Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 77
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,047,029
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 พฤษภาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมท่องเที่ยวเทศกาลผีตาโขน 3 วัน 2 คืน
[15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7560 คน
           
           
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552 การละเล่นผีตาโขน - มหกรรมเทศกาลอาหาร - การแสดงบนเวที
08.00 น.         
 คณะพร้อมกัน ณ. บริเวณหน้าโรงแรมเลยพาเลซ จ. เลย   
09.30 น.                ถึง อ. ด่านซ้าย เข้าสู่งานพิธีเปิดเทศกาล การละเล่นผีตาโขนประจำปี 2552 ชมขบวนแห่
ของดีเมืองด่านซ้าย ขบวนวิถีชีวิตท้องถิ่น และผีตาโขนกว่า 2,000 ตัว
Unseen Thailand 
12.00 น.                 รับประทานอาหาร
13.00 น.                 ชมการประกวดการแสดงการละเล่นผีตาโขน ณ.วัดโพนชัย
17.30 น.                 ชิมอาหารตามซุ้ม ( Food Center ) ในงานมหกรรมเทศกาลอาหาร
19.00 น.                 เข้าที่พักรังเย็นรีสอร์ท ( หรือระดับเดียวกัน )
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา - ชาโต้ เดอ เลย - ยอดภูเรือ
 07.00 น.         รับประทานอาหาร
 08.00 น.                นำคณะสักการะ พระธาตุศรีสองรัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและสมเด็จพระไชยเชษฐากษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตยาคณหุต ( เวียงจันทน์ ) ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จังหวัดนำมาเป็นตราประจำจังหวัด มีวิหารสร้างเมื่อปี 2520 มีพระพุทธรูปนาคปรกซึ่งหลวงพ่อไกรสีห์จะเปิดให้นมัสการในโอกาสทุกปีซึ่งเป็นงานประจำปีด้วยถือว่าบิดามารดาของนาคจะได้อานิสงค์สูงยิ่ง ผู้ดูแลวัดเรียกว่า เจ้ากวน ( ห้ามใส่ชุดสีแดงเข้าบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก ) ชมและนมัสการพระอุโบสถ วัดเนรมิตวิปัสสนา พระอุโบสถทำด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่โตมาก มีพระพุทธชินราชจำลองภาพเขียนจิตรกรรมพุทธประวัตินับสิบภาพ ใต้พระอุโบสถมีห้องพักมากมาย เพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วย
   
12.00 น.                รับประทานอาหาร
13.00 น.                 เข้าชมสวนองุ่น ชมโรงงานผลิตไวน์ “ ชาโต้ เดอ เลย “และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักปลอดสารพิษ มะคาเดียเมียนัท       
15.00 น.                 นำคณะขึ้น ภูเรือ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นบนยอดภู สนสามใบ  บันทึกภาพแห่งความทรงจำ 
17.00 น.                 เดินทางกลับ จ. เลย
18.00 น.                 ถึง จ. เลย รับประทานอาหาร เข้าพักโรงแรมเลยพาเลซ  ( เครืออมารี )
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552                                    ภูเรือ - สะพานมิตรภาพไทย ลาว - แก่งคุดคู้ (ล่องเรือแม่น้ำโขง) - วัดศรีคุณเมือง
07.00 น.      รับประทานอาหาร
08.00 น.               นำคณะเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว ที่อำเภอท่าลี่
09.00 น.                ถึงด่านตม. บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ผ่านพิธีตรวจลงตราข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว( ลำน้ำเหือง ) เลือกซื้อสินค้าอินโดจีน บริเวณด่านตม.เมืองแก่นท้าว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
10.30 น.                เดินทางไป อ.เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวรรค์บนดินริมน้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน (เมืองคู่แฝดหลวงพระบาง)
 12.00 น.               ถึงบริเวณแก่งคุดคู้ รับประทานอาหาร
 13.00 น.               ล่องเรือชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งโขง ( อ.เชียงคาน – เมืองชะนะคาม )
 15.00 น.               ชมและนมัสการพระอุโบสถเก่าแก่ที่ วัดศรีคุนเมือง การสาธิตทำผ้าห่มนวม และเลือกซื้อเป็นของฝาก
 16.30 น.                เดินทางกลับ จ .เลย
 17.30 น.               ถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ   
( สำหรับ 8 ท่านขึ้นไป ) 
                             
 
 ท่านละ 5,900 บาท (พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ท่านละ 4,900 บาท)
 
 
อัตรานี้รวม
-          ค่ารถปรับอากาศ
-          ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ( ระดับ 4 - 5 ดาว )
-          ค่าอาหารตามรายการ
-          ค่าธรรมเนียม / บัตรผ่านแดน
-          ค่าล่องเรือ
-          ค่าประกันภัยในการเดินทาง
-          ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
-          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพัก
-          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี )
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ตลาดดอกไม้ที่ภูเรือ

[ +zoom ]
พระธาตุศรีสองรัก

[ +zoom ]
ยอดภูเรือ

[ +zoom ]
วัดเนรมิตวิปัสสนา
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [15 กุมภาพันธ์ 2551 11:26 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY