Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 151
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,434
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
ฤดูกาลท่องเที่ยวเลย โรแมนติก
[3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9774 คน
วันแรก  สัมผัสดินแดนแห่งเขาวงกต คุนหมิงเมืองไทย – แก่งคุดคู้ สวรรค์บนดิน
เช้า รับคณะท่าน ณ จุดนัดหมาย นำท่านปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และยืดเส้นยืดสาย
*** รับประทานอาหารเช้า
  ศึกษาเรียนรู้ ดูงานโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) และ ศูนย์ศิลป์สิรินธรฯ
เที่ยง รับประทานอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
บ่าย เดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
        เดินทางถึงเชียงคาน เมืองชายแดนติดน้ำโขง  นำท่านล่องเรือเลียบฝั่งโขง ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแก่งคุดคู้ ฝั่งไทย-ลาว เลือกซื้อของฝากเช่นมะพร้าวแก้ว กล้วยฉาบ มะขามกวน ผ้าห่มนวม เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหารที่ริมแก่งคุดคู้
  โบกมืออำลาพระอาทิตย์อัสดง พร้อมออกเดินทางกลับสู่อำเภอเมืองเลย
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง คุนหมิงเมืองไทย - วัดเนรมิตวิปัสนา - พระธาตุศรีสองรัก - ไร่องุ่นชาโต เดอ เลย
เช้า รับประทานอาหารเช้า
  นำท่านเข้าสู่ดินแดนสวนหินผางาม จนได้รับฉายาว่าเป็น "คุนหมิงเมืองไทย " พบกับอากาศเย็น มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำคณะปีนป่าย ลอดมุด( เล็กน้อย ) สนุกกับการเดินป่าเขาวงกต 
  ให้คณะผ่อนคลายกับสายน้ำเย็นฉ่ำ ที่นำตกเพียงดิน
* ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ และอ.ด่านซ้าย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แล้วออกเดินทางต่อ
บ่าย นำท่านเที่ยวชมวัดเนรมิตวิปัสนา ( วัดในความดูแลของสมเด็จพระเทพฯ) ชมพระพุทธชินราชจำลอง อุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง จากนั้นเยี่ยมชมพระธาตุศรีสองรัก ปูขนยีสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดเลย ( ห้ามใส่ชุดสีแดง )
  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ศึกษาประวัติควาทเป็นมาของประเพณีผีตาโขน
  เดินทางไปชมสวนองุ่น ชาโต้ เดอ เลย ชมโรงงานผลิตไวน์ ชมขั้นตอนการผลิตไวน์ วิสกี้ วิคตอรี่และบรั่นดี พร้อมเลือกซื้อของฝาก ณ ร้านชาโต้ เดอ เลย
  นำนเข้าพักที่รีสอร์ท สัมผัสอากาศหนาวเหน็บ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ( จริงๆ ) ...พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ยอดภูเรือ - ตลาดดอกไม้เมืองหนาว - ล่องแพที่ห้วยกระทิง
เช้า วันนี้ตื่นเช้า..ออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่ยอดภูเรือ ชมแม่คะนิ้ง สามารถมองเห็นแนวเขตประเทศลาว
* รับประทานอาหารเช้า มื้อที่หนาวที่สุดในประเทศไทย หลังจากนั้นให้ท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
  เช็คเอาท์ นำท่านเดินทางสู่ " ไร่ทีเอสเอ " เป็นแปลงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และชมจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกที่หนึ่งคือ
" คำนวณเนิร์สเซรรี่"
  เดินทางไปห้วยกระทิง แวะเลือกซื้อสินค้าขางทางสไตล์กันเอง
เที่ยง เดินทางถึงห้วยกระทิง ( Mini Lake ) เก็บภาพธรรมมชาติที่สวยงาม โอบล้อมด้วยป่าไผ่และภูเขา ให้คณะล่องแพและรับประทานอาหารพื้นบ้านบนแพ
  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเลย
  พาท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ทั้งเสื้อผ้าฝ้ายทอมือฝีมือคุณภาพที่ร้าน OTOP
เย็น รับประทานอาหารเย็น
  ส่งคณะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  ****โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ( พักคู่ ) ท่านละ 4,900 บาท
  พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 บาท
อัตรานี้รวม  
  - ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยว
  - ค่าที่พัก 1 คืนในอำเภอเมืองและ 1 คืนที่รีสอร์ทที่อ.ภูเรือ
  - ค่าอาหารตามโปรแกรมที่ระบุไว้
  - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
  - ค่าไกด์ท้องถิ่น
  - ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

วัน 
12.00 นถึง
07.00 น 
14.00 น. 

08.00 น. นำ

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [3 ตุลาคม 2551 11:52 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY