Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 47
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,346
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
ลาวใต้ 3 วัน
[25 กันยายน 2552 11:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6314 คน
เที่ยวลาวใต้ ~ ไม่ไปไม่รู้
.  ธรรมชาติ . . . สวยสดงดงาม  . 

วันแรก น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง ช่องเม็ก ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง หลี่ผี
09.00 น.      ทีมงาน ต้อนรับคณะท่องเที่ยวที่ด่านช่องเม็กเปิดประตูสู่เมืองลาวตอนใต้
                   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และขณะรอ ตรวจเอกสารผ่านแดน สมาซิกสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆรอบๆด่าน ด่านวังเต่าจับจ่าย ซื้อ สินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free Shopทางฝั่งลาว หรือ ดื่ม กาแฟสด ที่ขึ้นชื่อของเมือง ปากช่อง แลกเงินสกุลกีบตามอัธยาศัย
09.30 น.      มุ่งหน้าสู่ สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง และ หลี่ผี ระหว่างทางสู่เมืองปากเซ ได้เห็นบ้านเรือนและวิถีชีวิตของชาวลาว 2 ข้างทาง ชม สะพานข้ามแม่น้ำโขง ลาว ~ ญี่ปุ่น
12.00 น.      ถึงแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกคอนพะเพ็ง รับประทานอานหารกลางวันที่ร้านอาหารคอนพะเพ็ง (อาหารปลาสดๆจากแม่น้ำโขง) พร้อมชมความงาม และ ความยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ของ น้ำตกคอนพะเพ็งจนได้รับสมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย และ ชม ต้นไม้มณีโคตรที่ชาวลาวให้ความเคารพนับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ยู่กลางลำน้ำโขงที่เชี่ยวกราก
14.00 น.      เดินทางมาที่ท่าเรือบ้านนากะสัง นำคณะนั่งเรือหางยาว ลัด เลาะเกาะดอนต่างๆ ไปยังที่ตั้งของ น้ำตกลี่ผี และ บนเกาะ ดอน เห็นถึง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชม ซากหัวรถจักรไอน้ำ และ สะพานรถไฟ ในสมัยของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสปกครองอินโดนจีน
17.00 น.      เข้าเช็คอินท์ที่ โรงแรม …… รับประทานอาหารเย็น และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว   ชมตลาดเช้าเมืองปากเซ  อุทยานแห่งชาติดงหัวสาว
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00 น.     นั่งรถชมเมืองปากเซยามเช้าแวะชมวิถีชีวิตค้าขายของชาวเมืองปากเซ ณ ตลาดเช้าเมืองปากเซ (Shoppingตลาดดาวเรือง)
10.00 น.     เดินทางไปยัง เมืองบาเจียง เพื่อไปชม อุทยาน น้ำตกผาส้วม เมืองบาเจียง ต้นตำนานวรรณกัมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โสกนาฏกรรมรักสามเส้า สาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง (ชาวข่า) และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของภูบาเจียง ชมความงามของธารน้ำ และ ธรรมชาติที่เย็นสบายสมบูรณ์ 100% ชมหมู่บ้านชนเผ่า และ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนเผ่าพร้อม
12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางความร่มรื่น ของหมู่เมฆไม้ และ สายธาร น้ำตก
14.00 น.       เดินทางไปยังเมืองปากช่อง ไปชม น้ำตกตาดฟาน ชมทัศนียภาพยอดเขาที่ซับซ้อนของ อุทยานแห่ง ชาติดงหัวสาว หลังจาที่เต็มอิ่มกับธรรมชาติแล้ว เดินทางมายัง ก.ม ที่ 32 แวะ ดื่มชา กาแฟ ท่ามกราง ความสวยงามของ ไร่ชา กาแฟ ของเมืองปากช่องที่ได้รับกานยกย่องว่าเป็นชาคุณภาพดีของดินแดนอุษาคเนย์
17.00 น.       ถึงเมือง ปากเซ นำคณะเข้าโรงแรม  พร้อมรับประทานอาหารเย็น
19.30น.       เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม  ศาสน์สนาถานขอมโบราณ (ปราสาทหินวัดภู)
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.30 น.      เดินทางไป ชมปราสาทหินวัดภู ศาสน์สนาถานขอมโบราณ ชมแท่นบูชายันต์มนุษย์ ศิวลึงค์ธรรมชาติ ทั้งนี้การเดินทางต้องข้ามน้ำโขงด้วยแพรขนานยนต์ จากนั้น นั่งรถสองแถวต่อไปยังวัดภูหลังจากชมสถานที่เสร็จ เราจะนำคณะเดินทางกลับมายังเมืองปากเซ
12.00น.       รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองปาเซ จากนั้นเดินทางกลับไปยังด่านพรมแดน วังเต่า-ช่องเม็ก (พรมแดน ลาว-ไทย)
14.00น.            ถึง ด่านช่องเม็ก ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในขณะผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือผ่านแดน ตม.ไทย-ลาว แล้วส่งคณะท่องเที่ยวที่ด่านช่องเม็ก

.......................โปรแกรมสมารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม..........................

อัตราค่าบริการ
  สำหรับคณะ 8-10 ท่าน เริ่มต้นท่านละ 4,900 บาท

[ +zoom ]
น้ำตกคอนพะเพ็ง

[ +zoom ]
น้ำตกหลีผี่

[ +zoom ]
ปราสาทหินวัดภู

[ +zoom ]
อุทยานดงหัวสาว
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [25 กันยายน 2552 11:47 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY