Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 148
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,371
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  วีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน
[14 มกราคม 2553 13:40 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4494 คน
 

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศไต้หวัน

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังเรียบ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)
   ในกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
    
  • หลักฐานการประกอบอาชีพ
   • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที
   • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท
   • นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน
  • หลักฐานการเงิน
   • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันที
   • ในกรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว 1,800 บาท 1,000 บาท 2,800 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง 3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกครั้งเดียว
  รับภายใน 1 วันทำการ
  2,700 บาท 1,000 บาท 3,700 บาท
  วีซ่าแบบอยู่ชั่วคราว เข้าออกหลายครั้ง
  รับภายใน 1 วันทำการ
  5,300 บาท 1,000 บาท 6,300 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว 2,300 บาท 1,000 บาท 3,300 บาท
  วีซ่าแบบถาวร คราวเข้าออกหลายครั้ง 4,600 บาท 1,000 บาท 5,600 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกครั้งเดียว
  รับภายใน 1 วันทำการ
  3,500 บาท 1,000 บาท 4,500 บาท
  วีซ่าแบบถาวร เข้าออกหลายครั้ง
  รับภายใน 1 วันทำการ
  6,900 บาท 1,000 บาท 7,900 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00–15.00น. โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 1.30-15.00 น.
  • กรณีต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอคอยผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ250 บาท
  • ชำระค่าวีซ่าให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า
  • เว็บไซต์ : กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
    

 

วีซ่า
- วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวพม่า [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวกัมพูชา [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น [14 มกราคม 2553 13:40 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY