Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 158
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,381
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานจางเจี่ยเจี้ย VIP
[14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2992 คน
 
 
แกรนด์คาราวานสู่จางเจี่ยเจี้ย
ม หั ศ จ ร ร ย์ พั น ลึ ก แ ห่ ง ขุ น เ ข า
 
 เดินทางช่วงวันที่ 8-19 ธันวาคม 2560. /   12วัน 11คืน พัก 4.5-4ดาว .
ทริปคุณภาพยิ่ง เพื่อท่านโดยเฉพาะ 

*****    ส่งเอกสาร พร้อมรูปถ่าย(ตามรายละเอียด) ให้ถึงทีมคาราวานฯ  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560   
 ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2560
 
1..วันศุกร์ที่  8  ธันวาคม 2560    ฟรีรัน – อำเภอเชียงของ  (กรุณาเติมน้ำมันเต็มถังก่อนเช็คอินด้วยนะครับ)
14.00   ท่านสามารถ เช็คอินได้บ่าย2 นะครับ  @โรงแรม …อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
18.00   รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย  รับคู่มือการเดินทาง ว.แดง  ฟังการเตรียมพร้อมการเดินทางและข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญระหว่างการเดินทางจากทีมคาราวาน—พักผ่อนเอาแรงพรุ่งนี้ ลุยยยยย
 
2..
วันเสาร์ที่  9  ธันวาคม 2560    เชียงของ – หม่องล้า – สิบสองปันนา  (450 กม.)
08.00  น. ออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพแห่งที่4  ตรวจเอกสารการข้ามแดนทั้ง2ประเทศ หลังจากนั้นเดินทางต่อ
12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน   ที่หลวงน้ำทา                                
15.00  น. ออกเดินทาง  ตรวจเอกสารการข้ามแดนทั้ง2ประเทศ เดินทางต่อ
19.00 น.  ถึงเมืองเชียงรุ้ง รับประทานอาหารค่ำ แล้วเข้าพักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 
3..
วันอาทิตย์ที่  10  ธันวาคม 2560    สิบสองปันนา – คุนหมิง – ฉู่ชิง Qujing                (680  กม.)
08.00  น. ออกเดินทางนำรถไปที่ขนส่งเพื่อนำรถไปสภาพตามกฎระเบียบของประเทศจีนหลังจากตรวจสภาพรถแล้วออกดินทางยกระดับอย่างดีชื่อทางด่วนว่า “Kunming-Bangkok Highway” สามารถทำเวลา การเดินทางได้  ท่านจะได้สัมผัสเส้นทางด่วนลอยฟ้าและถนนจะตัดผ่านภูเขาโดยจะเจาะลอดอุโมงค์ร่วมสิบอุโมงค์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
19.00 น. ถึงฉู่ชิง เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
4..
วันจันทร์ที่  11  ธันวาคม 2560      ฉู่ชิง  -  กุ้ยหยาง                 (370 ก.ม.)
08.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองกุ้ยหยาง  
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. นำเที่ยวชม เมืองโบราณชิงเหยียน เป็นเมืองโบราณที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเมื่องโบราณต้าหลี่ที่มณฑลยูนนาน ที่มีความคงความเป็นดั้งเดิมไว้ทั้งตัวบ้านที่ถึงมีความใหม่แต่ยังคงลักษณะ เดิมให้ดูมีมนต์ขลังอย่างยิ่งชวนให้ตกอยู่ในมนต์เสน่ห์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ภายในจะมีสินค้าของพื้นเมืองและอาหารพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อได้อย่างเต็ม ที่และภายในเมืองโบราณจะมีประตูเมืองเก่าอยู่ทั้ง 4 ด้านในอดีตกาลเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองเมือง หนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างนั้น (ถ้ามีเวลา)นำ
ท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะเฉียนหลิงซาน สวนสาธารณะบนเขาที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของเมืองกุ้ยหยาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1957 ด้านบนเป็นที่ตั้งของวัดหงฝู ระดับความสูง 1,300 เมตร เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ.1667) ปัจจุบันเป็นวัดที่ประกาศให้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านนมัสการพระอารามศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพนับถือจากคนทั่วสารทิศ จากนั้น
เย็น      รับประทานอาหารค่ำ และ เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 
5..
วันอังคารที่   12  ธันวาคม  2560       กุ้ยหยาง - จางเจียเจี่ย                 (660 ก.ม.)
07.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี่ย   
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย      นำท่านออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย เป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติจาก องค์การยูเนสโก้ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็นสามส่วน คือส่วนวนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเที่ยนจื่อ และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร ความโดดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้คือ ยอด เขาและเสาหินควอตซ์สูงประมาณ 200 เมตร ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด มีช่องแคบ  ลำธาร และถ้ำกว่า 40 แห่ง ระหว่างเส้นทางจากฉางซาไปจางเจียเจี้ย ทางผ่านขุนเขาน้อย ใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
เย็น     ถึงเมืองจางเจียเจี่ย เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหาร เดินเล่น   พักผ่อน
 
6..
วันพุธที่  13  ธันวาคม  2560         จางเจียเจี๊ย         
เช้า     หลังอาหารเดินทางต่อสู่อุทยานจางเจียเจี้ย ถึงจางเจียเจี้ย นำท่านพิชิต เขาเทียนเหมินซาน หรือเขาประตูสวรรค์ อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ย เพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกของ จางเจียเจี้ย ที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชัน มีช่อง โพรงทรงวงรีลักษณะคล้ายประตูอยู่บนยอดเขา จนได้ชื่อว่าเทียนเหมิน(ประตูสวรรค์) จางเจียเจี้ย มีทัศนียภาพแปลกและงดงามอย่างมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากใน โลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อย ที่สูงเสียดฟ้า นำท่านผ่านสะพานลอยพื้นกระจกใสจางสะพานความยาว 430 เมตร สูงจากพื้น 300 เมตร กว้าง 6 เมตร มูลค่าราว 117 ล้านบาท ปูด้วยกระจกบานหน้าต่าง 99 แผ่น ซ้อนสามชั้น ออกแบบโดยนายเฮม โดตัน สถาปนิกชาวอิสราเอลเจียเจี้ย  ที่สร้างอยู่บนหน้าผาสูงชัน จุดนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่หวาดเสียวที่สุดจุดหนึ่งบนเขาเทียนเหมินซาน จางเจียเจี้ย (สะพานความยาว 430 เมตร สูงจากพื้น 300 เมตร กว้าง 6 เมตร มูลค่าราว 117 ล้านบาท ปูด้วยกระจก  บานหน้าต่าง 99 แผ่น ซ้อนสามชั้น ออกแบบโดยนายเฮม โดตัน สถาปนิกชาวอิสราเอล -- ท่านที่ต้องการเดินทดลองความหวาดเสียวบนสะพานลอยฟ้ากระจกใสจางเจียเจี้ย...กรุณาเตรียมเงินค่าเช่าถุงเท้า 5 หยวน เพื่อเช่าถุงเท้าสวมทับรองเท้าก่อนเดินข้ามสะพานกระจกใสจางเจียเจี้ย สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของสะพานกระจกใสจางเจียเจี้ย
เที่ยง     รับประทานอาหารวัน
** จากนั้นนำท่านสู่โพรงประตูสวรรค์ โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น ซึ่งนับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเทียนเหมินซาน ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้ เพื่อลงมายังลานจอดรถจากนั้นนำท่านนั่งรถของอุทยานจางเจียเจี้ยโดยคนขับผู้ชำนาญทางเป็นพิเศษขับรถผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่บรรยายได้คำเดียวว่าทั้งสวยและทั้งเสียว เพื่อลงมาสู่ลานจอดรถใหญ่บริเวณต้นทางสถานีกระเช้า(หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัด รายการนี้ในกรณีที่มีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว หรือ ทางอุทยานทำการปิดถนนสาย 99 โค้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวยึดถือทางอุทยานเป็นหลัก)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จางเจียเจี้ย
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ เข้าพัก 4 ดาว
 
7..
วันพฤหัสฯที่   14  ธันวาคม  2560     จางเจียเจี๊ย         
เช้า  รับประทานอาหารเช้า
** หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย สู่ภูเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว และ กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยว) โดยลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกขอเอเชียที่ตั้งอยู่ที่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาเลลูยา มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของ เขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในจางเจียเจี้ย ที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลวู้ชื่อดังเรื่อง “อวตาร”  ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้ เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน จางเจียเจี้ย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารจางเจียเจี้ย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ เข้าพัก 4 ดาว
 
8..
วันศุกร์ที่   15  ธันวาคม  2560       จางเจียเจี้ย – เมืองหงส์  Fenghuang         200 กม.    
09.00 น.  ออกเดินทางไป นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)ที่ ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อย ถูเจีย ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกัน เป็นแนว
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  
บ่าย   นำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง เฟิ่งหวงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมา
จากราชวงศ์หมิงและชิง มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ “เฟิ่งหวงกู่เฉิง” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง เข้าชม บ้านกวี “เสิ่นฉงเหวิน” ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุด เด่นอีกปห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาดจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ   นำท่านชม สะพานรุ้ง หรือ หงเฉียวสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวางคือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ เข้าพัก 4 ดาว
 
9..
วันเสาร์ที่ 16  ธันวาคม 2560      เมืองหงส์ – อานชุ่ย             (580 ก.ม.)   
08.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทาง สู่เมืองอานชุ่ย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เย็น      ถึงเมือง  เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหาร 

10..
วันอาทิตย์ที่  17  ธันวาคม  2560       อานชุ่ย – ยู่ซี         (480 ก.ม.)  
08.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทาง แวะเที่ยว น้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร อัน  ตระการตา และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำตก เป็นอีกความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น้ำตกหวง กว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฟองของน้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ำตกมีหลายชั้นจะเป็นน้ำตกซ้อนน้ำตก ถ้ำสุ่ยเหลียน ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตก และมีน้ำตกลูกอยู่ด้านในถ้ำอีกที ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว นำท่านเดินผ่านม่านน้ำตก ชมสายน้ำที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เย็น      ถึงเมือง  เข้าที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว รับประทานอาหาร   

11..
วันจันทร์ที่  18  ธันวาคม  2560         ยู่ซี – เมืองหล้า    550  กม.
08.00 น. หลังอาหารเช้าเดินทาง  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
17.00 น. ถึงหม่องหล้าเข้าพัก 4 ดาว รับประทานอาหารค่ำ
 
12..
วันอังคารที่  19  ธันวาคม  2560      เมืองหล้า- เชียงของ   315 กม. 
เช้า       หลังอาหารเช้า เดินทางไปชายแดนไทย
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันห้วยทราย
13.00 น.  ผ่านด่านลาว-ไทย สู่ไทย
 

 
******************** ระยะทางคิดเฉพาะที่ขับต่างประเทศ ประมาณ 4,300 กม. ********************
 

อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่ท่านละ                                                                   45,000  บาท
- เด็กอายุต่ำกว่า
12  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)            36,000  บาท


 
  • ค่าธรรมเนียมรถ   ---  คันละ         20,000  บาท
  • พักเดี่ยว            ---                   14,000  บาท
    
 
กำหนดชำระเงิน
งวดแรก  มัดจำ ชำระได้เลย          ท่านละ  20,000 บาท  (พร้อมส่งเอกสาร)
งวดสอง  ส่วนที่เหลือ      ภายใน  24 พ.ย. 2560       ท่านละ  25,000 บาท  และค่ารถคันละ  20,000 บาท  

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2560
*****    ส่งเอกสาร พร้อมรูปถ่าย(ตามรายละเอียด) ให้ถึงทีมคาราวานฯ  ก่อนวันที่  6  พฤศจิกายน  
2560
 
  
 
ราคานี้รวม
1..ค่าไกด์,ค่าอาหารตามรายการ, ค่าที่พัก 11 คืน  ( 4.5-4 ดาว )
2..ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท,
3..รถทีมงานนำขบวน
4..ค่ากาแฟร้อนระหว่างการเดินทาง,
5..ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ,
 
ราคานี้ไม่รวม
1..ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง , ค่ามินิบาร์, ภาษี 3% หรือ 7% , ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ,
2..ค่าทำหนังสืออนุญาตรถยนต์ที่ขนส่ง,ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุระหว่างรถท่านกับคนหรือรถท้องถิ่น,
3..ค่าทำหนังสือรถยนต์ระหว่างประเทศ,ค่าเช่าวิทยุสื่อสารCB
4..ค่าทิปไกด์จีน(วันละ100บาท/วัน/คน) ไกด์ลาว ทีมงานคาราวาน 
 
เอกสารประกอบการเดินทาง
*****    ส่งเอกสาร พร้อมรูปถ่าย(ตามรายละเอียด) ให้ถึงทีมคาราวานฯ  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560  
เอกสาร : เจ้าของรถ(ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครอง) 
-      สำเนาทะเบียนรถยนต์ (คู่มือประจำรถ) และรายการหน้าเสียภาษี มีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน
-      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-      พาสปอร์ตรถยนต์(เล่มม่วง)  หรือ(กรณีรถฯติดไฟแนนซ์)ใบอนุญาตนำรถฯออกนอกประเทศจากไฟแนนซ์

เอกสาร :คนขับ(ในทริปนี้)
-      สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (รุ่นสมาร์ทการ์ด)
-      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-      รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น(พื้นสีขาว หรือตามกฎขนส่ง ปท.นั้นๆกำหนด)
-      หนังสือเดินทาง (PASSPORT)ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) และมีหน้าว่างภายในเล่มไม่น้อยกว่า 3 หน้า
 
เอกสาร :ผู้เดินทาง ผู้โดยสาร
-      หนังสือเดินทาง (PASSPORT)ที่มีอายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน(ณ วันเดินทาง) และมีหน้าว่างภายในเล่มไม่น้อยกว่า 3 หน้า

เอกสารจริง ให้ส่งยังผู้จัดคาราวานฯ  ก่อนเดินทาง 1 สัปดาห์
-  พาสปอร์ตรถ และพาสปอร์ตคน
* ส่วนเอกสารจริง ที่ต้องติดรถไปตลอดการเดินทางเสมอ ได้แก่ คู่มือรถ(เล่มจริง) : และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับรถ และผู้เดินทาง
 
เอกสารประกอบการเดินทาง *****
*****    ส่งเอกสาร พร้อมรูปถ่าย(ตามรายละเอียด) ให้ถึงทีมคาราวานฯ  ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน  2560  
 


โอนเงินเสร็จ  กรุณาถ่ายรูปสลิป  หรือแสดงหลักฐานยืนยันการชำระ
หรือโรศัพท์แจ้งให้เราทราบด้วยนะคะ (เพื่อผลประโยชน์ของท่าน)*

 
 
 
กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง  1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 
 
1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 
2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม.,ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา 
                                                               
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
 
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
 
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
 
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น
 
 
 
 

[ +zoom ]
แอดไลน์พูดคุยกับเรานะครับ

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- เมียนมาคาราวาน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [14 มิถุนายน 2560 14:05 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY