Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 146
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,369
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
เลยทราเวลนำท่านเปิดประตูสู่ไทเลย
[12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6487 คน
วันแรก                สัมผัสดินแดนแห่งเขาวงกต คุนหมิงเมืองไทย – แก่งคุดคู้ สวรรค์บนดิน
05.00 น.  รับคณะที่สถานีขนส่งจังหวัดเลย
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. 

นำท่านเข้าสู่ดินแดนสวนหินผางามพิสูจน์ความงามตามธรรมชาติ  จนได้รับฉายาว่า 
“คุนหมิงเมืองไทย” พบกับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำคณะปีนป่าย 
ลอดมุด (เล็กน้อย) ท่านจะพบกับความสนุกสนานกับการเดินป่าเข้าสู่เขาวงกต
10.00 น.  ให้คณะได้ผ่อนคายกับสายน้ำเย็นฉ่ำ  พักผ่อนอริยะบทที่น้ำตกเพียงดิน 
11.00 น.  รับประทานอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
12.00 น.  ออกเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน
14.30 น. เดินทางถึงเชียงคาน  เมืองชายแดนติดแม่น้ำโขง
15.00 น.  ล่องเรือเลียบฝั่งโขงชมวิถีชีวิตพี่น้องชาวลาว
16.00 น.
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแก่งคุดคู้  เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและของฝากจากเชียงคาน 
เช่น มะพร้าวแก้ว  กล้วยฉาบ  มะขามกวน  ผ้าห่มนวม ฯลฯ
17.00 น. รับประทานอาหารริมแก่งคุดคู้
18.00 น. โบกมืออำลาพระอาทิตย์อัสดง  พร้อมออกเดินทางสู่อำเภอเมือง
19.00 น. เข้าที่พัก หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง
           ชมความงามของปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ นมัสการพระพุทธชินราช จำลอง อุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ชมไร่องุ่นที่มีเนื้อที่มากที่สุดในประเทศไทย
07.00 น.            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.  พร้อมออกเดินทางสู่อำเภอด่านซ้าย
10.30 น. 

นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง  และอุโบสถที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง  สวยงามที่สุดใน จ. เลยที่วัดเนรมิตวิปัสสนา นมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดเลย ( ห้ามใส่ชุดสีแดง )
11.00 น. 

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน  เพลิดเพลินกับการบรรยายจากมัคคุเทศก์ตัวน้อย
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. ออกเดินทางไปชมสวนองุ่นชาโต้ เดอ เลย  ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  เข้าชมโรงงานไวน์  
ชมขั้นตอนการผลิต ไวน์ และวิสกี้  วิคตอรี่ บรั่นดี ซื้อของฝากของที่ระลึก 
ณ ร้านชาโต้ เดอ เลย

15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “ไร่ทีเอสเอ” ซึ่งเป็นแปลงไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่จัดไว้อย่างงดงาม  
จากนั้นนำท่านแวะชมสวนไม้ดอกเมืองหนาวและ ไม้ประดับ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่ง  ที่น่าสนใจ นั่นก็คือ  “คำนวณเนิร์สเซอร์รี่” ให้ท่านได้ชมความงามของพันธุ์ไม้ และเลือกซื้อเป็น  ของฝากกลับบ้านได้
16.00 น. เข้าที่พัก 
18.00 น. รับประทานอาหาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม         
    อ. ภูเรือ – ล่องแพห้วยกระทิง - สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ( ท่าลี่ )
05.30 น. 

เตรียมตัวออกเดินทางไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าอันสวยงามที่อุทยานแห่งชาติ ภูเรือชมความงามทางธรรมชาติ  บนยอดภูเรือ  ที่สามารถมองเห็นแนวเขตประเทศลาว
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า  หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อน หรือ ชื่นชมกับบรรยากาศของรีสอร์ทท่ามกลาง  ธรรมชาติที่สวยงาม
10.00 น.  เก็บสัมภาระขึ้นรถ  เช็คเอาท์  พร้อมออกเดินทาง
11.30 น.  เดินทางถึงห้วยกระทิง  อ่างเก็บน้ำที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่และภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำ
12.00 น. ล่องแพรับประทานอาหารพื้นบ้าน
14.00 น. 
ออกเดินทางไปยังอำเภอท่าลี่
15.00 น.
เดินทางถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ นำคณะข้ามสะพานโดยรถสามล้อสกายแลป ให้ท่านได้เลือกชมและจับจ่ายสินค้าอินโดจีน
16.00 น.
ชมงานสินค้าหัตถกรรมจากหวาย และเลือกซื้อสินค้าที่ร้านนางฟ้า OTOP เดินทางกลับจังหวัดเลย
17.00 น.
เลือกชมและซื้อของฝากและของที่ระลึกรวมทั้งเสื้อผ้าฝ้ายทอมือคุณภาพดีที่ร้านเมืองเลยOTOP
18.00 น.  รับประทานอาหาร
20.00 น.  ส่งคณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ 
อัตรานี้รวม

(ราคานี้สำหรับคณะ  8  ท่าน )    ผู้ใหญ่ท่านละ  4,900 บาท  (พักคู่ )
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ      
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง ตามที่ระบุตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์  ประสานงานและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง
- ค่าที่พัก  1  คืนที่รีสอร์ท อ.ภูเรือ / ค่าที่พัก 1 คืนที่อำเภอเมืองเลย
- ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม           ค่ารถกรุงเทพฯ-เลย-กรุงเทพฯ
                               ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการ
                             ** อัตรนี้สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น **

[ +zoom ]
คำนวณเนอร์สเซอรี่

[ +zoom ]
ผาหล่มสัก

[ +zoom ]
ถ้ำโพธิ์สัตว์

[ +zoom ]
ผาส่องโลก

[ +zoom ]
ตลาดไม้ดอกเมืองหนาวบ้านหนองบง

[ +zoom ]
ใบเมเปิ้ล-ภูกระดึง

[ +zoom ]
ผีตาโขน

[ +zoom ]
พระธาตุศรีสองรัก

[ +zoom ]
วัดมหาธาตุ
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:20 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY