Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 186
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,469
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานหลวงพระบาง ก.ค.59
[11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]จำนวนผู้เข้าชม 47010 คน
 
CARAVAN THAI-LAOS
คาราวานรถยนต์
(4 วัน 3คืน) กินดี อยู่ดี
 เลย – ไชยะบุลี – หลวงพระบาง

 
1. วันที่ 15 กรกฏาคม  2559  (-/-/D)
xxxx   ฟรีรัน --- เดินทางเข้าที่พักแบบอิสระ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าที่พัก)
15.00-17.30   นำรถท่านมาจอดบริเวณ ลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมเลยพาเลซ เพื่อรับการติดสตริ๊กเกอร์คาราวาน  รับลงทะเบียน จนท.ให้ข้อมูล พร้อมรับเอกสาร คู่มือการเดินทาง
18.00  รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมเลยพาเลซ รับฟังข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่ ในการเดินทาง
19.30  พักผ่อนตามอัธยาศัย(ค่าไม่รวมค่าที่พักคืนแรก)
 
2. วันที่  16  กรกฏาคม  2559       เลย – ไชยะบุลี - หลวงพระบาง     (-/L/D)
05.45  รับประทานอาหาร(วันนี้ทานมื้อแรกเช้าหน่อยนะครับ)  ...คณะพร้อมกัน ณ ด้านหน้าโรงแรมเลยพาเลซ 
07.00  ออกเดินทางสู่ชายแดนไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
08.30  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร   .....ข้ามสะพานลำน้ำเหืองไทย-ลาว
09.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร ....มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4
12.30  เดินทางถึง แขวงไชยะบุลี รับประทานอาหารเที่ยง 
15.00  ถึงบ้านท่าเดื่อนำคณะข้ามแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง
17.00  คณะเดินทางถึง หลวงพระบาง
18.00  รับประทานอาหารเย็น ---           
พัก 

3. วันที่ 17  กรกฏาคม  2559   พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านผานม-พูสี (B/L/D)                   
05.30   ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
07.30   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00   ซิตี้ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล   ...ที่มีวัดวาอาราม เก่าแก่จำนวนมาก มีบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์  ริมน้ำโขง และน้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร จริงใจ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม  ชม พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง   พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์  นำท่านเยี่ยมชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม ชื่งเป็นพระธาตุทรงแปลกตา รูปโค้งมนเหมือนผลแตงโม  สร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2046 ในสมัย พระเจ้าวิชุนราช เพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจาก เมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์ หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสี ของพระเจ้าวิชุนราชโปรด ให้สร้างขึ้น  คณะเข้าชมหมู่บ้านผานม ที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าหัตถกรรม ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
12.00   รับประทานอาหาร   
บ่าย   ชม วัดเชียงทอง มีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มีความโดดเด่น หลังคาซ้อนกัน3 ตับซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง  นำท่านจิบกาแฟริมน้ำ  ชื่นชมบรรยายกาศธรรมชาติ  วิถีชีวิตผู้คนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความเรียบง่าย  ชีวิตที่เชื่องช้าที่หลวงพระบาง
18.30    รับประทานอาหารเย็น  
             พัก 

4. วันที่ 1 8  กรกฏาคม  2559   น้ำตกตาดกวงสี- อิสระพักผ่อนฟรีสไตล์(Slowlife)  @หลวงพระบาง  (B/L/D)  
xx.xx   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30   นำ นำคณะเดินทางชม น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกหินปูน มีความสูงราว 70 เมตร มีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น    เส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก และสามารถลัดเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบน สามารถเล่นน้ำได้ --- เล่นน้ำตามอัธยาศัย (หากจะน้ำควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)  
12.00   รับประทานอาหาร   
บ่าย   ****  อิสระพักผ่อน Slowlife –Free Style @หลวงพระบาง  
18.00   รับประทานอาหารเย็น 
           พัก…


5. วันที่  19  กรกฏาคม  2559   หลวงพระบาง - ไชยะบุลี – เลย  (B/L/-)
07.00      รับประทานอาหาร
08.00      ออกเดินทางกลับ  ตามเส้นทางหมายเลขที่ 13 และหมายเลข 4 ผ่านเมืองเชียงเงิน  เมืองนาน ไชยะบุลี
11.30      แวะรับประทานอาหารเที่ยง  ก่อนเดินทางมุ่งสู่เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว
16.30   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว ผ่านพิธีตรวจลงตรา/ ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ กลับ จ.เลย เสร็จทริปโดยสวัสดิภาพด้วยความราบรื่นเรีบยร้อย พร้อมความประทับใจ
 
 
------------------ราคา  โปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม---------------
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
* มัดจำ 5,000 บาท/ท่าน  ที่เหลือชำระก่อน วันที่ 5 ก.ค. 2559
เปิดสมัครตั้งแต่ วันนี้ –  5 ก.ค. 2559

           โอนเสร็จ รบกวนถ่ายรูปสลิป ส่งยืนยันมาทางไลน์ หรืออีเมล             

 
อัตราค่าทัวร์ : สำหรับรถ 8 คันขึ้นไป     
- ท่านละ                                                                                  9,900   บาท (ราคานี้...กินดีอยูีดี ทัวร์มีคุณภาพ)
- เด็กอายุต่ำกว่า
12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                               6,500    บาท
- พักเดี่ยวเพิ่ม
                                                                          3,000    บาท 
 
อัตราค่าค่าธรรมเนียมการนำรถยนต์  เข้า-ออก สปป.ลาว  คันละ      3,000    บาท
   
อัตรานี้รวม   
  -ค่าโรงแรมที่พักจำนวน 3 คืน

  -ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
  -ค่าธรรมเนียมฯรถยนต์ ผ่านแดนเข้า-ออก (จ่ายต่างหากจากค่าทัวร์)
  -ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
  -ค่าใช้ทางหลวงระหว่างแขวงในลาว (รถยนต์สัญชาติไทย)
  -ค่ารถนำขบวนของลาวติดโมบายสื่อสาร น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
  -ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถทุกคัน
  -ค่าตำรวจท่องเที่ยวของลาว ติดตามขบวนตลอดการเดินทาง
  -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
  -ค่ามัคคุเทสก์ท้องถิ่น ทีมงานนำขบวน 
  -ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  -ค่าประกันภัยรถยนต์(ในลาว)
 
อัตรานี้ไม่รวม
-         ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
-         ค่ากาแฟ เครื่องดื่มต่างๆ ในโปรแกรมวันที่ 6 พ.ค.
-         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ
-         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

 
เอกสารประกอบการเดินทาง
  • หนังสือเดินทาง(passport) ที่มีอายุใช้งานได้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
  • หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport รถยนต์)
  • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านคนขับ
  • สำเนาใบขับขี่รถยนต์(รุ่นสมาร์ทการ์ด)
  • สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์/ สำเนาหน้าเสียภาษี
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
  
 

ติดต่อสำรองร่วมขบวนคาราวานได้ที่
         สนใจติดต่อ :   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล                .
 167/4   สนง.โรงแรมเลยพาเลซ   ถ.เจริญรัฐ   ต.กุดป่อง   อ.เมือง   จ.เลย  42000 
                 Tel. 042-830741 ,   085-0102426  ,   091-854 5266                 .
                   e-mail : loeitravel@hotmail.com  /  www.loeitravel.com                     .
 

 
 
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- เมียนมาคาราวาน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [11 กุมภาพันธ์ 2559 22:43 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
replica christian louboutin heels a plum is off the forehead, dyed color,tory burch flip flops outlet brush the do not. Ladies see the strange, is following suitreplica louboutin shoesin addition tochristian louboutin knockoffsflowers painted tin,giuseppe zanotti shoes there are thosefake christian louboutin the metal to build. As for the christian louboutin glitter pumpsbecause there is a lady, cheeks on the block mark,tory burch flats unique to this as a disguise,tory burch heels people feel the Decleor, christian louboutin heelscompetition and the effect of it,Giuseppe Zanotti Sneakers then into one o'clock Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps face particular attention to the decoration,Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the general aristocratic girls to the house christian louboutin replica such as silkworm silk is called),Christian Louboutin middle of the forehead with a tory burch bootsvariety of paste made of feathers, sequins and animal flower tin. Some will even white teeth Giuseppe Zanotti Sneakersthen people might think this is beautiful performance, full lips are not painted, only the middle part of the painting, because it seems small but clever mouth,Christian Louboutin Asteroid face paste tin films, flowers Huang and other christian louboutin spiked heelssupplies are frequently used heroin (also known as ornament, itimmolation) Giuseppe Zanotti Wedge Sneakersis a lead and wheatreplica christian louboutin ground into powder,Giuseppe Zanotti Boots white powder extracted confusion, seemed to be painted on the face and neck, the skin appears white christian louboutin studded pumps, but the lead could easily cut giuseppe zanotti it is alsochristian louboutin narcissus pumps useful to make rice Giuseppe Zanotti Sneakers outletthe mask of this kindtory burch reva flats. Red powder known as Dan, is aGiuseppe Zanotti Sneakers applied to the cheeks and lips, you can also dye clothes made sauce, the modern equivalent of Christian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platformhair female hair change is the most ancient, style, the most abundantchristian louboutin daffodil pumpsregardless of the marriage of the girlgiuseppe zanotti outlet around as usual, are generally all hair comb to the head, made of various shapesreplica christian louboutin pumpscan be decorated with a Tory Burch shoesNicholas Kirkwood shoes is pleasant name.giuseppe zanotti Such as the Wei andGiuseppe Zanotti sale in the late Tang Dynasty is the bunstory burch ballet flats, refer toreplica louboutin pumps women in christian louboutin storessteps ontory burch outlet the basis of development to shake, Saotou, chai (chai for two shares) to fix thechristian louboutin glitter heels and many tory burch flats sale move.tory burch flats discount AfteGiuseppe Zanotti online popular costume, unknown,valentino outlet but her peculiar charm of oriental art of the world is profound. Tang suit the tory burch wallets to be called the world, and no oneGiuseppe Zanotti Boots which is full of feudal societyGiuseppe Zanotti Sneakers onlineculture to show to the peak tory burch handbags, the performance of http://www.toryburchs.net.
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdfsdfsfs@outlook.com    วันที่ : 1 เมษายน 2559 09:26 น.
IP : 161.202.102.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
Some clothes are beautiful,Michael Kors Outlet Online but not everyone coach outlet can control,Cheap Oakley Outlet nor is it acceptable Kate Spade Handbags to everyone.red bottom shoes For example,Coach Outlet Online pajamas single product,Ed Hardy Clothing Outlet its Ambilight texture moncler and romantic ray ban sunglasses outlet exquisite embroidery,Adidas Outlet the man's sexy,oakley sunglasses store lazy and thousands of true religion outlet customs deduced tommy hilfiger incisively and vividly,Skechers Sandals as if the cologne is generally rayban sunglasses filled with North Face Jackets Outlet hot air in the Coach Outlet Cheap. But my heavenly chick louboutin fortunate,Giuseppe Zanotti Outlet my gods can be small,Ugg Boots too suspicious.Coach Outlet Clearance Can not stop the impulse to Coach Factory Outlet share the Michael Kors Outlet Online United States,Christian Louboutin Outlet so send Coach Outlet this group atlas,Asics Shoes you can hold pajamas,ugg store congratulations,cheap oakley sunglasses temperament is very polo ralph lauren Can not hold,Michael Kors Outlet Online then please feel free Coach Handbags Activities,Oakley Sunglasses known as Michael Kors outlet the "high girl" said dressed in oakley outlet online a black waist dress to Oakley Sunglasses attend,Prada Handbags waist slender line of drag fitflop sale shawl slightly swarovski crystal curly hair true religion jeans with gradient color under armour outlet dress complement each other,Michael Kors Bags will be lazy coach outlet online and elegant nfl jerseys wholesale set in one cheap Jordan Embellishment sequins on cheap canada goose jackets both shoulders and wrists pandora charms revealed the wild UGG Australia cold as the visual sense,Pandora Bracelets gestures between full Vans Store Western Europe nike store classic rich style.Coach Factory Outlet Show floor,Michael Kors outlet Online whether it is clothing,Air Jordans handbags or jewelry,coach outlet online lulu in uggs the exchange with true religion jeans the brand are quite studied,nike outlet often go out and visit the Christian Louboutin Outlet world's major customized ray ban outlet online show she everywhere interpretation of Polo Ralph Lauren Outlet the concept Nike Air Max 2017 of advanced customization coach factory outlet online Perhaps simple,Adidas Outlet It is by no means simple.Ugg Outlet, some boys yeezy boost heat work is still doing good.Uggs black friday In addition to Tory Burch Outlet Store rub sunscreen products,Michael Kors Cyber Monday you can also wear a hat,Canada Goose Outlet Online but also very tide Polo Ralph Lauren Outlet Baseball cap dome true religion jeans outlet cap and so on Christian Louboutin may bring some sultry,nike shoes Panama hat is under armour outlet definitely the North Face Jackets best choice! Cool Cheap Ray Ban Sunglasses Looks very stylish Coach Outlet Store Online Very gentleman!

Male may be unobtrusive,Timberland Outlet but they burberry must highlight retro jordan shoes their own existence.air max pas cher Some men pretend to cheap jerseys from china dress very casual,Coach Outlet Store Online in fact,coach factory outlet murderous hidden,polo outlet oh no Nike Shoes Hidden color jordan shoes for sale Exotic color swarovski outlet always attract attention,ugg australia boots and conservative Ray Ban Outlet men may be michael kors outlet because not sac longchamp pas cher confident enough,Swarovski Jewelry Outlet in the modeling Coach factory outlet must lose male.canada goose outlet Coach is very professional michael kors outlet online in leading the trend Polo Ralph Lauren Outlet Store and being Moncler Jackets Outlet able to highlight yourself.Coach Outlet A tidy white Coach Factory Outlet suit or a ugg outlet romantic lotus shirt is so polo ralph lauren unmanageable that Air Jordans Shoes it makes dress mistakes,canada goose but Olivia can Red Bottom Shoes easily break the law.ugg australia On the June,Prada July cover montblanc pen sale of Harper's Bazzar Mexico,Coach Outlet Online Coach's star-studded Christian Louboutin Shoes Erdem dresses the north face outlet showcased his north face jackets Coach embroidery moncler outlet white suit and a oakley sunglasses Reem Acra print Kate Spade Handbags Outlet short dress.Air Jordans Fantastic shooting,Asics Outlet so Coach looks Adidas Outlet Store more beautiful,Louboutin Outlet every photo ugg boots on sale is so stunning.pandora charms Natural beauty has Ugg Boots made Coach wear everything Coach Factory Outlet looks good,ugg australia but she also has such Uggs Outlet a superior clothing tastes,New Balance Shoes Outlet Coach socialite Moncler ladies rampant longchamp sale era of very different.adidas nmd R1 Whether it is a Coach Outlet statutory holiday,Polo Outlet or weekends to travel,Coach Outlet it is best to light up,Michael Kors Outlet Online give the heart a holiday,ugg boots sale not so much pressure.Ralph Lauren Outlet Fortunately, Stuart Weitzman Shoes clothes fabric thin,Michael Kor Factory Outlet light weight,Converse Shoes if it is short or sac longchamp paris short-term travel,timberland boots only a shoulder bag is enough yeezy boost 350 This season the Tory Burch Outlet Store most indispensable Uggs Outlet single product is UGG Outlet a hole true religion jeans it.mont blanc Whether it Fitflop Sandals is fashion stars tory burch sale or street beat wave Cheap Ray Ban of people put it down Michael Kors Online As a trendy air jordan shoes person you do not coach purses hurry to start one,red bottoms louboutin canvas shoes New Balance Outlet can be said to Longchamp Outlet be a very casual single product,moncler jackets sale especially to mont blanc michigan the hot summer,Nike Outlet Store it is essential.nhl jerseys Whether it is T-shirts,Coach Outlet online vests,kate spade handbags or shirts, timberland shoes can wear out fashion Look.

Accessories are important oakley sunglasses outlet principles oakley vault anyone understands.moncler However,Coach Outlet some accessories,Kate Spade Handbags such as sunglasses hat in the outdoor can play a role in shaping the eye.Nike Factory Outlet The belt is nba jerseys not the case,Michael Kors Outlet so the Department vans outlet of Belt Precautions you have to remember,Michael Kors Factory Outlet Online otherwise tory burch outlet it will really kate spade outlet second turtle.swarovski jewelry sale First of all put an end to have a big LOGO or a lot of LOGO belt,Ray Ban Sunglasses even if it is a luxury,Salomon Outlet it is best to Adidas NMD avoid the next. Second,nike air max 2017 the color to be low-key,valentino heels not too blinking blind,Skechers Outlet the best color and shoes Ray Ban Sunglasses can be coordinated or Christian Louboutin Sneakers simply consistent.Coach Outlet Finally,Coach Outlet the Department of the waist which Ray Ban Sunglasses location visually better effect Ray Ban Eyeglasses requires you to Michael Kors Bags Outlet experience,Burberry Outlet you can also refer to Salomon Shoes the following street shot the north face demonstration.Polo Ralph Lauren Shirts Round neck white Ferragamo Shoes T-shirt is Fitflop Shoes often affectionately known michael kors outlet canada as the "old man's shirt,Timberland although the closet of longchamp handbags evergreen basic models,North Face Outlet it has never cheap jerseys china been linked with the fashion,coach outlet but always with a Coach Outlet Store Online variety of single items to nba jerseys sale take elegant ray ban sunglasses fashion The shape,red bottom shoes it really style sudden change it Pandora Jewelry Want to put on the basic Ray Ban Sunglasses Outlet models piercing oakley sunglasses outlet style is actually not difficult,Cheap Jordans adding a full sense of style hat can easily solve Cheap NFL Jerseys In addition to adidas nmd shading sunscreen yeezy boost 350 modified face,Coach Factory Outlet Online more for your style to add canada goose jackets outlet a lot of fashion sense.north face jackets Let's take a look at Oakley Sunglasses Outlet street shooting tide people street shooting demonstration,Michael Kors Outlet I believe we can Coach Outlet Online find the one you want.
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 16:17 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

pandora charms sale


nike outlet


pandora charms sale


coach outlet online


coach factory outlet


mbt shoes


coach outlet online


adidas sneakers


true religion


coach outlet store


coach outlet store


cheap handbags


michael kors outlet clearance


toms outlet store


pandora jewelry store


michael kors outlet clearance


kappa clothing


pandora jewelry


chaussure louboutin femme


cheap ray ban sunglasses


coach factory outlet


cheap jordans


kate spade bags


pandora charms


adidas superstars


coach outlet online


adidas slides


coach handbags


canada goose outlet


chaussures christian louboutin


nike hyperdunk


true religion outlet store


true religion outlet store


louboutin outlet


air jordan 3


versace clothing


louboutin shoes


nike air max schweiz


adidas uk


moncler coats


cheap mlb jerseys


air max


ralph lauren uk


nfl jerseys


arcteryx jackets


nike outlet


coach bags


ugg outlet


ugg outlet


ugg boots


louboutin outlet


fitflops


jordans


manolo blahnik


nike blazer


louis vuitton outlet online


celine outlet


coach outlet online


mac cosmetics


true religion outlet


adidas ultra boost


coach factory outlet online


jordan shoes for sale


jordan 12


nike outlet online


yeezy shoes


nike outlet store


juicy couture


discount oakley sunglasses


parajumpers jacket


dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:29 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY