Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,090,418
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 สิงหาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  เที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่- เชียงราย
[14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4887 คน
 
 
 ฮ้ า น น า : เจียงใหม่ ~ เจียงฮาย 
                              วันแรก
จุดนัดหมาย - เชียงราย
เย็น คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย
วันที่สอง เชียงราย ; ตำหนักดอยตุง ; สวนแม่ฟ้าหลวง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ -  อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย 
เช้า

ประทานอาหาร นำท่านเดินทางเยี่มชม พระตำหนักดอยตุง สถานที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาวเลย์แบบสวิสเซอร์แลนด์ ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ไม้เมืองหนาว

เที่ยง  รับประทานอาหาร
บ่าย  เดินทางสู่ เหนือสุดแดนสยาม อ. แม่สาย ชายแดน ไทย อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ที่ ด่านแม่สาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดแม่สาย อาทิ เหล้า บุหรี่ สินค้าปลอดภาษี สินค้าพื้นเมืองชาวพม่า ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ อ. เชียงแสน ชมทัศนียภาพ รอยต่อระหว่างไทย – พม่า – ลาว บริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ  จ.เชียงราย เข้าสักการะ(อนุเสาวรีย์)พ่อขุนเม็งราย ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในยามเย็น  นำท่านเดินทางกลับ
เย็น รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย 
วันที่สอง วัดร่องขุ่น : เชียงราย – เชียงใหม่ : ปางช้าง - ฟาร์มกล้วยไม้ – ขันโตก ; การแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง             
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น จากการออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น เอกลักษณ์ที่สำคัญอยู่ที่การประดับปด้วยกระจกบนปูนปั้นเป็นลายไทยงดงามสีขาวล้วนภายในพระอุโบสถ  และชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง เดินทางเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ 
เที่ยง รับประทานอาหาร (ที่เชียงใหม่)
บ่าย นำท่านชมการแสดงช้าง (รอบ 13.30 น.) พบกับความฉลาด แสนซน น่ารัก การเดินพาเหรดต้อนรับ สาธิตการนอนหลับ การนวด ...อย่างสนุกสนาน ซึ่งกินเนสบุ๊คบันทึกเป็นที่จัดกลุ่มศิลปินช้างวาดรูปที่ใหญ่ที่สุดและสามารถฝึกลูกช้าง และ ช้างอาบน้ำ ช้างทำงาน ได้หลากหลายสายพันธุ์ สนุกสนานพร้อมชมการแสดงช้าง อย่างเพลิดเพลิน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มกล้วยไม้  ท่านจะได้ใกล้ชิดกล้วยไม้สวยงามนานพันธุ์อย่างเพลิดเพลินกับปลาคร็าฟท์ สุนัขไทยหลังอาน แมวไทย โชว์รูมรถโบราณ
เย็น รับประทานอาหารพื้นเมือง..... พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง นำท่านเข้าที่พัก 
วันที่สี่

อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – หมีแพนด้า ; สวนสัตว์เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ – ดอยปุย 

เช้า

รับประทานอาหาร จากนั้นพาท่านชมอนุเสารีย์สามกษัตริย์  ชมหอศิลป์เชียงศิลป์ ชมข้าวของเครื่องในอดีต รวมถึงศิลปะโบราณผ่านทางงานศิลป์  สักการะ อนุเสาวรีย์ท่านครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งอาณาล้านนา ผู้สร้างวัด และทางขึ้นวัดดอยสุเทพ  นำท่านไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักน่าชังของ ช่วงช่วง หลินฮุ่ย หมีแพนด้า พระเอกนางเอกประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมหมีโคล่า ที่แสนน่ารักไม่แพ้ใครเลย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ชม พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุที่เหลืองอร่าม ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของนครเชียงใหม่ เยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา ดอยปุย  ชมวิถีชีวิตของชาวเขารุ่นเก่าและใหม่บนดอย ที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุค Digital ได้อย่างกลมกลืน พร้อมเด็กชาวดอยที่เป็นมิตรแสนน่ารัก
เย็น รับประทานอาหาร
วันที่ห้า บ่อสร้าง - บ้านถวาย : เชียงใหม่ - เลย
เช้า รับประทานอาหาร ชมการทำร่มผ้า การวาดภาพ ระบายภาพ แต่งแต้มบนผืนร่ม ที่ บ้านบ่อสร้างOTOPแห่งแรกของประเทศไทย ชมงานฝีมือหัตถกรรม เลือกซื้อของฝาก  เดินทางสู่หมู่บ้าน บ้านถวาย เลือกชม ซื้อสินค้าหัตถกรรมจากไม้นานาชนิด
เที่ยง รับประทานอาหาร
บ่าย ออกเดินทางกลับ จ. เลย
เย็น รับประทานอาหารระหว่างทาง
เช้า

ถึงเมืองเลยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  โปรแกรมสามารถ ลด เพิ่ม ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ ................
อัตรานี้รวม - ค่ารถโค้ชปรับอากาศ บริการตลอดเส้นทาง      
  - มินิบาร์ในห้องพัก                          
  - ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ      
  - ค่าเข้าชมสถานที่   ตามที่ระบุในโปรแกรม       
  - ค่ามัคคุเทศก์ ดูแลตลอดการเดินทาง    
 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงินท่านละ 200,000.- (มิได้ครอบคลุมถึงโรคแพ้อาหารทะเล/ โรคประจำตัว)                          
   

    

 
                          
                           
                           
                                              
 
 
 
     

 


[ +zoom ]
วัดร่องขุน

[ +zoom ]
สวนแม่ฟ้าหลวง

[ +zoom ]
ร่มบ่อสร้าง
เที่ยวทั่วไทย
- แม่ฮ่องสอน-ปาย...(2 คืน) [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- แม่ฮ่องสอน - ปาย (3 คืน) [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- เกาะเต่า-เกาะนางยวน [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- ภูเก็ต [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- สุราษฎร์ธานี [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- อุบลราชธานี อีสานใต้ [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- อยุธยา [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- ตลาดร่มหุบ - ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- ตลาดน้ำดำเนินสะดวก - ชะอำ [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
- เกาะกูด [14 กุมภาพันธ์ 2552 13:07 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY