Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 73
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,356
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมเวียงจันทน์-แดนสวรรค์
[12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5537 คน
วันแรก       เลย – เวียงจันทน์ – แดนสวรรค์ – คาสิโน
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเลยพาเลซ
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว  จ.หนองคาย  โดยรถโค้ชปรับอากาศ
11.00 น. ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.หนองคาย  ผ่านกระบวนการตรวจลงตราไทย-ลาว
ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  สู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์  รับประทานอาหารที่ห้องอาหารโรงแรมคอสโม่
13.00 น. ออกเดินทางเข้าสู่แดนสวรรค์
16.00 น. เช็คอิน ณ แดนสวรรค์รีสอร์ท  ให้ท่านสนุกสนานกับสลอตแมชชีนและเสี่ยงโชคที่
แดนสวรรค์คาสิโน
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง      แดนสวรรค์ – ล่องเรือ – นครหลวงเวียงจันทน์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำคณะลงเรือเหนือเขื่อนน้ำงึม  ด้วยเรือขนาดใหญ่ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ความ
ปลอดภัย  ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ  และเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งไว้อย่างลงตัว
12.00 น. รับประทานอาหารบนเรือ
13.00 น. เช็คเอาท์  ออกเดินทางเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์
16.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์  เช็คอิน ณ โรงแรมคอสโม่ ( COSSMO  HOTEL ) ระดับ 4 ดาว
18.00 น. รับประทานอาหาร  หลังอาหารอิสระให้ท่องราตรีนครหลวงเวียงจันทน์
หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      พิพิธภัณฑ์ไกรสอน  พรหมวิหาร - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว - ตลาดเช้า -                  DUTY FREE
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำคณะเข้าชม  พิพิธภัณฑ์ท่านไกรสอน  พรหมวิหาร  อดีตประธานประเทศ สปป.ลาว
นมัสการพระธาตุหลวงศาสนสถานสำคัญของชาวลาว
ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย  ศิลปกรรมผสมผสานระหว่างตะวันตกและล้านช้าง
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. เข้าชมหอพระแก้วอดีตเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต
14.00 น. นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกนานาชนิด เช่น เครื่องเงิน เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม 
โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ ณ ตลาดเช้า (Morning Market)
15.00 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
15.30 น. ถึงด่าน ตม.สปป.ลาว  ให้คณะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดภาษี (DUTY FREE)
ผ่านกระบวนการข้ามแดน
17.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  มุ่งสู่จังหวัดเลย
20.00 น. ถึงจังหวัดเลยโดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

คณะเดินทาง  8  ท่าน
 อัตราค่าบริการท่านละ                                     4,900  บาท (พักคู่)
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีท่าละ                               3,900  บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
 พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                        1,500  บาท
  


[ +zoom ]
เขื่อนน้ำงึม

[ +zoom ]
พิพิธภัณฑ์

[ +zoom ]
ถ้ำติ่ง

[ +zoom ]
หลวงพระบาง

[ +zoom ]
ถ้ำ
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 14:53 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY