Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 62
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,361
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Egypt - Arab
ดูไบ 5 วัน
[15 พฤษภาคม 2553 12:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8185 คน

 

  ดู ไ บDubai .
. สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ 5 วัน บินการบินไทย .
 
ท่องดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ 5 วัน 3 คืน
อภิมหาโครงการ THE PALM PROJECT WAFI MALL
ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง ท่องลานหิมะ ช้อปปิ้งห้างใหญ่
ชมสุเหร่าจูไมร่า ช้อปปิ้งตลาดทอง มอลล์ออฟดิเอมิเรสต์
ช้อปปิ้งเบอจูมานเซ็นเตอร์ 
TG / พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ดูไบ
15.30 น.  คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยประตู ทางเข้าหมายเลข 4 แถว D โดยมีเจ้าหน้าเลยทราเวล  คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนเดินทางให้กับท่าน
18.00 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG517
21.30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ ดูไบ (เวลาท้องถิ่นดูไบช้ากว่ากรุงเทพฯ 3 ชม) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเดินทาง เข้าสู่ที่พัก ระหว่างทางชมตัว เมืองที่เดิมเคยเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ว่างเปล่า แต่ปัจจุบันเต็ม ไปด้วยตึกสูงที่ทันสมัย/ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม ระดับ 4** ดาว Holiday Inn AL Barsha hotel — Dubai หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง  อาบู ดาบี้ – แวะช้อปปิ้ง มอลล์ เอมิเรตส์ Shopping Mall of Emirate - Dhow Cruise Dinner
08.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.นำคณะเดินทางสู่ นครอาบูดาบี้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า Garden of gulf ชม Abu Dhabi Heritage Village พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวยูเออี ก่อนที่จะขุดพบน้ำมัน นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ Grand Mosqueหรือ Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Mosque ซึ่ง Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan เป็นเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาร์บี้ เป็นผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ และ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ ผู้เป็นที่รัก และเปรียบเสมือนบิดาของชาว ยู เอ อี มัสยิดหินอ่อน สีขาวใหญ่อันดับ 6 ของโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสวยงาม ของโคมไฟขนาดใหญ่ถึง 15 เมตร ถึง 7 ช่อ พรมลายดอกไม้ผืนใหญ่เต็มพื้นที่
13.00 น.บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น.นำท่านชมรอบนอกของ Emirates Palaceซึ่งใช้เป็นที่รับรองผู้นำประเทศใน เครือ GCC (บาร์เรน การ์ตาร์ คูเวต โอมาน ซาอุดิอารเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) พระราชอาคันตุกะของ Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyanเจ้าผู้ครองประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับดูไบ นำ ท่านสู่ห้าง Mall of the Emiratesห้างสรรพ สินค้าชั้นนำ ขนาดยักษ์ ที่ประกอบไปด้วยแหล่งบันเทิงต่างๆนานา และช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่พิเศษสำหรับที่นี่คือ Ski Dubai Complex ลาน สกีหิมะขนาดใหญ่แห่งแรกที่สร้างขึ้นบนทะเลทราย ภายในมีลานสกีเล็กสำหรับเด็กและลานสกีใหญ่สำหรับผู้ใหญ่ สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเนินสำหรับเล่นสกีได้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นสกีและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แวะนำท่านชม ห้างดูไบมอลล์ (DUBAI MALL) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้าง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าตึกที่ได้ชื่อว่าสูงที่ในโลก BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) นอกจากนั้นท่านสามารถชมตู้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งภายในยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ไม่รวมค่าเข้าชม) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ตลาด ทอง (Gold & Spicy Souk) เป็นตลาดทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขายทุกอย่างที่เป็น Jewelry เช่น มุก อัญมณี ต่าง ๆ ร้านเล็ก ๆ จะอยู่หลังร้านใหญ่ มีร้านทองมากมายกว่าร้อยล้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงาม แปลกตาหลากหลายดีไซน์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ แบบล่องเรือ Dinner Cruiseเดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน
 
วันที่สาม  สุเหร่าจูไมร่า – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ตะลุยทะเลทราย Dune Safari
08.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอก
สุเหร่าจูไมร่า (Jumeirah Mosque)สุเหร่าคู่ บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ผ่าน ชายหาด Jumeirah Beachซึ่งเป็นชาย หาดตากอากาศที่สวยงามยอดนิยม ของดูไบ แวะถ่ายรูปกับโรงแรมBurj Al Arabโรงแรมสุดหรู ระดับ 7ดาว ที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะปาล์มไอร์แลนด์ (The Palm Island) เป็นโครงการ ที่อลังการ สุดยอดโปรเจคส์ของ ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ โดยการถมทะเล ให้เป็นเกาะเทียม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
* นำท่าน
ชมพิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ สำคัญ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง Dubai Creek ที่ จะแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ Deira Dubai และ Bur Dubai เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่ง ของ Creek ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะนั่ง Water Taxi เรือข้ามฝาก ชมบรรยากาศของลำน้ำครีก
บ่าย   นำท่านเดินทางกลับ สู่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวท่องทะเลทราย (ท่านที่เมารถกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนไปทัวร์ทะเลทราย 30 นาที โปรดอย่าลืม!! นำเอาเสื้อแจ็คเก็ตกันลม, แว่นตา, รองเท้าแตะ และกล้องถ่ายรูปไปด้วย) จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD(รถ ขับเคลื่อน 4 ล้อ) ท่องทะเลทรายไปทัวร์ทะเลทราย ท่านจะได้สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับสัมผัสกับประสบการณ์ อันแปลกใหม่กับการนั่งรถตะลุยไปบนดูน (เนินทราย) ที่มีทั้งสูงและต่ำสลับกันไปให้ท่านได้เล่นสกีทะเลทรายที่ท้าทายและหวาด เสียวแต่ปลอดภัย พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม และโรแมนติคสมควรแก่เวลานำท่านสัมผัสชีวิตแบบเบดูอินพื้นเมืองพร้อมให้ท่าน ได้สนุกสนานกับการขี่อูฐ จากนั้นนำท่านพักผ่อนในแคมป์กระโจนแบบอาหรับ ให้ท่านได้สวมชุดพื้นเมืองของชาวอาหรับเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
19.00 น.  บริการอาหารค่ำแบบบาร์บิคิว จิบกาแฟหอมกรุ่นในบรรยากาศที่แสนสบาย พร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง BELLY DANCE จากสาวสวยเซ็กซี่ชาวอาหรับ เดินทางกลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืน
 
วันที่สี่  รัฐชาร์จ้าร์ - อัจมาน - ตลาดพรม – ช้อปปิ้ง
08.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น.  พาคณะไป รัฐชาร์จ้าชมภูมิประเทศเพื่อนบ้านของดูไบซึ่งอยู่ ในเครืออาหรับเอมิเรสต์ ได้แก่ ซาร์จาร์ และ อัจมาน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ ชาร์จ้าพร้อมทั้งหมู่บ้านโบราณ ที่มีสุเหร่า Al Masqoof Souq ที่มีชื่อเสียง ออกเดินทางต่อไปยังรัฐ อัจมาน ซึ่งเป็นรัฐที่เล็กที่สุดในประเทศ UAE ผ่านทะเลอัจมาน เป็น ที่ตั้งป้อมปราการ AJMAN FORT ซึ่งตอนนี้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ จาก นั้นนำท่านเดินทางกลับดูไบ
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ห้างซิตี้ เซ็นเตอร์ เลือกซื้อของฝากอย่างจุใจ ก่อนเดินทางกลับ
อาหารค่ำ   อิสระ ตามอัธยาศัย
17.00 น.  นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานดูไบ มีเวลาให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งต่อในห้างDuty Free Airport
20.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG522
 
วันที่ห้า   กรุงเทพฯ
05.25 น.  คณะสมาชิกผู้มีเกียรติ เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวัสดิภาพ
 
…………………โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม…………………


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Egypt - Arab
- ดูไบ 5 วัน [15 พฤษภาคม 2553 12:56 น.]
- อียิปต์ - จอร์แดน .8วัน [15 พฤษภาคม 2553 12:56 น.]
- อียิปต์ .6วัน [15 พฤษภาคม 2553 12:56 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY