Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 125
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,408
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
อเมริกา - แคนาดา คาราวาน - 12 วัน
[17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6257 คน

 

บินไป-บินกลับ ขับรถเที่ยว รูปแบบคาราวาน

19-30 เมษายน 2556

AMERICA & CANADA CARAVAN

คาราวานอเมริกา~แคนาดา 12 วัน

 

วอชิงตันดี.ซี. :  ชมทำเนียบขาว อนุสาวรีย์วอชิงตัน ฯลฯสถาบันสมิธโซเนียน พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ ชมเมืองฟิลาเดลเฟียอินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ ลิเบอร์ตี้ เบลล์  – แอตแลนติก ซิตี้ แฮร์ริสเบิร์กHERSHEY’S CHOCOLATE CENTER

บัพฟาโล่  :   น้ำตก ไนแองการ่าซึ่งเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ (ล่องเรือ Maid of the Mist **)

นิวยอร์ค  :   ชมเมืองนิวยอร์ค, ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว), ย่านไทม์สแควร์ ชมเทพีเสรีภาพ กราวด์ซีโร่ ขึ้นชม    ทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกเอ็มไพร์สเตท

แคนาดา  :   น้ำตกไนแองการ่า ชมเมืองโตรอนโต ซีเอ็น ทาวน์เวอร์

 

เดินทางโดยสายการบิน โคเรียน แอร์ KOREANT

1. วันศุกร์ที่ 19  เมษายน 2556  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(กรุงเทพ ฯ)  

21.00.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียน แอร์ เจ้าหน้าทีคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

2. วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556  ท่าอากาศยานอินซอน(เกาหลีใต้) - นิวยอร์ค (สหรัฐอเมริกา)

01.25.   นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE660

08.55 น.   ถึงสนามบินอินชอน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

10.20 น.   เหิรฟ้าต่อ สู่ เมืองนิวยอร์ค  โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่  KE081

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ******* 

11.15 น.   ถึง ท่าอากาศยานเจ เอฟ เค มหานครนิวยอร์ค ของประเทศสหรัฐอเมริกา  เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้า ตึกสูงมากที่สุดในโลก ตลอดระยะเวลา 150 ปี และยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ อีกด้วย

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

-   จากนั้นคณะประจำที่รถยนต์ส่วนบุคคล นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่สู่เกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และ เสรีภาพเท่าเทียมกัน เทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี  

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร.......หลังจากนั้นเดินทางเข้าพัก ณ โรงแรม SPRINGHILL SUITE หรือเทียบเท่า

3. วันอาทิตย์ที่ 21  เมษายน 2556    นิวยอร์ค ชมเมือง ตึกเอ็มไพร์สเตท

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-   ผ่านชมตึกระฟ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะแมนฮัตตัน ผ่านชม ถนนสายที่ 5 (ฟิฟท์ อเวนิว)  ถนนช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมระดับโลก  ชม เรดิโอซิตี้  มิวสิคฮอลล์ ที่จัดการแสดงดนตรีชื่อดัง ย่านไทม์สแควร์ ย่านการค้าในกลางนครที่ประชันป้ายโฆษณา ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์  และจัตุรัสไทม์สแควร์   ย่านมหาเศรษฐีถนนสายที่ 5

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม "กราวด์ซีโร่" ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งอาคารแฝด เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์ ที่ถูกทำลายเสียหายย่อยยับจากเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในนครนิวยอร์คของผู้ก่อการร้ายเมื่อ 11 กันยายน ปี 2544 จากนั้นขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก บนตึกระฟ้า เอ็มไพร์สเตท  สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SPRINGHILL SUITE หรือเทียบเท่า

4. วันจันทร์ที่  22  เมษายน 2556    นิวยอร์ค - ฟิลาเดลเฟีย  - แอตแลนติค ซิตี้

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมืองวอชิงตัน ดีซี ระหว่างทาง แวะชมเมืองฟิลาเดลเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มจาก จุดกำเนิดเสรีภาพ อิสรภาพที่ อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์  และ ระฆังแห่งอิสรภาพ  ลิเบอร์ตี้ เบลล์   

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่เมืองแอตแลนติค ซิตี้ ดินแดนแห่งคาสิโน ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ 

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโนหรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติค ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่ ณ ถนนเส้นนี้ 

หลังจากนั้นเดินทางเข้าพัก ณ โรงแรม GOLDEN NUGGET HOTEL หรือเทียบเท่า

5. วันอังคารที่ 23  เมษายน 2556     วอชิงตัน ดีซี - สถาบันสมิทธโซเนียน  - ชมเมืองวอชิงตัน ดีซ๊ 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

-   นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาคือ วอชิงตัน ดีซี นำท่านชม  สถาบันสมิธโซเนียน (The Smithsonian Institute) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1846 โดยทุนรัฐบาลส่วนหนึ่งร่วมกับเงินกองทุน จากพินัยกรรมของ James Smithson นักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ สถาบันสมิธโซเนี่ยน ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รวบรวมพิพิธภัณฑ์ 13 แห่งไว้ด้วยกัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ เช่น National museum of Natural History ซึ่งแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ชมห้องแสดงกระดูกไดโนเสาร์ หุ่นช้างแอฟริกาโบราณที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก และเพชรขนาด 45.5 กะรัต ที่เคย  เป็นสมบัติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ของฝรั่งเศส ชม พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ        (National Air and Space Museum) พิพิธภัณฑ์อากาศยานและยานอวกาศ ที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุดในโลก แสดงประวัติศาสตร์การบินมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย เครื่องร่อน เครื่องบิน จรวด ยานอวกาศ ซึ่งเป็นของจริงตั้งแสดง นอกจากนี้ยังมีท้องฟ้าจำลอง หินจากดวงจันทร์ และเครื่องบินลำแรกของโลกจากตระกูล Wright         

(รายการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าชมในแต่ละสถานที่ )

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเที่ยวผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ   เช่น  ทำเนียบขาว  สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดีสหรัฐ,   อนุสาวรีย์วอชิงตัน, อนุสรณ์ลินคอร์น , อนุสาวรีย์เจฟเฟอร์สัน ,  ตึกรัฐสภา , สถานีรถไฟยูเนี่ยนสเตชั่น อันทันสมัย

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร......เดินทางเข้าพัก ณ โรงแรม COMFORT INN DULLES HOTEL หรือเทียบเท่า

6. วันพุธที่  24  เมษายน 2556  วอชิงตัน ดีซี แฮร์ริสเบิร์ก HERSHEY’S CHOCOLATE – เมืองบัพฟาโล่

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองแฮรีส เบิร์ก เมืองหลวงริมฝั่งแม่น้ำซัวควิฮานน่า จากนั้นนำท่านชมเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และให้ท่านได้แวะซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ณ HERSHEY’S CHOCOLATE 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ เมืองบัฟฟาโร่ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมหานครนิวยอร์คมีประชากรประมาณ1.1ล้านคนเป็นเมืองทางด้านอุตสาหกรรมพันธุ์พืช ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การศึกษา และการแพทย์ และได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแองการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ ไนแองการ่า นำท่านผ่านน้ำตกไนแองการ่า  น้ำตกที่ตั้งอยู่ชายแดนอเมริกาและแคนาดาและยังเป็นสถานที่ ๆ คู่แต่งงานนิยมมาฮันนีมูนกัน

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   .........หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรม HOLIDAYDAY INN AT THE FALLS HOTEL.หรือเทียบเท่า

 

7. วันพฤหัสที่  25  เมษายน 2556     เมืองบัพฟาโล่ น้ำตกไนแองการ่า (ล่องเรือ Maid of the Mist ) ฝั่งแคนาดา         ชมเมืองโตรอนโต ซีเอ็น ทาวน์เวอร์

เช้า        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม น้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งแคนาดา)  ซึ่งเป็น1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติ จะได้พบกับความยิ่งใหญ่ ของน้ำตก ที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงสนั่นหวั่นไหว และละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก  สัมผัสกระแสน้ำที่ทิ้งตัวลงจากทะเลสาบอีรี่ ชมความงามและใหญ่โตของน้ำตกยักษ์ไนแองการ่า ชมวิวน้ำตกไนแองการ่าที่ใกล้ที่สุด สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลที่เกิดจากทะเลสาบอีรี่   เห็นสายรุ้งที่เกิดจากละอองน้ำอยู่  เหนือน้ำตกในวันที่สภาพอากาศอำนวย    (**หมายเหตุ : ถ้าเรือ MAID OF THE MIST ไม่สามารถออกเดินเรือได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย จะนำท่านเข้าชม CAVE OF THE WINDS เป็นการทดแทน เป็นการชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด โดยลงลิฟท์ลึกลงเบื้องล่างบริเวณหน้าผาใกล้น้ำตก สัมผัสกับกระแสน้ำ เสียงดังกึกก้องกัมปนาทสนั่นหวั่นไหว) 

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่  นครโตรอนโต้  เมืองหลวงของจังหวัดออนทาริโอ  นครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนนาดา ผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของจังหวัดออนตาริโอ ชม อาคารรัฐสภาของจังหวัดออนตาริโอ ที่สวยงาม ซึ่งมีพระบรมรูปของ  พระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษ  

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร .....เข้าสู่ โรงแรมHOLIDAY INN EXPRESS TORONTO หรือเทียบเท่า

 

8. วันศุกร์ที่  26  เมษายน 2556  แคนาดา ชมเมืองโตรอนโต(ซิตี้ทัวร์) ซีเอ็น ทาวน์เวอร์

เช้า          บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ หอคอยซีเอ็น  (CN TOWER) ซึ่งมีความสูงถึง 520 เมตรและเป็นหอคอยที่   สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครโตรอนโต้ ได้อย่างจุใจ

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้น ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ ห้างใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองเก่า ณ ย่าน EATON CENTER

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรมHOLIDAY INN EXPRESS TORONTO หรือเทียบเท่า

9. วันเสาร์ที่  27  เมษายน 2556    โตรอนโตบัพฟาโร ฟิลาเดลเฟีย 

เช้า          บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เตรียมตัวเดินทางกลับสู่มหานครนิวยอร์ค  

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย         ออกเดินทางมุ่งสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย   .....บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรมHOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า

10. วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน 2556   ฟิลาเดลเฟีย  - นิวยอร์ค ช็อปปิ้ง   

เช้า          บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   ....หลังอาหารออกเดินทางสู่นิวยอร์ค 

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย         เดินทางถึง มหานครนิวยอร์ค อิสระกับการเดินช็อปสินค้า ณ ช็อปปิ้งมอลล์ เซ็นเตอร์  ....บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ โรงแรมHOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า

11. วันจันทร์ที่  26 เมษายน 2556                   นิวยอร์ค -  ท่าอากาศยานอินซอน(เกาหลีใต้)

เช้า                    ä บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ...สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ท่าอากาศยานเจ เอฟ เคนิวยอร์ค 

                      เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE

******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******

 

12. วันอังคารที่  29  เมษายน 2556      สนามบินอินชอน  กรุงเทพฯ

-   ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

** แวะเปลี่ยนเครื่อง .........  **  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบินที่ KE .......ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ............

 

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้จะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ**

 

««««««««««««««««««««««««««««««

 

 

*** สำหรับห้องพัก 3 คน  เนื่องจากในประเทศ อเมริกา จะไม่มีเตียงเสริมสำหรับท่านที่ 3 แต่ภายในห้องจะเป็นเตียงแบบ Queen Side 2 เตียง   ซึ่งสามารถนอนได้เตียงละ 2 ท่านอยู่แล้ว ***


 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ  กรุงเทพฯ นิวยอร์ค  - กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียน แอร์    พร้อมค่าภาษีตั๋วเครื่องบินและค่าประกันวินาศภัย

- ค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ารถยนต์ส่วนบุคลคล(ขับเอง) นั่งคันละ 4-5 ท่าน นำเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ  ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าระวางสัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ  20 กก.

- มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- ประกันอุบัติภัยการเดินทางวงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท

 

เงื่อนไขการเดินทาง

·                    สำรองที่นั่งมัดจำล่วงหน้าท่านละ 85,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันค่าบริการที่ท่านชำระกับทางหอการค้าฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางหอการค้าฯได้ชำระให้กับบริษัทฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้  ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

·                    หอการค้าฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการบอกเลิกตามความเหมาะสมแต่ยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

เอกสารการสมัคร

·      สำเนาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

·      สำเนาบัตรประจำตัว/บัตรประชาชน

·      สำเนาทะเบียนบ้าน

·      รูปถ่ายสี 2X2 นิ้ว 2 แผ่น
·      ใบอณุญาตขับรถสากล(สำหรับคนขับ)

*** วีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางสามารถดำเนินการเองด้วยข้อบังคับของสถานทูตสหรัฐฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http: //Bangkok.usembassy.gov/services/visa/index.htm ***

เอกสารการยื่นวีซ่า

·       หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาแสดงด้วย)
·      รูปสี ขนาด  2 X 2  นิ้ว จำนวน 2 ใบ  (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่มีลวดลาย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน

·      แบบฟอร์มวีซ่า D-156 และ D-157 ที่ทำการกรอกข้อมูลแล้ว

·       ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา (สามารถซื้อได้ที่สำนักงานไปรษณีย์ทุกแห่ง)

·       สำเนาทะเบียนบ้าน

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )

·       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง  ที่มีอายุบัญชีมากกว่า 6 เดือน (หากเล่มปัจจุบันมีอายุไม่ถึง 6 เดือน  ต้องถ่ายสำเนาเล่มเก่าทั้งเล่มด้วย)

·       หลักฐานทางด้านการทำงาน   (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)

·       ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง  /  ข้าราชการ  ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)

·       ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า

·       ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง

·        สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอ  สำเนาทะเบียนหย่า

·        สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

·    กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น  แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน  ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของสามี

·      กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝาก, ทะเบียนบ้าน, บัตรระจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม  และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดยอำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องมีสำเนามรณะบัตร

·        เบอร์โทรศัพท์ ที่บ้าน, ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ ( จำเป็นมาก )

 

 

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม

หอการค้าจังหวัดเลย

ถนนพาณิชย์พัฒนา อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร. 042-832540, 081-260 3307, 081-544 5591

e-mail: kwasan92@hotmail.com, teerapol007@hotmail.com

WWW.LOEICHAMBER.COM, WWW.LOEITRAVEL.COM

 

LOEI CHAMBER OF COMMERCE

 

 

ใ บ ส มั ค ร

 

เข้าร่วมคาราวานรถยนต์……ประเทศ

ระหว่างวันที่ …………………………………รวม………วัน

 

เขียนเป็นภาษาไทย/อังกฤษตัวบรรจง

1. Name…………………………......……….Passport No. ….…..…Issued….….……..Expired.…...….……

   ชื่อ/สกุล……………………………………

Date of Birth…..……….………จังหวัดที่เกิด…………….……….

 

2. Name………………………………… . Passport No.…….…..…Issued…..….……..Expired.…..…………

    ชื่อ/สกุล……………………………………

Date of Birth…..……….……… จังหวัดที่เกิด…………….……….

 

3. Name………………………………… .Passport No. …….…..…Issued…..….……..Expired.…..…………

     ชื่อ/สกุล……………………………………

Date of Birth…..……….………จังหวัดที่เกิด…………….……….

 

4. Name………………………………… .Passport No. …….…..…Issued…..….……..Expired.…..…………

    ชื่อ/สกุล……………………………………

Date of Birth…..……….………จังหวัดที่เกิด…………….……….

ชื่อผู้ขับขี่ ...................................................................... เลขที่ใบขับขี่(สมาร์ทการ์ด).......................................

ยี่ห้อรถ……………...........................รุ่น..................................แบบ………………………………………….ทะเบียน.................. .จังหวัด………………………….     รุ่นปี ค.. ...............

เลขเครื่องยนต์...................................................... เลขตัวถัง........................................................สีรถ................

ชื่อ-ที่อยู่ตัวแทนเพื่อส่งคู่มือการเดินทางไปให้………………………………………………………………...

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

โทร......…........................ แฟกซ์..................................มือถือ.........................................................

E-mail: ......................................................................................

 

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

 


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- เมียนมาคาราวาน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [17 พฤษภาคม 2555 13:25 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
มีแนวโน้ม หาสมาชิกได้ หรือไม่ครับ

และสองคน สามารถเช่ารถคันเดียวได้หรือไม่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างไร
ชื่อ : Artit   E-mail : tvorasiri@gmail.com    วันที่ : 21 พฤษภาคม 2555 13:29 น.
IP : 203.151.42.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

คุณ Artit

มีสมาชิกเดิมที่เคยร่วมคณะเมื่อปีที่แล้วไปตะะวันตกของอเมริกา คราวนี้จัดตามคำร้องขอครับ
ส่วนกรณีนั่งรถเพียง 2 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 5,000 บาท ขอบคุณครับ
วสันต์
ชื่อ : loeitravel   E-mail : loeitravel@hotmail.com    วันที่ : 21 พฤษภาคม 2555 16:42 น.
IP : 49.48.130.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 20:04 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
As if all the winter kate spade handbags Outlet colors were Coach Factory Outlet Online absorbed by Ralph Lauren Outlet the sunshine,kate spade so most Coach Factory Outlet of the eyes are dark gray camels, most of the girls in the closet is coach outlet store a black coat,nike pas cher thin pants UGG Boots with black pants is a routine routine, but then you have to go down With black shoes,Skechers Shoes black boots,ugg outlet Although all black Ray Ban Outlet is handsome, but it can Nike Outet Store not be an entire winter is the case,Polo Ralph Lauren so the fashion king for you to tommy hilfiger outlet search for 30 shoes,cheap nhl jerseys regardless of Ray Ban Outlet color or style,Michael Kors Handbags Outlet can help you to break coach outlet store online the dull winter.cheap nfl jerseys Rose velvet boots,Coach Outlet velvet fabric michael kors outlet single christian louboutin pas cher product is considered Asics Sneakers a must have Coach Outlet this year.Burberry Bags Sale Tortoiseshell heels,Tory Burch Flats heel design to break the Tory Burch Shoes routine and very beautiful.Adidas Shoes From loose casual wear to Michael Kors Factory Outlet beach tops oakley sunglasses outlet in shorts to Converse Outlet Store Bohemian skirts,cheap ray ban sunglasses these designs have oakley sunglasses canada earned you plenty of eyeballs under armour outlet and overwhelmed you tory burch outlet store with your day out.ugg boots black friday Set in the quiet Oakley Sunglasses heart back to our lives,moncler jackets has become a new Michael Kors Outlet trend of practice.Jordan shoes Do not know if Ralph Lauren Polo you have oakley outlet not noticed,uggs outlet but if you are choosing a cheap nfl jerseys fashionable suit,Christian Louboutin Mens we have narrowed down a nike air max 2018 large range for you to cheap jerseys see if there montblanc is any one that Pandora Jewelry Sale is your dish.canada goose jackets Compared to the bold mix and match shot ugg outlet store on London Street,Timberland Boots the influx of people in Coach Outlet Online the streets of Milan seems to Coach Outlet be more in Coach Outlet Online love between Coach Outlet Store Online the prints nike shoes and colors,true religion jeans and even sportswear Salomon Running Shoes can be put Cheap Jordans on a new cut,michael kors handbags outlet but also really no one! Love the fashion elements air jordan 11 of men who print,coach outlet pay close Coach Outlet Store Online attention to Fitflop Shoes learn!nba jerseys cheap White shirt men should Ugg outlet be a manpower, right,longchamp outlet But add points Ray-Ban Sunglasses Outlet such as wave points,Canada Goose Jackets stripes, printing,true religion outlet hollow and other elements,Stuart Weitzman Boots or to design a ugg australia sense of tailoring,north face jackets many people Prada Outlet Store can not avoid it.Ray-Ban Sunglasses In fact, not so scary,pandora jewelry take a look at Coach factory Outlet Store the influx of people Nike Air Max model is not that hard.Coach Outlet Store Some fashion articles will recommend girls to Ugg Boots Women wear boys clothes Ugg Boots Outlet will be more sexy smaller,Oakley Outlet in fact,Cheap Air Jordans Shoes boys wear montblanc pens do not have a taste,Adidas NMD XR1 especially in the summer,coach outlet online self-cultivation Kate Spade Outlet of the clothes for red bottoms boys who love Oakley Sunglasses Outlet sweating yeezy boost is not the oakley sunglasses cheap natural choice,Michael Kors Bags this time New Balance Outlet A high quality sac longchamps pas cher Oversize is the oakley Outlet best choice,North Face Outlet cool and stylish ventilation Nike Air Max 2018 personality,The North Face Jackets easy to stand Ray Ban Sunglasses out in an ordinary canada goose outlet store T shirt shirt.Longchamp Handbags Khaki pants are not oakley sunglasses as wide-skinned pants,Ugg Outlet Store wear a variety of Coach Handbags Outlet restricted,Fitflops not good with.Michael Kors Outlet It belongs to everyone,Ralph Lauren Outlet but also jordan shoes for men belong to true religion outlet each season,uggs outlet every occasion,coach outlet store US can be different moncler coats with a Moncler Jackets matching and foil,Timberland Boots Outlet wear a different taste,the north face jackets do not believe you Coach Factory Outlet can see the Michael Kors outlet Online influx of people montblanc is how to Kate Spade Outlet interpret it.

Every season,Christian Louboutin Shoes men's T adidas yeezy boost station show the north face field have tooling,Kate Spade Outlet Store the fashion ray ban outlet industry never miss any one industry,new balance when the designer will be Ray Ban Outlet devoted to vans outlet store the tooling magic,Coach Handbags it no longer belongs not only to the workers.swarovski outlet And wearing a cheap Oakley tooling man moncler outlet online in the eyes of coach factory outlet girls is very Men,moncler outlet hormones,nba jerseys shop sense of power Michael Kors Outlet Online minutes burst.swarovski In addition to Ralph Lauren Outlet baseball caps,Adidas Outlet Online fisherman hats in recent years Swarovski Outlet the appearance rate is fitflop sandals also getting longchamp handbags higher and higher,Michael Kors Outlet Online celebrities and Michael Kors Outlet street beat longchamps sac people have Adidas Shoes worn this Ed Hardy Outlet Store low-key but very personality hat. Hot summer,swarovski crystal put on a comfortable ray ban canada T-shirt,Ray-Ban Sunglasses Outlet a pair of cool shorts,red bottoms a sun-shading fisherman's hat,Christian Louboutin Outlet simple and cheap nike air max simple dress,Pandora Jewelry Sale stylish and timberland very seductive it.adidas yeezy T-shirt Michael Kor Store Online Polo shirt + shorts Nike Outlet combination true religion jeans for men is definitely the first choice Ugg Outlet for summer modeling.Michael Kors Outlet Whether it is Coach Factory Outlet Store Online classic T-shirt,The North Face Jackets or wild Polo shirt,Uggs Outlet I believe every ugg australia man's wardrobe,Christian Louboutin Sale with shorts,Polo Ralph Lauren simple and clean burberry handbags and very fresh.Salvatore Ferragamo Take a look at Michael Kors Outlet the men's coach handbags outlet demonstration.uggs outlet London 2018 spring Coach Outlet Online and summer men's Salomon fashion week Coach Factory Outlet street shooting,canada goose outlet compared to the influx of people,ugg boots modeling basically Cheap Ray Bans basic models,under armour casual,Retro Air Jodan Shoes no special Ray-Ban Sunglasses Outlet concave marks,Coach Outlet but the model's Christian Louboutin Outlet Store own superiority,Michael Kors Handbags Outlet even if the white T plus north face outlet jeans Must be another Jordan shoes slender scenery outside.

Hot white shoes nowadays Oakley Sunglasses called the Wild pandora jewelry Artifact,Asics Shoes For Men almost any style of Prada Outlet dress can be with it,Skechers Shoes but how can the white shoes piercing Coach Outlet Stores out the Coach Outlet Stores distinctive effect,michael kors store online Take a look at the cheap jordan men's weekly model men it.Vans For girls,red bottoms Shoes wedding dress Christian Louboutin Shoes is the most coveted moment of this life.Coach Factory Outlet For this moment there are too Tory Burch Outlet Online many reveries,adidas nmd mens there seems to ralph lauren outlet be endless fantasy,polo ralph lauren outlet there will Timberland Outlet always be more ways adidas nmd shoes and forms to let the girls expect.Giuseppe Zanotti We pick out the most Michael Kors Outlet online stunning Pinterest on the 12 Moncler Jackets wedding photos,Coach Outlet hoping to give you a Cheap Jerseys Wholesale little visual enjoyment.Coach Outlet Also hope to be able to Christian Louboutin Outlet shoes give married soon,ralph lauren outlet in preparation nike air max for your canada goose wedding photos,valentino sandals a little new inspiration.
ชื่อ : dongdong   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 16:42 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:48 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY