Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 126
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,093,425
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
26 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานสิบสองปันนา
[11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4115 คน
 คาราวานสิบสองปันนา.
เยี่ยมเยือน ชนไท ในแดนมังกร
ฉลองปีใหม่  ที่สิบสองปันนา
 
วันแรก  ภูมิลำเนา - เชียงราย - เชียงของ
14.00 น. ฟรีรัน  ลงทะเบียน – รับของที่ระลึก – ติดสตริกเกอร์ร  ณ ที่พัก  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
18.00 น.  รับประทานอาหาร   พร้อมฟังข้อมูลการเดินทาง
 

วันที่สอง  เชียงของ - ห้วยทราย(ลาว) - เวียงภูคา - หลวงน้ำทา - บ่อเต็น(ลาว) - บ่อหาญ(จีน) - เมืองหล้า
06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อ1)   
07.00 น.  คณะพร้อมกันที่ด่านพรมแดนไทย/ลาว อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นำทุกท่านสู่ท่าเรือ อ.เชียงของ แล้วทำพิธีการผ่านแดนไทย-ลาวนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บ้านห้วยทราย ที่แขวงบ่อแก้ว จากนั้นนำทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศของลาว เดินทางต่อไปที่เมืองหลวงน้ำทา ชมบรรยากาศ 2 ข้างทาง บนเส้นทาง R3A ผ่านเมืองเวียงภูคา เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของลาว เส้นทางเป็นทางราบสลับกับขึ้นเขา ทุกท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามสองข้างทาง และธรรมชาติของป่าที่อุดสมบูรณ์ เขียวขจีของพรรณไม้ต่างๆ ลัด เลาะไปตามไหล่เขา ชมวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองของชาวลาว ที่อยู่กับแบบเรียบง่าย เหมือนในอดีตของคนไทยในต่างจังหวัดเมื่อหลายสิบปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ2) ที่เมืองหลวงน้ำทา 13.00 น. นำคณะเดินทางต่อ ถึงชายแดนลาวจีนบ่อเต็น-บ่อหาญ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองลาว/จีน เดินทางต่อโดยรถโค้ชปรับอากาศของจีน ถึงเมืองหล้า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อ3) ที่เมืองหล้า หลังมื้ออาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่โรงแรมจิ่นซิ่ว หรือเทียบเท่า
 

วันที่สาม  เมืองหล้า - เมืองหยวง - ถ้ำเขาควาย - หมู่บ้านกาหลั่นป้า - โชว์สิบสองปันนาชาวไทยลื้อ – เชียงรุ้ง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ4) จากนั้นนำท่านเที่ยว วนอุทยานแห่งชาติิสิบสองปันนา ( ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองหยวน ) เป็นบริษัทจํากัดที่ก่อตั้งโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัทสิบสองปันนาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาธรรมชาติ แห่งสิบสองปันนา เมืองหยวงตั้งอยู่ในวงอุทยานแห่งชาติ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเม่งจี๊อ สูงจากระดับนํ้าทะเล 720 เมตร เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ป่าสาย  พันธ์ต่างๆ มีพี้นที่ทางธรรมชาติมากมายที่ได้รับการพัฒนา เช่น ถํ้าหินงอก หินย้อยลําธารสายเล็กที่อยู่ใต้พี้นดิน หินขรุขระ หินแหลม ถํ้าขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมแบบป่าร้อนชี้น เหล่านี้ถูกรวมเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน คือ ถ้ำเมืองหยวน (หรือ บางคนเรียกว่า ถ้ำเขาควาย หรือ ถ้ำเทวดา) เม็งหยวนประกอบด้วยถํ้ามากก่วา 24 ถํ้า1ในที่ยาวที่สุดยาว 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย ถํ้าหินงอกหินย้อย ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ปัจจุบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ 5ดาว และเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อ5) ณ ภัตตาคาร
13.00 น. หลังจากนั้นนำคณะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงบนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเมืองเชียงรุ้ง (เมืองเชียงรุ้ง เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง ได้สมญานามว่า "เมืองนกยูง") ของมณฑลยูนนานเบื้องล่างจะมองเห็นท่าเรือเชียงรุ่ง ซึ่งเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากจีนถึงเชียงราย เดินทางบนเส้นทางเลียบแม่น้ำโขงอันงดงาม ชาวยูนนานจะอาศัยแม่น้ำโขงสำหรับเพาะปลูก การคมนาคม ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้า เมืองกาหลั่นป้า ตั้งอยู่ห่างเมืองเชียงรุ่งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. เมืองกาหลั่นป้า ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่ง แต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวัง ปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น "ไตเยียน" หรือ หมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลังจากนั้น ชมตลาดเช้าไทลื้อ นำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชมวัดมหาราชฐาน(สุทธาวาส) ชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อยใหญ่ หากมีเวลาจะพาท่านช้อปปิ้ง นวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพรและ ซื้อ เปาฝู่หลิง(บัวหิมะ) รวมทั้งซื้อชาผู่เห่อ เป็นชาที่ดีที่สุดในสิบสองปันนา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบไทลื้อ พร้อมชมโชว์พื้นเมืองโชว์สิบสองปันนา (มื้อ6) จากนั้นนำคณะเข้าที่พักโรงแรม Shanxi Hotel หรือ โรงแรมเทียนเฉิน หรือ เทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรี ช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในตลาดเมืองเชียงรุ่ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ่ง ตามอัธยาศัย
 

วันที่สี่  เชียงรุ้ง - สวนป่าดงดิบเขตร้อน - วัดหลวงเมืองลื้อ - สวนม่านเทิง - วัดป่าเจ- โชว์พาราณสี 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(มื้อ7) นำท่านเที่ยวชมสวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า ลิง สุนัข ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเขาโดยรถไฟฟ้า ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง หมู่บ้านของชนเผ่าน้อยใหญ่ และชมพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อรือ อีก้อ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ8)
13.00 น. นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดีว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่า หลังจากนั้นนำท่านชมความหลากหลายใน สวนสาธารณะม่านเทิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โจวเอินไหล ชมวิธีชงชา ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง ชมสวนนกยูง เจดีย์แปดเหลี่ยม วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน (ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ่ง)  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(มื้อ9) ในตัวเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นพาท่านชม การแสดงชุดอลังการชื่อชุด พาราณสี หากท่านพลาดการเข้าชมโชว์ชุดนี้ก็เหมือนกับท่านมาไม่ถึงสิบสองปันนา เพราะเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสิบสองปันนา ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองของพระพุทธเจ้า คือ เมืองพาราณสี หลังการแสดงนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย
 

วันที่ห้า  เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) จีน - ลาว - ไทย - เชียงของ
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อ10)
08.00 น. ออกเดินทางจากเชียงรุ้ง ถึงชายแดนจีน-ลาว บ่อหาญ บ่อเต็น และ เดินทางถึงเมืองหลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ11) หลังจากนั้นออกเดินทาง จากเมืองหลวงน้ำทา เดินทางสู่เมืองห้วยทราย และ ข้ามสู่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
17.00 น. ถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิ์ภาพ
17.30 น. รับประทานอาหาร ค่ำ(มื้อ12) ณ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์  ส่งคณะ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ
 
....................ราคา  โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม...............................
 
ราคา  :               15,500.-/ท่าน
ค่าธรรมเนียมรถ   6,000 .-/คัน

 
อัตรานี้รวม
ค่ารถปรับอากาศ
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น ครับ)
ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-บาท
ค่าบริการวีซ่าจีน 1,000.-บาท (คนไทย)
ค่ารถกอลฟ์ สวนบ้านทิงวัดหลวงเมืองลื้อ และป่าดงดิบ
ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม :       
-  ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
-  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-  วีซ่าจีนหน้าด่าน  คนละ 1200บาท
ค่าทิปไกด์จีนและคนขับรถจีน  (วันละ 10 หยวน/คน/วัน รวม 4 วัน 80 หยวน)
 
สิ่งที่ควรนำติดตัว
 *****   กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
การจองทัวร์
****  มัดจำท่านละ  5,000 .-
                                                                


 
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- เมียนมาคาราวาน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [11 พฤศจิกายน 2556 16:02 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ในปี 2014 จะมีคาราวานไปประเทศไหนมั่งคับ
ขอรายละเอียด ด้วยครับ

pittaya503@gmail.com
ชื่อ : pittaya    วันที่ : 13 มีนาคม 2557 04:13 น.
IP : 110.168.25.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
As far as first impressions go, the celine outlet seems like a good successor to the By the Way,goyard outlet but offers a taller body and leaner width.Giuseppe Zanotti The leather is valentino replica and holds its shape well, which means the gucci replica is not not light, but it’s also not overly heavy.valentino outlet online Aesthetically, this valentino outlet store is one of my new favorites;valentino outlet it’s another Fendi stunner.There are a few special valentino online to this design,true religion outlet including a leather pouch that true religion outlet online attaches to the main compart of the true religion outlet store by by a conical stud. (See the stud on the front center of the true religion jeans That is actually the pouch attaching to the interior) true religion jeans outlet The pouch easily removes and cheap true religion secures and while removed can true religion replica be used on its own or in addition to other true religion outlet online store. The center of the true religion replica jeans features a stiff partition that will hold shape chanel replica but still allows you easily access to both sides. In a Moncler CLEARANCE market where canvas linings reign, the Moncler doudoune offers a great grey microfiber. The moncler outlet online storealso has a detachable shoulder strap along with a single top handle.I was sent a sample of the light blue moncler outlet, and this hue of blue is perfect moncler factory outlet on calf leather. The moncler outlet online color mixes blue with toned-down grey undertones, but there are currently four other moncler replica colorways available. Fendi also launched its moncler outlet store site not long.www.truereligionoutlets.net/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 22 ธันวาคม 2558 10:17 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:21 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
As if all the winter kate spade handbags Outlet colors were Coach Factory Outlet Online absorbed by Ralph Lauren Outlet the sunshine,kate spade so most Coach Factory Outlet of the eyes are dark gray camels, most of the girls in the closet is coach outlet store a black coat,nike pas cher thin pants UGG Boots with black pants is a routine routine, but then you have to go down With black shoes,Skechers Shoes black boots,ugg outlet Although all black Ray Ban Outlet is handsome, but it can Nike Outet Store not be an entire winter is the case,Polo Ralph Lauren so the fashion king for you to tommy hilfiger outlet search for 30 shoes,cheap nhl jerseys regardless of Ray Ban Outlet color or style,Michael Kors Handbags Outlet can help you to break coach outlet store online the dull winter.cheap nfl jerseys Rose velvet boots,Coach Outlet velvet fabric michael kors outlet single christian louboutin pas cher product is considered Asics Sneakers a must have Coach Outlet this year.Burberry Bags Sale Tortoiseshell heels,Tory Burch Flats heel design to break the Tory Burch Shoes routine and very beautiful.Adidas Shoes From loose casual wear to Michael Kors Factory Outlet beach tops oakley sunglasses outlet in shorts to Converse Outlet Store Bohemian skirts,cheap ray ban sunglasses these designs have oakley sunglasses canada earned you plenty of eyeballs under armour outlet and overwhelmed you tory burch outlet store with your day out.ugg boots black friday Set in the quiet Oakley Sunglasses heart back to our lives,moncler jackets has become a new Michael Kors Outlet trend of practice.Jordan shoes Do not know if Ralph Lauren Polo you have oakley outlet not noticed,uggs outlet but if you are choosing a cheap nfl jerseys fashionable suit,Christian Louboutin Mens we have narrowed down a nike air max 2018 large range for you to cheap jerseys see if there montblanc is any one that Pandora Jewelry Sale is your dish.canada goose jackets Compared to the bold mix and match shot ugg outlet store on London Street,Timberland Boots the influx of people in Coach Outlet Online the streets of Milan seems to Coach Outlet be more in Coach Outlet Online love between Coach Outlet Store Online the prints nike shoes and colors,true religion jeans and even sportswear Salomon Running Shoes can be put Cheap Jordans on a new cut,michael kors handbags outlet but also really no one! Love the fashion elements air jordan 11 of men who print,coach outlet pay close Coach Outlet Store Online attention to Fitflop Shoes learn!nba jerseys cheap White shirt men should Ugg outlet be a manpower, right,longchamp outlet But add points Ray-Ban Sunglasses Outlet such as wave points,Canada Goose Jackets stripes, printing,true religion outlet hollow and other elements,Stuart Weitzman Boots or to design a ugg australia sense of tailoring,north face jackets many people Prada Outlet Store can not avoid it.Ray-Ban Sunglasses In fact, not so scary,pandora jewelry take a look at Coach factory Outlet Store the influx of people Nike Air Max model is not that hard.Coach Outlet Store Some fashion articles will recommend girls to Ugg Boots Women wear boys clothes Ugg Boots Outlet will be more sexy smaller,Oakley Outlet in fact,Cheap Air Jordans Shoes boys wear montblanc pens do not have a taste,Adidas NMD XR1 especially in the summer,coach outlet online self-cultivation Kate Spade Outlet of the clothes for red bottoms boys who love Oakley Sunglasses Outlet sweating yeezy boost is not the oakley sunglasses cheap natural choice,Michael Kors Bags this time New Balance Outlet A high quality sac longchamps pas cher Oversize is the oakley Outlet best choice,North Face Outlet cool and stylish ventilation Nike Air Max 2018 personality,The North Face Jackets easy to stand Ray Ban Sunglasses out in an ordinary canada goose outlet store T shirt shirt.Longchamp Handbags Khaki pants are not oakley sunglasses as wide-skinned pants,Ugg Outlet Store wear a variety of Coach Handbags Outlet restricted,Fitflops not good with.Michael Kors Outlet It belongs to everyone,Ralph Lauren Outlet but also jordan shoes for men belong to true religion outlet each season,uggs outlet every occasion,coach outlet store US can be different moncler coats with a Moncler Jackets matching and foil,Timberland Boots Outlet wear a different taste,the north face jackets do not believe you Coach Factory Outlet can see the Michael Kors outlet Online influx of people montblanc is how to Kate Spade Outlet interpret it.

Every season,Christian Louboutin Shoes men's T adidas yeezy boost station show the north face field have tooling,Kate Spade Outlet Store the fashion ray ban outlet industry never miss any one industry,new balance when the designer will be Ray Ban Outlet devoted to vans outlet store the tooling magic,Coach Handbags it no longer belongs not only to the workers.swarovski outlet And wearing a cheap Oakley tooling man moncler outlet online in the eyes of coach factory outlet girls is very Men,moncler outlet hormones,nba jerseys shop sense of power Michael Kors Outlet Online minutes burst.swarovski In addition to Ralph Lauren Outlet baseball caps,Adidas Outlet Online fisherman hats in recent years Swarovski Outlet the appearance rate is fitflop sandals also getting longchamp handbags higher and higher,Michael Kors Outlet Online celebrities and Michael Kors Outlet street beat longchamps sac people have Adidas Shoes worn this Ed Hardy Outlet Store low-key but very personality hat. Hot summer,swarovski crystal put on a comfortable ray ban canada T-shirt,Ray-Ban Sunglasses Outlet a pair of cool shorts,red bottoms a sun-shading fisherman's hat,Christian Louboutin Outlet simple and cheap nike air max simple dress,Pandora Jewelry Sale stylish and timberland very seductive it.adidas yeezy T-shirt Michael Kor Store Online Polo shirt + shorts Nike Outlet combination true religion jeans for men is definitely the first choice Ugg Outlet for summer modeling.Michael Kors Outlet Whether it is Coach Factory Outlet Store Online classic T-shirt,The North Face Jackets or wild Polo shirt,Uggs Outlet I believe every ugg australia man's wardrobe,Christian Louboutin Sale with shorts,Polo Ralph Lauren simple and clean burberry handbags and very fresh.Salvatore Ferragamo Take a look at Michael Kors Outlet the men's coach handbags outlet demonstration.uggs outlet London 2018 spring Coach Outlet Online and summer men's Salomon fashion week Coach Factory Outlet street shooting,canada goose outlet compared to the influx of people,ugg boots modeling basically Cheap Ray Bans basic models,under armour casual,Retro Air Jodan Shoes no special Ray-Ban Sunglasses Outlet concave marks,Coach Outlet but the model's Christian Louboutin Outlet Store own superiority,Michael Kors Handbags Outlet even if the white T plus north face outlet jeans Must be another Jordan shoes slender scenery outside.

Hot white shoes nowadays Oakley Sunglasses called the Wild pandora jewelry Artifact,Asics Shoes For Men almost any style of Prada Outlet dress can be with it,Skechers Shoes but how can the white shoes piercing Coach Outlet Stores out the Coach Outlet Stores distinctive effect,michael kors store online Take a look at the cheap jordan men's weekly model men it.Vans For girls,red bottoms Shoes wedding dress Christian Louboutin Shoes is the most coveted moment of this life.Coach Factory Outlet For this moment there are too Tory Burch Outlet Online many reveries,adidas nmd mens there seems to ralph lauren outlet be endless fantasy,polo ralph lauren outlet there will Timberland Outlet always be more ways adidas nmd shoes and forms to let the girls expect.Giuseppe Zanotti We pick out the most Michael Kors Outlet online stunning Pinterest on the 12 Moncler Jackets wedding photos,Coach Outlet hoping to give you a Cheap Jerseys Wholesale little visual enjoyment.Coach Outlet Also hope to be able to Christian Louboutin Outlet shoes give married soon,ralph lauren outlet in preparation nike air max for your canada goose wedding photos,valentino sandals a little new inspiration.
ชื่อ : dongdong   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 16:31 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 7

coach factory outlet


pandora jewelry


coach outlet online


kevin durant shoes


packers jersey


miu miu shoes


le coq sportif


balenciaga shoes


polo ralph lauren outlet online


pandora charms


hermes bags


celine outlet


red bottoms


coach outlet online


louis vuitton purses


nike shoes


coach outlet


jets jersey


cheap jordans


polo outlet store


coach factory outlet


balenciaga triples


mac makeup


fitflops sale clearance


ed hardy outlet


uggs


moncler outlet online


birkenstocks


minnesota vikings jersey


birkenstock outlet


toms shoes


cheap jordan shoes


the north face jackets


ralph lauren outlet online


jordan shoes


adidas yeezy boost


fitflops outlet


coach outlet canada


ugg boots


rolex replica watches for sale


ed hardy


pandora sale clearance


converse shoes


moncler jackets


cheap jordans


valentino outlet


lacoste outlet


denver broncos jersey


polo ralph lauren outlet online


supra shoes


salvatore ferragamo shoes


coach outlet online


adidas outlet store


canada goose coats


ed hardy


givenchy handbags


coach outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


supreme clothing


nike blazer


pandora charms sale clearance


coach factory outlet online


christian louboutin shoes


pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:32 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY