Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 155
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,438
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  ทัวร์สิงคโปร์
มาเลเซีย - สิงคโปร์
[4 มีนาคม 2552 13:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 19890 คน
 
วันแรก          สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งฯ
เช้า คณะพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย พร้อมออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
  ถึงสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมไปด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามตระการตาตามสองข้างทาง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งฯ ท่านจะได้สนุกสนาน กับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า( SKY WAY ) เป็นเทศโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย ) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิสต์เวิลด์
เย็น รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นไกด์จะนำท่าน ชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ( อิสระ ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล็อดแมชชิน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล ฯลฯ ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า
   
วันที่สอง เก็นติ้งฯ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า - มะละกา - ยะโยบารู
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก สูง 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟอันเก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับที่สาม ของโลก ( ตึกปิโตนาส สูง 452 เมตร ) รถไฟลอยฟ้า แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี โรงงานช้อกโก้แลต ท่านจะได้ชมการสาธิตขั้นตอนการทำช้อกโก้แลต
   
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ( PUTRA JAYA ) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาล ชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิด สีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก ภายในมัสยิดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา ผ่านชมกระทรวงต่างๆ บ้านพัก ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ รัฐยะโฮบารู แวะเมืองมะละกา ซึ่งเป็น ** นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ** ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ( ช่องแคบมะละกา นักเดินเรือทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันรู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่าง ชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน และ ญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะละกา ป้อมปืนเอฟาโมซา , โบสถ์สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่ และชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง
   
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองยะโฮบารู ซึ่งเป็นชายแดนของประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สาม            ยะโฮบารู - สิงคโปร์ - สวนนกจูล่ง - เกาะเซ็นโตซ่า  
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางด่านศุลกากร ทั้งสองประเทศ หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่สวนนกจูล่ง ชมนกแพนกวินที่หนาวเย็น และนกนานาชนิด ชมความเป็นอยู่ของนกหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมชมการแสดงของ นกแสนรู้น่ารักอาทิเช่น นกพูดได้ นกร้องเพลงได้ ชมนกบินรับของกลางอากาศได้ ฯลฯ เชิญท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
   
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลัง จากนั้นนำท่านชมย่านเอลิซาเบทวอล์ค ** รูปปั้นเมอร์ไลอ้อน ** หรือ สิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมย่านที่ทำการรัฐบาล วังสุลต่าล ทำเนียบประธานาธิบดี ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์วีรชน เ ดินทางต่อสู่สถานีกระเช้า เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์เดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า ซึ่งนำธรรมชาติประวัติศาสตร์ และกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนของโลกแห่งจินตนาการ มาเสนอในรูปแบบความสนุกสนานความบันเทิงควบคู่ไปกับความรู้มาให้ชมอย่างเพลิดเพลินใจ และสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เมอร์ไล้ออน รูปปั้นสิงโตทะเลมีหางเป็นปลาให้ท่านได้ถ่ายภาพ 
   
เย็น รับประทานอาหาร ( อิสระ ) หลังจากนั้นนำท่านชมน้ำพุเต้นระบำ ลีลาอันพลิ้วไหวของแสงเลเซอร์ สีสันอันตระการตา และดนตรีที่ไพเราะประกอบกับตัวแสดงที่แสนจะน่ารักน่าประทับใจ จบการแสดงนำท่านกลับสู่ที่พักเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันที่สี่ สิงคโปร์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู้แหล่งช้อปปิ้งห้างดิวตี้ฟรี และถนนออชาร์ดโรด ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอย
เที่ยง รับประทานอาหาร ( อิสระ ) หลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้งต่อจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[ +zoom ]

[ +zoom ]
เก็นติ้ง มาเลเซีย

[ +zoom ]
มะละกา

[ +zoom ]
เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
- ทัวร์สิงคโปร์ 2014 [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
- เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร...3วัน [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
- Best Singapore [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
- สิงคโปร์ Singapore Flyer [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
- สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
- มาเลเซีย - สิงคโปร์ [4 มีนาคม 2552 13:53 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY