Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 173
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,456
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  วีซ่า
วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา
[14 มกราคม 2553 14:36 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4676 คน

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศสหรัฐอเมริกา


 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
  • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารเกี่ยวกับอาชีพ
   • กรณีลูกจ้าง จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทที่ทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ถึงสถานฑูต ระบุวันที่เริ่มทำงาน เงินเดือน ตำแหน่ง และระยะเวลาที่จะพำนักในสหรัฐอเมริกา
   • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองบริษัทฉบับจริง ที่มีรายชื่อกรรมการอายุไม่เกิน 3 เดือน และประทับตราบริษัท มีชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของ
  • เอกสารเกี่ยวกับรายได้
   • กรณีลูกจ้าง สมุดบัญชีธนาคารส่วนตัวฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองจากธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ (Bank Guaranteed)
   • กรณีเจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีของบริษัทฯ ฉบับจริง ย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ถ้ามี)
  • เอกสารการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานแสดงที่พำนัก เช่น เอกสารการจองโรงแรม หรือ หนังสือเชิญพำนักจากเจ้าบ้าน
  • ประกันการเดินทางวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท (หรือ 30,000ยูโร)
  • ใบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  • เอกสารใบสมัครขอวีซ่า ที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
    
 • อัตราค่าบริการ
  ประเภทวีซ่า ค่าวีซ่าชำระสถานทูต ค่ารับส่งเอกสารยื่นวีซ่า รวมค่าใช้จ่าย
  วีซ่าท่องเที่ยว
  แบบรับตั้งแต่ 30 วัน
  ขึ้นไป
  4,000 บาท
  ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  2,500 บาท
  สำหรับผู้ที่เคยได้รับวีซ่า
  ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น
  6,500 บาท
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 07.00–15.00 น. โทรศัพท์: 0 2205 4000
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 07.00-09.00 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00น. หรือตามใบนัด
  • ชำระค่าวีซ่าให้สถานฑูต ณ ที่ทำการไปรษณีย์
  • เว็บไซต์สถานทูต www.bangkok.usembassy.gov
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

 
วีซ่า
- วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวไต้หวัน [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวพม่า [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวกัมพูชา [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
- วีซ่าท่องเที่ยวญี่ปุ่น [14 มกราคม 2553 14:36 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY