Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 221
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,444
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่1 3 วัน 2 คืน
[12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9129 คน
โปรแกรมที่ 1
วันแรก  ท่าลี่ – ปากลาย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง  ( ระยะทางประมาณ 360 กม.)
เช้า พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายจังหวัดเลย
  ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.  อำเภอท่าลี่ จ. เลย
  ถึงด่าน ตม. ท่าลี่ ผ่านกระบวนการผ่านแดนไทย – ลาว
  ข้ามสะพานลำน้ำเหือง  สะพานแห่งใหม่สู่ถนนหมายเลข 4  ของ สปป.ลาว เส้นทาง
เมืองแก่นท้าว -  ปากลาย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง 
เที่ยง รับประทานอาหารที่เมืองปากลาย
ภาคบ่าย
  ชมวิถีชีวิตชุมชนของลาว ทั้งลาวเทิงและลาวลุ่มและธรรมชาติ  2 ข้างทาง
  พักเหนื่อยบริเวณน้ำผุด กระแสน้ำที่ใสสะอาดจากใต้ดิน
  ข้ามแม่น้ำโขง  ที่แขวงไชยบุลี
เย็น ถึงหลวงพระบาง เข้าพักโรงแรม 3 ดาว
  รับประทานอาหาร

วันที่สอง  วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – พูสี – น้ำตกตาดกวงสี
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียวตามประเพณีพระภิกษุสงฆ์กว่า 200 รูป
  รับประทานอาหาร

 
จากนั้น นำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองชมพระอุโบสถวัฒนธรรมล้านช้างที่วัดเชียงทอง
เข้าชมพระตำหนักที่ประทับเจ้ามหาชีวิตในอดีตปัจจุบันปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ฯ
ขึ้นภูสี ด้วยบันไดตลอดเส้นทางชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองหลวงพระบาง
เที่ยง รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย
  นำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกตาดกวงสี ผ่อนคลายกับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขียวขจี
เย็น รับประทานอาหารริมน้ำหลังจากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ที่ตลาด ถนนคนเดิน
  พักโรงแรม 3 ดาว

วันที่สาม  หลวงพระบาง  - ไชยะบุลี  - ท่าลี่
เช้า. รับประทานอาหาร
  จากนั้นเดินทางกลับ จ. เลย เส้นทางหลวงพระบาง – ไชยบุลี – เลย
เที่ยง รับประทานอาหารที่ไชยะบุลี
ภาคบ่าย
  แวะเมืองปากลาย เป็นเมืองทีมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการขนส่งทางน้ำ
เย็น. เดินทางถึงด่าน ตม. ลาว –ไทย – เมืองแก่นท้าว ผ่านกระบวนการ ผ่านแดนข้ามสะพาน ลำน้ำเหือง สู่ จ.เลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
  เดินทางถึง จ.เลย โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ     (สำหรับคณะเดินทาง 9 ท่านขึ้นไป )

ผู้ใหญ่ท่านละ                                                  8,900 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี พักกับ ผู้ใหญ่  2  ท่าน            7,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                              1,500 บาท 
อัตรานี้รวม..
ค่ารถตู้ปรับอากาศ  
ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว / ค่าเข้าชมสถานที่ 
ค่ามัคคุเทศก์ 
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนตามไขกรมธรรม์)

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [12 กุมภาพันธ์ 2551 18:05 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY