Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 17
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 120
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,403
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน
[25 มีนาคม 2551 11:50 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6980 คน
วันแรก
เลย - ปากลาย - ไชยบุลี - หลวงพระบาง
06.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
07.00 น.   ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพ ไทย ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
08.00 น.  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง บ้านนากระเซ็น อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านกระบวนการตรวจลงตรา
09.00 น.          ข้ามสะพานมิตรภาพไทย ลาว (ลำน้ำเหือง ) ผ่านกระบวนการตรวจลงตรา ด่านตรวจคนเข้าเมือง เมืองแก่นท้าว เดินทางสู่แขวงไชยบุลี ตามเส้นทางหมายเลข 4 ของ สปป. ลาว  ( เส้นทางเมืองแก่นท้าว – ปากลาย ไชยบุลี – หลวงพระบาง )
11.30 น. ถึงเมืองปากลาย แวะพักชมท่าเรือริมน้ำโขง ปัจจุบันปากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจตอนใต้ของแขวงไชยบุลี ซึ่งมีความเจริญทางเศรษฐกิจที่มีการขนถ่ายสินค้าทางน้ำระหว่างหลวงพระบาง เวียงจันทน์
12.00 น.  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารแม่โขงวิว
13.00 น.  ออกเดินทางไปยังแขวงไชยบุลี – หลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวลาว ทั้งลาวลุ่ม,ลาวเทิง และธรรมชาติ 2 ข้างทาง
  - พักเหนื่อยบริเวณน้ำผุด กระแสน้ำที่ใสสะอาด จากใต้ดิน 
- ข้ามแม่น้ำโขงโดยนำรถลงแพขนานยนต์ ( เรือบั๊ก ) ชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ของลำน้ำ
แขวงไชยะบุลี
18.30 น. ถึงหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก   รับประทานอาหาร เข้าพักโรงแรมชนะแก้ว ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สอง วัดเชียงทอง – วังเจ้ามหาชีวิต – พระธาตุพูสี – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง – ผ้าทอบ้านผานม
06.00 น. ทำบุญ ใส่บาตรข้าวเหนียวตามประเพณีชาวหลวงพระบาง มีพระภิกษุสงฆ์กว่า 300 รูป
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำคณะชมวัดเชียงของ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมล้านช้างที่งดงามที่สุดของเมืองหลวงพระบาง มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
  ตั้งอยู่บริเวณหัวแหลมที่ลำน้ำคานไหลมาบรรจบแม่น้ำโขง โดยสร้างในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ประมาณ พ.ศ.2102 ภายในตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายลงรักปิดทอง ผนังโดดเด่นด้วยการปิดทองลงรักพื้นสีดำ ส่วนหน้าบันไดตกแต่งด้วยลวดลายปิดทองสวยงาม ในบริเวณวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ เป็นสถานที่เก็บราชรถพระโกศของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ.2502 พาคณะเพลิดเพลินเที่ยวชมตลาดเช้า  สัมผัสบรรยากาศตอนเช้า วิถีชีวิตการซื้อขายแบบดั้งเดิม
จากนั้นพาคณะชมพระราชวังหลวงพระบาง :  ปัจจุบันคือหอพิพิธภัณฑ์ (International Museum) เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่า ทั้งเครื่องราชูปโภคของเจ้ามหาชีวิต พระพุทธรูปจากกรุพระธาตุหมากโมและพระบาง สร้างสมัย เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และตกทอดสืบต่อมาถึง เจ้ามหาชีวิตศรสว่างวัฒนา กษัตริย์องศ์สุดท้ายของราชอาณาจักรลาว พระธาตุพูสี : ตั้งอยู่บนจอมพูสี ที่มีความสูง 150 เมตร องค์พระธาตุสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุท อายุราว 200 ปีเศษ มีขั้นบันได328 ขั้น  เพลินตากับต้นจำปา(ลีลาวดี)ข้างบนสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองหลวงพระบาง และทิวทัศน์ของแม่น้ำ
12.00 น.          รับประทานอาหาร
13.00 น. นำท่านนั่งเรือล่องแม่โขง ชื่นชมความงามทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำ เที่ยวชมถ้ำติ่ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ต้องเสด็จทำพิธีหดสรง (สรงน้ำพระ) และฟังธรรมที่ถ้ำติ่งนี้ในวันสังขาร
 
หรือวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ถือเป็นโบราณประเพณีของลาว
15.30 น.  นำคณะชม บ้านผานม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าหัตถกรรมรวมทั้งผ้าพื้นเมืองต่างๆ ซึ่งมีให้ท่านเลือกชมและซื้ออย่างจุใจ
16.30 น. นำท่านกลับที่พัก
18.00 น.  รับประทานอาหาร ที่ร้านอาหารบุนยะสุก (ริมแม่น้ำคาน)
19.00 น.  นำคณะเที่ยวซื้อของฝากที่ตลาดมืด ( ถนนคนเดินหลวงพระบาง ) ตลาดช็อปปิ้งของหลวงพระบาง  
พักผ่อนตามอัธยาศัย
      
วันที่สาม  หลวงพระบาง – ภูคูน – โพนสวรรค์ แขวงเชียงขวาง – ทุ่งไหหิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.  นำคณะชมวัดวิชุนราช ( วัดพระธาตุดอกบัว หรือเจดีย์ปทุม ) เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง  ซึ่งโปรดสร้างวัดนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2046 (อายุ 505 ปี )เพื่อประดิษฐาน พระบาง พระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองของหลวงพระบาง
  ซึ่งอัครมเหสีของพระยาวิชุนราชโปรดสร้างพระธาตุขึ้นในปี พ.ศ.2057 จุดเด่นของพระธาตุคือ ลักษณะคล้ายลูกแตงโมผ่าครึ่งซีก จึงเป็นที่มาของชื่อ พระธาตุหมากโม ซึ่งแปลว่า แตงโม นั่นเอง
09.00 น. ออกเดินทางสู่ทุ่งไหหิน แขวงเชียงขวาง  ตามเส้นทางหมายเลข 13เหนือ และหมายเลข 7 
11.00 น. แวะพักผ่อนที่เมือง ภูคูน ซึ่งเป็นแยกชุมทางรถโดยสาร
- ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 7 ชมวิถีชีวิต และธรรมชาติ 2 ข้าง
12.00 น. รับประทานอาหาร 
13.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโพนสวรรค์
18.00 น. ถึงเมืองโพนสวรรค์ แขวงเชียงขวาง  รับประทานอาหาร เข้าพักโรงแรมวันชนะ ( หรือระดับเดียวกัน )
วันที่สี่   เชียงขวาง – ทุ่งไหหิน – ภูคูน – กาสี - วังเวียง 
07.00 น. รับประทานอาหาร
08.00 น. นำคณะชมทุ่งไหหิน  พบความมหัศจรรย์ไหหินขนาดใหญ่จำนวนมาก ทุ่งไหหินมีลักษณะไหหินเป็นแท่งขนาดใหญ่เรียงรายหลายร้อยใบ  ใบใหญ่สูงสุด 2-3 เมตร ใบเล็กประมาณ 1 เมตร ภายในไหถูกคว้านให้เป็นโพรง 
  เมืองโพนสวรรค์ มีทุ่งไหหินอยู่ 2-3 แห่ง ไหบางใบมีปาก มีรูปแกะสลักหิน บ้างก็มีฝา จากข้อสันนิฐานเชื่อว่า 1.ใช้ในพิธีศพเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว 2. เป็นไหเหล้าเมื่อคราวที่ขุนเจือทำ สงครามกับพวกแกว แล้วฉลองชัยชนะ  
  3. เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นเดียวกับ STONE HENGE ที่คล้ายคลึงกันคือเป็นหินตั้งกลางแจ้ง จากรูปถ่ายกลางอากาศ(BIRD  EYE  VIEW) คล้ายกันเสมือนหนึ่งมนุษย์ต่างดาวที่มาทำภารกิจในโลก จึงทำเครื่องหมายติดต่อกับนอกโลกปานนั้น เมื่อท่านชม ก็สุดแล้วแต่การวิเคราะห์ของแต่ละบุคคล
12.00 น. รับประทานอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหมายเลข 7 และ 13เหนือ ผ่านเมืองภูคูน กาสี
18.30 น. ถึงเมืองวังเวียง(เมืองคู่แฝด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน)เมืองตากอากาศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวบนความเป็นธรรมชาติและวิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์เชิญชวนให้ใครต่อใครอยากมาอิงแอบแนบชิดธรรมชาติที่นี่
 
- รับประทานอาหาร เข้าพักโรงแรมถาวรสุก รีสอร์ท ริมน้ำซอง (หรือระดับเดียวกัน)             
  - พักผ่อน หรือท่องเที่ยวราตรีวังเวียงตามอัธยาศัย
วันที่ห้า  วังเวียง – โพนโฮง – นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย - เลย
07.00 น.  รับประทานอาหาร
08.00 น.  นำคณะชมถ้ำจัง แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ
09.00 น.  ออกเดินทางมุ่งสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหาร
  13.00 น.  นำคณะเข้าชมพระธาตุหลวง ศาสนสถานสำคัญของประเทศลาว  มีความหมายต่อจิตใจของประชาชนลาวอย่างใหญ่หลวง สร้างในสมัยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชเจ้า  เบื้องหน้าพระธาตุหลวงมีอนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ผู้ย้ายเมืองหลวงจากอาณาจักรล้านช้าง (หลวงพระบาง)มาอยู่ที่นครเวียงจันทน์
  จากนั้นชมอนุสาวรียประตูชัยอนุสรณสถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์
15.00 น. พาท่านสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี(DUTY FREE)
16.00 น. อำลาสปป.ลาว พาท่านสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ไทย สู่ จ.หนองคาย และเดินทางกลับ
17.00 น. รับประทานอาหารที่ จ. อุดรธานี
 20.00 น.  ถึงจังหวัดเลย โดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ
อัตราค่าบริการ
- เดินทาง          8 ท่าน  ท่านละ     บาท
- เดินทาง        14 ท่าน ท่านละ     บาท
- เดินทาง        20 ท่านขึ้นไป   ท่านละ     บาท
- พักเดี่ยว  เพิ่มท่านละ      บาท
** อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงตามระดับที่พัก ที่ท่านต้องการ **                           
 
อัตรานี้รวม
-  รถตู้ปรับอากาศ
-  ที่พัก โรงแรม ระดับ 3 ดาว (พักคู่)
-  อาหารทุกมื้อตามรายการ
-  นำเที่ยวตามรายการ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
-  ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
-  ประกันระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 บาท
-  บริการมาตรฐาน

อัตรานี้ไม่รวม  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ค่าข้าวเหนียว สำหรับใส่บาตร
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)
- ค่าวีซ่าผ่านแดน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :
1.พาสปอร์ท ( Passport ) ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไข
สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์
    
   
                      
                       
         
                                     




 
 
 
                                                               
                                                      
      
 
     
                                         
                          
          
                          
    

          

                    


[ +zoom ]
ตลาดมืดที่หลวงพระบาง

[ +zoom ]
ตำหนักเจ้ามหาชีวิต

[ +zoom ]
ทุ่งไหหิน

[ +zoom ]
วัดวิชุน

[ +zoom ]
วัดเชียงทอง
Trip เมืองลาว
- เส้นทางใหม่ : เลย - หลวงพระบาง [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- บินไป-กลับ : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- สบายดีหลวงพระบางเจ้า [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- ลาวใต้ 3 วัน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- เที่ยวลาวใต้ ปากเซ คอนพะเพ็ง 2 วัน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- เลย – ไชยบุลี – หลวงพระบาง – ทุ่งไหหิน – วังเวียง – เวียงจันทน์ 5 วัน 4 คืน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 2 เลย - หลวงพระบาง - เวียงจันทน์ - หนองคาย 4 วัน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- โปรแกรมน่าเที่ยวทุกฤดู Lao-C 1 เลย - หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง- หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- ท่องเที่ยวเมืองแห่งวัฒนธรรม อุดร-หลวงพระบาง [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
- หลวงพระบาง มรดกโลก โปรแกรมที่2 4 วัน 3 คืน [25 มีนาคม 2551 11:50 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY