Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 134
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,417
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5432 คน

โปรแกรมที่ 2

เลย – ไชยะบูลี – หลวงพระบาง –วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย ( 4 วัน ) 
 เส้นทางเที่ยวเป็นวงกลมไม่ย้อนกลับ
วันแรก  ท่าลี่ – ปากลาย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง  ( ระยะทางประมาณ 360 กม.)
06.30 น. พร้อมกัน ณ จุดหมายจังหวัดเลย
07.00 น. ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.  อำเภอท่าลี่ จ. เลย
08.00 น. ถึงด่าน ตม. ท่าลี่ ผ่านกระบวนการผ่านแดนไทย – ลาว
09.00 น. ข้ามสะพานลำน้ำเหือง  สะพานแห่งใหม่สู่ถนนหมายเลข 4  ของ สปป.ลาว เส้นทาง
เมืองแก่นท้าว -  ปากลาย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง 
12.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองปากลาย
ภาคบ่าย
  ชมวิถีชีวิตชุมชนของลาว ทั้งลาวเทิงและลาวลุ่มและธรรมชาติ  2 ข้างทาง
  พักเหนื่อยบริเวณน้ำผุด กระแสน้ำที่ใสสะอาดจากใต้ดิน
  ข้ามแม่น้ำโขง โดยแพขนานยนต์ ( เรือบั๊ก ) ที่แขวงไชยบุลี
18.00 น. ถึงหลวงพระบาง เข้าพักโรงแรมโนลัก ( หรือระดับเดียวกัน )
19.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ประเพณีของชาวเมือง หลวงพระบางพร้อมรับประทานอาหาร

วันที่สอง  วัดเชียงทอง – พิพิธภัณฑ์ตำหนักที่ประทับ – ภูสี – น้ำตกตาดกวงสี
06.00 น. ใส่บาตรข้าวเหนียวตามประเพณีพระภิกษุสงฆ์กว่า 200 รูป
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น.

นำท่านนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองชมพระอุโบสถวัฒนธรรมล้านช้างที่วัดเชียงทอง
เข้าชมพระตำหนักที่ประทับเจ้ามหาชีวิตในอดีตปัจจุบันปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ ฯ
ขึ้นภูสี ด้วยบันไดตลอดเส้นทางชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองหลวงพระบาง
12.00 น. รับประทานอาหาร

ภาคบ่าย
  นำท่านสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น้ำตกตาดกวงสี ผ่อนคลายกับบรรยากาศท่ามกลางป่าเขียวขจี
18.00 น. รับประทานอาหารริมน้ำหลังจากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ที่ตลาด ถนนคนเดิน
  พักโรงแรมโนลัก ( หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม  หลวงพระบาง – วังเวียง  -  นครหลวงเวียงจันทน์
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งสู่ นครหลวงเวียงจันทน์บนเส้นทางหมายเลข 13  ผ่านเมืองภูคูน จุดสูงสุดบนเทือกเขา
12.00 น. รับประทานอาหารที่เมืองวังเวียง   แหล่งท่องเที่ยวชื่นชอบของชาวตะวันตก
17.00 น. ถึง เวียงจันทน์ นครหลวงของ  สปป. ลาว รับประทานอาหาร
19.00 น. เข้าพัก โรงแรมคอสโม   (COSMO HOTEL)  ท่องราตรี หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่  ซิตี้ทัวร์  -  สะพานมิตรภาพ – หนองคาย
07.00 น. รับประทานอาหาร
09.00 น. นำท่านชมประตูชัย ศิลปกรรมตะวันตก นมัสการพระธาตุหลวง  ช้อปปิ้งสินค้าอินโดจีน ที่ตลาดเช้า
( Morning  Market )
12.00 น. รับประทานอาหาร
ภาคบ่าย
  อิสระกับการ ช้อปปิ้งต่อที่ตลาดจีน
15.00 น. เดินทางสู่ด่าน ตม. ช้อปปิ้งสินค้า  Duty Free
17.00 น. ข้ามสะพานมิตรภาพสู่  จ. หนองคาย โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ     (สำหรับคณะ 9 ท่านขึ้นไป )
  ผู้ใหญ่ท่านละ                                                 8,900           บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่  2  ท่าน      7,900           บาท
  พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                              1,000          บาท
อัตรานี้รวม
  ค่ารถตู้ปรับอากาศ
  ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน
  ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
  ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – ลาว / ค่าเข้าชมสถานที่
  ค่ามัคคุเทศก์
  ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินท่านละ 200,000.-
สนใจติดต่อ เลยทราเวล  ใบอนุญาต  51-00536
โทร.  042 -830741 , 085-0102426 , 087-233-9997   Fax. 042 -830742
E - mail : 
loeitravel@hotmail.com


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 10:56 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY