Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 196
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,419
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน เชียงคาน-หลวงพระบาง
[1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1173 คน
 

    CARAVAN THAI-LAOS    
   คาราวานรถยนต์  
      เชียงคาน–ไชยะบุลี–หลวงพระบาง    
                               5วัน 4คืน                              

1. วันพฤหัสฯที่  27  กรกฏาคม  2560    ฟรีรัน-เชียงคาน   (-/-/D) 
14.00-17.00   ฟรีรัน --- เดินทางเข้าที่พักแบบอิสระ เช็คอินที่พัก  ....... อ.เชียงคาน จ.เลย ท่านใดถึงที่พัก รบกวนแชร์สถานที่ หรือแจ้งในไลน์กลุ่ม(ทริปนี้) เพื่อ จนท.จะทำการติดสตริกเกอร์คาราวานให้ที่รถท่าน  
17.30  รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมเลยพาเลซ  รับโปรแกรมการเดินทาง  ว.แดง ฟังข้อมูลการเดินทางจากทีมงานคาราวานรถยนต์ ท่องเที่ยวทั่วโลก
18.30  พักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ ถนนคนเดินทาง ….
 

2. วันศุกร์ที่  28  กรกฏาคม  2560       เลย – ไชยะบุลี - หลวงพระบาง     (B/L/D)
05.45  รับประทานอาหาร(วันนี้ทานมื้อแรกเช้าหน่อยนะครับ)  ...คณะพร้อมกัน ณ วัดท่าคก ซอย 21 
07.00  ออกเดินทางสู่ชายแดนไทย-ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย
08.30  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร  .....ข้ามสะพานลำน้ำเหืองไทย-ลาว
09.00  ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี ผ่านพิธีตรวจลงตรา และศุลกากร ....มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4
12.30  เดินทางถึง แขวงไชยะบุลี รับประทานอาหารเที่ยง 
15.00  ถึงบ้านท่าเดื่อนำคณะข้ามแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง
17.00  คณะเดินทางถึง หลวงพระบาง
18.00  รับประทานอาหารเย็น ---   พัก Sada Hotel  4.5 ดาว  ทั้ง 3 คืน

 
3. วันเสาร์ที่  29  กรกฏาคม  2560   พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านผานม-พูสี (B/L/D) 
05.30   ใส่บาตรข้าวเหนียวตามวิถีชีวิตของชาวหลวงพระบาง
07.30   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00   ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล   ...ที่มีวัดวาอาราม เก่าแก่จำนวนมาก มีบ้านเรือนแบบโคโลเนียลสไตล์ อันเป็นเอกลักษณ์  ริมน้ำโขง และน้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้ม มีความเป็นมิตร จริงใจ และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม  ชม พิพิธภัณฑ์เจ้ามหาชีวิต ภายในจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ของเมืองหลวงพระบาง   พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1904 เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่าง วงศ์  นำท่านเยี่ยมชม วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม ชื่งเป็นพระธาตุทรงแปลกตา รูปโค้งมนเหมือนผลแตงโม  สร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2046 ในสมัย พระเจ้าวิชุนราช เพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจาก เมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์ หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสี ของพระเจ้าวิชุนราชโปรด ให้สร้างขึ้น บาง   คณะเข้าชมหมู่บ้านผานม ที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าหัตถกรรม ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
12.00   รับประทานอาหาร   
บ่าย   นำคณะเดินทางชม น้ำตกตาดกวงสี เป็นน้ำตกหินปูน มีความสูงราว 70 เมตร มีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น    เส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตก และสามารถลัดเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบน สามารถเล่นน้ำได้ --- เล่นน้ำตามอัธยาศัย (หากจะน้ำควรเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)   ซึ่งบริเวณน้ำตกมี ศูนย์อนุรักษ์หมีป่าน่ารักๆ ของรัฐบาลลาว ที่ตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์หมีไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปจากผืนป่าลาว
เย็น   รับประทานอาหารเย็น

  
4. วันอาทิตย์ที่  30  กรกฏาคม  2560   บ้านซ่างไห-ถ้ำติ่ง-วัดวธาตุหมากโม- อิสระพักผ่อนฟรีสไตล์(Slowlife)  @หลวงพระบาง  (B/L/-)  
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30   นำท่าน บ้านซ่างไห ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย  นำท่านลงนั่งเรือสู่ถ้ำติ่ง  ถ้ำแห่งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือด้านบน และด้านล่าง ถ้ำติ่งด้านล่างนั้นเมื่อขึ้นจากเรือ เดินขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นก็จะสามารถเข้าชมได้เลย ภายในถ้ำติ่งล่างนั้นประกอบไปด้วยพระแกะสลักไม้ ที่วางเรียงรายทั้งขนาดองค์เล็กและองค์ใหญ่สลับกันไป  ส่วนถ้ำติ่งบนจะต้องเดินขึ้นบันไดอ้อมไปทางด้านหลัง ขนาดถ้ำจะมีขนาดใหญ่กว่า มีหินงอกหินย้อยและพระไม้แกะสลักวางไว้เช่นกัน  จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง มีพระอุโบสถที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง มีความโดดเด่น หลังคาซ้อนกัน3 ตับซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลง เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง   คณะเข้าชมหมู่บ้านผานม ที่มีชื่อเสียงในด้านสินค้าหัตถกรรม ซื้อของฝาก ของที่ระลึก
เที่ยง  รับประทานอาหาร
บ่าย   ****  อิสระพักผ่อน Slowlife –Free Style @หลวงพระบาง  หรือนำท่านไปนั่วชิว ณ (น้ำตก)ตาดแส้
หรือท่านไปจิบกาแฟ ชื่นชมบรรยายกาศธรรมชาติ  วิถีชีวิตผู้คนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ความเรียบง่าย  ชีวิตที่เชื่องช้าที่หลวงพระบาง ณ ร้านโจมา หรือร้าน River side แบบสบายๆ
18.00   รับประทานอาหารเย็น 


5. วันจันทร์ที่ 31  กรกฏาคม  2560   หลวงพระบาง - ไชยะบุลี – เลย  (B/L/-)
07.00 รับประทานอาหาร
08.00 ออกเดินทางกลับ  ตามเส้นทางหมายเลขที่ 13 และหมายเลข 4 ผ่านเมืองเชียงเงิน  เมืองนาน ไชยะบุลี
11.30 แวะรับประทานอาหารเที่ยง  ก่อนเดินทางมุ่งสู่เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว
16.30   ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองแก่นท้าว ผ่านพิธีตรวจลงตรา/ ด่านตม.บ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ กลับ จ.เลย จบทริปโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 
------------------ราคา  โปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม---------------
 
 
 
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
* มัดจำ 6,000 บาท/ท่าน  นับแต่วันสมัคร  ที่เหลือชำระทั้งหมดภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560

 

อัตราค่าทัวร์ : สำหรับรถ 8 คันขึ้นไป     
- ท่านละ                                                                             11,900    บาท  โปรแกรม 5วัน4คืน พัก 4-4.ดาว
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)                                9,000    บาท
- พักเดี่ยวเพิ่ม
                                                                        4,000    บาท 
 
อัตราค่าค่าธรรมเนียมการนำรถยนต์  เข้า-ออก สปป.ลาว  คันละ         3,000    บาท
   
อัตรานี้รวม   
  -ค่าโรงแรมที่พักจำนวน
 4 คืน

  -ค่าอาหาร 11 มื้อ
  -ค่าธรรมเนียมฯรถยนต์ ผ่านแดนเข้า-ออก (จ่ายต่างหากจากค่าทัวร์)
  -ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวลาว
  -ค่าใช้ทางหลวงระหว่างแขวงในลาว (รถยนต์สัญชาติไทย)
  -ค่ารถนำขบวนของลาวติดโมบายสื่อสาร น้ำดื่ม ผ้าเย็น ระหว่างการเดินทาง
  -ค่าวิทยุสื่อสารประจำรถทุกคัน
  -ค่าตำรวจท่องเที่ยวของลาว ติดตามขบวนตลอดการเดินทาง
  -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
  -ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทีมงานนำขบวน 
  -ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  -ค่าประกันภัยรถยนต์(ในลาว)
 
อัตรานี้ไม่รวม
-         ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์
-         ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ในห้องพัก  ค่าอาหารเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ

-         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทุกอัตรถ้ามี)
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
  • หนังสือเดินทาง(passport) ที่มีอายุใช้งานได้ เหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง
  • หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (passport รถยนต์)
  • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านคนขับ
  • สำเนาใบขับขี่รถยนต์(รุ่นสมาร์ทการ์ด)
  • สำเนาเล่มคู่มือรถยนต์/ สำเนาหน้าเสียภาษี
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรถติดไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตร/ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 
ติดต่อสำรองร่วมขบวนคาราวานได้ที่
              สนใจติดต่อ :   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล                       .
  18/54   ถ.มลิวรรณ ซอย2 (ชูวงศ์)   ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 42000 .
             Tel. 042-811459 , 085-0102426 , 091-854 5266 , 063-7299929             .
                   e-mail : loeitravel@hotmail.com  /  www.loeitravel.com                   .
  

 
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- เมียนมาคาราวาน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [1 มิถุนายน 2560 17:24 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:20 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 2

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
The basic models of solid color T-shirt,longchamp bags can be said that one red bottom heels of the most single Coach outlet product in Ugg Boots. Among them, black and white appearance rate is the highest.longchamp And the basic Timberland Outlet models of solid color ugg boots T-shirt out of the Coach Factory Outlet secret of high-level children,ugg outlet is to north face outlet be as simple and neat as possible. Christian Louboutin In recent years,Michael Kors Outlet Store Online the shoulder Polo Outlet bag as a fashion swarovski jewelry item won the fashion Mont blanc Pens glamorous,Ugg Outlet Online especially ralph lauren because of the prevalence of sporty wind,adidas yeezy boost is basically a must-have item,Coach Outlet look at men's Weekly tide people Coach Outlet Online wonderful interpretation ugg boots for women dress absolutely Salomon Shoes Outlet cool blue pandora jewelry charms sense of full line. Adidas Outlet In addition to Ray Ban Sunglasses Outlet visually cooling,Kate Spade Outlet Store people have the illusion of cool,Skechers but also to Coach Handbags Outlet stabilize under armour shoes the mood of vans shoes the people.Ugg boots Whether clothing Pandora Charms or accessories,Coach Outlet with a blue Coach Outlet Stores line single product,Oakley Sunglasses is definitely Jordan Shoes the best choice.The North Face Outlet Summer dress Salvatore Ferragamo Shoes absolutely cool blue coach outlet store online sense of full line.Christian Louboutin Shoes In addition to visually cooling,north face outlet people have the illusion of cool,Timberland Outlet but also to coach outlet online stabilize Christian Louboutin Outlet the mood of the people.Fitflop Sandals Whether clothing ray ban sunglasses or accessories,north face with a blue Ed Hardy Outlet line single product,Valentino Outlet is definitely the best choice.Asics Shoes If the most Ray Ban outlet essential items for each man's closet,moncler jackets absolutely none Michael Kors Outlet other than white shirt. As with the necessities,Canada Goose white shirt can be said to Adidas Shoes Outlet meet your Prada Handbags various look Look,Michael Kors Handbags if the weather is hot,Michael Kors Handbags Outlet you can also ray ban outlet choose shorts and match. Coach Outlet Online is a season in which people Ray-Ban Sunglasses Outlet love and hate each other,canada goose outlet online struggling to tangle between burberry sale decent and Tory Burch Outlet comfortable. For example,longchamp boys obviously want to oakley sunglasses wear slippers adidas yeezy boost 750 out of the street but Kate spade outlet online also feel Michael Kors Handbags elegant enough,kate spade outlet store in fact,New Balance Outlet many trend bloggers swarovski jewelry have confirmed that Polo Ralph Lauren the man wearing sandals Michael Kors US can pull cool cool bully!Ugg Boots Clearance Do not say what European and American men Michael Kors Handbags wear is not Pandora Bracelet suitable for Asian men,Ugg Australia that the suit is not coach outlet store a single product true religion from Europe and the ray ban eyeglasses United States adidas nmd over it The North Face Outlet Like singing Coach Handbags Outlet in the lyrics,Michael Kors Outlet Online since do not want to Air Max 90 stop rotation Cheap Jordans 11 into a cocoon,Michael Kors Handbags then we should be more open fight oakley sunglasses more dare thing,cheap oakley outlet white single product to Converse Outlet wear in the summer,Ray Ban Outlet Store very fresh and Timberland Boots comfortable,canada goose outlet very wild.Cheap Jordans More than white shirt,Prada Outlet white pants are also Coach Outlet very popular people like.Cheap UGGS Unfortunately,swarovski jewelry the disadvantage Kate Spade Handbags Outlet is not significant thin,moncler jackets outlet thick thighs guy can oakley outlet upper body cheap jerseys baseball try the effect uggs outlet and then decide Coach Factory Outlet whether to cheap oakley sunglasses start or not to Cheap nba jerseys wear oh. Stuart Weitzman Pumps and more Nike Outlet popular street Coach Outlet Store mix and match trend,nike air max the combination of under armour shoes trousers Coach Bags Outlet small white shoes Moncler Jacket Outlet has become the influx of people's authentic nfl jerseys essential wear.Coach Cyber Monday Want to create handsome and comfortable fashion Look,coach purses outlet online you can try to wear it Burberry Outlet More and more popular chaussures louboutin street mix and Nike Outlet match trend,canada goose jackets the combination of trousers Coach Factory Outlet small white shoes has become Cheap Jordans the influx of ugg boots people's essential wear.nike air max Want to create Cheap Oakley handsome and comfortable fashion Look,Swarovski Jewelry you can try to wear it Tory Burch Camel clothing cheap nike shoes not only showed Coach Outlet pale skin, but also enhance the temperament,canada goose and camel uggs outlet white such refreshing Coach Outlet online colors in winter cheap true religion outlet wear jumping, is just Ralph Lauren Outlet right in the spring.ugg boots factory No matter Ray Ban Sunglasses what kind of ride you like,moncler jackets outlet fast wear The North Face Outlet good camel it Moncler Outlet Compared to polo ralph lauren heavy coat oakley sunglasses and cotton suits cuffs,Moncler sale denim jacket adidas yeezy boost 350 v2 can be said to be true religion jeans very good Coach Outlet Store wear and wild must-have coat.nhl jerseys sale The weather is getting Michael Kor Outlet Online warmer recently,michael kors bags the most suitable Kate Spade for wearing denim jackets.red bottom heels How can we wear mont blanc handsome ability,Coach Factory Outlet Store May wish to learn tory burch outlet stores from the type of men Ray Ban Sunglasses wear models.Coach Outlet Online Store Relative to Christian Louboutin Outlet a style go in the end,timberland shoes there are already Michael Kors Outlet Store Online more and more people fall in Coach Outlet Store love with mashup style,michael kors outlet sports shoes Cheap NBA Jerseys can be jordan shoes 11 equipped with suits,skechers suits and music shoes can be blessed,Cheap Oakley Sunglasses with a variety of sac longchamp pliage different ways to oakley sunglasses look at their own mood,Cheap Uggs how do you take Christian Louboutin Outlet A good pair of Polo Ralph Lauren Shirts running shoes not Coach Outlet only have the New Balance effect of shock longchamp absorption can Cheap Asics Shoes also help to true religion outlet store adjust your poor cheap air Jordan running Giuseppe Zanotti Shoes posture while running,montblanc pen and even with the north face Jackets peacetime can be cheap jerseys sale a good sport Oakley Sunglasses Fan children shape.ray ban sunglasses sale After reading Coach Factory Outlet Online these fitness uggs outlet fashion people Salomon Outlet who want to Adidas NMD Mens start what pair,nike air max pas cher but also point to a wild pandora rings black pants to coach outlet store deal with all the styling it,nba jerseys You are tired of Michael Kors Handbags wearing people adidas nmd runner also see it tired Polo Ralph Lauren Well dressed to polo outlet feel good when you michael kors outlet online choose a good tommy hilfiger match with the Adidas Yeezy Shoes right pants to do,fitflops sale clearance there will be Vans Shoes a good state to meet Cheap Ugg a new day Yeah,Michael Kors Black Friday sports style in the fashion cheap jordan shoes circle more popular,red bottom heels much sought after by everyone.Michael Kors Factory Outlet The combination Ray Ban Sunglasses of stylish sweater tory burch shoes and classic shirt,coach outlet online not only works well,air jordan shoes but also very suitable for the lukewarm season, how to wear will not go wrong.Red Bottom Shoes In addition to the classic white shirt,Ray Ban Outlet Store wild denim shirt Cheap Christian Louboutin popularity also has a high popularity.nike outlet store As an essential manpower a single product,Coach Outlet Online in this hot and cold season,Polo Ralph Lauren denim shirt will definitely Fitflops Sale Clearance allow you to easily deal with.Nike Outlet Store With a jacket or a single wear, can make your look great.
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 15:45 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

dodgers jerseys


marlins jerseys


yeezy shoes


jordan 31


coach outlet online


guess clothing


moncler outlet online


uggs outlet


city royals jerseys


nike outlet store


christian louboutin sale


pandora charms sale clearance


ed hardy outlet


mbt shoes


true religion outlet


coach outlet store


camisetas futbol baratas


moncler pas cher


blue jays jerseys


pandora outlet


kobe shoes


true religion jeans


true religion outlet store


pandora charms outlet


louis vuitton outlet store


louis vuitton


ralph lauren pas cher


true religion jeans


air huarache


kate spade outlet online


rangers jersey


pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


adidas wings shoes


true religion outlet


yeezy shoes


coach outlet store


true religion outlet


kate spade outlet


michael kors handbags outlet


nike outlet store online


cheap jordan shoes


coach outlet store


nike flip-flops


hermes bags


nike outlet store


miu miu handbags


coach handbags


coach outlet online


titans jersey


coach factory outlet online


nike max


air jordan uk


mont blanc


ralph lauren outlet online


moncler jackets


uggs outlet


canada goose coats


tory burch outlet store


seattle seahawks jersey


cheap snapbacks


ralph lauren uk


canada goose


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 13:58 น.
IP : 172.105.195.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY