Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 191
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,414
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมเที่ยว 9 วัด
[3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8065 คน
 
วันแรก          เส้นทางวัฒนธรรมล้านช้าง
08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเลยพาเลซ
08.30 น.   ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ VIP
09.00 น. สักการะรูปเหมือนหลวงปู่ศรีจันทร์ อดีตพระผู้ใหญ่แห่งวัดศรีสุทธาวาส(เลยหลง) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางสู่ทางหลวงหมายเลข 201 (เลย – เชียงคาน ) ที่มีศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ ณ วัดป่าศรีอภัยวัน
11.00 น. ถึงอำเภอเชียงคาน เมืองริมแม่น้ำโขงที่มีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกับหลวงพระบาง ไม่ว่าจะเป็นสภาพอาคารบ้านเรือนที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ภาษาพูดและวิถีชีวิตที่เรียบง่าย
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ร้านริมแม่น้ำโขง ชื่นชมกับธรรมชาติแก่งคุดคู้ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานพิศวง
13.00 น. นำคณะนมัสการพระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง ณ วัดศรีคุณเมือง พระอุโบสถหลังคาลดหลั่นคล้ายกับศิลปะวัดเชียงทอง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
14.00 น. ออกเดินทางไป อ.ท่าลี่ แวะสักการะพระธาตุบรรจุอัฐของหลวงปู่คำดี ปภาโส สายหลวงปู่มั่นที่วัดถ้ำผาปู่ พร้อมกับชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำและค่างแว่น สัตว์ป่าหายาก
15.30 น. ถึง อ.ท่าลี่ ให้คณะสักการะพระธาตุสัจจะ ที่มีรูปทรงเหมือนกับพระธาตุพนม สร้างขึ้นเพื่อเป็นการต่อดวงชะตาที่พระธาตุพนมที่พังลงในอดีต ก่อนเดินทางสู่ อ.ภูเรือ
17.00 น. ถึง อ. ภูเรือ เข้าพัก ณ โรงแรมรีสอร์ท
18.00 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สอง  เส้นทางธรรมชาติ ตำนานเมืองด่านซ้าย
 07.00 น. รับประทานอาหาร
 08.30 น. ออกเดินทางตามเส้นทางด่านซ้าย – นาแห้ว
 09.30 น. เดินทางถึง วัดโพธิ์ชัยนาพึง นมัสการพระพุทธรูปองค์แสน เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมือง สมัยอาณาจักรเชียงแสน ภายในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณกรรมท้องถิ่น กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2530
 12.00 น. รับประทานอาหาร ( ด่านซ้าย)
 13.00 น. นำคณะสักการะพระธาตุศรีสองรัก ที่มีองค์พระธาตุคล้ายกับพระธาตุหลวงที่นครหวงเวียงจันทน์ และพระธาตุศรีโคตรบอง ที่แขวงคำม่วนของ สปป.ลาว ตามลักษณะศิลปกรรมล้านช้าง สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสักขีพยานในความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้ากรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ( เวียงจันทน์)
 14.00 น. ชมความงามของวัดเนรมิตวิปัสสนา ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง ตกแต่งตามแบบศิลปกรรมส่วนกลาง ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชจำลอง ผนังภายในเป็นภาพจิตกรรมประดับโดยรอบ 
 15.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน และนมัสการพระวัดโพธิ์ชัย ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน ตลอดจนการสาธิตการทำหน้ากากผีตาโขน ตามเรื่องราวที่เล่าขานและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก
 17.00 น. กลับโรงแรมที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สาม  ด่านซ้าย - ภูเรือ - เลย
 07.00 น. รับประทานอาหาร
 08.30 น. เช็คเอาท์ ออกเดินทางตามเส้นทางด่านซ้าย – ภูเรือ – เลย 
 09.30 น. เลือกซื้อของฝากและชิมไวน์ที่ ชาโต้ เดอ เลย
10.30 น. นมัสการพระปฎิบัติธรรม หลวงพ่อขันตี วัดม่วงไข่ ที่ชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพ
12.00 น. รับประทานอาหาร บนแพไม้ไผ่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ผ่อนคลายกับบรรยากาศ ท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา
 16.00 น. กลับ จ.เลย
 17.00 น. เดินทางถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ สำหรับคณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป
 
ชื่อโรงแรม / รีสอร์ท
 
ระดับ
 
อัตราค่าบริการ
ภูนาคำรีสอร์ท
ภูผาน้ำรีสอร์ท
 
4 ดาว
 
6,900
รังเย็น รีสอร์ท
ภูเรือ รีสอร์ท
ภูดารา รีสอร์ท
 
3 ดาวครึ่ง
 
5,900
ภูเรือบุษบา รีสอร์ท
วรัญญา รีสอร์ท
 
3 ดาว
 
4,900
 
อัตรานี้รวม
-          ค่ารถปรับอากาศ VIP
-          ค่าโรงแรมรีสอร์ท ( พักห้องละ 2 ท่าน )
-          ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
-          ค่ามัคคุเทศก์
-          ค่าประกันภัยในการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น มินิบาร์ในห้องพัก
-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ถ้ามี)

[ +zoom ]
เชียงคาน

[ +zoom ]
พระพุทธชินราชจำลอง

[ +zoom ]
วัดเนรมิตวิปัสสนา

[ +zoom ]
พระธาตุศรีสองรัก

[ +zoom ]
ห้วยกระทิง
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [3 กรกฎาคม 2552 12:13 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY