Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 172
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,455
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  คาราวาน
คาราวาน : ไทย-ลาว-จีน-เวียดนาม
[17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 6744 คน
 
.ค า ร า ว า น ท่ อ ง เ ที่ ย ว.
.ไทย – ลาว – จีน – เวียดนาม.
. เชียงของ – สิบสองปันนา – ซือเหมา – คุนหมิง – กุ้ยหลิน.
. ฮาลองเบย์ – ฮานอย – วินห์ – เวียงจันทน์ .
    14 วัน 13 คืน     
วันแรก   ภูมิลำเนา – อ.เชียงของ จ.เชียงราย ฟรีรัน
*****  ฟรีรัน- เดินทางสู่โรงแรมแม่โขงริเวอร์ไซด์ อ.เชียงของ ( กรุณาเติมน้ำมันเต็มถัง )
15.00–17.30 น. เปิดลงทะเบียน รับคู่มือ สตริ๊กเกอร์
18.00 น. รับประทานอาหาร (1) พร้อมฟังคำชี้แจงโปรแกรมการเดินทาง และข้อมูลต่างๆในการเดินทาง  *****   พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง   เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – บ่อเต็น-บ่อหาน – เชียงรุ่ง   450 กม.
เช้า   รับประทาน อาหาร (2)
*   คณะเดินทางสู่ ด่าน ตม.เชียงของ ชายแดนไทย-ลาว...ผ่านการตรวจลงตราเอกสารการทั้ง 2 ประเทศ  ออกเดินทางจากห้วยทราย - หลวงน้ำทา
เที่ยง  รับประทานอาหาร (3) ณ หลวงน้ำทา
* ถึงชายแดนลาว-จีน ผ่านพิธีการตรวจลงตรา ทั้ง 2 ประเทศ ...ออกเดินทางสู่เมืองเชียงรุ่ง(สิบสองปันนา)
เย็น   ถึงสิบสองปันนา หรือเชียงรุ่ง - รับประทานอาหาร (4) – เข้าที่พัก ...นำท่านชมโชว์พาราณสี 
 
วันที่สาม   เชียงรุ่ง(สิบสองปันนา) – ซือเหมา – นครคุนหมิง   580 กม.
เช้า  รับประทานอาหาร (5)
*   นำคณะคาราวานไปขนส่งคุนหมิงเพื่อตรวจสภาพรถ (ตามกฎหมาย ปท.จีน) – เดินทางสู่นครคุนหมิง โดยผ่านเส้นทางอันสวยงาม ...(ต้องทำเวลานะครับ เพราะหนทางอีกยาวไกล)
เที่ยง   รับประทานอาหาร (6)  ณ เมืองโม่เจียง 
เย็น   ถึงนครคุนหมิง ... รับประทานอาหาร (7) เข้าที่พัก-พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ คุนหมิง – น้ำตกหวงกว่อซู่ : อานซุ่น – กุ้ยหยาง    680 กม.
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (8) ....เดินทางไปเที่ยวน้ำตกหวงกว่อซู่ ที่เป็นหนึ่งความงดงามอีกแห่งใน ปท.จีน
เที่ยง   รับประทานอาหาร (9)
* ออกเดินทางต่อไปยังเมืองกุ้ยหยาง   มณฑลกุ้ยโจว
ค่ำ ถึงเมืองกุ้ยหยาง (10)  เข้าที่พัก – รับประทานอาหาร …พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า   กุ้ยหยาง – กุ้ยหลิน   700 กม. 
เช้า   รับประทานอาหาร (11) ....นำคณะเดินทางมุ่งหน้าไปยังกุ้ยหลิน
เที่ยง   รับประทานอาหาร (12)
ค่ำ   ถึงกุ้ยหลิน เมืองแห่งภุเขาหินเสียดฟ้า   เข้าที่พัก – รับประทานอาหาร (13)...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่หก   ทัวร์กุ้ยหลิน : กระเช้าเหยาซาน – เมืองลับแล - หยางซั่ว
เช้า รับประทานอาหารเช้า (14) ที่โรงแรม นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิว
เมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW)
ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า
เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (15) นำท่านสู่เมืองลับแล “ซื่อไว่เถาหยวน”
สัมผัสวิวกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำหลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วย
เหล้า ข้าวเหนียว และลูกจ้วง สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไมตรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หยางซั่ว
ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร (16) นำท่านเข้าพักที่หยางซั่ว
 
วันที่เจ็ด   ทัวร์กุ้ยหลิน : หยางซั่ว –ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง-ถ้ำเงิน-โชว์หลิวซานเจี่ย-ชอปปิ้งถนนซีเจีย
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (17) นำท่านเดินทางสู่ ตำบลซิงผิง เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีตามคำล่ำลือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแท้ ๆนำท่านลง ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง แม่น้ำนี้งดงามราวกับสายเข็มขัดไหมสีมรกตชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ชมสายน้ำไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่าง ๆ กัน ตามจินตนาการณ์ต่าง ๆ ของผู้ผ่านมาชมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่ากุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงามดังแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก
เที่ยง  รับประทานอาหาร เที่ยง ที่ภัตตาคาร (18)
หลังจากนั้นเดินทางสู่บริเวณถ้ำเงิน นำท่านเที่ยว ถ้ำเงิน เป็นถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด
มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่าง ๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน แล้วเดินทางกลับหยางซั่ว
เย็น  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (19)
* นำท่านเข้าที่พัก ...จากนั้นนำท่านชมการแสดง แสง-สี-แสง .........ณ อัฒจรรย์ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง“หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย“จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า“สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม พักที่หยางซั่ว ...นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกบริเวณใกล้ๆโรงแรมตลาดปิดประมาณตีสอง
 
วันที่แปด   กุ้ยหลิน – หนานหนิง     400 กม.
เช้า   รับประทานอาหาร (20)
* คณะคาราวานออกเดินทางสู่หนานหนิง มณฑลกวางสี่
เที่ยง   รับประทานอาหาร (21)
* ถึงเมืองหนานหนิง สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ-เกษตรกรรม  แบบสบายๆ   และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองชาวจ้วง ที่มีภาษาคล้ายภาษาล้านนา พร้อมนำท่านเที่ยวเขาชิงซิ่วซาน-สวนมิตรภาพไทย-จีน
เย็น   รับประทานอาหาร  (22) นำท่านเข้าที่พัก...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่เก้า   หนานหนิง – น้ำตกเต๋อเที่ยน – ผิงเซียง     395 กม.
เช้า   รับประทานอาหาร (23)
*  แวะเที่ยวน้ำตกเต๋อเทียน ไนแองการ่าแห่งชายแดนจีน-เวียดนาม
เที่ยง   รับประทานอาหาร (24)
* เดินทางสู่เมืองผิงเซียง เมืองชายแดนจีน-เวียดนาม
เย็น  นำท่านเข้าที่พัก – รับประทานอาหาร (25)...พักผ่อนอัธยาศัย
 
วันที่สิบ   ผิงเซียง – หลังเซิน – ฮาลองเบย์       300 กม.
เช้า   รับประทานอาหาร (26)
* เดินทางสู่ด่าน ตม. นำคณะคาราวานผ่านพิธีการตรวจลงตราทั้ง 2 ประเทศ จีน : ด่านโหย่วอี้กวน / เวียดนาม : ด่านหลังเซิน …
เที่ยง   รับประทานอาหาร (27)
* คณะคาราวานเดินทางสู่เมืองฮาลอง ซึ่งแปลว่า ดินแดนมังกรตกน้ำ
เย็น ถึงเมืองฮาลอง เข้าที่พัก-รับประทานอาหาร (28)...เดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ Night Market (ตลาดกลางคืน-ของฝาก : สินค้าราคาถูก) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สิบเอ็ด ล่องอ่าวฮาลอง – นครฮานอย      200 กม.
เช้า รับประทานอาหาร (29)
 * นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของอ่าวฮาลอง อ่าวฮาลองเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยทะเลเวียดนาม(หรือทะเลจีนใต้)  ที่ได้รับสมญาว่า "กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม" และองค์การ UNESCO ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ สัมผัสป่าเกาะหินที่มีหินน้อยใหญ่ ตั้งประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 3000 เกาะ มีเนื้อที่รวมมากกว่า 4,000 ตร.กม.  เคยเป็นสถานที่ที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องอินโดจีน จากนั้นนำท่านชมถ้ำเทียนกุง อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองนี้ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามท่าน จะตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่ยังความสมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ - จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านชาวประมงที่มีบ้านตั้งอยู่ในอ่าวฮาลองและ มีอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ท่านสามารถเลือกซื้อ ปลา ปู กุ้ง หอย หรือกั้ง และให้ทางเรือปรุงให้ตามเมนูที่ ท่านพอใจ
เที่ยง รับประทานอาหาร (30) ..(บนเรือมังกร – เมนูอาหารทะเล)
บ่าย คณะคาราวานออกเดินทางสู่นครฮานอย 
เย็น   ถึงชานนครฮานอย : นำคณะคาราวานจอดรถ(ฮานอยห้ามรถพวงมาลัยขวาเข้าเมือง) เปลี่ยนขึ้นรถโค้ชเข้าฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปีในปี ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึก อาคารที่สำคัญต่าง ยังคงเป็นการก่อสร้าง สไตล์ ฝรั่งเศส ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่น และสบายตายิ่งนัก 
* รับประทานอาหาร (31) – นำท่านเขี้ท่พัก – พักผ่อนอัธยาศัย
 
วันที่สิบสอง  ฮานอย ซิตี้ทัวร์
เช้า   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (32) หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์ วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม (สุสานโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และช่วงในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนจะปิดบริการครับ) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ใช้สำหรับบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น นำท่านชมสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบฝรั่งเศส ของอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์เสาเดียว เจดีย์ไม้ที่งดงามที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีของเวียดนาม
เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (33) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งของฝากกลับบ้านที่ ย่านถนน 36 สาย แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด (สำหรับการช้อปปิ้ง เรามีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งกันเต็มที่ครับ)
เย็น  อาหารเย็นที่ภัตตาคาร (34)
 
วันที่สิบสาม   ฮานอย – นินบินห์ – ทันฮวา – วินห์       320 กม.
เช้า   รับประทานอาหาร (35)
เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ นินบินห์ (36)
15.00 น. ถึงเมืองวินห์ นำท่านเยี่ยมชมจัสตุรัสโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นจัสตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และนำท่านเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านกิมเลียน ซึ่งเป็นที่เกิดของลุงโฮ ที่รักยิ่งของชาวเวียดนาม
เย็น   นำท่านเข้าที่ – รับประทานอาหาร (37)...พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สิบสี่   วินห์ - กาวแจว - หลักซาว-ปากซัน-เวียงจันทน์-หนองคาย      490 กม.
เช้า   รับประทานอาหาร  (39) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. อำลาเมือง วินห์ สู่ชายแดนเวียดนาม-ลาว ตาม เส้นทางหมายเลข 8  
09.00 น. ถึง ด่าน ตม. กาวแจว- ตม. น้ำพาว ผ่านพิธีตรวจลงตรา เข้าสู่ประเทศ สปป.ลาว 
12.00 น.  รับประทานอาหาร  (40) ที่ ร้านอาหารบ้านปากกระดิ่ง ก่อนเดินทางผ่าน เมืองปากซัน  แขวงบลิคำไซ  
17.00 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์   เมืองหลวงของ สปป.ลาว ผ่านพิธีตรวจลงตรา (ให้เวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE) ก่อนข้าม สะพานมิตรภาพไทย - ลาว
18.30 น. ถึง จ.หนองคาย ….รับประทานอาหาร (41) ส่งท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
 
……………..ราคา-วันเดินทาง-โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม……………..
 
รวมระยะทางประมาณ อ.เชียงของ – หนองคาย 4515 กม. (ไม่รวมระยะทางซิตี้ทัวร์)
 
** อาหาร 41 มื้อ
 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
คาราวาน
- เอเวอร์เรสต์เบสแคมป์คาราวาน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- มองโกเลียคาราวาน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- แชงกรีล่าคาราวาน...พิชิต2ซัมบาลา [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- ซีอาน-มองโกเลีย-เฉินตู-จางเจี่ยเจี้ย [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- ธิเบตเอเวอร์เรสต์คาราวาน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- อเมซิงเมียนมาคาราวาน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- คาราวาน3มรดกโลก ไทย-ลาว-เวียดนาม [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- คาราวาน3ปท : ไทย-มาเลย์-สิงคโปร์ [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- เมียนมาคาราวาน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
- คาราวาน : ไทย-ลาว ฮักแพงมั่นยืน [17 สิงหาคม 2554 15:48 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ค่าใช้จ่ายทริปนี้ราเท่าไหร่
ชื่อ : เขมจิรา    วันที่ : 29 มิถุนายน 2555 12:32 น.
IP : 115.67.128.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
รถเสียกลางทางเดินทางต่อด้วย...?
ชื่อ : Jason    วันที่ : 8 กรกฎาคม 2556 02:32 น.
IP : 27.55.5.XXX

ความคิดเห็นที่ 3

ralph lauren outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


cheap uggs


coach outlet store


pandora charms


canada goose jackets


ray ban sunglasses cheap


cheap oakley sunglasses


coach outlet store


coach outlet online


red bottom


mulberry outlet uk


coach outlet online


toms


ugg


coach outlet online


harden shoes


ralph lauren outlet online


cheap jordans for sale


pandora uk


birkin handbags


michael kors


michael kors outlet clearance


michael kors outlet clearance


coach outlet online


hermes bags


nfl jerseys


harden vol 1


coach factory outlet


christian louboutin sale


kate spade outlet


birkenstock uk


cheap nfl jerseys wholesale


adidas nmd runner


yeezy boost


pandora jewelry outlet


uggs outlet


coach outlet store online


ugg sale


michael kors outlet online


nmd adidas


retro 11


longchamp sale


pandora charms sale clearance


ugg outlet


nfl jerseys cheap


canada goose clothing


tory burch shoes


toms outlet


kate spade handbags


ray ban sunglasses sale


nike outlet store online


coach factory outlet online


canada goose jackets


christian louboutin shoes


ralph lauren sale clearance uk


hermes bag


yeezy boost 350


ugg boots


coach outlet online


beats wireless headphones


birkenstocks


adidas outlet online


christian louboutin shoes


adidas outlet online


mlb jerseys


ugg boots


coach factory outlet online


longchamp


birkenstock outlet


ralph lauren sale


ralph lauren uk


nike huarache shoes


mulberry handbags


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


air jordan retro


cheap jerseys


coach factory outlet


ugg outlet


coach purses


canada goose coats


coach outlet store


nike outlet store


coach factory outlet online


pandora outlet


coach outlet online


nike outlet store


oakley sunglasses outlet


toms outlet


uggs outlet


pandora jewelry


ugg boots women


air jordan shoes


pandora charms sale clearance


longchamps


hermes outlet


ugg boots


mlb jerseys


michael kors outlet online


cheap jordan shoes


ugg shoes


moncler outlet online


canada goose outlet


adidas yeezy boost 350


birkenstock shoes


burberry handbags


mulberry


north face jackets


coach factory outlet online


michael kors outlet canada


coach factory outlet online


christian louboutin sale


adidas yeezy boost


coach factory outlet online


cheap ray ban sunglasses


ralph lauren outlet


nike shoes


michael kors outlet online


ugg on sale


ralph lauren sale clearance uk


ugg slippers


kate spade outlet online


canada goose jackets


cheap ugg boots


michael kors


pandora charms outlet


nike outlet online


burberry outlet


moncler outlet online


superdry outlet


adidas nmd runner


valentino


coach outlet online


moncler jackets


ralph lauren


ralph lauren sale


canada goose


ralph lauren


pandora charms outlet


nike sneakers


michael kors bags


polo ralph lauren outlet online


canada goose parka


nike sneakers


ray bans


longchamp handbags


birkenstock shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots outlet


supreme clothing


adidas store


michael kors outlet online


ugg outlet online


ugg outlet


canada goose coats


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


cheap ugg boots


adidas yeezy shoes


uggs


burberry outlet online


toms


birkenstock


adidas outlet store


adidas sneakers


uggs outlet


ralph lauren sale


polo ralph lauren outlet online


christian louboutin shoes


coach outlet online


ugg canada


christian louboutin shoes


pandora charms outlet


cheap ugg boots


nike cortez classic


cheap oakley sunglasses


michael kors uk


birkenstock outlet store


ray bans


birkenstock outlet


ralph lauren


cheap nike shoes


coach factory outlet online


yeezy shoes


red bottoms


uggs outlet


bottes ugg


pandora charms


louboutin outlet


uggs outlet


burberry uk


coach factory outlet online


adidas superstar shoes


canada goose outlet


coach outlet canada


adidas nmd r1


mbt


louboutin shoes


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


caterpillar boots


toms


cheap jordan shoes


superdry sale


kate spade outlet


kate spade handbags


uggs on sale


coach outlet store online clearance


burberry outlet


ralph lauren outlet online


yeezy boost 350


uggs outlet


canada goose sale


adidas nmd r1


beats headphones


ugg outlet online


ray ban sunglasses discount


coach outlet store online


yeezy shoes


kate spade outlet online


air max


coach outlet online


oakley sunglasses outlet


pandora jewelry store


coach factory outlet online


coach outlet online


canada goose jackets


canada goose jackets uk


pandora jewelry outlet


pandora


michael kors


moncler coats


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


pandora charms sale clearance


kate spade outlet online


christian louboutin shoes


longchamp bags


ugg boots


michael kors outlet store


coach factory outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors


coach factory outlet


michael kors outlet online


coach outlet online


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


ugg outlet online


fitflops sale clearance


pandora charms sale clearance


nike air max 2018


louboutin outlet


ralph lauren outlet


mulberry uk


polo ralph lauren outlet


ugg boots outlet


coach outlet store online


ralph lauren uk


moncler jackets


canada goose jacket


fitflop sandals


canada goose jackets


uggs outlet


pandora charms outlet


cheap ray ban sunglasses


moncler


michael kors outlet store


canada goose coats


cheap jordan shoes


ugg boots outlet


michael kors outlet store


nike outlet


michael kors handbags outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


supreme london


canada goose


the north face outlet


yeezy boost 350


cheap ugg sale


pandora jewelry


tory burch outlet online


mlb jerseys whgolesale


michael kors outlet clearance


coach outlet online


nfl jerseys wholesale


adidas outlet store


cheap ray ban sunglasses


coach outlet online


ray ban glasses


pandora charms sale


canada goose jackets


jordans


michael kors outlet canada


red bottom heels


pandora charms sale


ray ban sunglasses outlet


uggs outlet


cheap air jordans


adidas yeezy boost


valentino outlet


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


michael kors outlet store


cheap jordan shoes


polo ralph lauren


coach outlet online


canada goose jackets


ray bans


michael kors bags


discount oakley sunglasses


timberland outlet store


coach handbags outlet


moncler pas cher


kate spade handbags


discount oakley sunglasses


ugg boots


louis vuitton outlet online


coach outlet canada


gucci outlet online


adidas nmd r1


adidas nmd runner


polo ralph lauren outlet online


coach factory outlet online


coach outlet online


pandora charms


yeezy shoes


longchamp bags


ray ban glasses


cheap uggs


mlb jerseys


hermes bags


ray ban sunglasses discount


ugg boots


ชื่อ : 20170904yuanyuan   E-mail : john802399@gmail.com    วันที่ : 4 กันยายน 2560 19:21 น.
IP : 27.153.182.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

red bottom heels


moncler uk


canada goose jackets uk


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


michael kors outlet online


coach outlet online


longchamp bags


ugg sale


canada goose jackets


moncler


pandora jewelry outlet


christian louboutin shoes


ralph lauren outlet


birkenstock outlet


longchamp bags


pandora uk


canada goose coats


the north face outlet


moncler jacket


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


valentino outlet


uggs outlet


moncler jackets


moncler coats


ralph lauren uk


moncler outlet online


coach outlet online


ralph lauren outlet online


ugg outlet store


mlb jerseys


ralph lauren


canada goose coats


canada goose jackets


hermes outlet


nmd adidas


canada goose coats


ray ban sunglasses discount


burberry outlet online


uggs outlet


canada goose


pandora charms


moncler uk


adidas nmd r1


ugg boots


pandora charms sale clearance


coach outlet online


christian louboutin sale


north face jackets


canada goose outlet


jordans


timberland outlet


cheap oakley sunglasses


ray bans


adidas yeezy shoes


ralph lauren outlet online


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


coach outlet store online


north face jackets


coach outlet store online


nike shoes


nike outlet store


coach outlet online


ralph lauren


uggs outlet


adidas shoes


air jordan shoes


polo ralph lauren


louboutin outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


canada goose outlet online


nfl jerseys


michael kors outlet store


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


nike outlet online


michael kors outlet online


canada goose jackets


canada goose


pandora charms sale clearance


ralph lauren outlet online


polo ralph lauren outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


cheap air jordans


canada goose outlet


michael kors outlet store


kate spade outlet online


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


ugg outlet online


red bottom


north face outlet


christian louboutin shoes


canada goose jackets


coach factory outlet online


harden vol 1


louis vuitton factory outlet


adidas sneakers


ugg outlet


ugg australia outlet


cheap jordans for sale


canada goose jackets


michael kors handbags


coach factory outlet online


ugg boots outlet


mulberry handbags


uggs outlet


hermes bags


kate spade handbags


cheap nike shoes


cheap ugg boots


air jordans


ralph lauren outlet online


canada goose coats


supreme clothing


ugg boots


louis vuitton outlet online


hermes handbags


bottes ugg


canada goose sale


burberry outlet online


ralph lauren outlet online


michael kors outlet store


adidas outlet online


louis vuitton factory outlet


louboutin shoes


tory burch shoes


polo ralph lauren outlet


cheap air jordans


coach factory outlet online


coach outlet


coach factory outlet


canada goose jackets


uggs on sale


canada goose outlet


yeezy boost 350


adidas nmd runner


nike shoes


cheap jordans


coach outlet store


burberry handbags


the north face outlet


canada goose sale


polo ralph lauren outlet


coach factorty outlet online


canada goose jackets


ugg boots outlet


mulberry outlet uk


adidas outlet store


canada goose jackets


adidas outlet online


ferragamo shoes


cheap ray bans


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


coach factory outlet online


moncler outlet online


canada goose coats


coach purses


kate spade handbags


louis vuitton handbags


mbt


kate spade outlet online


cheap jordans free shipping


moncler coats


uggs clearance


canada goose jackets


ugg canada


adidas yeezy boost


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose sale


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


adidas superstar shoes


canada goose jackets


coach factory outlet


ugg outlet


michael kors outlet store


coach outlet online


cheap ugg boots


discount oakley sunglasses


valentino


canada goose sale


yeezy boost 350


canada goose jackets


nike outlet


ugg


pandora jewelry outlet


nike outlet store


air max


louis vuitton outlet online


air max


the north face jackets


coach outlet store


kate spade handbags


cheap jordan shoes


pandora charms outlet


north face sale


cheap jordan shoes


polo ralph lauren outlet online


ray bans


nike sneakers


coach outlet online


adidas yeezy boost


canada goose jacket


coach factory outlet online


coach factorty outlet online


ugg outlet online


fitflops sale clearance


cheap oakley sunglasses


coach outlet online


adidas store


ralph lauren uk


ray ban sunglasses outlet


longchamp outlet store


ray ban sunglasses cheap


canada goose


ugg outlet store


hermens


burberry handbags


tory burch outlet online


uggs


ferragamo outlet


michael kors outlet online


columbia sportswear outlet


hermes bags


michael kors outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


canada goose parka


pandora jewelry store


coach outlet online


air jordan retro


retro 11


canada goose jackets


louis vuitton outlet store


ugg outlet store


uggs on sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


ugg outlet


canada goose outlet


mulberry uk


moncler coats


coach factory outlet online


nike outlet store online


air max shoes


ugg outlet online


yeezy boost 350


ralph lauren sale


pandora charms sale


adidas outlet store


yeezy shoes


michael kors


nfl jerseys


coach outlet online


birkin handbags


coach outlet online


ugg boots women


adidas superstars


michael kors


louis vuitton outlet


ugg boots sale


cheap oakley sunglasses


moncler outlet online


canada goose jackets


uggs outlet


toms shoes


ugg boots


caterpillar boots


canada goose


michael kors outlet clearance


nike sneakers


michael kors outlet store


michael kors outlet online


coach outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet clearance


yeezy shoes


michael kors outlet clearance


ugg boots


ugg canada


coach factory outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


canada goose outlet online


cheap ugg boots


coach factory outlet online


longchamp outlet


coach factory outlet online


ugg boots


ugg boots


coach outlet canada


louis vuitton outlet store


moncler sale


supreme shirts


polo outlet online


canada goose outlet


longchamp sale


nike outlet online


ralph lauren


ugg outlet store


coach outlet canada


coach outlet store online


birkenstock shoes


polo ralph lauren outlet


michael kors outlet store


adidas yeezy boost 350


moncler jackets


supreme uk


adidas nmd runner


coach outlet online


burberry handbags


michael kors outlet canada


ugg boots


mlb jerseys cheap


cheap jordan shoes


moncler jackets


nike air max 2018


fred perry polo shirts


ralph lauren uk


adidas nmd r1


uggs outlet


canada goose jackets


michael kors bags


uggs outlet


mulberry


mlb jerseys


oakley sunglasses outlet


uggs outlet


coach factory outlet


ugg boots outlet


ugg outlet


coach outlet store online clearance


moncler sale


uggs clearance


uggs outlet


cheap jordan shoes


pandora outlet


michael kors


kate spade outlet


louis vuitton outlet online


oakley sunglasses outlet


fred perry shirts


pandora charms sale clearance


uggs outlet


canada goose jackets


canada goose jackets


ralph lauren sale


pandora charms sale clearance


adidas ultra boost


pandora charms


coach outlet store


polo ralph lauren outlet online


yeezy shoes


michael kors outlet


kate spade outlet online


yeezy boost


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


ralph lauren


pandora jewelry


kate spade outlet


ugg boots


salvatore ferragamo outlet


ugg boots


canada goose outlet store


fitflop sandals


pandora charms outlet


michael kors


louboutin outlet


coach outlet online


coach outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler outlet online


coach outlet online


canada goose outlet


ray ban glasses


polo ralph lauren outlet


coach outlet online


cheap ugg boots


gucci outlet online


pandora charms


gucci outlet


canada goose sale


hermes bag


pandora charms outlet


pandora uk


coach handbags outlet


michael kors outlet online


christian louboutin shoes


uggs outlet


polo ralph lauren outlet online


tory burch outlet online


the north face outlet


cheap jordan shoes


timberland outlet store


ugg boots


ray ban sunglasses discount


michael kors outlet canada


north face outlet


pandora charms outlet


moncler pas cher


michael kors


michael kors


coach factory outlet online


burberry outlet


ugg boots


red bottoms


coach factory outlet online


coach outlet online


cheap uggs


171226yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 26 ธันวาคม 2560 19:55 น.
IP : 27.100.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
Although not finished Michael Kors handbags in 2017,Salomon Shoes it should not be burberry outlet so urgent to montblanc pen run until 2018.Cheap Jerseys But fashion is always a fast one, is not it,Coach Factory Outlet Online so after a serious coach outlet online review of 2017's timberland boots fashion memorabilia,North Face Outlet Fashion King must non-stop disseminate Coach Outlet new trends for you.kate spade handbags Maybe you are still nike outlet wearing a thick Coach Outlet Store Online down jacket,nike air max 90 and even two pairs of socks.Michael Kors Outlet But with Tory Burch sale the constant coach outlet online alternation adidas yeezy boost 350 day and night,coach black friday there are not oakley sunglasses cheap many days in winter,ugg boots Sale and you can swarovski Outlet see the vibrant Coach Factory Outlet spring right away,pandora charms sale which means your wardrobe needs adidas nmd womens to be renewed.valentino shoes Before that,Cheap Ray Ban Sunglasses all you need to do under armour is understand the red bottoms for men latest trends of Nike Store the coming year,true religion then take the wallet.Skechers Outlet Wallpaper-style Coach Outlet floral pattern Timberland Boots Outlet If this year is Coach brand year,Polo Ralph Lauren Outlet this argument Ugg Australia is not an cheap Jordan shoes exaggeration.Cheap Ray-Ban Sunglasses In addition to being a oakley outlet popular element moncler jacket of Coach's Kate Spade fire this year,the north face next year a Ugg Outlet large area of flower cheap jerseys motifs burned by Coach Coach Outlet Online will also be wiped out.Coach Outlet Store Online In the spring ugg outlet of flowers,Ugg boots Outlet how can you wear a Ugg Boots little flower to longchamp outlet suit the scene,Tory Burch Shoes The modern chaussures louboutin pas cher khaki Although Coach Handbags Outlet the prediction canada goose clothing of this color ralph lauren outlet is not disruptive,ugg boots but in 2018 we can expect it to north face jackets be displayed in Michael Kors Factory Outlet different forms,New Balance Shoes such as Pleated skirt or Coach Outlet lotus nba jerseys wholesale sleeve shirt.Adidas Shoes Bold stripes here coach outlet is bold in two ways,nike free pas cher the color of the adidas yeezy boost breakthrough Michael Kors Outlet Online and the breakthrough lines.Burberry Outlet Store Compared to Polo Ralph Lauren Outlet the previous oakley sunglasses popular pinstripe,Cheap Jordan Shoes 2018 stripes will Moncler Outlet appear Asics Running Shoes more and more true religion jeans Outlet wide trend,Kate Spade Outlet but also in coach outlet color will be Salomon Running Shoes more and more daring.Coach Outlet Store Online Look forward to nfl jerseys this breakthrough the north face outlet innovation swarovski for our wardrobe.Ray-Ban Sunglasses Outlet Although this Ray-Ban Sunglasses cartoon T-shirt is timberland very difficult to under armour sneakers relate to North Face Outlet Online a mature woman,fitflops because it Swarovski Crystal looks so naive and the north face careless,Cheap Jordans For Sale but when you put moncler outlet store it into the high waist skirt,nhl jerseys wholesale and then Jordan shoes with a necklace,Stuart Weitzman it looks It will be a ugg boots very delicate shape.Salvatore Ferragamo Outlet Whether the Michael Kors Outlet heart-shaped pattern Oakley Sunglasses Outlet on your cuff,moncler jackets or chest or back,Michael Kors Outlet in short,Asics Running Shoes you should Prada Sunglasses let your heart Christian Louboutin Shoes feel the spring of ugg boots its expectations,Oakley Outlet Store if you feel too Polo Outlet high-profile,oakley canada you can choose a canada goose outlet smaller Christian Louboutin Shoes pattern.mont blanc pens Although the pink in Nike Shoes 2017 popular for Jordan Shoes a long time pink,Longchamp but in the nike shoes new year we Ray Ban Outlet Online look forward to Tory Burch Outlet a brighter color,Uggs Outlet to start moncler outlet the new year,Michael Kors Outlet on a pink basis,Ray Ban Sunglasses Outlet the appearance Fitflop Sandals of purple just to Michael Kors Bags meet Our expectations.skechers shoes outlet Although the pandora jewelry sale pink in 2017 coach handbags popular for a Coach Outlet Online long time pink,uggs outlet but in the cheap Jordans 11 new year michael kors canada we look forward to swarovski crystal a brighter color,Vans Outlet to start the new year,Oakley Outlet on a pink basis,Jordan Shoes the appearance of jordan shoes purple just to mont blanc pens meet Our sac longchamp expectations.Michael Kors outlet Pants-style Michael Kors Handbags Outlet dress Remember tory burch outlet this year,Coach Outlet Official popular skirts oakley glasses under the pants you do,Ray Ban Sunglasses this phenomenon vans store will intensify next year,Cheap ugg Boots in the elegant Oakley Sunglasses Outlet and sexy New Balance Shoes evening dress,Michael Kors Handbags with no longer Nike Air Max the legs but with ray-ban sunglasses canada neutral pants. Prada Handbags Outlet The black and Coach Outlet Store Online white is the most longchamp pas cher extreme of this popular.Coach factory Outlet Although ray ban sunglasses the girdle is Michael Kors Outlet Stores now more true religion and more Pandora Jewelry Outlet advocated liberation cheap ray ban sunglasses 00 of the breast,yeezy boost 350 but too open chest canada goose will make your cheap nba jerseys chest feel like an kate spade outlet empty room,Moncler Outlet and the emergence Uggs Outlet of girdle to Coach Outlet solve this problem,North Face Outlet the difference Christian Louboutin Outlet between the Ed Hardy Clothing previous Louboutin Shoes functionality more Coach Outlet Store decorative ornamental Sex.canada goose outlet store Exaggerated Pandora Jewelry earrings For some time coach outlet very popular minimalist oakley vault style jewelry,red bottom shoes but in 2018 Coach Factory Outlet exaggerated Michael Kors Outlet Online earrings will be the Polo Outlet new trend,ugg australia they will become your Christian Louboutin Outlet ear landscape.red bottom Coach bag bid farewell to polo ralph lauren outlet the winter Coach Outlet Online also means bid farewell to the big bag,Polo Outlet in the spring when to ralph lauren choose a Coach bag,Ugg Boots Sale let it Adidas NMD Womens reflect your exquisite Timberland Outlet Online and elegant bar. Cold wind,Kate Spade Handbags fashion icon autumn and winter fashion Fitflop Sale has been staged in the street.Coach Outlet Online Look at the style of Coach Outlet Store the autumn and winter Street beat,true religion it is not Converse Shoes Outlet difficult to Michael Kors Outlet find one of the Oakley Sunglasses Outlet protagonists Adidas Shoes Outlet of the winter nike air max 90 fashion is all michael kors online kinds of American boots,tommy hilfiger outlet whether it is handsome knee boots,Christian Louboutin Shoes or sexy Coach Factory Outlet ankle boots,adidas nmd R1 a pair of Christian Louboutin Sale boots with michael kors handbags a sense Cheap Nike Shoes of design to longchamp handbags outlet show the mix of cheap jerseys wholesale fashion people Heart machine!Canada Goose Outlet Whether your autumn and winter ugg boots shoes are few pairs Ray Ban Outlet of the most in Polo Outlet the United States boots,Coach Outlet Online Farfetch for Giuseppe Zanotti Design your selection of Coach Outlet Store highly popular fashion boots,Cheap Ray Ban Sunglasses and offer a good discount,Adidas Shoes Dress up your winter look!
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 29 ธันวาคม 2560 16:43 น.
IP : 69.167.32.XXX

ความคิดเห็นที่ 6

pandora charms outlet


michael kors outlet clearance


moncler jackets


moncler outlet online


coach outlet online


jimmy choo shoes


nike outlet store


giants jerseys


angels jerseys


mulberry bags sale


nike outlet online


adidas shoes


true religion


ugg boots clearance


christian louboutin shoes


nike shoes


cheap jordans free shipping


yeezy shoes


kate spade outlet


adidas wings shoes


true religion outlet


yeezy shoes


coach outlet store


true religion outlet


kate spade outlet


michael kors handbags outlet


nike outlet store online


cheap jordan shoes


coach outlet store


nike flip-flops


hermes bags


nike outlet store


miu miu handbags


coach handbags


coach outlet online


titans jersey


coach factory outlet online


nike max


air jordan uk


mont blanc


ralph lauren outlet online


moncler jackets


uggs outlet


canada goose coats


tory burch outlet store


seattle seahawks jersey


cheap snapbacks


ralph lauren uk


canada goose


cheap jordan shoes


christian louboutin shoes


ugg boots women


mont blanc pen


nike air force


coach factory outlet


adidas nmd r1


superdry clothing


canada goose coats


fitflops sale clearance


diamondbacks jerseys


coach factory outlet store


christian louboutin shoes


y3 shoes


kate spade outlet


pandora jewelry outlet


michael kors outlet clearance


snapback hats


salomon shoes


nike factory store


true religion jeans sale


fila shoes


true religion jeans


philipp plein outlet


air jordan shoes


nike shoes


adidas shoes


nhl jerseys


fitflops sale clearance


canada goose coats


moncler outlet online


cowboys jerseys


louboutin outlet


air jordan retro


kate spade


gucci outlet store


air max 2017


timberland outlet


white sox jerseys


coach outlet canada


adidas ultra boost


michael kors outlet store


pittsburgh steelers jersey


nike tn


cheap mlb jerseys


nike outlet online


kate spade outlet online


kate spade handbags


coach outlet online


coach outlet store online clearance


coach outlet canada


canada goose outlet store


new balance shoes


190305yueqin

ชื่อ : kakakaoo   E-mail : chenyueqin1997@gmail.com    วันที่ : 5 มีนาคม 2562 14:50 น.
IP : 139.162.76.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY