Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 194
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,417
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน
[14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 12053 คน

 

 
กรุงเทพ ฯ - อุดรธานี - เลย - พิษณุโลก 3 วัน     
โดยเครื่องบิน
      
วันแรก             
กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เลย ( สวนหินผางาม – วนอุทยานภูผาล้อม )
05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เคานเตอร์สายการบินนกแอร์
06.00 น. ออกเดินทางสู่อุดรธานี โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9200
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เจ้าหน้าที่บริษัทรอรับบริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้า นำท่านเดินทางสู่ จ.เลย โดยรถปรับอากาศ VIP
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าระหว่างทาง ก่อนเดินทางเช้าชมสวนหินผางามที่ อ.หนองหิน
10.00 น. ถึง สวนหินผางาม ภูเขาหินปูนที่ถูกตกแต่งจากธรรมชาติและกาลเวลาได้ปรุงแต่งให้เกิดรูปทรงต่างๆตามจินตนาการ ถูกตกแต่งด้วยด้วยต้นจันทน์ผา จนได้รับฉายาว่า “ คุนหมิงเมืองไทย” จากนั้นนำคณะสู่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง อ.เมืองเลย
12.00 น. ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ รับประทานอาหารบนแพไม้ไผ่ พักผ่อนอริยบท ชื่นชมทิวทัศน์จนเต็มอิ่ม
16.00 น. เดินทางสู่วนอุทยานภูผาล้อม เกิดจากภูเขาหินปูนเป็นแนวยาวล้อมรอบ คล้ายรั้วธรรมชาติและยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ
17.00 น. ชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวโผบินออกจากปากถ้ำ ภูผายา อัศจรรย์กับการแปรขบวนเป็นกลุ่มๆเพื่อออกหากินยามค่ำคืน
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารล้านช้าง
19.00 น. เข้าที่พัก
 วันที่สอง  เขียงคาน – สะพานไทย ลาว ( ท่าลี่ ) – ภูเรือ
 07.00 น. รับประทานอาหาร
 08.00 น. ออกเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
 09.00 น. ถึง เชียงคาน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ริมฝั่งแม่น้ำโขง อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ มีภาษาพูดเหมือนกับชาวหลวงพระบาง เป็นเหมือนเมืองคู่แฝดทางวัฒนธรรม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถวัดศรีคุณเมือง ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว แหล่งรวมงานศิลปะแบบล้านนาและล้านช้าง จากนั้นลงเรือล่องตามแม่น้ำโขง สัมผัสสายแม่น้ำโขงและธรรมชาติสองฝั่งอย่างใกล้ชิด แก่งคุดคู้ สวรรค์บนดิน เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง
 12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านริมแม่น้ำโขง
 13.00 น. เลือกซื้อของฝาก เช่น มะพร้าวแก้ว มะขามกวน ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้า ก่อนเดินทางสู่ อ.ท่าลี่
 14.00 น. ถึงท่าลี่ นำคณะข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว (ลำน้ำเหือง) เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน ณ ตลาดเมืองแก่นท้าว สปป.ลาว ได้เวลาพอสมควร นำคณะไป อ.ภูเรือ
 17.00 น.  ถึง อ.ภูเรือ เข้าพัก ณ โรงแรมรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สาม  ภูเรือ – ด่านซ้าย – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พิษณุโลก – กรุงเทพฯ
 06.00 น. ชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภูเรือ สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น บันทึกภาพแห่งความประทับใจ
 07.00 น. รับประทานอาหาร
 08.00 น. ออกเดินทางเข้าสักการะ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย ศิลปกรรมล้านช้าง สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นสักขีพยานในความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาจักรพรรดิ(กรุงศรีอยุธยา) และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว) วัดเนรมิตวิปัสสนา อุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีพระพุทธชิราชจำลองเป็นพระประธาน
 12.00 น. รับประทานอาหาร
 13.00 น. เดินทางสู่ จ.พิษณุโลก
 15.30 น. ถึงพิษณุโลก นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ได้รับบขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในโลก
 18.00 น. รับประทานอาหาร
 19.00 น. เดินทางไปสนามบินพิษณุโลก เช็คอิน ณ เคานเตอร์สายการบินไทย  
 20.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพโดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 165
 21.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
อัตราค่าบริการ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป
โรงแรมรีสอร์ท
3 ดาว
4 ดาว
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
9,000
9,900
3,000
 
อัตรานี้รวม
-          ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ ฯ – อุดรธานี และพิษณุโลก – กรุงเทพ ฯ
-          ค่ารถปรับอากาศ VIP
-          ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
-          ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน,ค่าเรือ,ค่าล่องแพ
-          ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
-          ค่าประกันภัยในการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท


 


[ +zoom ]
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

[ +zoom ]
เชียงคาน

[ +zoom ]
ภูเรือ

[ +zoom ]
ล่องเรือที่แก่งคุดคู้

[ +zoom ]
วัดเนรมิตวิปีสสนา
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [14 พฤษภาคม 2552 11:57 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY