Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 169
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,392
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่
[5 มกราคม 2553 16:50 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6850 คน

    ภูเรือ – เชียงคาน   
..บ้านไม้โบราณบรรยากาศแห่งความโรแมนติก – แก่งคุดคู้  
 ศรีเชียงใหม่ – หลวงพ่อองค์ตื้อ – หลวงพ่อพระใส  
 พิพิธภัณฑ์ประติมากรรมกลางแจ้ง – สะพานมิตรภาพที่ 1
 
(พัก 2 คืน : เชียงคาน 1 คืน , หนองคาย 1 คืน)
เดินทาง โดยรถตู้/รถบัสปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวชม อ.เชียงคาน เมืองเงียบสงบน่ารักริมลำน้ำโขง จุดหมายปลายทางใหม่ของนักเดินทาง เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ยังคงเอกลักษณ์บ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมที่งดงามตั้งแต่ครั้งในอดีต ตักบาตรข้าวเหนียว เที่ยวแก่งคุดคู้ ขี่จักรยานชมเมือง พร้อมด้วยโปรแกรมเที่ยวเมืองเลย พิชิตยอดภูเรือ พร้อมเที่ยวเมืองหนองคายเมืองน่าอยู่อันดับ 7
ของโลก
วันแรก  กรุงเทพฯ - เลย
21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดหมาย
22.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ จ.เลย โดยรถตู้/รถบัสปรับอากาศ เชิญพักผ่อนบนรถ
 
วันที่สอง ภูเรือ – ด่านซ้าย – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พระธาตุศรีสองรัก - เชียงคาน
05.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.ภูเรือ แวะทำธุระส่วนตัว จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นพาหนะท้องถิ่น นำท่านขึ้นพิชิตยอด ภูเรือ จุดสูงสุดในอุทยานแห่งชาติภูเรือ (1,365 เมตร) ชมทิวทัศน์ลานหินแซมด้วยทุ่งหญ้า ป่าสน เที่ยวชมประติมากรรมธรรมชาติงดงามบนยอดภู ชมสวนหินเต่า หินพระศิวะ ผาโหล่นน้อย
08.00 น. บริการอาหารเช้า(1) จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย
10.00 น. เดินทางสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา เชิญท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ตัววัดตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา โบสถ์และเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงและมีภาพจิตรกรรมที่งดงาม
11.00 น. นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ที่มีศิลปกรรมแบบล้านช้าง คล้ายพระธาตุพนมและพระธาตุหลวง สร้างเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา(ไทย)และกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) (กรุณางดเครื่องแต่งกายที่มีสีแดง)
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน จ.เลย
15.00 น. เที่ยวชมเมืองเชียงคาน เมืองเงียบสงบน่ารักริมลำน้ำโขง เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผู้คนอันเรียบง่ายและมีมิตรไมตรี วัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งอดีต ขี่จักรยานชมเมือง บ้านเรือนไม้เก่า ไหว้พระ วัดท่าแขก วัดศรีคุณเมือง ชมศิลปะผสมผสานระหว่างล้านนากับล้านช้าง สื่อถึงความสัมพันธ์ ไทย-ลาว บ้านพี่เมืองน้อง 2 ริมฝั่ง
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(3) ณ ร้านอาหาร
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อ.เชียงคาน เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม   ตักบาตรข้าวเหนียว – แก่งคุดคู้ - ชมวิว ณ ศรีเชียงใหม่ – วัดศรีชมพูองค์ตื้อ - ตลาดอินโดจีนนองคาย
05.00 น. ตื่นรับอรุณอันสดใส นำท่านร่วมชื่นชมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เชิญ ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับชาวเชียงคาน สัมผัสกับภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา น่าประทับใจ สะท้อนให้เห็นถึงสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
08.00 น. บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. ออกเดินทางสู่  จ.หนองคาย ระหว่างทางแวะชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงที่ แก่งคุดคู้
11.00 น. ออกเดินเดินทางสู่วัดหินหมากเป้ง  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี  ภายในวัดมีเจดีย์ที่บรรจุอัฐิ พร้อมจัดแสดงเครื่องอัฐบริขารและชีวประวัติของหลวงปู่ให้ได้ศึกษา พร้อมจารึกภาพอีกหนึ่งทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง สายน้ำแห่งมิตรภาพ
12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร อ.ศรีเชียงใหม่  ชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดอีกวิวหนึ่งซึ่งฝั่งตรงกันข้าม ท่านสามารถมองเห็นกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ นครหลวงแห่งประเทศลาว ได้อย่างชัดเจนและสวยงามที่สุด
13.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ท่าบ่อ เมืองที่น่าอยู่ อันดับ10 ของประเทศไทย  สู่วัดศรีชมพูองค์ตื้อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทอง ฝีมือของช่างฝ่ายเหนือและช่างล้านช้าง เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามมาก สร้างด้วยทองนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3.29 เมตร สูง 4 เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเคารพนับถือมาก
14.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ จ.หนองคาย
15.30 น. ถึงเมืองหนองคาย เมืองที่น่าอยู่อันดับ7 ของโลก นำท่านช็อปปิ้งที่ตลาดท่าเสด็จ(ตลาดอินโดจีนหนองคาย) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากนานาประเทศที่ส่งผ่านเข้ามาจากฝั่งลาวสินค้าที่จำหน่ายได้แก่ เครื่องไม้ฝังมุก เครื่องไฟฟ้า นาฬิกา อาหาร  ชา กาแฟ เครื่องแก้วคริสตัลเสื้อผ้า  ฯลฯ
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(6) จากนั้นเชิญท่านเข้าที่โรงแรม จ.หนองคาย พักผ่อน ตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่   – พระธาตุบังพวน – อุดรธานี – สระบุรี - กรุงเทพฯ
08.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทาง
09.00 น. เที่ยวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ลาว และประเทศไทย นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ตัวสะพานมีความยาว 1.20 กิโลเมตร กว้าง 15 เมตร มีช่องสำหรับเดินรถ 2 ช่องทาง ซึ่งตรงช่วงกลางสะพานออกแบบไว้สำหรับสร้างทางรถไฟ
10.00 น. นำท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมนับพันๆชิ้น รวมถึงอลังการงานสร้างปูนปั้นที่ผสมผสานงานไทย + พื้นบ้าน ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ณ ศาลาแก้วกู่ โดยท่านจะได้สัมผัส และเรียนรู้คติธรรม สุภาษิตอิสานโบราณ กับประติมากรรมกลางแจ้งได้ที่นี่
11.00 น. พาท่านสู่วัดหลวงพ่อพระใส ซึ่งมีพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสีสุก ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย  มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากองค์พระเบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ที่ชาวพุทธหนองคาย และทั่วไปให้ความเคารพอย่างมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(8)  จากนั้นเดินทางกลับ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(9) ณ ร้านอาหาร จ.สระบุรี
21.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


…………..เราเลือกไกด์คนเมืองเลย และคนหนองคายให้บริการแก่ท่านโดยเฉพาะ ...................
 
อัตราค่าบริการ   โปรดสอบถาม
- ราคาท่านละ      บาท
- ราคาช่วงเทศกาล    บาท  ( กรุณาจองล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ )
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าอาหาร 9 มื้อ
- ค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ,พาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พัก 1 โรงแรม อ.เชียงคาน 1 คืน โรงแรมหนองคาย 1 คืน  (ห้องละ 2-3 ท่าน) 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
- ไกด์นำเที่ยว ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ยังไม่ได้รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ทุกอัตรา)
 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด  ที่จ่าย 3%
สิ่งที่ควรนำติดตัว
-ยาประจำตัว -กล้องถ่ายรูป -อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ -เสื้อกันหนาว –รองเท้าที่สวมใส่สบาย

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ทริปเมืองเลย
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - เลย : ภูเรือ : เชีบงคาน [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- เชียงคานโรแมนติก [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- อิสานคลาสสิก...จากศรีเชียงคาน...ถึงศรีเชียงใหม่ [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- โปรแกรมเที่ยว 9 วัด [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- กรุงเทพ - อุดรฯ - เลย - พิษณูโลก โดยเครื่องบิน [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- เที่ยวเทศกาลผีตาโขน โดยสารบินไทย [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 3 คืน 4 วัน [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว ท่องเที่ยวเลย 2 วัน 1 คืน [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
- เปิดโลกหัวใจสีเขียว เมืองเลย 3 วัน2 คืน [5 มกราคม 2553 16:50 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY