Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 199
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,422
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์ Singapore Flyer
[25 กันยายน 2552 12:37 น.]จำนวนผู้เข้าชม 20335 คน
วันแรก                      กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-ชมเมืองสิงคโปร์–Singapore Flyer- ล่องเรือ
06.00.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 แถว K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
08.30 น.           เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ971
11.55 น.           เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องอิจฉา
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมเมืองสิงคโปร์ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์       โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน  จากนั้นนำท่านชมOld Parliament Houseซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statue รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่องครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นนำท่านสัมผัสน้ำพุแห่งความมั่งคั่งFountain of wealth  แห่งเมืองสิงคโปร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้    ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณริชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและร่ำรวยตลอดปี นำท่านสัมผัส SINGAPORE FLYERชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลก ได้แนวคิดจาก LONDON EYE แต่สูงถึง165เมตร ชมวิวมุมกว้าง 360 ฮงศาในวันที่อากาศดีๆสามารถมองเห็นไปถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย
ค่ำ                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ยามค่ำ ระหว่างทางท่านจะสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆสุดคลาสสิคพร้อมชมบ้านเรือนและย่านท่องเที่ยวยามราตรีที่สวยงามและสุดคึกคัก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVER VIEW HOTELหรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว
วันที่สอง       สวนนกจูล่ง สักการะพระเขี้ยวแก้ว - เกาะเซ็นโตซ่า – EXPRESS TRAIN
                    สกายทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ภาพยนตร์4มิติ น้ำพุดนตรีเต้นระบำ
07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนนก JURONG BIRD PARK ที่มีพื้นที่กว่า 20 เอเคอร์ เป็นสวนนกที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนกมากกว่า 5,000 ชนิด นำท่านนั่งรถพานอเรล ชมทิวทัศน์รอบสวนนก ตื่นตากับ Penguin Parade ที่นกเพนกวินมากมายอาศัยอยู่ และเล่นสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ เหมือนกับขั้วโลกใต้ อีกทั้ง Southeast Asia Bird Aviary ชมฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู ฝูงนกพีรีแกน นับร้อย เพลิดเพลินกับการแสดงของ เหยี่ยวและนกอินทรีย์ ที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของนกกลางคืน ซึ่งแฝงกายอยู่ในความมืด ปิดท้ายด้วยการชม JBP All Star Bird Show ชมการแข่งขันกีฬาของนกมาคอร์ การเลียนเสียงมนุษย์ การแสดงการบินผาดโผนอันตื่นเต้น หรือ การเต้นรำของนกซึ่งจะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับท่านมิรู้ลืม  
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ นำท่านนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว โดยวัดจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงค์ถังและศิลปะแบบบุโรพุทโธ ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทันต์ของพระพุทธเจ้า             จากนั้นเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ที่ร้านดิวตี้ฟรี ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง สู่ เกาะเซ็นโตซ่าโดยนั่งรถไฟ EXPRESS TRAIN ลักษณะคล้ายรถไฟฟ้าที่เมืองไทย แต่มีขนาดเล็กกว่าเข้าสู่เกาะเซ็นโตซ่า จากนั้นขึ้น หอชมวิวสกายทาวเวอร์ ซึ่งเป็นหอที่สูงที่สุดในสิงค์โปร์ด้วยความสูง131เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ทั่วเกาะสิงคโปร์ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ไว้อย่างน่าสนใจ ชม โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา ด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ ประกอบสเปเชียลเอฟเฟ็ค 4มิติ ตลอดทั้งเรื่องทำให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณอยู่ในเหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเกาะเซ็นโตซ่า หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุดนตรีเต้นระบำ สัมผัสกับแสง สี เสียง ประกอบการเต้นของน้ำพุ ตื่นตาด้วยแสงเลเซอร์หลากสีสันอันงดงาม นำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่สาม       นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ
08.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ย่านบูกิต นำท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG  และอื่น ๆ อีกมากมายหรืออาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQUARE (อิสระอาหารกลางวันและค่ำบริการเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)จนได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบิน
18.50 น.            ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978
 
20.15 น.            เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ กรุณาติดต่อค่ะ[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ทัวร์สิงคโปร์
- ทัวร์สิงคโปร์ 2014 [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
- เที่ยวสิงคโปร์ครบสูตร...3วัน [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
- Best Singapore [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
- สิงคโปร์ Singapore Flyer [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
- สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
- มาเลเซีย - สิงคโปร์ [25 กันยายน 2552 12:37 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY