Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 206
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,429
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
โปรแกรมท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม เลย-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน
[12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4907 คน
วันแรก    เลย-ปากลาย-ไชยบุรี – หลวงพระบาง
06.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายจังหวัดเลย
07.00 น. ออกเดินทางสู่ด่าน  ตม. อ.ท่าลี่  จ.เลย
08.00 น. ถึงด่านตม. ท่าลี่ ผ่านกระบวนการผ่านแดนไทย -ลาว
09.00 น. ข้ามสะพานลำน้ำเหือง สะพานแห่งใหม่ สู่ถนน หมายเลข 4 ของ สปป.ลาว  
เส้นทางเมืองแก่นท้าว – ปากลาย ไชยะบุลี – หลวงพระบาง
12.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองปากลาย
ภาคบ่าย
  ชมวิถีชีวิตชุมชนของลาว   ทั้งลาวเทิงแล้วลุ่ม และธรรมชาติ  2 ข้างทาง
  พักเหนื่อยบริเวณน้ำผุด กระแสน้ำที่ใสสะอาด จากใต้ดิน
  ข้ามแม่น้ำโขง โดยแพขนานยนต์  ( เรือบั๊ก )   ที่แขวงไชยะบุลี
18.00 น. ถึงหลวงพระบาง เข้าโรงแรมโนลัก ( หรือระดับเดียวกัน )
19.00 น. พิธีบายศรี สู่ขวัญ ประเพณีของชาวเมือง  หลวงพระบาง พร้อมรับประทานอาหาร

วันที่สอง    วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์ตำหนักเจ้ามหาชีวิต  -  พระธาตุภูสี –น้ำตกตาดกวงสี
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียวตามประเพณีพระภิกษุสงฆ์กว่า 200 รูป
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. นำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองชมพระอุโบสถ วัฒนธรรมล้านช้างที่วัดเชียงทอง
  เข้าชมพระตำหนักที่ประทับเจ้ามหาชีวิตในอดีต   ปัจจุบันปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์
  ขึ้นภูสี ด้วยบันไดตลอดเส้นทางชมทิวทัศน์ โดยรอบของเมืองหลวงพระบาง
12.00 น. รับประทานอาหาร
ภาคบ่าย
  นำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   น้ำตกตาดกวงสี ผ่อนคลายกับบรรยากาศ
  ท่ามกลางป่าเขียวขจี
18.00 น. รับประทานอาหารริมแม่น้ำหลังจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ที่ตลาดถนนคนเดิน
  พักโรงแรมมโนลัก ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สาม    หลวงพระบาง  - วังเวียง – นครหลวงเวียงจันทน์
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์ บนเส้นทาง หมายเลข 13 ผ่านเมืองภูคูน จุดสูงสุดบนเทือกเขา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองวังเวียง แหล่งท่องเที่ยวชื่นชอบของชาวตะวันตก
17.00 น. ถึงแดนสวรรค์คาสิโน พร้อมรับประทานอาหาร
19.00 น. เข้าพักที่แดนสวรรค์รีสอร์ท ให้ท่านได้เสี่ยงโชคในคาสิโน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่       ซิตี้ทัวร์ – สะพานมิตรภาพ – หนองคาย
07.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. เดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
11.00 น. ถึงเวียงจันทน์ นำท่านชมประตูชัย ศิลปกรรมตะวันตก นมัสการพระธาตุหลวง 
ช้อปปิ้งสินค้าอินโดจีนที่ตลาดเช้า
12.00 น. รับประทานอาหาร
ภาคบ่าย
  อิสระกับการช้อปปิ้งต่อที่ตลาดจีน
15.00 น. เดินทางสู่ด่าน ตม. ช้อปปิ้งสินค้า  Duty Free
17.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพ สู่ จ.หนองคาย  โดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการ     (สำหรับคณะ 9 ท่านขึ้นไป )
  ผู้ใหญ่ท่านละ                                                                  บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่  2  ท่าน                 บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                  1,000  บาท
อัตรานี้รวม
  ค่ารถตู้ปรับอากาศ
  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
  ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว / ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่ามัคคุเทศก์
  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000.-
สนใจติดต่อ เลยทราเวล  ใบอนุญาต  51-00536
โทร.  042 -830741 , 085-0102426 , 087-233-9997   Fax. 042 -830742
E - mail : 
loeitravel@hotmail.com

[ +zoom ]
เขื่อนน้ำงึม

[ +zoom ]
ถ้ำติ่ง

[ +zoom ]
หอพระแก้ว

[ +zoom ]
พระธาตุหลวง

[ +zoom ]
ประตูชัย
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 15:52 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY