Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 233
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,089,456
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
17 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวานเวียดนามเหนือ...โปรแกรม-2
[23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8904 คน

 

 

  .คาราวานรถยนต์.
.ขับร ถ เ ที่ ย ว - เ วี ย ด น า ม เ ห นื อ.
.ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ.
 .เวียงจันทน์เชียงขวางฮานอยฮาลองเบย์วินห์.
10 วัน  :  9 คืน  พัก 4 ดาว
 
วันแรก  ฟรีรัน- ภูมิลำเนา-หนองคาย 
 
12.00-18.00 น.   ลงทะเบียนเข้าที่พัก รับเอกสาร วิทยุสื่อสาร ติดสติ๊กเกอร์ ณโรงแรมรอยัลแมโขง.หนองคาย  จ
 
18.30 น. รับประทานอาหาร รับฟังข้อมูลการเดินทาง พัก โรงแรมรอยัลแมโขง
 
                                         
 
วันที่สอง  สะพานมิตรภาพไทยลาว-เวียงจันทน์-เชียงขวาง (400 กม.)
 
เช้า   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
07.00 น.   ขบวนคาราวานเคลื่อนออกจากโรงแรม สู่ชายแดนไทย-ลาว ผ่านพิธีตรวจลงตราข้าม สะพาน13 เหนือ (เวียงจันทน์-วังเวียง-ภูคูน-เชียงขวาง)ผ่านนครหลวงเวียงจันทน์มุ่งหน้าสู่แขวง    เชียงขวางตามเส้นทางหมายเลข มิตรภาพไทยลาว
 
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ร้านเพียงฟ้า เมืองภูคูน ก่อนเดินทางเข้าเส้นทางหมายเลข 7 * ถึงแขวงเชียงขวาง เมืองเก่าแก่ที่สุดของ สปป.ลาว มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ ที่สำคัญคือ ทุ่งไหหินขนาดใหญ่จำนวนมาก เชียงขวางมีกษัตริย์ปกครองถึง 23 พระองค์ เคยเป็นสมรภูมิสู้รบอันดุเดือด ในสมัยสงครามเวียดนาม หรือสงครามอินโดจีน รัฐบาลลาวตัดสินใจตั้งกองบัญชาการใหญ่ขึ้นที่นี่  กองทัพสหรัฐฯ จึงส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 มาทิ้งระเบิดปูพรมอย่างหนัก ส่งผลให้อาคารบ้านเรือน วัดวาอารามถูกทำลาย ปัจจุบันเชียงขวางถูกยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นำคณะชมลาน ทุ่งไหหินสิ่งมหัสจรรย์ ความลี้ลับของไหหินขนาดใหญ่ที่ยังไม่ทราบที่มา
 
ค่ำ   รับประทานอาหาร พัก โรงแรมมาลี หรือระดับเดียวกัน 
 
 
วันที่สาม    เชียงขวาง - น้ำเก็น – เถียนหั่ว   (280 กม.)   
 
เช้าด่านตรวจคนเข้าเมืองน้ำเค่น ผ่านพิธีตรวจลงตรา ลาว- เวียตนาม         รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  * ออกเดินทางมุ่งสู่ชายแดนลาว - เวียตนามตามเส้นทางหมายเลข 7 (NONG HUE-NAM KEN)  ถึง
 
เที่ยง     รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารไทย ถ่าวี 
 
ค่ำ * เดินทางสู่ จังหวัดเถื่อนหวา 1 ถึง เถื่อนหวา()  เข้าที่พักโรงแรม…Thanh Hoa ประเทศเวียตนาม ตามเส้นทางไฮเวย์หมายเลข
 
* รับประทานอาหาร ณ ภัตตคาร โซวไหม (Sao Mai Restaurant)    นำท่านเข้าที่พัก ...
 
                                               
 
วันที่สี่   เถียนหั่ว – ฮานอย นครฮานอย (180 กม)
 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ล้างทำความสะอาดรถยนต์ก่อนออกเดินทางสู่ฮานอย
 
11.00 น. ถึงชานเมืองนครฮานอย จุดจอดรถที่เตรียมไว้ (ห้ามรถพวงมาลัยขวาวิ่งในนครฮานอย) แบ่งสัมภาระ (สำหรับ 2 วัน) ขึ้นบัสปรับอากาศเข้าสู่นครฮานอย นำรถเข้าจอด ณ
 
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย  หลังอาหารนำคณะเยี่ยมชมวิหารวรรณกรรม(Litterature temple) , ทะเลคืนดาบ Sword lake, วัดเนินหยก Ngoc Son temple, เจดีย์เสาเดี่ยว (Jade Hill temple), ชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ( water puppet)  ...นำท่านเข้าที่พัก
 
 
วันที่ห้า   ซิตี้ทัวร์นครฮานอย
 
เช้า  รับประทานอาหาร
 
* เทียวชม จัสตุรัสบาห์ดิง(Bahding), พิพิธภัณฑ์ โฮจิมินห์(Ho Chi Minh Museum) , ทำเนียบประธานาธิบดี , บ้านลุงโฮ 
เที่ยง   รับประทานอาหาร
 
บ่าย   เที่ยวชม เจดีย์เสาเดียว ( One pillar pagoda ) , ทะเลคืนดาบ และช็อปกระจายที่ถนน 36สายเก่าจนท่านเมื่อนน่อง
 
เย็น  รับประทานอาหาร ........นำท่านอาบน้ำก่อนขึ้นรถไฟ .......วันนี้พิเศษพักผ่อนบนตู้นอนรถไฟ
 
 
วันที่หก   ซาปา (SAPA)
 
06.00 น. ถึง สถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำคณะสู่เมืองท่องเที่ยวซาปาดินแดนเมืองในหมอก โดยบัสปรับอากาศ
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ก่อนเดินทางเข้าชม น้ำตก ซิลเวอร์(Silver Water fall) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม จู่หลง( Chau Long Hotel)
 
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย นำคณะเที่ยวชมทุ่งนาขั้นบันไดที่ ภูเขาฮามหล่ง (HAM LONG MOUTAIN) ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาว ณ สวนออชาร์ต การ์เดน ( Orchard garden)และ สวนยุโรป (Europe garden)เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของฝาก ณ ตลาดเมืองซาปา
 
17.00 น. กลับโรงแรมที่พัก โรงแรมซาปา
 
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร   อิสระกับการช้อปปิ้งต่อย่านถนนคนเดิน
 
 
วันที่เจ็ด   ซาปา – หมู่บ้านกั๊ด กั๊ด – ลาวไก ฮานอย (บนขบาวนรถไฟ ตู้นอน)
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 
08.00 น. นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า กั๊ด กั๊ก วิลเลจ ( Cat Cat Village) ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ซาปาวิว (Sapa View Restaurant)
 
13.00 น.  เช็คเอาท์ เดินทางไปจังหวัดลาวไก อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดจากประเทศจีน ตลาดค็อคหลิว (Coc Leu Market)
 
18.00 น. รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
20.00 น. ออกเดินทางสู่ฮานอย โดยขบวนรถไฟ VIP (ลาวไก - ฮานอย)
 
 
วันที่แปด   ฮานอย– ฮาลอง..เบย์ – ล่องเรือ (180 กม.)
 
06.00 น. ขบวนรถไฟถึงฮานอย บัสปรับอากาศรอรับคณะสู่ห้องอาหาร
 
08.00 น. กลับไปที่จอดรถ นำรถของท่านเดินทางไปยัง ฮาลอง เบย์ (Ha long bay) ตามเส้นทางหมายเลข 5 แวะชม
 
และเลือกซื้อสินค้า หัตถกรรม ผลงานสร้างสรรค์โดยเยาวชนผู้พิการทางหู ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนเหลืองช่วงสงคราม                             
 
11.30 น. ถึง อ่าว ฮาลอง (Ha Long) สถานตากอากาศขึ้นชื่อของเวียตนาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมือง มรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก( UNESCO)  นำคณะลงรือล่องอ่าว ฮาลอง      
 
12.00 น. รับประทานอาหาร ซีฟู๊ด บนเรือ (Song Bien restaurant) ชมทัศนียภาพของทะเลฮาลอง ชมถ้ำและเกาะแก่ง
รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ 
 
17.00 น. ลงจากเรือ   นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหาร แถงหลง ฮาลอง (Thang Long Ha Long restaurant)  ช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่เก้า   ฮาลอง เบย์-วินห์      (400 กม.)   
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารโรงแรม                
 
08.00 น. ออกเดินทางสู่ วินห์ ตามเส้นทางหมายเลข10 (ไฮฟอง-นิงห์บิงห์) และเส้นทางหมายเลข 1 A (นิงห์บิงห์-วินห์)
 
12.00 น. รับประทานอาหาร ณ  ร้านอันส่ง (Anh Dzumg restaurant) ที่ เมืองนินห์บินห์
 
ก่อนเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้
 
17.00 น. ถึง เมืองวินห์ (VINH) เมืองเอกของจังหวัด เงอาน  (NGHE AN) ศูนย์กลางธุรกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา เมืองตากอากาศติดชายทะเล บ้านเกิดของท่าน โฮจิมินห์   อิสระกับการช้อปปิ้งกับสินค้านานาชนิดที่ โฮจิมินห์ สแควร์
 
18.00 น. รับประทานอาหาร   นำท่านเข้าสู่ที่พัก                                     
 
 
วันที่สิบ   วินห์ - กาวแจว - หลักซาว-ปากซัน-เวียงจันทน์-หนองคาย   (490 กม.)
 
07.00 น. รับประทานอาหาร ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.00 น. อำลาเมือง วินห์  สู่ชายแดนเวียดนาม-ลาว ตาม เส้นทางหมายเลข 8 
 
09.00 น. ถึง ด่าน ต.ม. กาวแจว- เข้าสู่ประเทศ สปป.ลาว ตม. น้ำพาว ผ่านพิธีตรวจลงตรา
 
12.00 น. รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารบ้านปากกระดิ่ง แขวงบลิคำไซ  ก่อนเดินทางผ่าน เมืองปากซัน
 
17.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์   เมืองหลวงของ สปป.ลาว DUTY FREE) ก่อนข้าม สะพานมิตรภาพไทย - ลาวผ่านพิธีตรวจลงตรา (ให้เวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
 
18.00 น. ถึง จ. หนองคาย พร้อมความประทับใจ โดยสวัสดิภาพ
 
………โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม………

 
 
อัตราค่าบริการ   
 
- ท่านละ                                                        27,900  บาท
 
- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)           25,500  บาท
 
- พักเดี่ยวเพิ่ม                                                    5,000  บาท
 
- ค่าธรรมเนียมรถคันละ                                       12,500  บาท
 
..........................................................................................
 
 
 
มัดจำ – ท่าน 10,000  บาท
 
ส่งเอกสาร - ล่วงหน้า 35 วัน
 
สนใจ-สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
เลยทราเวล:Tel.042-830741 , 081-0213376 , 085-2603307
 
Fax : 042-830742
 
 
 
การสมัคร
 
ร่วมเดินทางขบวนคาราวาน เปิดประตูสู่อินโดจีน           
 
กำหนดเปิดรับสมัครลงทะเบียน ผู้สนใจร่วมเดินทาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กันยายน 2553  นี้
   - สำเนาทะเบียนรถ
 
   - สำเนาใบขับขี่(สากล)  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขับขี่
 
   -  สำเนาบัตรประสากลชาชนผู้ร่วมเดินทาง
 
   - สำเนาการเสียภาษีรถ
 
  
 
เงื่อนไขการชำระเงิน   (มัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 
ที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
Fax สลิปยืนยัน: ใบสมัครร่วมเดินทาง, สำเนาเอกสาร พร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ที่
 
เบอร์แฟกซ์ :    042 – 830742   *****
 
 
 ติดต่อได้ที่  คุณวสันต์ แก้วศิริบัณฑิต           โทร.        081-2603307
 
 คุณสิริพจน์ สารวนางกูร             โทร.       081-0213376
 
                                                      Fax.             042-830742
 
 
 
การเตรียมตัวการเดินทาง
 
สำหรับรถที่จะนำไปร่วมเดินทาง
 
 
1. สำเนาทะเบียนรถ
 
2. สำเนาใบขับขี่(สากล)  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขับขี่
 
3.สำเนาการเสียภาษีรถ
 
4. ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทาง - เครื่องมือชุดประจำรถ, แม่แรง, ขันล้อถอดเปลี่ยนยาง
 
                                           - ยางอะไหล่ (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 
                                           - เป่ากรองอากาศ, เติมน้ำล้างกระจก
 
                                           - เช็คลมยางให้อ่อนลงเหลือ 35 ปอนด์
 
                                           - ตรวจเช็คช่วงล่างให้สมบูรณ์
 
4. แนะนำให้ใช้รถแวน หรือรถปิ๊กอั๊พ สี่ประตูเท่านั้น
 
5. ถังน้ำมันสำรองขนาด 20 ลิตรขึ้นไป (น้ำมันในลาว ลิตรละ 30 กว่าบาท)
 
6. ถุงพลาสติกดำ สำหรับใส่กระเป๋าเดินทาง กันฝุ่น
 
7. ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น
 
8. ในลาวใช้ระบบการขับขี่ด้านขวาของทาง (ตรงข้ามกับไทย เราขับซ้ายมือของทาง)
 
 
สำหรับบุคคลที่จะร่วมเดินทาง
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ให้นำบัตรตัวจริงติดตัวไปด้วยวันเดินทาง)
 
2. เสื้อกันหนาว, ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น, รองเท้าชนิดสวมใส่สบาย ไม่ใส่ส้นสูง
 
3. ยารักษาโรคประจำตัว, ยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้แพ้, แก้ปวด แก้ไข้, ยาหอม ยาดม ถ้ามีก็ให้นำติดตัวไปด้วย
 
4. กระเป๋า และเสื้อผ้า จัดตามความเหมาะสม ของวันเดินทางไม่แนะนำให้ใช้กระเป๋าใบใหญ่เกินความจำเป็น (สุภาพสตรีไม่สวมกางเกงขาสั้นเข้าพระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต)
 
5. ถ้าท่านทำธุรกิจค้าขาย หรือธุรกิจท่องเที่ยว ให้เตรียมนามบัตร หรือแผ่นพับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดของท่าน ติดตัวไปเผยแพร่ด้วย
 
 
กฎกติกาในการขับขี่
 
 
1. ลาว+เวียดนาม ใช้ระบบการขับขี่ด้านขวาของทาง เวลาแซงต้องแซงขึ้นทางซ้าย ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนทางมาเพราะพวงมาลัยรถเราอยู่ด้านขวามือ การขับขี่รถในลาว ต้องมีสติสัมปชัญญะ ตลอดเวลา ว่าขับรถอยู่ด้านขวามือ หรือเลนขวาเป็นการขับขี่ที่ตรงกันข้ามกับเมืองไทย
 
2. จะต้องเดินทางอย่างเป็นขบวน ตามหมายเลขรถ ทิ้งระยะห่างกันอย่างน้อย 50 เมตร มิฉะนั้นอาจมีการหลงทางได้
 
3. ไม่ดื่มสุราขณะขับรถอย่างเด็ดขาด
 
4. ตรวจเช็คลมยาง และส่วนสำคัญของรถทุกจุด ที่จอดพักตลอดการเดินทาง

 -------------------------------------------------------------
 


[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- เมียนมาคาราวาน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [23 มิถุนายน 2553 15:11 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY