ค่าธรรมเนียมด่านผ่านแดนทุกประเทศ  
- ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ ค่าเซอร์ชาร์ทน้ำมันและภาษีสนามบินสิงคโปร์
- ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง ท่านละ1 ใบ 15 ก.ก. 
อัตราค่าบริการไม่รวม       
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ               
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้    
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนดไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)  
 
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%             
         
เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
-  การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 7,000 บาท
การโอนเงิน : ธนาคารกสิกรไทยบ/ช ออมทรัพย์สาขาวังสะพุง
นายสิริพจน์   สารวนางกูร
-  แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาที่ แฟกซ์ 042-830742    ….ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
เอกสารประกอบการเดินทาง  
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
2. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ            
- บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น  และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น  กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
                                                                
สนใจติดต่อ  :   .  เลยทราเวล  ส สนง.โรงแรมเลยพาเลซ Tel. 042-830741 , 085-0102426
 
 
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ฮ่องกง [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ฮ่องก [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [30 มีนาคม 2553 16:54 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY