Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 228
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,451
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  ทัวร์ญี่ปุ่น
ฮอกไกโด-6วัน4คืน
[23 กันยายน 2558 13:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 981 คน
 
 
 
ฮอกไกโด
.       6วัน 4คืน        .
 
HOKKAIDO SNOW WHITE 6DAYS 4NIGHTS
สัมผัสหิมะ แบบ POWDER SNOW ขาว นุ่ม ดุจปุยฝ้ายที่คุณจะพบได้ ที่ฮอกไกโด
เล่นสกีหิมะ, Snow Mobile, Snow Rafting, Para Sail Flight และความสนุกเย็นสุดขั้ว
นั่งรถไฟแล้วไปชม เมืองโอตารุ  เมืองขนมหวานชื่อดังและของฝากขึ้นชื่อ
ชมโรงงาน และ ชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ช้อปกระจายละลายเงินเยนที่ มิตซุยเอ้าท์เลต ,ทานุกิโคจิ ,ซูซูกิโนะ
พิเศษ! พักรีสอร์ท ออนเซ็นสุดชิค และ ตั๋วรถไฟ JR Otaru Pass
พิเศษ!! อีกขั้น กับ บุปเฟ่ต์ อิ่มไม่อั้น ปูยักษ์ 3 ชนิด Taraba Kani, Zuwai Kani, Kegani
พิเศษ!!!  จัดไป ปิ้งย่างยากินิคุ จุใจ ชาบูชาบูหม้อไฟ แก้หนาว
Up ,Chat ,Share ชิวชิว กับ WIFI On Bus
 
วันที่หนึ่ง     สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน Asia Atlantic Airlines (HB) โดยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที
วันที่สอง     สนามบินชิโตเซะ  (ฮอกไกโด) –  เมืองโนโบริเบทซึ  -  หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ  -  หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
01.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบินที่ HB7904 มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเที่ยวบิน
10.00 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ...หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทซึ เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุด นอกจากนี้ที่นี่ยังถือเป็นเมืองแห่งยักษ์ เนื่องจากว่าภูเขาไฟในเมืองนี้ยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา จึงมีความเชื่อว่ายักษ์เหล่านี้จะคอยคุ้มครองชาวเมือง ดังนั้นจึงมีรูปปั้นยักษ์ต่างๆ ทั่วเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชนชาติญี่ปุ่น เป็นชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด และในตำนานของชาวไอนุนั้นก็ได้กล่าวว่า ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทิตย์จะมา ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ ที่ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเป็นศูนย์รวมของการให้การศึกษาด้านสังคม ค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับชมพื้นเมืองไอนุ ที่แสดงวิถีชีวิต เรื่องราวความเป็นมาของชนเผ่า ข้าวของเครื่องใช้ อาวุธในการล่าสัตว์ การแสดงการเต้นระบำต่างๆ ฯลฯ
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมบ่อโคลนเดือดที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นอุดมไปด้วยแร่กำมะถัน ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพเผาผลาญกำมะถันแล้วพวยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันจนเกิดเป็นแอ่ง ซึ่งท่านสามารถเดินไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางชม ทะเลสาบโทยะ หรือ โทโยโกะ (TOYAKO) ซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า ทะเลสาบ แห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำ โดยมีปากปล่องภูเขาไฟ บางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดยสังเกตได้จากไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว และยังมีจุดเด่น คือเกาะกลางที่ผุดขึ้นกลางทะเลสาบ และทะเลสาบแห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่จัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหรือ G8 เมื่อปี 2551อีกด้วย
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนูพิเศษชุดต้อนรับไคเซกิของเมืองโทยะ
หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านการ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ของญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการแช่ออนเซ็นนั้น ถือเป็นวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นที่นิยมกันมากว่า 1,000 ปีเพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการแช่ออนเซ็นนั้นนอกจากจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนดีแล้ว ยังทำให้ผิวพรรณผุดผ่องอีกด้วย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOYA KANKO HOTEL  ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม     นั่งกระเช้าไฟฟ้าอิสึชมวิว ภูเขาไฟโชวะชินซัง  - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล -  สวนฟูกิดาชิ  - โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ยอดเขาอึสึ เพื่อชมความงามของ ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ. 1944 -1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะชินซังที่ตั้งชื่อตามช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งนั้น คือช่วงปีโชวะนั่นเอง และล่าสุดภูเขาไฟแห่งนี้ก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกครั้งในปี 2000 ในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ตั้งอยู่ภายในเกาะฮอกไกโด ซึ่งหมีสีน้ำตาลนั้นเป็นหมีพันธุ์ที่หายาก มีถิ่นกำนิดในดินแดนแถบไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ปัจจุบันพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น แต่ก็ค่อนข้างจะหาดูได้ยากเพราะใกล้สูญพันธุ์แล้ว โดยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลแห่งนี้ภายในมีฝูงหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัวท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์และเหมาะสม รวมทั้งยังมีหมีสีน้ำตาลที่ทางศูนย์สต๊าฟเอาไว้ ข้อมูลเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาล และยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เกี่ยวกับหมีอีกด้วย
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ สวนฟูกิดาชิ ซึ่งมีน้ำพุธรรมชาติและธารน้ำธรรมชาติที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเขาโยเท ก่อให้เกิดน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลออกมาถึง 80,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาไฟโดยตรง ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางธรรมชาติที่สงบและสวยงามของแอ่งน้ำตก สะพานไม้ และสวน โดยมีภูเขาไฟโยเทเป็นฉากหลัง ท่านสามารถรองน้ำแร่ธรรมชาติไปดื่มได้ฟรีๆ และบริเวณรอบๆ ยังมีร้านค้าให้ท่านจับจ่ายซื้อของกันอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรในสวนชิโรอิโคอิบิโตะ ซึ่งภายในระกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงงานช็อกโกแลตอันมีชื่อเสียง โดยอาคารซึ่งเป็นร้านขายของนั้นถูกตกแต่งให้เหมือนกับโลกแห่งเทพนิยายคลาสสิก ส่วนภายในโรงงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม โดยจำลองโรงงานและขั้นตอนการผลิตมาไว้ที่นี่ นอกจากนั้นยังสามารถชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศกรีมแบบต่างๆ ที่ผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโดได้ที่นี่ แถมยังทดลองทำคุกกี้ได้เองด้วย
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LIFORT SUPPORO HOTEL ระดับ  3  ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่       ลานสกี Snow Park   -  มิตซุย เอ้าท์เลต  -  ศาลเจ้าฮอกไกโด
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ลานสกี Snow Park ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี และสัมผัสกับหิมะที่นุ่ม เบา ขาวเหมือนปุยฝ้าย ที่ฮอกไกโด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าที่นี่มีปริมาณหิมะตกหนักมากและ ทําให้ลานสกีกลายเป็นแหล่งรวมตัวของนักเล่นสกี และสโนวบอร์ดที่ต้องการสัมผัสกับหิมะแบบ POWDER SNOWที่ไม่ค่อยหาสัมผัสได้จากที่ไหน ลานสกีที่นี่มีเนินลู่เล่นสกีที่มีความยาวไกลมาก ภายในลานสกีมีกิจกรรมหิมะและสกีต่างๆให้เล่นอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Snow Mobile ทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่,Snow Lafting ,Tube course และอีกหลายอย่าง ให้ทุกท่านได้เลือกเล่นตามความชอบ หรือท่านที่ไม่เล่นก็สามารถเดินชมความสวยงามของหิมะที่นี่ได้ และไม่เพียงแต่ จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับ สกี หรือ สโนว์ บอร์ด เท่านั้น ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายที่สามารถสัมผัสไปกับธรรมชาติอันกว้างใหญ่ อีกด้วย (ไม่รวมค่าชุดและอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น)
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ มิตซุยเอ้าท์เลต MITSUI OUTLET ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย แหล่งรวมพลของ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสด มาขายอีกด้วย …นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าประจำเกาะฮอกไกโดของศาสนาชินโตที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1871 ซึ่งแต่เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซัปโปโร และชาวฮอกไกโดต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์เกาะฮอกไกโดและคอยปกปักษ์รักษาชาวเมืองบนเกาะมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงนิยมไปสักการะไม่ขาดสายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LIFORT SUPPORO HOTEL ระดับ  3  ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า      โอตารุ  -  คลองโอตารุ  -  นาฬิกาไอน้ำโบราณ  -  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ  -  ศาลาว่าการเมือง ฮอกไกโดหลังเก่า  -  JR TOWER  -  สวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิเศษสำหรับวันนี้นำท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ JR ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบใหม่ที่น่าประทับใจ  (รวมตั๋วรถไฟ) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองนี้ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ทั้งยังเป็นเมืองท่าหลักของอ่าวอิชิคะริ เนื่องจากเมืองแห่งนี้จะหันหน้าออกสู่อ่าวอิชิคะริ ส่วนด้านหลังของเมืองนั้นถูกโอบล้อมด้วยภูเขาถึง 3 ด้านด้วยกัน พื้นที่ที่นี่จึงเป็นทางลาดเอียงลงสู่ทะเล จึงทำให้บ้านเรือนที่นี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ตามไหล่เขา และทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เพราะนอกจากจะมีทิวทัศน์อันงดงาม ที่นี่ยังเต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่และศิลปะมากมาย จากนั้นเดินทางสู่ คลองโอตารุ คลองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพที่นี่เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งในอดีตเป็นคลองที่เกิดจากการ ถมทะเลเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่ายแล้วนำสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งทำเป็นถนนหลวง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งได้บูรณะปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนั้นริมสองฝั่งคลองยังเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารตั้งเรียงรายอยู่มากมาย รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากคลองมากนัก จากนั้นให้ทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที ชมหลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็นหนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น โดยตัวอาคารมีความเก่าแก่สวยงาม และถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองซัปโปโร ที่ภายในเต็มไปด้วยรูปแบบ ขนาด และประเภทต่างๆ ของกล่องดนตรี โดยตัวอาคารหลังนี้ก่อสร้างด้วยกำแพงอิฐสีแดงและมีหน้าต่างโค้งซึ่งเป็นไสตล์ เรเนซองส์ ส่วนด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์มี นาฬิกาไอน้ำ ที่ผลิตโดยผู้ผลิตนาฬิกาแคนาดาที่จะส่งเสียงกังวานทุกๆ 15 นาที และทุกๆ ชั่วโมงจะดังเป็นพิเศษ นำท่านเยี่ยมชม โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ตั้งอยู่ในเมืองโอตารุ เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการเป่าแก้วมายาวนาน โดยในอดีตนั้นจุดประสงค์ของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นทุ่นให้เรือ แต่ปัจจุบันนี้เป้าหมายของการเป่าแก้วเพื่อใช้เป็นของใช้หรือของที่ระลึกแทน ซึ่งโรงเป่าแก้วคิตาอิชิเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดของเมือง โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1901 ท่ามกลางโรงเป่าแก้วที่มีอยู่มากมาย และผลงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโรงงานแห่งนี้ก็คือโคมไฟแก้วและลูกบอลแก้วนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการเป่าแก้วให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
เที่ยง           อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
                   จากนั้นนำเดินทางสู่เมืองซัปโปโร อิสระเดินช้อปปิ้งที่ ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร บนสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร มีความสูงถึง 173 เมตร ภายในนอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้ว ยังแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงานด้วย ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของเมือง เพราะนอกจากจะอยู่บนทำเลที่สะดวกแล้ว ชั้นบนสุดยังเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยม เพราะสามารถดูวิวทิวทัศน์ของเมืองได้แบบ 360 องศา ซึ่งหากวันไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกีอันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะ อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านชม ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 ซึ่งเป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงห้องทำงาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวของเกาะฮอกไกโด จากนั้นเดินทางต่อมายัง ถนนทานุกิโคจิ ย่านแหล่งการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก นอกจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิอันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย
ค่ำ               อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
               จากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระเที่ยวชม สวนสาธารณะโอโดริ พาร์ค ปอดใหญ่ใจกลางเมืองซัปโปโรที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยน้ำพุและดอกไม้นานาพันธุ์ทอดตัวยาวไปตามถนนใจกลางเมือง โดยสวนแห่งนี้แบ่งซัปโปโรออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเหนือและส่วนใต้มีถนนสายหลักตัดผ่าน  อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวอันเลื่องชื่ออื่นๆ ของเมืองซัปโปโรโดยมีหอโทรทัศน์ (Sapparo TV Tower) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นหอโทรทัศน์ที่มีความสูงมากที่สุดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยมีความสูงถึง 147.2 เมตรนอกจากสวนสาธารณะโอโดริจะเป็นสถานที่สำหรับจัดเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคมแล้วยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมที่มีชื่อเสียงในฤดูหนาวอย่างเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีด้วย (ระหว่าง 3-11 กุมภาพันธ์) สุดยอดแห่งเทศกาลหิมะ เทศกาลฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จะจัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจะมี Sapporo Snow Festival นักท่องเที่ยวกว่า 2 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลกมาชมการจัดแสดงงาน เทศกาลหิมะที่ เมืองซัปโปโร (Sapporo) นี้จะแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่บริเวณ โอโดะริ (Odori) ซุซุกิโนะ (Susukino) และบริเวณ คอมมูนิตี้ โดม ทสึโดเมะ (The Grounds at Community Dome Tsudome) พื้นที่การจัดงานหลักจะอยู่ที่บริเวณ โอโดะริ (Odori) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ สวนโอโดะริ (Odori Park) ที่มีความยาวมากถึง 1.5 กิโลเมตร โดยจะมีผลงานรูปปั้นแกะสลักจากน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการจัดแสดงอยู่บริเวณนี้บางรูปปั้นมีความสูงมากกว่า 15 เมตรและกว้างถึง 25 เมตร และมีการประดับไฟจนถึงเวลา 22.00 น. ที่งานเทศกาลหิมะนี้ หรือเลือกตะลุยราตรี ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะเมืองซัปโปโร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงเริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้งไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LIFORT SUPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 
วันที่หก       ตลาดปลา - สนามบินชิโตเซะ  -  สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้นเมืองหลากหลายชนิด
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ
12.00 น.   ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Asia Atlantic Airline (HB) เที่ยวบินที่ HB7905 (มีอาหาร และเครื่องดื่มบริการบนเที่ยวบิน)
18.00 น.   ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ
 
****************************************
 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
***หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน***
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี 1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง
  46,900.- 46,900.- 44,900.- 9,900.-
 
53,900.- 53,900.- 51,900.- 9,900.-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2.  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.  ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5.  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางรัฐบาลมีการออกกฎหมาย รถโดยสารประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน
6.  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ท่านละ 23 กก.และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
8.  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9.  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
2.  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 2,500.-เยน /ทริป
3.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 23 กก.)
5.  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ต                        
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว                        
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่      
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)      
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)                       
6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) แล้วจากนั้นทางบริษัทฯจะออกเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่าน
    สามารถยื่นได้ด้วยตัวของท่านเองและชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ  เดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออก ก่อนจะยื่นวีซ่า)
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
*      กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000  บาท
*      ส่งหน้าหนังสือเดินทาง และจัดห้องพัก ส่งกลับมาที่บริษัทฯ พร้อมสลิปการโอนเงินมัดจำ
*      ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
*      แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
*      แจ้งล่วงหน้า 30 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 20,000 บาท
*      แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
*      แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 %
*      แจ้งยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง หรือกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดทุกรณี
 
เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง
     จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ผู้ที่จะเข้าประเทศได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ (เช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ) ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ หรือขอตรวจเอกสารที่นำมา เช่น ตั๋วเครื่องบินขากลับ หรืออื่นๆ สำหรับรายละเอียดของเอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาได้แก่
1.  ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2.  สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศ ญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3.  ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4.  กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือน
2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย แลเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3.  ในขั้นตอนของการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4.  เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
5.  สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ
1.  จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึ้นไป
2.  เที่ยวบินและราคารวมทั้งรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3.  หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8.  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน
 
ทัวร์ญี่ปุ่น
- ซีรี่ส์ญี่ปุ่น - ก.ย.-ต.ค. 2016 [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ฮอกไกโด-ลาเวนเดอร์-มิ.ย.-ส.ค.-2016 [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ญี่ปุ่น : Love Sakura [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ฮอกไกโด-6วัน4คืน [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ทัวร์ญี่ปุ่น-5วัน3คืน-2015 [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ทัวร์ญี่ปุ่น..ธ.ค.14-ม.ค.15 [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ซีรี่ส์ญี่ปุ่น - 2015 [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
- ญี่ปุ่น.2013 - โตเกียว-ซากุระ.5วัน3คืน [23 กันยายน 2558 13:14 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:25 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:10 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:18 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:32 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY